Ondernemingsplan

Afbeelding ondernemingsplan
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 23 april 2024
  • Leestijd: 12 minuten

Wanneer je wil gaan ondernemen, is het vaak handig dat je een ondernemingsplan of businessplan opstelt. Wanneer starter een financiering nodig heeft, is een ondernemingsplan bijvoorbeeld zelfs essentieel. Een goede voorbereiding vergroot de kans op succes. Maar wat is een ondernemingsplan? Waarom is het maken van een ondernemingsplan handig? En wat staat er allemaal in een ondernemingsplan?

Waarom een bedrijfsplan maken?

Het schrijven van een ondernemingsplan is essentieel voor ondernemers die afhankelijk zijn van een financiering. Het opstellen van een bedrijfsplan is niet verplicht, maar voor iedere startende ondernemer handig. Het helpt je om nog eens kritisch naar je eigen ideeën te kijken. Vaak levert een bedrijfsplan zelfs nog nieuwe inzichten op. Je kan je afvragen of je plannen haalbaar zijn en of je het goed zal doen op de markt. Een goed ondernemingsplan maken is veel werk, maar verhoogt de kansen op succes.

Inhoud ondernemingsplan

Een ondernemingsplan bestaat uit verschillende onderdelen. Per onderneming kan het verschillen welke onderdelen in een ondernemingsplan staan. Je moet zelf nadenken over de inhoud van je ondernemingsplan. Wel zijn er onderdelen die vaak terugkomen. De belangrijkste onderdelen van een ondernemingsplan staan hieronder weergegeven.

ondernemingsplan stappenplan

Samenvatting en introductie van het ondernemingsplan

In de introductie van het ondernemersplan vat je je bedrijfsplannen samen. De introductie is vooral bedoeld om de lezer een beeld te geven van het bedrijf. In de samenvatting geef je een korte, heldere beschrijving van het idee. De details komen later in het ondernemingsplan aan bod.

De samenvatting van een ondernemingsplan bevat een aantal belangrijke punten. Zo is het belangrijk dat de lezer kan zien dat je het verdienmodel en de doelstellingen helder voor ogen hebt en dat je goed hoofdzaken van bijzaken kan scheiden.

Bovendien is de samenvatting het onderdeel dat het snelst gelezen wordt. Na het lezen van de samenvatting heeft de lezer vaak al een mening over het bedrijf. Je kan de samenvatting ook als laatst schrijven, zolang je deze maar als eerst in je bedrijfsplan presenteert.

De ondernemer

Naast de informatie over het bedrijf, is het ook essentieel dat je vertelt wie jij bent, wat je doel is en wat je ondernemersvaardigheden zijn.

Persoonlijke gegevens

Met een ondernemersplan presenteer je jezelf aan de bank of aan andere investeerders. Zij kijken niet alleen naar het idee van het bedrijf, maar ook naar de persoon achter de onderneming. Daarom is het belangrijk om je persoonsgegevens op te schrijven, zoals naam, adres, woonplaats, gezin, rijbewijs, opleidingen en de werkervaring van de afgelopen jaren.

Motivatie en doelstellingen

Naast de persoonsgegevens is het ook belangrijk dat je beschrijft waarom je ondernemer wil worden, wat je drive is en welke vaardigheden je hebt die jou een goede ondernemer maken. De motivatie van een ondernemer is daarom een belangrijk onderdeel.

In dit onderdeel schrijf je met je gevoel waarom je de gewezen persoon bent voor het plan. Je bent erg gemotiveerd en wil met volle enthousiasme beginnen aan het ondernemerschap.

Sterktes en zwaktes

In een ondernemingsplan beschrijf je je bedrijfsdoelen

Nadat je hebt verteld wie je bent en wat je wil, breng je ook je sterke en zwakke punten in kaart. Iedere ondernemer heeft zwakke en sterke punten. Het is heel normaal dat iemand goede en slechte eigenschappen heeft. Eerlijkheid wordt juist gewaardeerd. Daarom is het belangrijk dat een ondernemingsplan eerlijk wordt geschreven.

De onderneming

Ondernemen start met een goed idee. Dat idee schrijf je op in het ondernemingsplan. Daarin beschrijf je wat jouw bedrijf uniek maakt en waarom het een succesvol bedrijf wordt. Dit kan in een paar regels. Wanneer je je idee in een aantal regels kan beschrijven, zal je merken dat de rest van de uitwerking van het ondernemingsplan ook makkelijk zal zijn. Het opschrijven van je idee zal namelijk ook direct meer duidelijkheid scheppen over het plan.

Naast het beschrijven van het idee, beschrijf je hoe je aan de slag gaat. Hierin wordt beschreven wat je gaat doen, hoe je het dit, waar je voor staat en wat je doelstellingen zijn. Ook breng je je doelgroep in kaart. Op deze manier ontdek je of je plannen haalbaar zijn. In een goed bedrijfsplan worden zaken beschreven als:

Marketingplan

In dit deel van het ondernemingsplan ga je in op de doelgroep en de markt. Het marketingplan zorgt ervoor dat producten of diensten bij potentiële klanten onder de aandacht worden gebracht. Je brengt de doelstellingen uit het ondernemingsplan duidelijk in kaart.

Marktonderzoek doen

Een marktonderzoek vormt de basis voor marketing. Het zorgt ervoor dat je je markt goed kent. Met een marktonderzoek kom je erachter of er genoeg vraag is naar jouw product of dienst. Daarnaast ontdek je wie jouw concurrenten zijn.

Wat staat in een marketingplan?

Om duidelijkheid te scheppen van wat allemaal in een marketingplan staat, staat hieronder een overzicht van alle belangrijke punten die in een marketingplan behandeld worden:

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse is een analyse waarmee in kaart wordt gebracht wat je zwakke en sterke punten als ondernemer zijn. Zo wordt het duidelijk waar de kansen liggen en welke punten nog verbeterd kunnen worden. Ook wordt duidelijk of het nieuwe product of dienst een goede kans heeft om succesvol te worden. De letters van het woord SWOT staan voor een bepaald begrip:

StrengthsSterktesWaar ben je goed in?
WeaknessZwaktesWat zijn jouw minder goede eigenschappen?
OpportunitiesKansenWaar liggen de kansen van het nieuwe bedrijf?
ThreadsBedreigingenWelke bedreigingen er zijn voor het nieuwe bedrijf?

Financieel plan

Het financieel plan is het financiële onderdeel van het bedrijfsplan. Hierin staat alles wat te maken heeft met de financiering van het bedrijf en hoe je je bedrijf gaat financieren. Het financieringsplan is een hulpmiddel waarmee je bepaalt of jouw plan financieel haalbaar is. Ook gebruik je het financieel plan om je financieringsaanvraag voor te leggen aan financierders.

Afbeelding Schrijf je ondernemingsplan Ga je starten met je onderneming?

Het financieel plan bestaat uit vier deelbegrotingen. De financieringsbegroting en de investeringsbegroting vormen samen de beginbalans van het bedrijf. Hier geef je aan welke investeringen nodig zijn om het bedrijf te starten en hoe je de financiering van die investeringen wil regelen. In de exploitatiebegroting staan de verwachte opbrengsten en kosten over een bepaalde periode. Met de liquiditeitsbegroting ziet je of je in elke periode voldoende geld hebt om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. Afhankelijk van de bedrijfsvorm en de situatie maak je ook een privé-begroting.

De inhoud van een financieel plan

Het financieel plan bestaat dus uit vier deelbegrotingen:


Opstellen ondernemingsplan: zelf doen of laten doen?

Een goed ondernemingsplan is een ‘must’ om te kunnen starten met een eigen bedrijf. Het opstellen van een ondernemingsplan is echter een tijdrovende klus. Ondernemers kunnen hun ondernemingsplan zelf opstellen of laten opstellen. Het laten opstellen van een ondernemingsplan heeft zowel voor- als nadelen.

Voordelen van het laten opstellen van een ondernemingsplan

  • Gespecialiseerde bedrijven in het schrijven van ondernemingsplannen bieden expertise aan ondernemers die hun plannen willen uitbesteden, waardoor risico’s worden vermeden en de kwaliteit van het plan verbetert.
  • Een ondernemer die zijn eigen ondernemingsplan schrijft, heeft vaak een te optimistisch beeld van zijn situatie. Een onafhankelijke expert kan een kritische blik werpen op de situatie, waardoor zowel kansen als zwaktes beter worden ingeschat.
  • Een ondernemingsplan dat is geschreven door experts is zorgvuldig en compleet, wat belangrijk is voor banken en andere kredietverstrekkers. Hierdoor is de kans op financiering voor de nieuwe onderneming groot.

Nadelen van het laten opstellen van een ondernemingsplan

  • Het uitbesteden van het schrijven van een ondernemingsplan brengt kosten met zich mee. Hoewel zelf schrijven kostenbesparing kan opleveren, kunnen experts ook meedenken over andere mogelijkheden om kosten te besparen en de omzet te verhogen.
  • Een gedreven ondernemer pakt graag dingen zelf aan. Hij vindt het moeilijk on het schrijven van een ondernemingsplan uit handen te geven. Bedenk echter dat de voordelen van het uit handen geven hoogstwaarschijnlijk groter zijn dan de nadelen.

Voorbeeld ondernemingsplan

Je weet nu wat de onmisbare onderdelen zijn van een ondernemingsplan. Toch kan een ondernemingsplan voorbeeld ook handig zijn. Online zijn veel voorbeelden te vinden van hoe een bedrijfsplan eruit kan zien. Voor een starter kan het handig zijn om een voorbeeld van een ondernemingsplan te hebben. Zo weet je namelijk beter hoe je jouw ondernemingsplan kan opstellen.

Voorbeeld ondernemingsplan

Voorbeeld ondernemingsplan downloaden

Hulp nodig bij het maken van een ondernemingsplan? Download nu gratis het ondernemingsplan voorbeeld!

* Door het pdf-bestand te uploaden naar Canva, heb je de mogelijkheid de tekst, kleuren en logo naar je eigen wensen aan te passen.

Veelgestelde vragen

Wat is een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan, ook wel businessplan of bedrijfsplan genoemd, behoort tot een van de eerste stappen op weg naar een eigen onderneming. De haalbaarheid van de ideeën worden hiermee goed in kaart gebracht. Het plan bestaat uit een stuk over de onderneming, een marketingplan en een financieel plan. 
Een ondernemingsplan bestaat uit een omschrijving van de plannen en doelen van een onderneming. Er wordt inzicht gecreëerd in een product of dienst, de markt, de doelgroep en missie en visie. Daarnaast moet er een omschrijving komen van het verdienmodel.

Hoe maak ik een ondernemersplan?

Je kan zelf bepalen hoe je een eigen ondernemingsplan schrijft. Er zitten geen regels verbonden aan het maken van een ondernemingsplan. Online zijn voorbeelden te vinden voor het maken van een ondernemingsplan. Aan de hand van deze inhoud en het voorbeeld dat je kan downloaden, kan je zelf ontdekken waar je allemaal over wil schrijven.

Waarom een ondernemingsplan opstellen?

Een bedrijfsplan vormt de basis voor het starten van een onderneming. Omdat het idee onderzocht en beschreven wordt in het ondernemingsplan, zorgt dit ervoor dat er inzicht wordt gecreëerd in het plan achter het bedrijf. Het ondernemingsplan vormt ook een basis die tijdens het ondernemen gebruikt kan worden om richting te (blijven) geven en ambities en keuzes te ondersteunen tijdens het ondernemen. 

Is een ondernemingsplan verplicht?

Een ondernemingsplan maken is niet verplicht. Alleen als je financiering nodig hebt, is een compleet businessplan noodzakelijk. De potentiële investeerder zal namelijk willen lezen waarom iemand startkapitaal verdient.
Wanneer je een lening nodig hebt voor je eigen bedrijf, wil een bank graag weten aan wie of wat ze hun geld geven. Het moet daarom een goede investering zijn. Met een ondernemingsplan kan je de bank ervan overtuigen dat je idee een succes wordt.
Ook voor een beginnend ondernemer die geen financiering nodig heeft, is een ondernemingsplan handig.