ZZP in de zorg

zzp in de zorg
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Laatst bijgewerkt: 8 mei 2024
 • Leestijd: 15 minuten

Steeds meer mensen uit de zorg beginnen als zzp’er voor zichzelf. Waarom is dit aantrekkelijk, wat komt er bij kijken en hoe te beginnen? Om succesvol te zijn als zzp’er in de zorg, is een grondige voorbereiding essentieel. We leggen uit welke stappen genomen moeten worden en wat er geregeld moet worden om dit te bereiken.

Wat doet een zzp’er in de zorg?

Een stapje terug, wat is een zzp’er? De term staat voor Zelfstandige Zonder Personeel, dat betekent dat een zzp’er voor eigen rekening en onder eigen risico opdrachten aanneemt en uitvoert. Een zelfstandig zorgprofessional gaat werken in de zorgsector en biedt zijn of haar diensten aan aan cliënten, zorginstellingen of andere zorggerelateerde organisaties. Een zzp’er in de zorg kan verschillende taken en verantwoordelijkheden hebben, afhankelijk van je specialisatie en expertise. Dit kan onder andere het verlenen van directe zorg aan patiënten, zoals verpleegkundige zorg, therapeutische behandelingen of medische consulten omvatten. Daarnaast kan een zzp’er in de zorg ook betrokken zijn bij administratieve taken, het beheren van dossiers, het coördineren van zorgplannen en het bieden van advies en ondersteuning aan cliënten en hun families. Over het algemeen biedt een zzp’er in de zorg flexibiliteit, onafhankelijkheid en de mogelijkheid om zijn of haar eigen bedrijf te runnen.

Waarom aan de slag als zelfstandige in de zorg?

Er zijn een aantal voordelen die specifiek gelden voor mensen in de zorg. Zo is het binnen deze sector gebruikelijk om veel administratie op de werkvloer te moeten invullen, een zzp’er hoeft zich hier minder mee bezig te houden. Uiteraard wel met het invullen van het aantal gewerkte uren en het bijhouden van eigen administratie, omdat er niet in loondienst gewerkt wordt. Ook bij gezamenlijke werkoverleggen hoeft een zelfstandige niet altijd aan te sluiten. Hierdoor houden ze meer vrije tijd over voor henzelf of andere zaken. Bekijk alle voor- en nadelen in onderstaand overzicht:

Voordelen

 • Vrije keuze in het aannemen van opdrachten
 • Werktijden zelf in te delen
 • Uurtarief is zelf te bepalen

Nadelen

 • Minder zekerheid van inkomsten
 • Verantwoordelijk voor eigen administratie
 • Geen vast team

Hoe te beginnen als ZZP’er?

Er zijn een aantal stappen die zelfstandigen moeten doorlopen voordat ze daadwerkelijk aan het werk kunnen als ZZP’er. Wij zetten hier alle stappen op een rij. Dit om inzicht te creëren voor mensen binnen de zorg die het zelfstandig ondernemerschap overwegen.

Oriëntatie en planning

Is het wat voor mij?

Iedereen zou er verstandig aan doen om goed na te denken of het zelfstandig ondernemerschap bij hem of haar past. Kwaliteiten die belangrijk zijn bij ZZP in de zorg: Het onderhouden van contacten, verantwoordelijkheid, administratie bijhouden en flexibel kunnen zijn. Een bestaand netwerk is ook handig voor een eventuele opdracht. Dat lijkt wellicht best lastig, maar iedereen kan hierin groeien. Het is handig om op voorhand te kijken naar persoonlijke sterke en zwakke kwaliteiten.

Rechtsvorm kiezen

Een zzp’er moet een rechtsvorm kiezen, dat bepaalt onder welke juridische bedrijfsvorm een zelfstandige werkt. Dit heeft invloed op onder meer belastingen en aansprakelijkheid. Een voorbeeld hiervan is een besloten vennootschap (bv), maar de meeste zzp’ers starten een eenmanszaak.

Zzp’er of freelancer is geen rechtsvorm op zich, denk hier over na vóór de inschrijving

Inschrijven KvK

Zodra de keuze is gemaakt om aan de slag te gaan als zzp’er in de zorg, is een inschrijving in het Handelsregister van KVK de eerste stap. Dit is een verplichte stap voor alle zelfstandige ondernemers. Na deze inschrijving bij de KvK zal er automatisch een registratie als ondernemer plaatsvinden bij de Belastingdienst. Na de inschrijving is een zzp’er vrij om te beginnen.

Ondernemingsplan

Als de knoop eenmaal is doorgehakt, is het zaak om een ondernemingsplan te schrijven. Hierin wordt het plan van ondernemen beschreven, de financiële verwachting en de algehele basis van de onderneming. Voor ondernemers is dit over het algemeen een fijne stok achter de deur, omdat er teruggevallen kan worden op een concept. Welke opdracht is aan te nemen en welke niet? Een goed ondernemingsplan verhoogt de slaagkans van de onderneming zodat het verlenen van zzp zorg een haalbare realiteit blijft. Belangrijk voor een zzp’er in de zorg is ook om na te denken hoe hij of zij bekwaam blijft, in de regel dienen zij aan bijvoorbeeld de wet kwaliteit te voldoen zodat goede zorg gewaarborgd blijft. De inspectie gezondheidszorg houdt toezicht op de regels zodat van ondeskundige zorgverleners geen sprake is.

Startlocatie

Als zzp’er in de zorg is het mogelijk om gebruik te maken van een locatie, bijvoorbeeld in het geval van een zelfstandige chiropractor of masseur. Er dient dan een plek gehuurd te worden. Veel zzp’ers kiezen er echter voor om vanuit huis te werken. Dit verschilt erg per zorgtype, zorgsector en het individuele ondernemingsplan.

Bepaal een uurtarief

Het is gebruikelijk dat zzp’ers een vast uurtarief hanteren voor hun werkzaamheden. Het is belangrijk om na te denken over de balans tussen genoeg verdienen, en aantrekkelijk genoeg overkomen voor klanten.

Het gemiddelde uurloon van een ZZP’er bedraagt € 43,00

Uurtarief bepalen

Een manier om het uurtarief te bepalen is door na te gaan hoeveel geld er gereserveerd moet worden voor:

Daarnaast de zakelijke uitgaven, bijvoorbeeld:

Nadat deze bedragen bij elkaar zijn opgeteld en gedeeld door het aantal beschikbare uren om te werken, komt er een uurloon uit. Dit kan vergeleken worden met de concurrent en vervolgens naar eigen inzicht aangepast worden.

Zorg en BTW

In de zorgsector geldt een btw-vrijstelling voor zorgdiensten die door zzp’ers worden verricht. Dit betekent dat zij in de zorg geen btw in rekening hoeven te brengen aan hun eigen cliënten voor de geleverde zorg. Deze btw-vrijstelling is van toepassing op verschillende zorgdiensten, zoals medische behandelingen, verpleegkundige zorg en thuiszorg. Het doel van deze vrijstelling is om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor cliënten. Het is echter belangrijk om te vermelden dat er uitzonderingen kunnen zijn, afhankelijk van de specifieke situatie en het type zorgdienst. Het is daarom raadzaam om bij twijfel advies in te winnen bij een belastingadviseur of de Belastingdienst. Zij kunnen helpen bij het bepalen van de juiste btw-behandeling voor de specifieke situatie als zzp’er in de zorg.

Inschrijven BIG-register

Als zzp’er in de zorg is het belangrijk om te controleren of het beroep valt onder de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). De BIG-registratie is een wettelijke erkenning van de bekwaamheid en bevoegdheid om bepaalde medische handelingen uit te voeren. Denk hierbij aan een bepaalde chirurgische handeling verrichten of injecties geven. Het BIG-register is een openbaar register waarin zorgverleners zijn opgenomen die aan de wettelijke eisen voldoen. Het registreren in het BIG-register is verplicht voor bepaalde beroepen, zoals artsen, verpleegkundigen, tandartsen en paramedici. Door registratie in het BIG-register wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan de opleidingseisen en vakbekwaamheid die nodig zijn om bepaalde handelingen uit te voeren.

Het is essentieel om de benodigde documentatie en bewijsstukken klaar te hebben zoals diploma’s en certificaten, om een succesvolle registratie aan te vragen. Door de BIG-registratie te behalen, wordt niet alleen de professionele geloofwaardigheid vergroot, maar wordt ook aangetoond dat er wordt voldaan aan de hoogste kwaliteitsnormen in de zorgsector. Het BIG-register is een waardevol instrument voor cliënten en werkgevers om de bevoegdheid en bekwaamheid van zorgverleners te verifiëren, waardoor het vertrouwen in de kwaliteit van de geleverde zorg wordt versterkt.

Vergunningen en certificering

Verzekerde zorg bieden

Om in aanmerking te komen voor het bieden van zorg aan verzekerde patiënten, dient de zzp’er beschikken over de juiste bevoegdheid om verzekerde zorg te kunnen verlenen. Er zijn verschillende manieren waarop deze bevoegdheid verkregen kan worden. In de volgende sectie wordt informatie weergegeven over de benodigde stappen die gemaakt moeten worden dit te kunnen regelen.

AGB-Code

De AGB-code is een unieke identificatiecode voor zorgverleners en zorginstellingen in Nederland. Het wordt gebruikt om hen te identificeren en is belangrijk bij het uitwisselen van gegevens en het ontvangen van vergoedingen voor geleverde zorg. De code kan kosteloos aangevraagd worden via Vektis.

Bemiddelingsbureau of zelf op zoek naar opdrachtgevers?

Als zzp’er in de zorg is er een mogelijkheid om via een bemiddelingsbureau te werken of zelf op zoek te gaan naar opdrachtgevers. Het is belangrijk om de afweging tussen deze twee opties goed te onderzoeken. Daarnaast is het raadzaam om te overwegen om een modelovereenkomst op te stellen met de opdrachtgever. Door dit vast te leggen, wordt bevestigd dat er als zelfstandige wordt gewerkt en niet in dienstverband.

Wet DBA

Deze wet DBA gaat over de zelfstandigheid van ondernemers. Het schept duidelijkheid met betrekking tot of er schijnzelfstandigheid of ondernemerschap aan de orde is. Indien een zzp’er voor een particulier aan de slag gaat, is het al redelijk snel duidelijk dat het een zuivere zaak is. Als een zzp’er voor een bedrijf aan de slag gaat voor een langere tijd kan het een grijs gebied worden. Mocht een zelfstandig ondernemer er niet helemaal uit komen, dan kunnen ze contact opnemen met de belastingdienst.

Keurmerk aanvragen

Vroeger was het ZOZ-keurmerk een bekend keurmerk voor zzp’ers in de zorg, maar dit keurmerk is niet langer beschikbaar. Gelukkig zijn er nog steeds andere keurmerken die zich richten op zelfstandige zorgverleners. Het hebben van een keurmerk biedt aanzienlijke voordelen, aangeziener niet zelf de kwaliteit van de diensten aangetoond hoeft te worden. Het keurmerk fungeert als een betrouwbare bevestiging van de professionele vaardigheden en naleving van de geldende regelgeving. Het is tevens een effectieve manier om aan opdrachtgevers te tonen dat er wordt voldaan aan de vereisten.

Op dit moment zijn er twee keurmerken waar een zzp’er in de zorg mee kan werken:

Wet Wkkgz

Iedere zorgverlener, inclusief zzp’ers, moet voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die door de overheid is ingesteld om goede zorg te waarborgen. Het is belangrijk om aan de wetgeving te voldoen, inclusief de verplichting van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als er voor meerdere zorgaanbieders gewerkt wordt, is het noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst met hen af te sluiten waarin er wordt bevestigd dat er aan de Wkkgz wordt voldaan.

Nieuwe wetgeving – Wtza

Met ingang van 1 januari 2022 is de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangen door de Wtza. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dienen nieuwe zorgverleners zich te registreren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat ze hun werkzaamheden beginnen. Dit registratieproces kan worden uitgevoerd via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) beschermt de rechten van mensen met dementie of een verstandelijke beperking bij het toepassen van onvrijwillige zorg. De wet stelt voorwaarden en procedures vast voor het gebruik van dergelijke zorg, met als uitgangspunt dat dit alleen mag gebeuren als er geen alternatieven zijn en het in het belang is van de persoon in kwestie. Het waarborgt ook rechten zoals informatie, inspraak en klachtenprocedures. Het doel is om de vrijheid en kwaliteit van leven van deze personen te waarborgen.

Zorg voor een goede administratie

Als zzp’er in de zorg aan de slag? Zorg dan voor een goede administratie en houd eenvoudig en snel de boekhouding en urenregistratie bij. Maak gebruik van de online boekhoudprogramma’s die deze functies bieden. Profiteer nu van een speciale actie van E-Boekhouden: 15 maanden lang gratis het boekhoudprogramma uitproberen.

Nu 15 maanden gratis
e boekhouden logo

Algemene voorwaarden opstellen

Door algemene voorwaarden op te stellen valt het ondernemersrisico te beperken. In dit document stel je de rechten en plichten vast van jezelf als zorg zzp’er, als die van je opdrachtgever. Het is ook mogelijk om via verzekeringen het risico te beperken. Denk hierbij aan een verzekering voor arbeidsongeschiktheid, bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en pensioen. Je krijgt als zelfstandig ondernemer ook te maken met persoonlijke risico’s, zoals fraude en criminaliteit.

Verzekering

Als zzp’er in de zorg is het cruciaal om de juiste verzekeringen te hebben. Verzekeringen zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp zorg en zakelijke aansprakelijkheidsverzekering beschermen tegen financiële risico’s die kunnen ontstaan door fouten, schadeclaims of materiële schade tijdens het uitoefenen van het werk. Zorg voor een goede verzekering om jezelf en het bedrijf te beschermen tegen onverwachte situaties.

AOV voor zzp’ers in de zorg

Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid nodig? Bekijk en vergelijk alle arbeidsongeschiktheidsverzekering op Onderneming.nl en maak de beste keus!

Vergelijk zelf
aov illustratie

Veelgestelde vragen

Hoe vind ik opdrachten als zzp’er in de zorg?

Als zzp’er in de zorg is het belangrijk om niet alleen de stap te zetten om zelfstandig te werken, maar ook om opdrachten te verwerven. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Een veelvoorkomende methode is het benutten van het professionele netwerk. Door contact te onderhouden met collega’s, potentiële opdrachtgevers en andere zorgprofessionals, wordt de kans op het verkrijgen van opdrachten vergroot. Het kan ook nuttig zijn om tips en advies te lezen over hoe opdrachten binnengehaald kunnen worden. Op die manier kan een zzp’er zich beter voorbereiden en effectiever zijn in het vinden van nieuwe zorg zzp opdrachten in de zorgsector.

Hoeveel belasting betaal ik als zzp’er in de zorg?

Als zzp’er in de zorg is het verplicht om 21% belasting te berekenen over de diensten die worden verleent. Daarnaast wordt ook inkomstenbelasting betaald over de totale omzet. De exacte hoeveelheid belasting die uiteindelijk betaald moet worden, hangt af van het jaarlijkse inkomsten. Hoe meer geld er wordt verdiend, hoe meer belasting er in het algemeen verschuldigd is. Het is belangrijk om de inkomsten en uitgaven goed bij te houden en eventueel advies in te winnen bij een belastingdeskundige om ervoor te zorgen dat er aan de fiscale verplichtingen wordt voldaan en geen onaangename verrassingen zijn bij het indienen van de belastingaangifte.

Wat heb ik nodig als zzp’er in de zorg?

Om te starten als zzp in de zorg is een inschrijving bij de KvK van belang. Daarnaast zijn er ook andere zaken die belangrijk zijn als zelfstandig zorgprofessional. Denk hierbij aan een BIG-registratie, de AGB code aanvragen, een Modelovereenkomst sluiten, een Keurmerk aanvragen, voldoen aan de Wet Wkkgz, aanmelden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het aanmelden bij het locatieregister en noodzakelijke verzekeringen, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zzp zorg.