Franchise

Afbeelding franchisenemer eigen vermogen
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Laatste update: 8 januari 2024
 • Leestijd: 7 minuten

Steeds meer mensen kiezen voor het ondernemerschap. Zzp’ers die een eigen onderneming starten lopen een bepaald risico. Natuurlijk zijn er manieren om dat risico te verkleinen. Zo kunnen zzp’ers kiezen voor franchise. Bij een franchise sluit een ondernemer zich aan bij een bestaande franchiseformule. Hij hoeft dan geen eigen zaak op te starten, maar gaat een samenwerking aan met een franchisegever en andere franchisenemers. Maar wat houdt een franchise precies in? En wat zijn de voor- en nadelen van franchising? In dit artikel leggen we het verder uit.

Wat is een franchise?

Een franchise is een samenwerking tussen een zelfstandig ondernemer (de franchisenemer) en een grote organisatie (de franchisegever). De franchisegever heeft een succesconcept of succesformule ontwikkeld, waar de franchisenemer tegen betaling gebruik van maakt. De franchisenemers hebben de mogelijkheid om dat succesconcept in een bepaald gebied te exploiteren. Alleen is het voor de franchisenemers niet toegestaan om af te wijken van het centraal gestuurde concept. Hierdoor kan de franchisenemer direct een bedrijf starten.

In een franchiseformule worden bijna alle benodigdheden voor nieuwe franchisenemers door de franchisegever beschikbaar gesteld:

Franchiseformule kiezen

Een kenmerk van een franchiseonderneming is het gebruik van een herkenbare formule. Het kiezen van de juiste franchiseformule is een belangrijke toekomstinvestering. Tussen de franchiseformules zijn er grote verschillen. Bij de ene franchiseformule is de manier van bedrijfsvoering strakker geregeld en bij de andere is er meer vrijheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hard franchise en soft franchise.

Soft franchise

Soft franchise is een franchiseformule dat meer vrijheid biedt, maar ook meer risico’s met zich meebrengt. Daarnaast heeft de franchiseformule betrekking op de manier waarop een franchisegever zijn formule beheert.

Wanneer een ondernemer franchisenemer wordt, zijn er een aantal regels en verplichtingen waar hij zich aan moet houden. Bij een Soft franchiseformule zijn deze regels niet erg streng. Er zijn een aantal regels waar een franchisenemer zich aan moet houden, maar over het algemeen zijn veel regels niet vastgelegd. Hierdoor heeft de ondernemer veel vrijheid en staat hij redelijk vrij om zijn eigen onderneming te leiden.

Voordelen Soft franchise

 • De franchisenemer is vrijer
 • Een franchisenemer kan zelf zijn inkoop- en verkoopprijzen bepalen
 • De franchisegever kan het uiterste uit zijn formule halen door de verschillende werkwijzen van zijn franchisenemers

Nadelen Soft franchise

 • Er is meer risico bij het starten van de onderneming
 • Media- en reclamekosten zijn vaak hoger dan bij hard franchise
 • Opstartkosten zijn vaak hoger bij soft franchise

Hard franchise

Bij hard franchise is er minder vrijheid, maar deze formule is duidelijker en dus krachtiger. Hard franchise heeft ook betrekking op de manier waarop een franchisegever zijn formule beheert. Ook aan deze formule zitten regels verbonden. De regels van een Hard franchise zijn alleen veel strenger en leggen aspecten als huisstijl, voorraad, inkooplocatie en media-uitingen vast. Deze regels zijn bepaald door de franchisegever en beperken de franchisenemer hiermee. Een hard franchise kent zowel voor- als nadelen.

Voordelen Hard franchise

 • Een franchisenemer heeft meer zekerheid en veiligheid bij de opstart van zijn bedrijf. Dit omdat veel aspecten al vastliggen.
 • De kosten voor media en vormgeving blijven laag, omdat deze voor iedere vestiging gelijk zijn.
 • De franchisegever ondersteunt de franchisegever meer dan bij Soft franchise.

Nadelen Hard franchise

 • Een franchisenemer heeft minder vrijheid binnen zijn onderneming.
 • Een franchisenemer is vaak verplicht inkopen te doen bij een bepaald bedrijf, afgezien de kosten.
 • Een franchisegever kan nauwelijks profiteren van de ondernemingskennis van de franchisenemers.

Hoeveel kost franchising

De kosten zijn per franchiseformule verschillend. Er zijn een aantal vergoedingen die een ondernemer altijd moet betalen, namelijk: de entree fee, franchise fee en de reclamebijdrage. Dit is per franchisegever verschillend. Op de website van de nationale franchisegids staan alle voorwaarden van alle franchisegevers.

Verder zijn de kosten afhankelijk van de locatie van het pand en de oppervlakte, maar ook of de franchisenemer kiest voor Hard franchising of Soft franchising.

Entree-fee (opstartbedrag)

Zodra het contract is afgesloten, betaalt een franchisenemer een eenmalig bedrag. Hij kan dit zien als een vergoeding voor de kosten die zijn gemaakt om de franchiseformule te ontwikkelen. Het verschilt per franchiseformule hoe hoog dit bedrag is. De entree-fee kan een paar duizend euro zijn, maar kan ook oplopen tot tienduizenden euro’s.

Vast percentage omzet

Voor het onderhouden en ontwikkelen van de franchiseformule betaalt een franchisenemer een vergoeding – ook wel royalty genoemd. In de meeste gevallen is dit een vast percentage van de omzet die hij per maand betaalt.


Financiering franchise

Bij het opstarten van een franchiseonderneming komen verschillende kosten om de hoek kijken. Veel startende franchisenemers beschikken niet over een groot startkapitaal. Wanneer zij niet voldoende startkapitaal bezitten, moeten ze op zoek naar een financieringsmogelijkheid om alle starterskosten te dekken. Dit kan hij op verschillende manieren doen.

Financiering van de bank

De meeste franchisegevers hebben een zakelijke lening of arrangement lopen bij een grote bank. Een arrangement is een contract waarin is vastgelegd tegen welke voorwaarden de bank de franchisenemers van een bepaalde franchiseformule wil financieren. Een voordeel is dat startende franchisenemers minder rente hoeven te betalen. Ook kan er sneller en meer geleend worden.

Crowdfunding

Een startende ondernemer kan financiering krijgen door middel van een crowdfunding op te zetten. Crowdfunding is een alternatieve vorm van een zakelijke financiering. Wie geld wil ophalen via crowdfunding, doet een beroep op het grote publiek. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding. Zo kan het om een donatie, investering of lening gaan. De franchisegever kan zijn project via internet aanbieden bij speciale crowdfunding platforms. Op deze crowdfundingplatforms kunnen particulieren een klein bedrag investeren in een bedrijf.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

MKB-bedrijven kunnen bij een financiële instelling terecht voor een lening onder de BMKB-voorwaarden. Bij die lening staat de overheid voor maximaal € 1.500.000 per onderneming garant. Hierdoor kunnen ondernemers makkelijker geld lenen.

Voorwaarden voor de BMKB

Iemand met een infographic over innovatie

Bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)

Startende ondernemers kunnen in sommige gevallen voor financiële steun ook terecht bij de gemeente. Wanneer een zelfstandig ondernemers tijdelijk weinig inkomen heeft, kan hij mogelijk een Bbz-uitkering aanvragen. Er zijn verschillende vormen van bijstand die kunnen worden aangevraagd. Bijvoorbeeld een krediet of lening.

Microfinanciering

Microfinanciering is een combinatie van gerichte coaching voor startende ondernemers en kredieten. Het doel van microfinanciering is om kredietverleningen te stimuleren aan kleine bedrijven, zodat zij hun bedrijf kunnen opzetten. Zowel startende als bestaande ondernemers die niet voldoende middelen beschikken of te weinig zekerheid bieden voor een krediet bij de bank, kunnen hier gebruik van maken.

Zakelijke rekening openen?

Zakelijke rekening nodig? Onderneming.nl biedt een overzicht van de beste zakelijke rekeningen om de juiste keuze te maken.

Vergelijk zelf
ontwerp creditcard

Rechtsvorm kiezen

Een laptop met een boom van ideeën

Elk bedrijf heeft een rechtsvorm nodig, zoals een eenmanszaak, nv of bv. Welke rechtsvorm het best passend is, hangt af van de situatie. De rechtsvorm bepaalt namelijk onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van het bedrijf en de belastingverplichtingen. Er bestaan rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid:

De franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst tussen de franchisegever en de franchisenemer. In een franchisecontract worden afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld de duur van het contract, bedrijfspand en verzekeringen. Ook de vergoedingen die de franchisenemer moet afdragen aan de franchisegever staan in het contract.

Stappenplan franchisecontract opstellen 

 • 1

  Stap 1. Geheimhoudingsovereenkomst

  Voordat beide partijen een overeenkomst sluiten, moet ze elkaar alle financiële informatie geven die van belang is. De franchisegever zal de franchisenemer eerst vragen om een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen. Op die manier voorkomt de franchisegever dat bedrijfsgevoelige informatie openbaar wordt.

 • 2

  Stap 2: Intentieverklaring

  Wanneer zowel de franchisegever als de franchisenemer een positief gevoel heeft, wordt er een intentieverklaring afgesloten. De eerste afspraken zijn gemaakt en daarmee volgt de uitvoerende fase. De franchisenemer betaalt dan (een deel van) de entree fee en maakt vervolgens een ondernemingsplan waaraan de franchisegever meewerkt. Tot slot wordt er een inschatting van de omzet gemaakt door middel van een vestigingsplaatsonderzoek (vpo).

 • 3

  Stap 3: Het franchisecontract

  In dit contract is de samenwerking tussen franchisegever en de franchisenemer vastgelegd. Daarin staan de voorwaarden over de samenwerking en de rechten en plichten die ze hebben.

Voor- en nadelen van franchising

Er zijn natuurlijk verschillende voordelen waarvan een ondernemer profiteert bij het starten van een franchise. Maar franchising kent ook een aantal nadelen.

Voordelen

 • Meer kans op succes
 • Vergt minder voorbereiding en tijd
 • Ondersteuning van de franchisegever
 • Vergt minder investering dan een zelfstandig ondernemer
 • Gezamenlijke inkopen dus gemakkelijker korting bedingen
 • Franchisevestiging is makkelijker te verkopen
 • Een franchiser staat er nooit alleen voor

Nadelen

 • Minder vrijheid
 • Een deel van de omzet afdragen aan de franchisegever
 • Te snel beginnen daardoor misschien minder voorzichtig en alert

De Wet Franchise

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Franchise van kracht.

In de Franchise Wet staat welke informatie franchisegevers minstens moeten delen met potentiële franchisenemers. Het doel van de nieuwe wet is om de positie van franchisenemers in de pre-competitieve fase te versterken, zodat potentiële franchisenemers een weloverwogen beslissing kunnen maken om zich wel of niet aan te sluiten bij een franchiseformule.

De wet bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Voordat het contract wordt afgesloten, moeten de franchisegever en franchisenemer alle (financiële) informatie hebben uitgewisseld. Nadat alle informatie is uitgewisseld, volgt er een bedenktermijn van 4 weken waarin niets gewijzigd mag worden.
 2. Tijdens de samenwerking moet de franchisegever de franchisenemer altijd ondersteunen en hulp bieden wanneer nodig. Dit wordt ook wel zorgplicht genoemd.
 3. De franchisegever en de franchisenemer moeten minimaal één keer per jaar in overleg. Wanneer de franchisegever belangrijke zaken wil wijzigen in de overeenkomst, heeft hij toestemming van de franchisenemer nodig.
 4. Na het contract mag alleen in het gebied waar de franchisenemer actief was een concurrentiebeding van maximaal een jaar gelden. Een franchisenemer mag niet gedwongen worden om zijn bedrijf tegen ongunstige voorwaarden te verkopen.

Veelgestelde vragen

Waarom een franchise beginnen?

Het beginnen van een franchise heeft veel voordelen. Eén van die voordelen is dat een ondernemer minder tijd hoeft te stoppen in de marketing van zijn nieuwe bedrijf. Potentiële klanten zijn namelijk al bekend met de bedrijfsnaam en de formule. Hierdoor kan de startende ondernemer marketingkosten besparen. Een ander voordeel is dat een franchisenemer minder risico loopt dan een zelfstandig ondernemer die een volledig nieuw concept succesvol wil laten slagen. Franchiseformules hebben namelijk hun succes al bewezen. Dit zorgt ervoor dat het opstarten van een bedrijf minder lang zal duren, omdat er geen marktonderzoek gedaan hoeft te worden.

Wat betekent franchise?

Bij franchise begint een ondernemer een eigen bedrijf binnen een bestaande keten.

Hoe werkt franchising?

Een franchise is een samenwerking tussen een franchisenemer en een franchisegever. De franchisegever heeft een concept ontwikkeld, waar de franchisenemer tegen betaling gebruik van maakt. De franchisenemers hebben de mogelijkheid om dat succesconcept in een bepaald gebied te exploiteren.

Wat is een franchisenemer?

Een franchisenemer sluit een contract met een franchisegever. Hij krijgt de ruimte om een eigen bedrijf onder de naam van de franchisegever te starten. Dit is wel tegen een vergoeding.