Bedrijfsbeëindiging

bedrijfsbeëindiging en stoppen met je bedrijf
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 10 juli 2024
  • Leestijd: 14 minuten

Ondernemer zijn heeft veel voordelen, maar het ondernemerschap is niet voor iedereen. Soms vallen de bedrijfsresultaten tegen en valt er geen winst te behalen. Ook kan het zijn dat je liever voor een andere carrière kiest. Je kan dan besluiten met je bedrijf te stoppen. Hoe werkt dit precies? Wat moet je allemaal regelen voor een bedrijfsbeëindiging? En zijn er ook alternatieven?

Hoe werkt een bedrijfsbeëindiging?

Er zijn verschillende redenen om te willen stoppen met je bedrijf. De resultaten vallen bijvoorbeeld tegen, de markt verandert waardoor er minder vraag naar je product of dienst is of er gebeurt onverwachts iets waardoor je niet meer verder kan. Het kan ook zijn dat je een andere richting op wil en het ondernemerschap niet meer ziet zitten.

bedrijf stoppen checklist

Wat de reden ook is, een bedrijfsbeëindiging moet altijd goed worden voorbereid. Er komen een hoop zaken bij kijken. Je moet je niet alleen uitschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK), maar ook onder meer je administratie afronden en je laatste belastingaangiftes indienen. Om je hierbij te helpen, hebben we hieronder een uitgebreid stappenplan opgesteld voor het stopzetten van een bedrijf.

Bedrijfsbeëindiging voorbereiden

Voordat je met je onderneming stopt, is het zaak een aantal dingen op een rij te zetten en af te ronden. Met je bedrijf stoppen heeft namelijk een aantal financiële gevolgen. Het is belangrijk dat je daar rekening mee houdt, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Ook zal je je klanten, partners en eventuele werknemers moeten inlichten.

Financiële zaken controleren en afronden

Allereerst moet je je financiën op orde krijgen en alle openstaande financiële verplichtingen afronden. Denk hierbij onder meer aan de volgende punten:

Bedrijf stoppen met schulden

Heb je schulden? Dan is het zaak dat je deze eerst oplost, bijvoorbeeld met een WHOA-traject of Wsnp-traject. Blijven er daarna nog schulden over? Dan zal je een faillissement moeten aanvragen.

Personeel informeren en ontslaan

Als je personeel in dienst hebt, is het uiteraard van groot belang dat je hen vertelt dat je het bedrijf gaat beëindigen. Informeer hen hier op tijd over. Zo geef je je werknemers ruim de tijd om naar ander werk op zoek te gaan.

Je zal je personeel ook moeten ontslaan. Vraag voor je werknemers een ontslagvergunning aan en bereken de transitievergoeding waarop ze recht hebben. Kijk ook of je recht hebt op een compensatie voor de transitievergoedingen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan kan je de compensatie bij het UWV aanvragen.

Is je personeel aangesloten bij een pensioenfonds? Vergeet dan ook niet te controleren wat je hiervoor moet regelen.

Klanten en leveranciers informeren

Vergeet ook zeker niet aan je klanten en leveranciers te vertellen dat je stopt met je bedrijf. Dit is voor beide partijen niet alleen netjes, maar ook handig om te weten. Zo weten zij dat ze in de toekomst niet meer bij jou terecht kunnen en niet meer op je hoeven te rekenen. Ook voorkom jij op deze manier dat je nog mails, vragen en verzoeken binnen blijft krijgen nadat je bedrijf al is gestopt.

Tip: zet op je website dat je stopt met je bedrijf en pas ook je accounts op sociale media aan.

Uitkering aanvragen

Als je stopt met je bedrijf, heb je mogelijk recht op een uitkering. Er zijn drie uitkeringen waarop ondernemers in specifieke situaties aanspraak op kunnen maken:

De bovengenoemde uitkeringen moeten over het algemeen worden aangevraagd vóórdat je je uitschrijft bij de KvK. Controleer dus van tevoren goed of je hier recht op hebt en hoe je deze uitkering aanvraagt. Let op: niet iedere ondernemer heeft dus na een bedrijfsbeëindiging recht op een uitkering.

Stop je met je bedrijf en heb je recht op een uitkering? Vraag deze dan aan vóórdat je je uitschrijft bij de Kamer van Koophandel.

Uitschrijving KvK

Ben je er klaar voor om de bedrijfsbeëindiging definitief te maken? Dan is de volgende stap het uitschrijven van de onderneming in het register van de Kamer van Koophandel. Hoe je dit doet, hangt af van de rechtsvorm van je onderneming.

Eenmanszaak uitschrijven

Het uitschrijven van een eenmanszaak kan op drie manieren:

  1. Vul het formulier Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens in en stuur deze samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs op naar de KvK.
  2. Vul het eerdergenoemde formulier in en geef deze af bij een locatie van de KvK.
  3. Schrijf de eenmanszaak online uit met behulp van een DigiD.

De KvK geeft de uitschrijving automatisch door aan de Belastingdienst. Het wordt echter aangeraden om dit te controleren.

Rechtspersoon uitschrijven

Een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting zijn allemaal vormen van rechtspersonen. Als je deze wil beëindigen, zal je deze eerst moeten ontbinden. Bij een bv of nv regel je dit tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. Bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij verloopt dit via de ledenvergadering. Ten slotte neemt bij een stichting het bestuur dit besluit.

Na de ontbinding dien je het formulier Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap in te vullen en deze naar een KvK-locatie bij jou in de buurt te sturen samen met een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de persoon die het formulier heeft ondertekend.

Vof, cv of maatschap uitschrijven

Als je een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap of rederij wil stopzetten, moet je ook deze eerst ontbinden. Dat doe je met het formulier Ontbinding vof, cv, maatschap of rederij. Je moet deze ontbinding vervolgens doorgeven aan de KvK. Dit doe je door het formulier en een kopie van het geldige legitimatiebewijs van de persoon die het formulier heeft ondertekend op te sturen naar een KvK-locatie bij jou in de buurt.

Bedrijfsbeëindiging afronden

Nadat je je bedrijf hebt uitgeschreven bij de KvK, moet je nog een paar dingen doen om de bedrijfsbeëindiging volledig af te ronden.

Administratie afronden en bewaren

Het is zaak dat je de administratie goed afrond. Een boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming kan je de administratie pas aan het einde van het boekjaar afronden, ook als je bent gestopt. Kom je er niet uit? Schakel dan een boekhouder of accountant in.

Je bent verplicht je administratie minimaal 7 jaar te bewaren. Dit is de fiscale bewaarplicht. Niet alleen gevestigde ondernemers, maar ook ondernemers die zijn gestopt moeten zich hieraan houden. Het kan namelijk zijn dat de Belastingdienst je (eind)administratie wil controleren. Alle gegevens moeten daarvoor op orde zijn.

Aangiftes indienen

Voor de Belastingdienst moet je nog één keer als ondernemer aangifte omzetbelasting en inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doen.

Stakingswinst

Als je je bedrijf beëindigt (oftewel staakt), kan het zijn dat je geld overhoudt. Dit geld kan je krijgen doordat je bijvoorbeeld je inboedel verkoopt. Stakingswinst is het verschil tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de fiscale boekwaarde. De winst bestaat meestal uit stille reserves en fiscale reserves.

Als er sprake is van stakingswinst, heb je mogelijk recht op stakingsaftrek. De stakingsaftrek is maximaal € 3.630 in 2024. Je kan de stakingsaftrek eenmalig van je belastbare inkomen aftrekken.

Contracten en verzekeringen opzeggen

Heb je nog lopende contracten en zakelijke verzekeringen? Dan is het zaak dat je deze zo snel mogelijk stopzet. Anders betaal je geld voor een product waar je geen gebruik meer van maakt. Bij bepaalde producten, zoals een zakelijk telefoonabonnement, kan onrechtmatig privégebruik soms zelfs tot een boete leiden.

Vaak heb je voor het opzeggen van een zakelijk contract een uittreksel van de uitschrijving nodig. Je kan dit uittreksel aanvragen op de website van de Kamer van Koophandel. Niet ieder contract hoeft overigens opgezegd te worden. Soms kan je een zakelijk contract ook omzetten naar een privé contract.

Hou er rekening mee dat je na het stopzetten van je bedrijf en het opzeggen van je zakelijke verzekeringen nog wel aansprakelijk kan worden gesteld voor dingen die je deed vanuit je bedrijf. Bij sommige verzekeraars is aansprakelijkheid na het stoppen meeverzekerd. Zoek dit goed uit en rond aanspraken wanneer mogelijk af vóórdat je je uitschrijft bij de KvK.


Bedrijfsfinanciering regelen

Overweeg je je onderneming te staken wegens een tekort aan geld voor een benodigde investering? Voordat je met je bedrijf gaat stoppen, kan je ook eerst naar een bedrijfsfinanciering kijken. Met een bedrijfsfinanciering zou je het benodigde geld tot stand kunnen brengen om je onderneming voort te zetten. Dat zou natuurlijk de ideale situatie zijn als het ondernemerschap je goed bevalt.

bedrijf beëindigen

Afhankelijk van de mogelijkheden en de reden waarom je geld wil lenen kan je kiezen uit de onderstaande vormen van bedrijfsfinanciering:

Om voor een financiering in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de gestelde voorwaarden. De voorwaarden zijn afhankelijk van het type lening en verschillen per aanbieder. Voorbeelden van eisen zijn een minimale jaaromzet van € 50.000 en een inschrijving van 1 jaar of langer bij de KvK. Soms is een minimale omzet geen harde eis.

Geld lenen kost geld. Sluit daarom alleen een zakelijke lening af als je een goed financieringsplan hebt en de risico’s kan dragen.

Bedrijfsbeëindiging of bedrijfsovername?

Als je hebt besloten met je bedrijf te stoppen, hoef je deze niet per se te beëindigen. Je kan ook een poging doen om je bedrijf te verkopen. Wanneer je je onderneming verkoopt, neemt een andere onderneming je bedrijf over en kan jouw onderneming blijven bestaan. Dit heet een bedrijfsovername.

Bij het verkopen van een bedrijf komen een aantal zaken kijken. Je moet onder meer de verkoop voorbereiden, een koper zoeken en de overdracht afronden. Op deze pagina vind je meer informatie over bedrijfsovernames.

Veelgestelde vragen

Aan welke instanties moet ik mededelen dat ik stop?

Als je gaat stoppen, moet je je uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. De KvK geeft dit vervolgens door aan de Belastingdienst. Je hoeft dit dus niet zelf door te geven aan de Belastingdienst. Als je lopende zakelijke abonnementen en contracten hebt, moet je uiteraard ook contact opnemen met deze instanties om alles netjes en op tijd af te ronden.

Hoelang administratie bewaren na stoppen bedrijf?

Het is belangrijk dat je de administratie 7 jaar bewaart. Dit is de fiscale bewaarplicht. Dit geldt voor alle ondernemers, dus ook voor zzp’ers die zijn gestopt en bedrijven die niet meer bestaan. Het kan namelijk zijn dat de Belastingdienst de eindadministratie wil controleren. Daarvoor moet je alle gegevens paraat hebben.

Kan ik compensatie transitievergoeding aanvragen?

Als je je bedrijf beëindigt en je personeel in dienst hebt, kan het zijn dat zij recht hebben op een transitievergoeding. Als je je bedrijf stopt wegens pensionering of als het bedrijf stopt doordat de werkgever overlijdt, kan de onderneming in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoedingen. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
– Het bedrijf heeft minder dan 25 werknemers in dienst.
– Het bedrijf heeft voor minstens 1 werknemer al een ontslagvergunning wegens bedrijfsbeëindiging gekregen.
– Het bedrijf heeft de ontslagvergoedingen (transitievergoedingen) betaald op of na 1 januari 2021.
– Het bedrijf vraagt de compensatie aan binnen 12 maanden nadat hij bij het UWV ontslag wegens bedrijfsbeëindiging heeft aangevraagd.
Je kan de compensatie voor betaalde ontslagvergoedingen via het UWV aanvragen.

Wat is stakingswinst?

Stakingswinst is het verschil tussen de werkelijke waarde en de fiscale boekwaarde van een onderneming. Deze winst bestaat meestal uit stille reserves (de waarde tussen het economisch verkeer en de fiscale boekwaarde van bedrijfsmiddelen) en fiscale reserves (de overwaarde van een bepaalde onderneming boven het eigen vermogen). Stakingswinst ontstaat onder meer als je je bedrijf beëindigt en je bedrijfsmiddelen voor een hogere prijs verkoopt.
De stakingswinst moet worden meegenomen in de laatste aangifte inkomstenbelasting. Maar ben je van plan na de stop een nieuwe onderneming te starten? Dan hoef je misschien niet fiscaal af te rekenen en hoef je de belasting of de stakingswinst niet meteen te betalen. Je kan dan mogelijk gebruikmaken van de doorschuifregeling van de Belastingdienst.

Wanneer heb ik recht op stakingsaftrek?

Als er na de stop van je bedrijf sprake is van stakingswinst, heb je mogelijk recht op stakingsaftrek. De stakingsaftrek is maximaal € 3.630 in 2024. Je kan de stakingsaftrek eenmalig van je belastbare inkomen aftrekken.
Je hebt alleen onder specifieke voorwaarden recht op stakingsaftrek. Het is daarom goed om je hierover te laten informeren. Stakingsaftrek kan alleen worden toegepast als je de hele onderneming stapt. Ook is stakingsaftrek niet bedoeld voor medegerechtigden en schuldeisers. Bv’s hebben hier ook geen recht op, omdat de stakingsaftrek alleen geldt voor de inkomstenbelasting.