Dividendbelasting

Afbeelding dividendbelasting
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Bijgewerkt op: 4 april 2023
  • Gecontroleerd op: 4 oktober 2023
  • Leestijd: 5 minuten

Als een vennootschap winst maakt, kan de ondernemer een deel van die winst aan het einde van het jaar uitkeren aan aandeelhouders. De vennootschap is verplicht om over het uitgekeerde dividendbelasting af te dragen. Deze belasting wordt dividendbelasting genoemd.

Wat is dividend?

Dividend is een deel van de winst die wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Als een vennootschap winst maakt, kan de ondernemer een deel van die winst aan het eind van het jaar uitkeren naar aandeelhouders. Dit gebeurt vaak in de vorm van dividend. Dividend kan afkomstig zijn uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld aandelen of winstbewijzen. Als een ondernemer van een vennootschap zelf aandelen bezit, kan hij een deel van de winst van zijn bedrijf aan zichzelf uitkeren als dividend.

Wat is dividendbelasting?

Afbeelding opbrengst dividendbelasting

Dividendbelasting is belasting die een ondernemer betaalt over het dividend die hij aan het einde van het jaar aan een aandeelhouder uitkeert. Nadat het dividend beschikbaar is gesteld, moet de ondernemer binnen een maand aangifte doen. Bij hoge uitzonderingen kan een ondernemer in aanmerking komen voor vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

Voor wie geldt dividendbelasting?

Als een organisatie dividend ontvangt van een in Nederland gevestigde vennootschap, dient de vennootschap die het dividend uitkeert dividendbelasting in te houden. Een vennootschap dient de ingehouden dividendbelasting dan weer af te dragen aan de Belastingdienst.

Aangifte Dividend belasting doen?

Op zoek naar de mogelijkheden om efficiënter aangifte te doen? Dit kan met behulp van een boekhoudprogramma? Vergelijk alle pakketten.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Wanneer dividendbelasting betalen?

Wanneer dividendbelasting dient te worden betaald, hangt af van het moment dat het dividend beschikbaar is gesteld. Binnen een maand nadat het dividend beschikbaar is gesteld, moet de ondernemer aangifte dividendbelasting doen. Dit kan via de website van de Belastingdienst. In het formulier ‘Aangifte dividendbelasting’ staat hoe dat moet.

Ontvanger in Nederland

Als een ontvanger in Nederland woont, kan hij de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting. Bij de aangifte inkomstenbelasting moet hij aangeven hoeveel dividendbelasting is ingehouden. Een organisatie die in Nederland gevestigd is, kan de ingehouden dividendbelasting verrekenen met de vennootschapsbelasting. Daarin moet de organisatie aangeven hoeveel Nederlandse dividendbelasting ingehouden is. Er zijn een aantal situaties waarin een organisatie recht heeft op een vrijstelling of een teruggaaf.

Als een in Nederland gevestigde organisatie deelnemingsdividend ontvangt van een in Nederland gevestigde vennootschap, hoeft de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting in te houden. Daarbij moet de uitkerende vennootschap de vrijstelling hebben toegepast. Wanneer dat niet het geval is, kan de ontvanger de ingehouden dividenbelasting verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting van zijn organisatie.

Een in Nederland gevestigde organisatie die dividend ontvangt waarop Nederlandse dividendbelasting is geheven en niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting, heeft recht op het terugvragen van dividendbelasting. Daarvoor kan de organisatie gebruik maken van de teruggaafprocedure dividendbelasting.

Ontvanger in buitenland

Als een ontvanger niet woont of gevestigd is in Nederland, heeft hij in een aantal situaties recht op vrijstelling of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting.

Als de ontvanger in het buitenland woont of gevestigd is en dividend ontvangt van een in Nederland gevestigde organisatie, dan heeft hij mogelijk recht op een vrijstelling of een gedeeltelijke vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is hangt af van wat er wordt ontvangen. deelnemingsgdividend of beleggingsdividend.

Dividend uitkeren

Er zijn verschillende soorten dividenden. Bij het uitkeren van dividend door een vennootschap is het van belang om te weten of er sprake is van deelnemingsdividend of beleggingsdividend.

Deelnemingsdividend

Bij deelnemingsdividend is er veelal sprake van dividend dat een ondernemer uitkeert aan een organisatie die 5% of meer aandelen heeft in zijn vennootschap. Een aandeelhouder dat minder dan 5% aandelen bezit, kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn.

Als een vennootschap deelnemingsdividend uitkeert aan een aandeelhouder die woont of gevestigd is in Nederland, kan de vennootschap meestal een inhoudingsvrijstelling toepassen. Als de hele dividenduitkering is vrijgesteld, hoeft er geen aangifte gedaan te worden. Als de vennootschap een aangifteformulier heeft ontvangen dient er wel aangifte te worden gedaan.

Afbeelding deelnemingsdividend betalen

Beleggingsdividend

Alle andere uitkeringen vallen onder beleggingsdividend. De vennootschap die het beleggingsdividend uitkeert, moet meestal 15% dividendbelasting inhouden over het dividend dat zij uitkeert. Er moet binnen 1 maand na de dag dat het dividend beschikbaar is gesteld, aangifte worden gedaan. Gebeurd dat niet op tijd? Dan kan de vennootschap een naheffingsaanslag krijgen en een boete. Als een ondernemer het niet eens is met het bedrag wat hij heeft betaald bij de aangifte, kan hij daarop bezwaar maken.

Tarief dividendbelasting 2023

JaarPercentage
202315%
202215%
202115%
202015%
201915%
201825%

Aangifte dividendbelasting doen

De onderneming die het divend uitbetaalt, doet aangifte dividendbelasting. Binnen een maand nadat het dividend beschikbaar is gesteld, moet de ondernemer aangifte dividendbelasting doen.

Een ontvanger van dividendbelasting geeft het betaalde dividend op in box 2 (aanmerkelijk belang). Ingehouden dividendbelasting kan hij verrekenen in de aangifte inkomstenbelasting, mits diegene die het dividend ontvangt in Nederland is gevestigd. Als de ondernemer van de vennootschap zelf dividend ontvangt, kan hij het verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting.

Via een boekhoudprogramma

Om aangifte te doen voor dividendbelasting is het van belang om de administratie goed op orde te hebben. Een boekhoudprogramma kan daar hulp bij bieden. Met een boekhoudprogramma is het een stuk makkelijker om aangifte te doen. Ook voldoet de boekhouding via een boekhoudprogramma aan alle actuele regels van de Belastingdienst. Alle administratie staat in het boekhoudprogramma geregistreerd en kan zo rechtstreeks bij de aangifte worden ingevuld.

Boekhoudprogramma vergelijken?

Op zoek naar de mogelijkheden om efficiënter aangifte te doen door middel van een boekhoudprogramma? Vergelijk alle pakketten.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Dividendbelasting versturen via de belastingdienst

Een onderneming doet elk jaar aangifte dividendbelasting op de website van de Belastingdienst. De ondernemer kan met zijn DigiD of eHerkenning inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. De ondernemer gebruikt het formulier ‘aangifte dividendbelasting’. De ondernemer vult de gegevens van de vennootschap, het gestorte aandelenkapitaal, de uitkeringen, dividendbelasting bij bijzondere situaties, afdrachtverminderingen, verzamelstaat en de ondertekening in. Vervolgens kan de aangifte worden verstuurd.

Veelgestelde vragen

Waarom dividend uitkeren?

Een uitkering van dividend maakt het aantrekkelijker voor beleggers om aandelen te kopen. Ook trekt het uitkeren van dividend investeerders aan. Dividend is namelijk een aangenaam inkomen voor een aandeelhouder. Het vertrouwen van de aandeelhouder in het bedrijf kan met dividend worden beloond.

Hoeveel procent is dividendbelasting?

Het tarief dividendbelasting bedraagt 15%.

Wanneer moet ik dividendbelasting betalen?

De ondernemer moet binnen een maand nadat het dividend beschikbaar is gesteld, aangifte dividendbelasting doen. Dit kan via de website van de Belastingdienst met het formulier ‘Aangifte dividendbelasting’.

Hoe bereken ik dividendbelasting?

Het tarief dividendbelasting bedraagt 15% over het uitgekeerde dividend. Een organisatie die het dividend uitkeert moet 15% dividendbelasting over het uitgekeerde dividend berekenen.