Ondernemer worden

man achter laptop die ondernemer wilt worden
  • Auteur:
  • Bijgewerkt op: 17 mei 2023
  • Gecontroleerd op: 9 oktober 2023
  • Leestijd: 13 minuten

Waarom zou iemand ondernemer willen worden? Mensen die ondernemer worden, hebben daar vaak hun reden voor. Zo wil de een geen baas boven het hoofd hebben en wil de ander van zijn hobby zijn werk maken. Maar er zijn veel ondernemers die hun eigen bedrijf zijn gestart omdat ze denken er meer geld mee te kunnen verdienen. Maar hoe wordt iemand ondernemer en wat is daarvoor nodig? En met welke belasting krijg een ondernemer te maken?

Zelfstandig ondernemer worden

Zelfstandig ondernemen is het organiseren van arbeid en kapitaal waarbij wordt gestreefd naar het verlenen van diensten of het maken van producten. Commerciële bedrijven hebben vaak ook het doel om winst te maken. 

Afbeelding weet waarin je wilt ondernemen

Startende ondernemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen bij het starten van een onderneming. Er komen veel zaken bij kijken zoals het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en dingen die voor de belastingdienst geregeld moeten worden. Toch kan zelfstandig ondernemer worden best eenvoudig zijn. 

Zelfstandig ondernemer worden met WW-uitkering

Iemand kan ook starten als zelfstandig ondernemer met behoud van WW-uitkering. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar iemand aan moet voldoen. Bijvoorbeeld het doen van een online training voor zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering. Ook is er vooraf toestemming nodig van de adviseur werk. Verdere informatie hierover is te vinden op de website van het UWV.

Belastingen voor ondernemers

Bij een onderneming komen veel fiscale regels kijken. Zo zijn er verschillende soorten belastingen voor ondernemers. Een ondernemer krijgt te maken met omzetbelasting (btw), inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarvoor moet ook belastingaangifte worden gedaan.

Omzetbelasting

Een vorm van belasting voor ondernemers is omzetbelasting. Bijna elke ondernemer moet omzetbelasting betalen. Omzetbelasting, ook wel belasting toegevoegde waarde (btw) genoemd, is belasting die ondernemers meestal elk kwartaal afdragen over de omzet van hun bedrijf. Als een onderneming btw in rekening brengt bij klanten of opdrachtgevers, moet een ondernemer dit ook weer afdragen aan de Belastingdienst. Dit doet hij door middel van online aangifte omzetbelasting. Dit doet hij door middel van aangifte omzetbelasting. Btw valt daardoor niet onder de omzet, want de ondernemer mag het niet zelf houden. Daarom is het verstandig om als ondernemer de btw apart te zetten.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is een vorm van directe belasting die betaald wordt over het inkomen van een persoon. Mensen die in loondienst zijn, betalen loonbelasting. Omdat zelfstandige ondernemers niet in loondienst zijn, kunnen zij geen loonbelasting afdragen. Zij betalen inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting is belasting die ondernemers afdragen aan de Belastingdienst over de winst van het bedrijf. De winst van een bedrijf is niet de omzet. Van de omzet worden eerst de btw en de bedrijfskosten afgehaald. Over hetgeen wat overblijft rekent de Belastingdienst inkomstenbelasting. Maar ondernemers die door de Belastingdienst worden gezien als ondernemer voor inkomstenbelasting, hebben recht op verschillende extra aftrekposten. Voorbeelden daarvan zijn de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling.

Vennootschapsbelasting

Als een bedrijf een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) is moet de ondernemer ieder jaar vpb afdragen. Vennootschapsbelasting is belasting dat wordt geheven over het belastbaar bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, betalen inkomstenbelasting. Eigenaren van lichamen, zoals bedrijven en organisaties, betalen in plaats van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting.

Benodigdheden om ondernemer te worden

Iemand kan een lang ondernemingsplan schrijven, een groot startkapitaal hebben of een studie voldaan hebben. Maar iemand kan ook gewoon de onderneming beginnen. Zodra iemand zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan hij zichzelf ondernemer noemen. Een startende ondernemer leert ondernemen pas echt door het in de praktijk te doen.

Stappenplan ondernemerschap

Iemand die wil gaan ondernemen, moet daarvoor een aantal stappen doorlopen.

Ondernemerstest

Niet voor iedereen is het ondernemerschap weggelegd. Een ondernemerstest kan beoordelen of iemand geschikt is voor het ondernemerschap. De test beoordeeld op basis van verschillende ondernemersvaardigheden.

Concurrentieanalyse

Voordat iemand zijn of haar bedrijf wil starten, is het belangrijk om een concurrentieanalyse te maken. Want is het idee uniek? Of zijn er al bedrijven die dit doen? Het is belangrijk dat een beginnend ondernemer zijn sterktes en zwaktes ten opzichte van zijn concurrenten in kaart brengt. Dit voorkomt vissen in dezelfde vijver.

Ondernemingsplan

Het is belangrijk om een ondernemingsplan op te stellen. Bijvoorbeeld als iemand ondernemer wil worden en financiering nodig heeft. Voor ondernemers die via externe financierders aan startkapitaal willen komen, is het noodzakelijk om een ondernemingsplan te schrijven. Zonder ondernemingsplan is dit niet mogelijk. In een ondernemingsplan staat namelijk het financiële plan uitgeschreven. Andere dingen die in het ondernemingsplan staan zijn:

Bedrijfsnaam bedenken

De naam van het bedrijf is ook erg belangrijk. Dit mag de ondernemer helemaal zelf bepalen. Er hangen wel een aantal kleine regeltjes aan vast. Een bedrijfsnaam mag bijvoorbeeld niet misleidend zijn of verwarring brengen bij de klant. Ook mag je geen bestaande naam gebruiken.

Logo en huisstijl bedenken

Klanten herkennen het bedrijf aan het logo en de huisstijl. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij reclame-uitingen of op facturen. Het is daarom wel zo handig om het logo en de huisstijl voor de inschrijving bij de KvK te bedenken. Een ondernemer moet er wel rekening mee houden dat de huisstijl aansluit bij de producten of diensten van het bedrijf.

Rechtsvorm kiezen

Een startende ondernemer moet ook een rechtsvorm kiezen. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van het bedrijf en de belastingverplichtingen. Een startende ondernemer moet daarom dus een rechtsvorm kiezen die het beste bij zijn bedrijf past. Er zijn rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid.

formulieren voor de belastingaangifte

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Inschrijven bij Kamer van Koophandel

Wanneer de voorgaande stappen zijn voltooid kan een ondernemer zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Een ondernemer krijgt na zijn inschrijving een eigen KvK-nummer. Vanaf nu kan hij zich officieel een ondernemer noemen.

Boekhouding bijhouden

Een ondernemer moet boekhouden. De administratie bijhouden is één van de belangrijkste dingen van ondernemen. Vooral voor de aangiftes bij de Belastingdienst is het van belang. Zo krijgt een ondernemer te maken met omzetbelasting en inkomstenbelasting. Voor startende ondernemers maken boekhoudprogramma’s dit tegenwoordig veel makkelijker. Ook is het uitbesteden van de boekhouding aan een boekhouder een optie.

Eenvoudig je boekhouding bijhouden?

Zorg voor een goede administratie en houd eenvoudig en snel de boekhouding bij. Maak gebruik van de online boekhoudprogramma’s die deze functies bieden. Profiteer nu van een speciale actie van e-Boekhouden.nl speciaal voor startende ondernemers : 15 maanden lang gratis het boekhoudprogramma uitproberen.

Claim nu jouw 15 maanden gratis
e boekhouden logo

Wettelijke eisen

Naast een boekhouding zitten er ook wat eisen aan het ondernemerschap. Soms moet een ondernemer aan bepaalde beroepseisen voldoen. Hij kan te maken krijgen met eisen voor zijn bedrijfsruimte. Het bedrijfspand moet bijvoorbeeld brandveilig zijn. De gemeente kan een ondernemer helpen met het uitzoeken van de wetten en regels die gelden voor zijn bedrijf.

Aan de slag als zelfstandig ondernemer

Wanneer deze 9 stappen zijn doorlopen, kan iemand aan de slag als zelfstandig ondernemer.

Afbeelding geen diploma nodig als je ondernemer wilt worden

Vergunningen en diploma’s

Vroeger moest men bepaalde diploma’s halen om ondernemer te worden. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Toch zijn er bepaalde beroepen waarbij het wel nodig is om een vergunning aan te vragen of een diploma te halen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die met gevaarlijke stoffen werkt of een slagerij wil beginnen. Voor de meeste producten en diensten zijn geen diploma’s of vergunningen nodig en kan in principe iedereen ondernemer worden.

Goede redenen om ondernemer te worden

Er zijn een aantal goede redenen om ondernemer te worden:

Kennis en vaardigheden opdoen

Tijdens het ondernemen zal de ondernemer nieuwe vaardigheden opdoen en kennis verbreden. Bijvoorbeeld organiseren, plannen, presenteren, administratie doen of het ontwikkelen van producten.

Van hobby werk maken

Een aantal mensen starten een onderneming omdat ze veel werk in hun hobby stoppen. Daarom willen de meesten daar geld mee verdienen. Het geeft de vrijheid om te doen wat een ondernemer zelf wil en tegelijkertijd geeft het de controle over hoe hij geld verdient met een activiteit waar hij goed in is.

Innoveren

Een zelfstandig ondernemer bepaalt zelf hoe zijn bedrijf zich verder gaat ontwikkelen. Zo gaat hij zelf opzoek naar innovatieve manieren om winst te maken.

Wens om eigen baas te zijn

Sommige mensen willen liever niet voor de baas werken. Voor deze mensen is dat een goede reden om een onderneming te starten. Een zelfstandig ondernemer is de baas over zichzelf.

De uitdaging aangaan

Een onderneming starten is al een uitdaging op zich. Van het goed uitwerken van een ondernemingsplan tot het werven van klanten. Elke keer komen er steeds meer nieuwe uitdagingen bij. Ondernemen is voor mensen die van uitdaging houden.

Werken voor resultaat

Een ondernemer kan elke werkdag zodanig besteden dat zijn activiteiten uiteindelijk de gewenste resultaten zullen opleveren. Dingen doen die voor jezelf het gewenste resultaat opleveren is iets wat mensen graag willen. Met een eigen onderneming kan iemand dus zelf bepalen wanneer iets goed is en heeft dus geen baas boven zich die dat bepaald.

Woon-werkverkeer vermijden

Als iemand een baan heeft 30 minuten van zijn werk af, wil hij liever die reistijd besteden aan dingen waar hij mogelijk meer plezier aan heeft. Wanneer een beginnend ondernemer eerst vanuit huis kan werken, bespaart hij niet alleen die tijd, maar ook het geld.

Zelfdiscipline ontwikkelen

Een eigen bedrijf betekent dat er hard gewerkt moet worden. Dingen regelen of deadlines halen. Een ondernemer kan zijn uren dagelijks zelf indelen. Het is dus belangrijk om zelfdiscipline te ontwikkelen. Dat is nodig om dingen te regelen en om deadlines te halen.

Meerdere taken opnemen

Een ondernemer moet meerdere taken op zich kunnen nemen. Grote kans dat een ondernemer zowel boekhouder als marketeer, manager, schrijver, ontwerper en onderzoeker is. Sommige mensen houden ervan om wisselende taken te hebben en niet steeds hetzelfde te moeten doen. Zo nu en dan een andere rol spelen kan nieuwe energie geven.

Financiële autonomie

Er zijn ook mensen die graag zelf de regie willen hebben over hun financiële toekomst. Een zelfstandig ondernemer zit niet langer vast aan een verplicht pensioensysteem. Een ondernemer kan zijn vermogen voor later ook opbouwen in zijn eigen bedrijf.

Veelgestelde vragen

Hoe word ik een succesvol ondernemer?

· Om een goede ondernemer te worden is de start het belangrijkst. Een goede start begint bij een goed idee. Iemand moet eerst bedenken waarin hij wil ondernemen.
· Een startende ondernemer moet zijn eigen bedrijf zo inrichten, dat het makkelijk kan groeien.
· Een goede boekhouding is een pré. Daarom is het beter om de boekhouding uit te besteden.
· Het checken van het bedrijf. Zijn klanten nog tevreden en houden medewerkers zich aan alle afspraken?

Waarom ondernemer worden?

Er zijn genoeg redenen waarom iemand een eigen bedrijf wil starten:
· Kennis en vaardigheden opdoen
· Innoveren
· De uitdaging aangaan
· Werken voor resultaat
· Woon-werkverkeer vermijden
· Zelfdiscipline ontwikkelen
· Meerdere taken opnemen
· Financiële autonomie

Moet ik boekhouden als ondernemer?

Een ondernemer moet boekhouden. De administratie bijhouden is één van de belangrijkste dingen van ondernemen. Vooral voor de aangiftes bij de Belastingdienst is het van belang. Zo krijgt een ondernemer te maken met omzetbelasting en inkomstenbelasting. Veel boekhoudprogramma’s maken dit tegenwoordig veel makkelijker. Ook is het uitbesteden van de boekhouding aan een boekhouder mogelijk.

Kan iedereen ondernemer worden?

Iedereen kan in principe een onderneming starten. Maar het wil niet zeggen dat het voor iedereen is weggelegd. Een zelfstandig ondernemer moet bijvoorbeeld klanten kunnen werven, boekhouden en producten of diensten kunnen leveren. Iemand moet natuurlijk ondernemend, besluitvaardig en gedreven zijn. Daarnaast is er motivatie en inspiratie nodig. Een ondernemer moet dus ergens goed in zijn en klanten daarmee kunnen overtuigen. Een startende ondernemer kan daarom eerst een ondernemerstest doen. Door middel van zo’n test kan iemand er snel achter komen of hij geschikt is voor het ondernemerschap.

Vroeger moesten mensen vergunningen hebben om een onderneming te starten. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Dit is alleen nog bij bepaalde beroepen het geval. Denk bijvoorbeeld aan iemand die met gevaarlijke stoffen werkt of een slagerij wil beginnen.