Aandachtspunten bedrijf starten

aandachtspunten bedrijf starten
e-Boekhouden
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
  • Leestijd: 17 minuten

Een eigen onderneming starten is een behoorlijke uitdaging. Door middel van een goede voorbereiding is de kans op een succesvol bedrijf groter. Maar wat is een goede voorbereiding? Met behulp van deze 12 aandachtspunten kan je je zo goed mogelijk voorbereiden op de start van je onderneming.

Een eigen onderneming starten

Als je een bedrijf wil starten, is het belangrijk dat je dit goed voorbereid. Wij helpen je daarbij. Aan de hand van de onderstaande 12 aandachtspunten ben je helemaal klaar voor het ondernemerschap.

Bedrijfsidee uitwerken

Afbeelding bedrijfsmeeting

Het bedenken van een goed idee is de eerste stap van een onderneming beginnen. Hierbij is het belangrijk om goed na te denken over een interessante nichemarkt. Er zijn veel mensen die van hun hobby hun werk maken, maar er zijn ook mensen die een verbetering bedenken voor een bestaand product of dienst. Naast een goed bedrijfsidee is een goede bedrijfsnaam ook erg belangrijk bij het starten van een onderneming.

Goede bedrijfsnaam

Als ondernemer wil je een bedrijfsnaam die goed blijft hangen bij je klanten. Je mag de handelsnaam van het bedrijf zelf kiezen, mits je je aan de regels houdt. In de Handelswet staan een aantal regels waaraan een bedrijfsnaam moet voldoen.

Andermans naam

Het spreekt voor zich: je mag geen naam van een ander gebruiken. Ook niet wanneer de andere partij er toestemming voor heeft gegeven. Dit komt omdat de meeste bedrijven van hun naam een beschermd merk hebben gemaakt. Hierdoor mag het niet twee keer voorkomen in het Handelsregister.

Misleiding

Wanneer je je bedrijf bijvoorbeeld Haverkamp & Partners gaat noemen, lijkt het net of het bedrijf meerdere eigenaren kent. Dat is misleidend. Een bedrijf mag zich niet anders of groter voordoen dan het daadwerkelijk is.

Net iets anders

Een bedrijfsnaam net iets anders schrijven dan die van de concurrent mag niet. Wanneer een bedrijfsnaam lijkt op een bestaande bedrijfsnaam, kan er verwarring ontstaan bij de klant. Dit geldt ook als de naam onderscheidend wordt gemaakt door een eigen plaatsnaam eraan vast te plakken.

Bestaande merknamen

Je mag geen bedrijfsnaam kiezen waarin een merk, of een naam die daarop lijkt, van een ander bedrijf voorkomt. Dit kan namelijk voor verwarring zorgen bij klanten of leveranciers.

Wettelijke bescherming

Sommige beroepen zijn wettelijk beschermd, bijvoorbeeld een arts, apotheker of verpleegkundige. Deze termen mag je alleen gebruiken als je geregistreerd staat in het Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Ook woorden als bank, architect, accountant, advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, beëdigd tolk en sommige beroepen in de diergeneeskunde, mogen alleen in een handelsnaam gebruikt worden als je geregistreerd staat in het wettelijk register van die beroepsgroep.

Je mag met je bedrijfsnaam meedoen aan de trends. Voorbeelden hiervan zijn: Beauty by, Hair by of Nails by. Dit mag zolang de naam gecombineerd wordt met een naam die nog niet in het Handelsregister voorkomt.

Leestekens en cijfers

Ondernemers mogen cijfers en de leestekens @ & + en – altijd gebruiken in zijn bedrijfsnaam. Speciale tekens als () ? ! * # / zijn ook toegestaan, maar het is belangrijk dat de naam goed uitspreekbaar blijft. Zulke tekens worden niet beschermd door de Handelsnaamwet.

Ondernemingsplan schrijven

Eén van de belangrijkste dingen van het starten van een bedrijf is het schrijven van een ondernemingsplan. Een bedrijfsplan schrijven is voor ondernemers dé manier om inzicht te krijgen in ondernemersvaardigheden, doelen, sterke en zwakke punten, marktpositie en de haalbaarheid van het bedrijfsidee. Het schrijven van een ondernemingsplan is niet verplicht, maar het is wel de moeite waard om dit te doen.

Rechtsvorm kiezen

Wanneer je een bedrijf start, moet er eerst bepaald worden welke rechtsvorm het best bij de onderneming past. Dit is belangrijk omdat de rechtsvorm bepaalt wie bijvoorbeeld aansprakelijk is als het bedrijf schulden heeft. Bij de keuze van de rechtsvorm zijn belastingverplichtingen en oprichtingseisen belangrijke zaken die meespelen.

Inschrijven KvK

Wanneer je een bedrijf wil starten, moet je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Je kan op de website van de KvK inloggen met je DigiD en daar een online inschrijfformulier invullen. Vervolgens kan je online een afspraak maken bij de KvK. Het is belangrijk dat je je inschrijfformulier meeneemt naar de afspraak. De afspraak is bedoeld om de inschrijving af te ronden. Je kan dus nooit vanuit huis je bedrijf online inschrijven, daarvoor is altijd een afspraak op een kantoor van de KvK nodig.

kvk logo

Officieel moeten ondernemers hun bedrijf een week voor de start tot een week na de start van het bedrijf registreren bij de KvK. Op het moment dat het bedrijf nog in de opstartfase zit, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet meteen verplicht. Dit is wel verplicht wanneer je een beroep uitoefent waarvoor een vergunning nodig is.

Wanneer je van plan bent om een rechtspersoonlijkheid te starten (bv, stichting etc.), wordt de inschrijving meestal door de notaris geregeld.

Aanmelden Belastingdienst

Zodra je bedrijf bij de KvK staat ingeschreven, moet je je soms aanmelden bij de Belastingdienst. Tegenwoordig gebeurt dit meestal automatisch. De KvK geeft door aan de Belastingdienst dat het bedrijf is ingeschreven. Het komt helaas weleens voor dat de koppeling tussen de Kamer van Koophandel en Belastingdienst niet goed werkt. Dan moet je je alsnog zelf aanmelden bij de Belastingdienst.

Van de Belastingdienst ontvang je na aanmelding automatisch een fiscaal nummer (RSIN-nummer), de aanmeldgegevens en een bericht over de toekomstige belastingaangiftes die je moet voldoen.

Belastingaangifte doen

Bijna iedere onderneming moet btw-aangifte doen. Dit doe je vaak per kwartaal. Daarnaast moet je voor de inkomstenbelasting aangifte inkomstenbelasting doen. Besloten vennootschappen (bv’s) en naamloze vennootschappen (nv’s) moeten een aangifte vennootschapsbelasting doen. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betaal je altijd jaarlijks. Je krijgt automatisch bericht van de Belastingdienst over deze aangiftes.

Voor ondernemers is het verplicht om online belastingaangifte te doen. Je kan hiervoor inloggen op de website van de Belastingdienst. Je kan dit uitbesteden aan een boekhouder of accountant.

Afbeelding fiscale voordelen

Fiscale voordelen

Een succesvol bedrijf opzetten kost veel tijd, maar ook geld. Je maakt in het begin vaak opstartkosten. De Belastingdienst heeft een aantal fiscale voordelen waar startende ondernemers gebruik van kunnen maken. Voorbeelden van fiscale voordelen zijn:

Algemene voorwaarden

Bij de oprichting van een bedrijf wordt het opstellen van de algemene voorwaarden vaak vergeten. Je bent niet verplicht dit te doen, maar het is wel heel belangrijk. In de algemene voorwaarden staat op welke manier je zakendoet met betrekking tot andere partijen, levering, facturering, betalingen, etc.

Je kan de algemene voorwaarden zelf opstellen. De algemene voorwaarden moeten wel passend zijn bij het bedrijf. Per bedrijf zijn de algemene voorwaarden namelijk verschillend.

Als de algemene voorwaarden zijn opgesteld, moet je deze ook nog duidelijk maken aan de klant. Voordat iemand iets bij je koopt, moet de klant de algemene voorwaarden hebben ontvangen. Je kan deze meesturen met de offertes of bij online bestellingen.

Algemene voorwaarden kunnen worden doorgegeven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is niet verplicht. Het voordeel hiervan is dat je nooit discussie hebt over of de inhoud van de algemene voorwaarden nog is gewijzigd na een bepaalde datum.

Aansprakelijkheid beperken

Het opstellen van algemene voorwaarden is eenmalig veel werk, maar als je dit goed doet, voorkom je problemen met klanten. Met algemene voorwaarden kan een bedrijf namelijk haar aansprakelijkheid beperken. Hierin kan een bepaling verwerkt worden dat wanneer er sprake is van wanprestatie of als er fouten worden gemaakt de aansprakelijkheid van het bedrijf beperkt is.

Zakelijke rekening openen

Met een zakelijke rekening kan je je zakelijke geldstromen gescheiden houden van je privé bankrekening. Dit is erg overzichtelijk. Ook wanneer je een boekhouder hebt, hoef je alleen de bankafschriften van de zakelijke rekening door te geven.

Daarnaast heeft een zakelijke rekening ook meer mogelijkheden dan een privérekening. Zo kan je bijvoorbeeld na een jaar een incassocontract afsluiten, zodat je zelf kan incasseren van de rekening van je klanten. Ook zakelijke kredieten e.d. kunnen alleen aan een zakelijke rekening worden gekoppeld.

Is een zakelijke rekening verplicht?

Bij een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) is het verplicht om een zakelijke rekening te hebben. Voor de overige rechtsvormen is het niet verplicht om een zakelijke rekening te hebben. Het is wel aan te raden een zakelijke rekening te nemen. Banken staan zakelijk gebruik van een privérekening ook vaak niet goed.

Administratie bijhouden

Bijhouden van administratie

Vaak erkennen ondernemers niet hoe belangrijk een administratie bijhouden is. Fouten in de boekhouding kunnen flinke boetes bij de Belastingdienst tot gevolg hebben. Er zijn namelijk een aantal administratieve verplichtingen waaraan je als ondernemer moet voldoen om belastingaangifte te doen. Daarnaast moet de administratie 7 jaar lang door de Belastingdienst kunnen worden gecontroleerd. Alle gegevens van de onderneming die de ondernemer vastlegt op papier of online, horen bij de volledige administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

Met een online boekhoudprogramma gaat het bijhouden van de financiële administratie snel en gemakkelijk

Bedrijfsmiddelen

Afhankelijk van de sector waarin je een bedrijf start, moet er als startende ondernemer vaak rekening gehouden worden met het investeren in bedrijfsmiddelen die zakelijk gebruikt worden. Denk hierbij aan een bestelbusje of een computer. Het voordeel hiervan is dat dit soort investeringen afgetrokken kunnen worden van de belasting.

Subsidies

Het kan voorkomen dat je als starter financiële ondersteuning nodig hebt. Dit komt bijvoorbeeld voor als je een bedrijf begint vanuit een uitkering. Er zijn een aantal regelingen en subsidies voor startende ondernemers.

Bijstandverlening zelfstandigen

Wanneer je als starter een bedrijf begint vanuit een uitkering, heb je misschien recht op financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Om recht te hebben op de Bbz-uitkering, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Je kan bedrijfskapitaal als gift krijgen wanneer je al een aantal jaar onderneemt. Een starter komt alleen in aanmerking voor een rentedragende lening tot € 45.670.

MKB-krediet of microkrediet

Wanneer je startkapitaal nodig hebt, kan je in aanmerking komen voor MKB-krediet. MKB-krediet is een zakelijke lening van de overheid die tussen de € 50.000 en € 250.000 ligt. Om recht te hebben op MKB-krediet, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Wanneer je een kleinere lening nodig hebt, kan jein aanmerking komen voor microkrediet.  

Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wanneer je door omstandigheden arbeidsongeschikt bent geraakt, kan je op ondersteuning rekenen bij het starten van een bedrijf.

Voorzieningen UWV

Ondernemers kunnen het hele jaar door voorzieningen aanvragen bij het UWV. De voorwaarde is wel dat je een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt en dat de voorzieningen gebruikt worden voor de onderneming. Ook moet je beperking naar verwachting langer dan een jaar duren.

Starten vanuit een WW-uitkering

Heb je een WW-uitkering? Ook in dat geval kan je een eigen onderneming starten. Het is namelijk toegestaan om met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten. Hiervoor moet je wel toestemming van het UWV hebben. Ook moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Website maken

Als startende ondernemer kan je bijna niet zonder een professionele website. Een professionele website zorgt voor een goede uitstraling van het bedrijf. Je kan ervoor kiezen om zelf een website te bouwen of om een webdesigner in te schakelen. Wanneer je wat minder technisch aangelegd bent en niet precies weet hoe je goed voor het web moet schrijven, is het aan te raden om hiervoor een professional in te huren.

Zoekwoorden optimalisatie 

Om zo veel mogelijk bezoekers op de website te krijgen, wil je hoog scoren in de zoekmachines. Daarbij zijn de volgende punten belangrijk:

Afbeelding zoekwoorden optimalisatie 

Potentiële klanten vinden

Waar zitten mijn klanten? Wat vinden mijn klanten belangrijk? Hoe kom ik met mijn klanten in contact? Dat zijn allemaal vragen waar je als startende ondernemer bij stil moet staan. Een bedrijf kan namelijk niet bestaan zonder klanten. Voor een starter is het daarom belangrijk dat je zo snel mogelijk in contact komt met potentiële klanten en opdrachtgevers. Zo kan je naar ondernemingsevents gaan, actief zijn op social media en telefonische acquisitie toepassen.

Veelgestelde vragen

Hoe start ik een eigen onderneming?

Een bedrijf start meestal met een inschrijving bij de KvK. Maar voordat je je gaat inschrijven bij de KvK, moet je je eerst goed voorbereiden. Zo moet je vooraf nadenken over de ondernemingsvorm, de bedrijfsnaam en hoe jede zakelijke administratie gaat regelen. Een ondernemingsplan kan hierbij helpen.

Hoe kom ik aan klanten bij het starten van een eigen bedrijf?

Veel ondernemers vinden klanten via hun netwerk. Dit netwerk bouwen ze op via social media of door te presenteren op conferenties van ondernemersevents. Door middel van marketing kan de ondernemer zijn doelgroep bereiken.

Ik wil een bedrijf starten, maar waarin?

Wanneer je een bedrijf begint, is het belangrijk dat je iets doet wat je ook daadwerkelijk leuk vindt. Zonder plezier en motivatie kan je niet ondernemen. Er zijn enorm veel opties waarin je een bedrijf kan starten, bijvoorbeeld een webshop. Het kan voor een ondernemer handig zijn om eerst een beroepskeuzetest te doen. Zo weet je precies wat je leuk vindt en waar je eventueel een bedrijf in wil starten.

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden bij het starten van een bedrijf?

· Goed bedrijfsidee
· Goede bedrijfsnaam
· Ondernemingsplan
· Financieel plan
· Rechtsvorm bepalen
· Inschrijven KvK
· Risico’s en verzekeringen
· Administratie
· Vergunningen
· Belastingen