Btw berekenen

ondernemer berekent btw
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Bijgewerkt op: 12 april 2023
 • Gecontroleerd op: 4 oktober 2023
 • Leestijd: 13 minuten

Ondernemers moeten btw in rekening brengen over de producten en diensten die zij leveren. Dit btw-bedrag moet vervolgens middels de omzetbelasting worden afgestaan aan de Belastingdienst. Welk btw-tarief hoort bij welk beroep? Hoe moeten ondernemers btw berekenen?

Btw berekenen calculator
Hoog (21%)
Laag (9%)
Laag (6%)
×

Wat is btw?

Btw staat voor belasting toegevoegde waarde. Dit bedrag is de belasting die over de omzet wordt betaald. De btw wordt doorberekend aan de hand van een btw percentage. Waarover berekent een ondernemer btw? Over het bedrag voor goederen of diensten berekent een ondernemer een btw-tarief. Dit bedrag inclusief btw mag een ondernemer niet in zijn geheel behouden. De btw die hij heeft gerekend, moet worden afgestaan aan de Belastingdienst middels de omzetbelasting, die ieder kwartaal moet worden gedaan. Het bedrag exclusief btw is daarna wat de ondernemer mag houden.

Welke btw-tarieven zijn er?

In Nederland wordt gebruikgemaakt van drie verschillende btw-tarieven.

Welk btw-tarief voor welke beroepen?

Welk btw-tarief een ondernemer doorberekent aan de afnemer van het product of de dienst, is afhankelijk van het soort beroep dat hij uitoefent. Er zijn beroepen die onder het lage btw-tarief vallen en beroepen die onder het hoge btw tarief vallen. Ook zijn er beroepen die 0% btw in rekening mogen brengen en ondernemers die helemaal geen btw mogen rekenen.

Vrijgesteld van btw

Er zijn een aantal beroepsgroepen die geen btw hoeven door te berekenen. Deze beroepen zijn vrijgesteld van btw. De volgende branches en bedrijfsactiviteiten vallen hieronder:

 • Beleggingsgoud
 • Collectieve belangenbehartiging
 • Componisten, schrijvers, cartoonisten en journalisten
 • Financiële diensten en verzekeringen
 • Fondsenwervende activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Kansspelen
 • Kantines
 • Kinderopvang
 • Levering roerende bedrijfsmiddelen
 • Lezingen, excursies en rondleidingen
 • Onderwijs
 • Onroerende zaken
 • Postdiensten
 • Radio en televisie
 • Samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling)
 • Sociaal-culturele instellingen
 • Sportorganisaties en sportclubs
 • Uitvaartondernemers

Deze ondernemers hoeven in de meeste gevallen ook geen btw-aangifte te doen, omdat zij geen btw hoeven af te staan. Dit betekent echter ook dat zij geen btw mogen terugvragen wanneer zij iets aanschaffen voor de onderneming. Als er sprake is van een combinatie aan btw-tarieven, moet er wel btw-aangifte worden gedaan. Ook kan het zijn dat een ondernemer die vrijgesteld is van btw incidenteel aangifte moet doen. Op de website van de Belastingdienst staat hiervoor een vragenlijst om te achterhalen of dit van toepassing is.

0% btw-tarief

Er zijn ook ondernemers die 0% btw moeten doorberekenen aan hun klanten. Zij doen wel btw-aangifte en kunnen btw terugrekenen, maar staan geen btw af in het geval zij alleen goederen en diensten met dit tarief leveren. Hieronder vallen de volgende diensten:

Het lage tarief van 0% btw geldt ook voor deze goederen:

9% btw-tarief

Er zijn verschillende sectoren waarin ondernemers 9% btw moeten doorberekenen aan hun klanten. Hieronder vallen de volgende diensten:

 • Repareren van fietsen
 • Repareren van schoenen en lederwaren
 • Repareren van kleding en huishoudlinnen
 • Diensten van kappers
 • Bepaalde werkzaamheden aan woningen
 • Aanbieden van kampeergelegenheid
 • Aanbieden van logies
 • Verlenen van toegang tot culturele en recreatieve evenementen en voorzieningen
 • Optreden van uitvoerende kunstenaars
 • Geven van gelegenheid tot sportbeofening en baden, waaronder zwembaden en sauna’s
 • Personenvervoer
 • Verhuren, herstellen, onderhouden, aanpassen, passen en gebruiksklaar maken van (medische) hulpmiddelen
 • Uitlenen van boeken en periodieken
 • Uitlenen of verhuren van kunstvoorwerpen door de kunstenaar zelf

Onder specifieke voorwaarden geldt het 9% btw-tarief ook voor:

Het 9% btw-tarief geldt niet alleen voor specifieke diensten, maar ook voor de verkoop van enkele goederen. Hiertoe behoren de volgende goederen:

21% btw-tarief

Het hoge btw-tarief van 21% geldt voor alle goederen en diensten die niet onder de bovengenoemde tarieven vallen. Hieronder vallen onder andere tekstschrijvers, fotografen, adviseurs en personal assistants.

Btw berekenen

man berekent btw

Wanneer een ondernemer goederen en/of diensten verkoopt, moet daarvoor een prijs worden vastgesteld. De prijs die de koper betaalt, is de prijs inclusief btw. Ondernemers moeten daar rekening mee houden, omdat het bedrag dat de koper betaalt dus niet het bedrag is dat de ondernemer in zijn zak mag steken. De prijs exclusief btw vormt het inkomen. Er moet dus goed worden nagedacht over de juiste prijs.

Prijs inclusief btw berekenen formule

Om te weten wat de prijs inclusief btw is, kan een ondernemer een btw formule of btw calculator gebruiken. Daarmee kan eenvoudig worden gezien wat de uiteindelijke prijs van het product of de dienst is.

Voorbeeld

Een ondernemer heeft goederen ingekocht voor € 50,00. Daarover wil hij 100% winst maken. De ondernemer zet de goederen daarom te koop voor € 100. Bij een btw-tarief van 21% kan het uiteindelijk bedrag inclusief btw zo worden berekend: € 100 x 21% = € 121. Zonder te werken met percentages kan het ook zo: € 100 x 1,21 = € 121.

Prijs exclusief btw berekenen formule

Ook als een ondernemer wil weten wat de prijs exclusief btw is, kan een eenvoudige formule worden gebruikt. De ondernemer ziet daarmee gelijk hoeveel hij uiteindelijk binnenkrijgt en of de hoogte van de prijs hem aanstaat met het oog op het gewenste resultaat.

Voorbeeld

Een ondernemer koopt goederen in voor € 60,00. Daarover wil hij winst maken. Hij verkoopt de goederen voor € 120, maar heeft de btw daarbij in zitten. Bij een btw-tarief van 21% kan het bedrag exclusief btw op de volgende manier worden berekend: € 120 : 121 x 100 = € 99,17. Als de ondernemer het btw-bedrag wil weten, doet hij dat zo: € 120 x 21 : 121 = € 20,83.

Veelgestelde vragen

Hoe kan de btw-aangifte eenvoudig worden geregeld?

Btw-aangifte doen oftewel omzetbelasting is voor ondernemers vaak één van de vervelendste bezigheden. Toch moet het wel gebeuren. Om het wat makkelijker te maken, kan een ondernemer een boekhoudprogramma gebruiken. Daarmee kan de boekhouding eenvoudig worden geregeld en kan de omzetbelasting sneller worden afgerond. Ook het inschakelen van een boekhouder kan een goede beslissing zijn, vooral wanneer er veel omzet wordt gedraaid en veel transacties worden uitgevoerd.

Moet het btw-tarief op de factuur staan?

Ja, ondernemers zijn verplicht op de factuur te vermelden welk btw-tarief zij hanteren. Daarnaast moet de vergoeding exclusief btw op de factuur staan en ook de prijs per stuk of eenheid exclusief btw en het btw-bedrag. Voor een correcte factuur moeten ondernemers deze getallen dus paraat hebben.

Hoe moet een ondernemer met de ontvangen btw omgaan?

Iedere keer dat een ondernemer iets verkoopt, ontvangt hij ook het btw-bedrag op zijn rekening, omdat het totale bedrag inclusief btw wordt overgemaakt. Deze btw moet worden afgedragen. Daarom is het verstandig het btw-bedrag apart te zetten, zodat deze altijd aan de Belastingdienst kan worden terugbetaald via de omzetbelasting.

Waar is het btw-nummer te vinden?

Alle ondernemers hebben een btw-nummer. Dit is een identificatienummer van de Belastingdienst en wordt gebruikt richting klanten en leveranciers. Het nummer moet ook op iedere factuur vermeld staan. Ondernemers kunnen dit nummer eenvoudig vinden bij Mijn Belastingdienst Zakelijk van de Belastingdienst.