Aftrekposten

Afbeelding belasting aftrekposten
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 14 minuten

Een ondernemer kan in aanmerking komen voor een ondernemersaftrek. Een ondernemersaftrek bestaat uit verschillende aftrekposten. Voor ondernemers gelden aan aantal interessante aftrekposten voor de belasting.

Wat zijn aftrekposten?

Wanneer je belastingaangifte doet bij de Belastingdienst, kan je sommige aftrekposten toepassen. Aftrekposten zijn aftrekbare kosten die op het belastbaar inkomen in mindering kunnen worden gebracht. Hierdoor hoef je minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen te betalen over het belastbare inkomen. Soms kan het zijn dat je juist geld terugkrijgt van de Belastingdienst.

De beste boekhoudprogramma’s om je aftrekposten maximaal te benutten

1
e boekhouden logo
2
Logo van moneymonk
€ 7,50 Prijs per maand
Bekijken Meer info
3
Logo van Exact
€ 42,00 Prijs per maand
Bekijken Meer info
Afbeelding kosten die je maakt aangeven

Wie heeft recht op aftrekposten?

Iedereen heeft in principe recht op aftrekposten. Maar niet iedereen heeft recht op dezelfde aftrekposten. Dit verschilt per ondernemer. Ben je een ondernemer voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Voldoe je aan het urencriterium? Is de onderneming gestaakt? En zo zijn er nog meer voorwaarden per aftrekpost waaraan een onderneming moet voldoen.

Belangrijkste aftrekposten voor ondernemers

Een ondernemer kan in aanmerking komen voor een ondernemersaftrek. Een ondernemersaftrek bestaat uit een paar belangrijke slimme aftrekposten.

Zelfstandigenaftrek

Je kan als ondernemer recht hebben op de zelfstandigenaftrek. Je mag dan een vast bedrag van de winst aftrekken, zodat je minder belasting betaalt. De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. Je hebt recht op een zelfstandigenaftrek als je onder meer voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur.

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je krijgt maximaal drie keer in de eerste vijf jaar een startersaftrek. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

Wanneer een onderneming recht heeft op de startersaftrek, wordt het bedrag opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. Een ondernemer mag dus niet over een aangiftejaar alleen de zelfstandigenaftrek claimen.

Startersaftrek bij arbeidsongeschikten

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschikten moet je ook ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Verder zitten er nog andere voorwaarden aan verbonden:

Belasting betalen bij het beginnen van een bedrijf

Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling waarmee je je kosten voor Research & Development (R&D) kan verlagen. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk geldt voor ondernemers die:

Meewerkaftrek

Wanneer je een fiscale partner hebt die meewerkt in de onderneming, kom je mogelijk in aanmerking voor meewerkaftrek. De meewerkaftrek geldt voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium en een fiscale partner hebben die 525 uren of meer zonder vergoeding of voor een vergoeding van minder dan € 5.000 in het bedrijf werkt. Je betaalt dan minder belasting over de winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de winst en van het aantal uren dat de fiscale partner meewerkt.

Stakingsaftrek

Als je een onderneming hebt gestaakt, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf is verkocht, moet je belasting betalen over de winst van de staking. De stakingswinst is het verschil tussen de fiscale boekwaarde van een bedrijf en de werkelijke waarde op het moment van de staking of overdracht. De stakingswinst is onderdeel van het inkomen in het jaar van staking en je betaalt hier dus inkomstenbelasting over. Van de winst wordt de stakingsaftrek afgehaald. De aftrek is gelijk aan de stakingswinst en is maximaal € 3.630.

MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. De mkb-winstvrijstelling verlaagt de fiscale winst. Daardoor betaal je minder belasting. De MKB-winstvrijstelling bedraagt 13,31% van de winst in 2024. Ook bij verlies wordt de MKB-vrijstelling toegepast. Dit verkleint het fiscale verlies, waardoor de MKB-vrijstelling voor jou nadelig is.

Je hebt recht op de MKB-vrijstelling als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Wanneer dat het geval is, kan je de MKB-vrijstelling bij de aangifte inkomstenbelasting aftrekken.

Zakelijke kosten

Van de opbrengsten mag je zakelijke kosten of bedrijfskosten aftrekken. Zakelijke kosten zijn kosten die je maakt voor de zakelijke belangen van je onderneming. Deze kosten hebben rechtstreeks betrekking op de onderneming. Je mag geen andere kosten aftrekken.

Voorbeelden van zakelijke kosten zijn:

Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk deel. Je mag alleen het zakelijke deel van de kosten aftrekken.

Je kan de btw die je over de aanschafkosten betaalt aftrekken in de btw-aangifte. Als je studiekosten maakt om je kennis op peil te houden, mag je die aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting als bedrijfskosten. Kosten die je maakt om nieuwe kennis op te doen, geef je op als een privé-aftrekpost.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je investeert in bedrijfsmiddelen, kan je in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Je kan met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van het bedrag dat je geïnvesteerd hebt.

Je komt in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien je voldoet aan drie voorwaarden:

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale aftrekregeling. De regeling geeft financieel voordeel aan ondernemers die investeren in duurzame energie of energiebesparende bedrijfsmiddelen. De regeling geldt alleen voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van duurzame investeringen. Naast de afschrijving mag je van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2022 en 2023 was de aftrek 45,5% van de investering. In 2024 is de aftrek 40%.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale aftrekregeling. De regeling is een aftrekpost voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De milieu-investeringsaftrek biedt je de mogelijkheid de fiscale winst naar beneden te brengen. Je kan tot 45% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de winst.

Afbeelding milieubewust ondernemen

Iedere ondernemer die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA. Maar de investering moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Het aftrekpercentage verschilt per bedrijfsmiddel. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Het aftrekpercentage van de MIA wordt in de Milieulijst aangegeven met een letter voor de bedrijfsmiddelcode.

Je kan voor één en hetzelfde bedrijfsmiddel geen Energie-investeringsaftrek én Milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. Je kan de MIA wel combineren met de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Let op: Deze aftrekpost is sinds 1 januari 2023 afgeschaft.

Voorheen mocht je voor de inkomstenbelasting elk jaar een deel van de winst in reserve houden voor de oudedagsvoorziening. Dit werd ook wel oudedagsreserve genoemd. Over dat deel van de winst zorgde de reservering voor uitstel van belastingheffing. Dit leverde je op korte termijn belastingvoordeel op, maar er zaten een aantal voorwaarden aan verbonden.

Sinds 1 januari 2023 kunnen ondernemers geen oudedagsreserve meer vormen. Als je al een FOR op de balans hebt staan, blijven de regels rondom het afwikkelen gelden.

Kleineondernemersregeling (KOR)

Sommige kleine ondernemers verdienen niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar. In bepaalde gevallen is de kleineondernemingsregeling (KOR) dan van toepassing. De KOR is een vrijstelling voor btw. Met de KOR zijn kleine ondernemingen vrijgesteld van de btw-aangifte. De KOR geldt voor eenmanszaken, combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld een besloten vennootschap).

Je kan je aanmelden voor de KOR als je aan drie voorwaarden voldoet:

Persoonsgebonden aftrek

Soms zijn er persoonlijke omstandigheden waardoor je extra uitgaven hebt. Deze extra uitgaven mag je in de meeste gevallen aftrekken van de belasting. Dat is de persoonsgebonden aftrek.

Voorbeelden van persoonsgebonden aftrekposten zijn:

Overige aftrekposten

Naast deze slimme aftrekposten bestaan er ook nog andere aftrekposten, zoals aftrekbare zorgkosten of aftrek voor vervoerskosten. Maar voor ondernemers zijn ook andere overige aftrekposten relevant.

Telefoon van de zaak

Als je voor je bedrijf één of meerdere telefoons in gebruik hebt, zijn de abonnementskosten en gesprekskosten aftrekbaar van de winst. Het moeten dan wel zakelijke abonnementen of zakelijke gesprekken zijn, want alleen zakelijke kosten zijn aftrekbaar. Er is sprake van zakelijke kosten wanneer het gebruik van de zakelijke telefoon noodzakelijk is om het werk uit te kunnen oefenen. De btw mag verrekend worden bij de aangifte omzetbelasting.

Let op: Een vaste telefoonlijn op je eigen huisadres is niet aftrekbaar. Die wordt door de Belastingdienst altijd als privé beschouwd. Een tweede vaste lijn is wel aftrekbaar. Hier geldt wel: alleen zakelijke gesprekken, geen privégesprekken.

Kosten bedrijfsruimte aftrekken

Een onderneming heeft vaak een bedrijfsruimte, bijvoorbeeld een kantoor, een winkelpand, een fabriek of een werkplaats. Sommige kosten daarvan mag je aftrekken. Dat is per bedrijfsruimte verschillend. Als je het bedrijfspand huurt, mag je in de aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die je voor de bedrijfsruimte maakt. Wanneer je in het bezit bent van een bedrijfspand, moet je eerst kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als het pand helemaal voor de onderneming wordt gebruikt, moet je het pand tot je ondernemingsvermogen rekenen. Welke kosten je mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting is dus gebaseerd op de keuze of de bedrijfsruimte tot het ondernemers- of privévermogen hoort.

Autokosten aftrekken

Je kan een auto gebruiken voor je bedrijf. Wanneer de auto van de zaak is, kan je de autokosten aftrekken van de winst. Voor de inkomstenbelasting is een personenauto ondernemersvermogen en daardoor verplicht auto van de zaak als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, de auto voor de onderneming gebruikt en per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt.

Voorbeelden van autokosten zijn:

Minder dan 500 km privé

Welke autokosten je mag aftrekken, hangt af van de situatie. Als je minder dan 500 km privé rijdt met de auto, ziet de Belastingdienst de auto als ondernemingsvermogen. De auto moet op de zaak gezet worden en de autokosten mogen worden afgetrokken van de winst.

Meer dan 500 km privé

Wanneer je meer dan 500 km privé rijdt, kan je kiezen of je de auto privé houdt of op de zaak zet. Deze keuze maak je één keer per auto. Je geeft deze keuze door aan de Belastingdienst bij de eerste aangifte inkomstenbelasting nadat je de auto hebt gekocht.

Als de auto privébezit blijft en je de auto voor zakelijke ritten gebruikt, mag je € 0,23 per kilometer van je winst aftrekken in 2024.

Als de auto op de zaak wordt gezet en als de auto op de balans van de onderneming staat, mag je de autokosten aftrekken van je winst. Je moet je privégebruik verrekenen met de autokosten.

Boekhouding uitbesteden

Niet elke aftrekpost is voor iedere ondernemer van belang. Welke aftrekposten voor jou gelden is lastig om te weten. Daarom is het inschakelen van een adviseur een goede oplossing. Een adviseur weet precies welke aftrekposten bij een onderneming van toepassing zijn en welke niet. Daarnaast is het berekenen van aftrekposten ook niet altijd makkelijk. Een goede boekhouding is daarom erg belangrijk. Wanneer je ervoor kiest om de boekhouding zelf te doen, kan een boekhoudprogramma hierbij helpen.

Boekhoudprogramma vergelijken?

Op zoek naar de mogelijkheden om efficiënter te werken door middel van een boekhoudprogramma? Vergelijk alle pakketten.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Veelgestelde vragen

Hoe verwerk ik de aftrekposten bij de aangifte?

De meeste aftrekposten van een eenmanszaak zijn van toepassing op de inkomstenbelasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting krijg je belastingkorting als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Je kan de aftrek vaak zelf berekenen met behulp van een boekhoudprogramma. Je kan ook altijd een boekhouder inschakelen om de aftrekposten te verwerken bij de aangifte.

Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?

Voor ondernemers met een eenmanszaak of vennootschap zijn meerdere aftrekposten mogelijk. Maar je hebt als ondernemer niet standaard recht op iedere aftrekpost. Waar je recht op hebt, verschilt per ondernemer en regeling. Zo moet je bijvoorbeeld voor de zelfstandigenaftrek aan het urencriterium voldoen.

Welke aftrekposten gelden voor een eenmanszaak?

Met een eenmanszaak is er ondernemersaftrek mogelijk voor de inkomstenbelasting. De bekendste aftrekposten zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Er zijn wel voorwaarden aan de aftrekposten verbonden. Zo moet je wel het urencriterium van 1.225 uur behaald hebben.