Aandachtspunten bedrijf starten

  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Bijgewerkt op: 17 mei 2023
  • Gecontroleerd op: 9 oktober 2023
  • Leestijd: 12 minuten

Een eigen onderneming starten is een behoorlijke uitdaging. Door middel van een goede voorbereiding is de kans op een succesvol bedrijf groter. Maar wat is een goede voorbereiding? Met behulp van deze aandachtspunten kan een starter zich zo goed mogelijk voorbereiden op de start van zijn onderneming.

Een eigen onderneming starten

Afbeelding bedrijfsmeeting

Het bedenken van een goed idee is de eerste stap van een onderneming beginnen. Hierbij is het belangrijk om goed na te denken over een interessante nichemarkt. Er zijn veel mensen die van hun hobby hun werk maken, maar er zijn ook mensen die een verbetering bedenken voor een bestaand product of dienst. Naast een goed bedrijfsidee is een goede bedrijfsnaam ook erg belangrijk bij het starten van een onderneming.

Goede bedrijfsnaam

Een ondernemer wil een bedrijfsnaam die goed blijft hangen bij zijn klanten. Hij mag de handelsnaam van het bedrijf zelf kiezen, mits hij zich aan de regels houdt. In de Handelswet staan een aantal regels waaraan een bedrijfsnaam moet voldoen.

Andermans naam

Het is vanzelfsprekend, iemand anders naam gebruik mag niet. Ook niet wanneer de andere partij er toestemming voor heeft gegeven. Dit komt omdat de meeste bedrijven van hun naam een beschermd merk hebben gemaakt. Hierdoor mag het niet twee keer voorkomen in het Handelsregister

Misleiding

Wanneer een ondernemer zijn bedrijf Haverkamp & Partners gaat noemen, lijkt het net of het bedrijf meerdere eigenaren kent. Dat is misleidend. Een bedrijf mag zich niet anders of groter voordoen dan het daadwerkelijk is.

Net iets anders

Een bedrijfsnaam net iets anders schrijven dan die van de concurrent mag niet. Wanneer een bedrijfsnaam lijkt op een bestaande bedrijfsnaam, kan er verwarring ontstaan bij de klant. Dit geldt ook als de naam onderscheidend wordt gemaakt door een eigen plaatsnaam eraan vast te plakken.

Bestaande merknamen

Een ondernemer mag geen bedrijfsnaam kiezen waarin een merk, of een naam die daarop lijkt, van een ander bedrijf voorkomt. Dit kan namelijk voor verwarring zorgen bij klanten of leveranciers.

Wettelijke bescherming

Sommige beroepen zijn wettelijk beschermd, bijvoorbeeld een arts, apotheker of verpleegkundige. Deze mag de ondernemer alleen gebruiken als hij geregistreerd is in het Register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Ook woorden als bank, architect, accountant, advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder, beëdigd tolk en sommige beroepen in de diergeneeskunde, mag alleen in een handelsnaam gebruikt worden als de ondernemer geregistreerd is in het wettelijk register van die beroepsgroep.

Trends

Een ondernemer mag met zijn bedrijfsnaam meedoen aan de trends. Voorbeelden hiervan zijn: Beauty by, hair by of nails by. Dit mag zolang de naam maar gecombineerd wordt met een naam die nog niet in het Handelsregister voorkomt.

Leestekens en cijfers

De ondernemer mag cijfers en de leestekens @ & + en – altijd gebruiken in zijn bedrijfsnaam, Speciale tekens als () ? ! * # / mag de ondernemer alléén ter vervanging van een letter of als ‘woordgrap’ gebruiken.


Ondernemingsplan schrijven

Een van de belangrijkste dingen van het starten van een bedrijf, is het schrijven van een ondernemingsplan. Een bedrijfsplan schrijven is voor ondernemers dé manier om inzicht te krijgen in ondernemersvaardigheden, doelen, sterke en zwakke punten, marktpositie en de haalbaarheid van het bedrijfsidee. Het schrijven van een ondernemingsplan is niet verplicht, maar het wel de moeite waard om het te doen.

Rechtsvorm kiezen

Wanneer iemand een bedrijf start, moet er eerst bepaald worden welke rechtsvorm het best bij de onderneming past. Dit is belangrijk omdat de rechtsvorm bepaalt wie er bijvoorbeeld aansprakelijk is als het bedrijf schulden heeft. Bij de keuze van de rechtsvorm zijn belastingverplichtingen en oprichtingseisen belangrijke zaken die meespelen.

Inschrijven KvK

Wanneer een ondernemer een bedrijf wil starten, moet hij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De ondernemer kan op de website van de KvK inloggen met zijn DigiD en een online inschrijfformulier invullen. Vervolgens kan de ondernemer online een afspraak maken bij de KvK. Het is belangrijk dat hij zijn inschrijfformulier meeneemt naar de afspraak. De afspraak is bedoeld om de inschrijving af te ronden. Dus een ondernemer kan nooit vanuit huis zijn bedrijf online inschrijven, daarvoor is altijd een afspraak op het kantoor van de KvK nodig.

kvk logo

Officieel moet een ondernemer zijn onderneming een week voor de start tot een week na de start van zijn bedrijf registreren bij de KvK. Op het moment dat het bedrijf zich nog in de opstartfase bevindt, is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet meteen verplicht. Dit is wel verplicht wanneer iemand een beroep uitoefent waarbij een vergunning voor nodig is.

Wanneer iemand van plan is om een rechtspersoonlijkheid te starten (bv, stichting etc.), wordt de inschrijving meestal door de notaris geregeld.

Aanmelden Belastingdienst

Zodra een bedrijf zich heeft ingeschreven bij de KvK, moet de ondernemer zich aanmelden bij de Belastingdienst. Tegenwoordig gebeurt dit meestal automatisch. De KvK geeft door aan de belastingdienst dat het bedrijf is ingeschreven. Het komt helaas wel eens voor dat de koppeling tussen de Kamer van Koophandel en Belastingdienst niet goed werkt. Dan moet de ondernemer zich alsnog zelf aanmelden bij de Belastingdienst.

Van de belastingdienst ontvangt de ondernemer na aanmelding automatisch een fiscaal nummer (RSIN-nummer), de aanmeldgegevens en een bericht over de toekomstige belastingaangiftes die hij moet voldoen.

Belastingaangifte doen

Bijna iedere onderneming moet btw-aangifte doen. Deze doet de ondernemer vaak per kwartaal. Daarnaast moet een ondernemer voor inkomstenbelasting aangifte inkomstenbelasting doen. Besloten vennootschappen (bv’s) en naamloze vennootschappen (nv’s) moeten een aangifte vennootschapsbelasting doen. Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betaalt de ondernemer altijd jaarlijks. De ondernemer krijgt automatisch bericht van de belastingdienst over deze aangiftes.

Voor ondernemers is het verplicht om online belastingaangifte te doen. Ondernemers kunnen hiervoor inloggen op de website van de Belastingdienst. Dit kan ook worden uitbesteed aan een boekhouder of accountant.

Afbeelding fiscale voordelen

Fiscale voordelen

Een succesvol bedrijf opzetten kost veel tijd, maar ook geld. Een ondernemer maakt in het begin vaak opstartkosten. De Belastingdienst heeft een aantal fiscale voordelen waar startende ondernemers gebruik van kunnen maken. Voorbeelden van fiscale voordelen zijn:

Algemene voorwaarden

Bij de oprichting van een bedrijf wordt het opstellen van de algemene voorwaarden vaak vergeten. Het is niet verplicht, maar wel heel belangrijk. In de algemene voorwaarden staat op welke manier de ondernemer zakendoet met andere partijen, levering, facturering, betalingen etc.

De ondernemer kan de algemene voorwaarden zelf opstellen. De algemene voorwaarden moeten wel passend zijn bij het bedrijf. Per bedrijf zijn de algemene voorwaarden namelijk verschillend.

Als de algemene voorwaarden zijn opgesteld moet de ondernemer deze ook nog duidelijk maken aan de klant. Voordat iemand iets bij de ondernemer koopt, moet de klant de algemene voorwaarden hebben ontvangen. Dit kan de ondernemer meesturen met de offertes of bij online bestellingen.

Algemene voorwaarden kunnen worden doorgegeven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is niet verplicht. Het voordeel hiervan is dat de ondernemer nooit discussie heeft over of de inhoud van de algemene voorwaarden nog is gewijzigd na een bepaalde datum.

Aansprakelijkheid beperken

Het opstellen van algemene voorwaarden is eenmalig veel werk, maar als de ondernemer dit goed doet voorkomt hij problemen met klanten. Met algemene voorwaarden kan een bedrijf haar aansprakelijkheid beperken. Hierin kan een bepaling verwerkt worden dat wanneer er sprake is van wanprestatie of als er fouten worden gemaakt de aansprakelijkheid van het bedrijf beperkt is.

Zakelijke rekening openen

Met een zakelijke rekening kan een ondernemer zijn zakelijke geldstromen gescheiden houden van zijn privé bankrekening. Dit is erg overzichtelijk. Ook wanneer een zelfstandig ondernemer een boekhouder heeft, hoeft hij alleen de bankafschriften van zijn zakelijke rekening te geven.

Daarnaast heeft een zakelijke rekening ook meer mogelijkheden dan een privérekening. Zo kan een ondernemer bijvoorbeeld na een jaar een incassocontract afsluiten, zodat hij zelf kan incasseren van de rekening van zijn klanten. Ook zakelijke kredieten e.d. kunnen alleen aan een zakelijke rekening worden gekoppeld.

Is een zakelijke rekening verplicht?

Bij een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) is het verplicht om een zakelijke rekening te hebben. Voor de overige rechtsvormen is het niet verplicht om een zakelijke rekening te hebben. Het is wel aan te raden een zakelijke rekening te nemen.

Administratie bijhouden

Bijhouden van administratie

Vaak erkennen ondernemers niet hoe belangrijk een administratie bijhouden is. Fouten in de boekhouding kunnen flinke boetes bij de Belastingdienst tot gevolg hebben. Er zijn namelijk een aantal administratieve verplichtingen waar een ondernemer aan moet voldoen om belastingaangifte te doen. Daarnaast moet de administratie zeven jaar lang door de Belastingdienst kunnen worden gecontroleerd. Alle gegevens van de onderneming die de ondernemer vastlegt op papier of online, horen bij de volledige administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

Met een online boekhoudprogramma kan het bijhouden van de financiële administratie snel en gemakkelijk.

Bedrijfsmiddelen

Afhankelijk van de sector waarin er een bedrijf gestart gaat worden, moet er als startende ondernemer vaak rekening gehouden worden met het investeren in bedrijfsmiddelen die zakelijk gebruikt worden. Denk hierbij aan een bestelbusje of een computer. Het voordeel hiervan is dat dit soort investeringen afgetrokken kunnen worden van de belasting.

Subsidies

Het kan voorkomen dat een starter financiële ondersteuning nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een bedrijf begint vanuit een uitkering. Zo zijn er een aantal regelingen en subsidies voor startende ondernemers.

Bijstandverlening zelfstandigen

Een starter heeft soms financiële ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld wanneer hij een bedrijf begint vanuit een uitkering. Dan heeft een starter misschien recht op financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Om recht te hebben op de Bbz-uitkering moet de ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen:

Een ondernemer kan bedrijfskapitaal als gift krijgen, wanneer hij al een aantal jaar onderneemt. Een starter komt alleen in aanmerking voor een rentedragende lening tot € 45.670.

MKB-krediet of microkrediet

Wanneer een ondernemer startkapitaal nodig heeft, kan hij in aanmerking komen voor MKB-krediet. MKB-krediet is een zakelijke lening van de overheid die tussen de € 50.000 en € 250.000 ligt. Om recht te hebben op MKB-krediet moet de ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoen:

Wanneer een ondernemer een kleinere lening nodig heeft, kan hij in aanmerking komen voor microkrediet.  

Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wanneer iemand door omstandigheden arbeidsongeschikt is geraakt, kan hij op ondersteuning rekenen bij het starten van een bedrijf.

Voorzieningen UWV

De ondernemer kan het hele jaar door voorzieningen aanvragen bij UWV. De voorwaarde is wel dat de ondernemer een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering heeft en dat de voorzieningen gebruikt worden voor de onderneming. Ook moet de beperking van de ondernemer naar verwachting langer dan een jaar duren.

Starten vanuit een WW-uitkering

Iemand een WW-uitkering kan een bedrijf starten. Het is namelijk toegestaan om met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten. Hier moet de ondernemer wel toestemming van het UWV voor hebben. Ook moet diegene aan een aantal voorwaarden voldoen:

Website maken

Een startende ondernemer kan bijna niet zonder een professionele website. Een professionele website zorgt voor een goede uitstraling van het bedrijf. Een ondernemer kan ervoor kiezen om zelf een website te bouwen of om een webdesigner in te schakelen. Wanneer een ondernemer wat minder technisch onderlegd is en niet precies weet hoe hij goed voor het web moet schrijven, is het aan te raden om hiervoor een professional in te huren.

Zoekwoorden optimalisatie 

Om zoveel mogelijk bezoekers op de website te krijgen, wil de ondernemer hoog scoren in de zoekmachines. Daarbij zijn de volgende punten belangrijk:

Afbeelding zoekwoorden optimalisatie 

Potentiële klanten vinden

Waar zitten mijn klanten? Wat vinden mijn klanten belangrijk? Hoe kom ik met mijn klanten in contact? Dat zijn allemaal vragen waar een ondernemer bij stil moet staan. Een bedrijf kan namelijk niet bestaan zonder klanten. Voor een starter is het daarom belangrijk dat de ondernemer zo snel mogelijk in contact komt met potentiële klanten en opdrachtgevers. Zo kan de ondernemer naar ondernemingsevents gaan, actief zijn op social media en telefonische acquisitie toepassen.

Veelgestelde vragen

Hoe start ik een eigen onderneming?

Een bedrijf start meestal met een inschrijving bij de KvK. Maar voordat een ondernemer zich wil inschrijven bij de KvK moet hij zich eerst goed voorbereiden. Zo moet hij vooraf nadenken over zijn ondernemingsvorm, bedrijfsnaam en hoe hij de zakelijke administratie gaat regelen. Een ondernemingsplan kan hierbij helpen.

Hoe kom ik aan klanten bij het starten van een eigen bedrijf?

Veel ondernemers vinden klanten via hun netwerk. Dit netwerk bouwen ze op via social media of door te presenteren op conferenties van ondernemersevents. Door middel van marketing kan de ondernemer zijn doelgroep bereiken.

Ik wil een bedrijf starten, maar waarin?

Wanneer iemand een bedrijf begint, is het belangrijk dat diegene iets doet wat hij ook daadwerkelijk leuk vindt. Zonder plezier en motivatie kan iemand niet ondernemen. Er zijn enorm veel opties waarin iemand een bedrijf kan starten, bijvoorbeeld een webshop. Het kan voor een ondernemer handig zijn om eerst een beroepskeuzetest te doen. Zo weet iemand precies wat hij leuk vindt en waar hij eventueel een bedrijf in wil starten.

Waar moet ik als ondernemer rekening mee houden bij het starten van een bedrijf?

· Goed bedrijfsidee
· Goede bedrijfsnaam
· Ondernemingsplan
· Financieel plan
· Rechtsvorm bepalen
· Inschrijven KvK
· Risico’s en verzekeringen
· Administratie
· Vergunningen
· Belastingen