Kleineondernemersregeling (KOR)

afbeelding kor aanvragen
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
 • Leestijd: 7 minuten

De kleineondernemersregeling (KOR) is een regeling voor kleine ondernemers om geen btw meer te betalen en af te dragen. Je hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen of lastige berekeningen te maken. Hoe werkt deze regeling? Wat zijn de voor- en nadelen van de KOR? Op deze pagina leggen we uit hoe de KOR werkt en welke ondernemers hier gebruik van kunnen maken.

Wat is de kleineondernemersregeling?

De kleineondernemersregeling, ook wel de KOR genoemd, is een regeling gericht op de btw-vrijstelling voor ondernemers die weinig omzet draaien. De regeling is er om kleine ondernemers tegemoet te komen. Indien je aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze regeling, hoef je in 2024 geen btw af te dragen. Bedrijven met veel omzet komen niet in aanmerking voor de KOR-regeling.

Wie komt in aanmerking voor de KOR 2024?

Als zzp’ers met een klein bedrijf wil je graag weten of je in aanmerking komt voor de KOR 2024. In 2024 mogen ondernemers met maximaal € 20.000 omzet van de KOR gebruikmaken. De regeling is voor alle soorten bedrijven beschikbaar, dus niet alleen voor eenmanszaken en vof’s, maar ook voor bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en bv’s

Aanmelden bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de KOR 2024.

Voorwaarden KOR

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Let op: het is niet mogelijk om btw af te trekken of terug te vragen als er gebruik wordt gemaakt van de kleineondernemersregeling.

De KOR 2024: geen belastingverlaging maar btw-vrijstelling

Vóór 2020 werkte de KOR anders. Toen kwamen zzp’ers die aan de voorwaarden van de regeling voldeden in aanmerking voor belastingvermindering. Dat is nu niet meer het geval. Gebruikers van de huidige KOR-regeling krijgen een vrijstelling van de btw. Je hoeft,Ze als je aan de voorwaarden van deze nieuwe KOR voldoet, geen btw meer af te dragen. Op je facturen hoeft geen btw meer te worden vermeld. Er hoeft, omdat er geen btw meer wordt berekend, dus ook geen btw meer te worden afgedragen. Soms hoeven gebruikers van deze regeling zelfs geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen.

Er kan geen btw worden teruggevraagd

Afbeelding KOR belasting

Let op! Ondernemers die aan de kleineondernemingsregeling meedoen kunnen dus geen btw meer terugvragen. Koop je bijvoorbeeld nieuwe meubels voor in je kantoor? Dan kan je de betaalde btw niet als voorbelasting opgeven.

Het is ook goed om te weten dat meedoen aan de KOR 2024 minimaal 3 jaar duurt. Alleen bij een omzet boven € 20.000 kan je onder de regeling uitkomen. Wanneer je bijvoorbeeld een grote investering wil doen in het volgende jaar, kan je de btw van het geïnvesteerde bedrag niet terugvragen. Het is dan belangrijk om een afweging te maken en na te denken of deze regeling voldoende voordeel oplevert.

Wanneer is de regeling dus mogelijk interessant? Als de omzet niet stijgt, er alleen particuliere klanten worden bediend en als de jaarlijks te maken kosten minimaal 50% lager zijn dan de inkomsten.

De Kleine Ondernemers Regeling boeken?

Verbeter je boekhouding als ZZP’er en profiteer optimaal van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) met behulp van een boekhoudprogramma. Leer eenvoudig KOR-bedragen boeken! Vergelijk nu boekhoudprogramma’s voor moeiteloos beheer!

Boekhoudprogramma’s vergelijken
illustratie boekhouding

Voorbeeld kleineondernemingsregeling

Als je voor de kleine ondernemersregeling (KOR) in aanmerking komt, wil je natuurlijk weten wat in jouw situatie de belastingvermindering is. De belastingvermindering die verkregen kan worden is afhankelijk van het bedrag aan btw dat je moet betalen aan de Belastingdienst als je niet gebruikmaakt van deze regeling.

Belastingvermindering: rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld 1: verkoper van bloemen

Bij deze berekening moet de maximale te betalen btw (€ 1.883) worden verminderd met de nog te betalen btw (in dit rekenvoorbeeld € 1.635). Vervolgens moet de uitkomst van deze berekening worden vermenigvuldigd met 2,5. De uitkomst van die berekening is de btw vermindering voor de ondernemer.

Voor- en nadelen van de KOR

De kleine ondernemingsregeling heeft voor- en nadelen.

 • Minder administratie

  Minder administratie. Wel moet er een boekhouding bijgehouden worden voor de inkomstenbelasting.

 • Betere prijs voor klanten

  Een betere prijs voor de klanten. Er wordt geen btw meer in rekening gebracht, waardoor het goedkoper wordt voor de particuliere klanten.

 • Regeling is niet flexibel

  Van de regeling wordt automatisch drie jaar gebruikgemaakt. Wanneer je omzet stijgt boven de grens van € 20.000 per jaar, moet je dat zelf melden bij de Belastingdienst. Je kan dan dus geen gebruik meer maken van de voordelen van deze regeling. Bovendien moet er weer btw op je facturen worden vermeld. Ook mag je drie jaar lang geen gebruik meer maken van de KOR. Het nadeel van deze regeling is dat er geen rekening wordt gehouden met een onverwacht sterke groei of met een financiële meevaller.

 • Administratie bijhouden

  Het niet meer hoeven afdragen van de btw betekent niet dat de administratieve lasten beduidend minder worden. De administratie moet nog steeds goed worden bijgehouden. De administratie is ook nodig om in de gaten te kunnen houden wanneer de omzet stijgt boven de grens van € 20.000.

 • Kans op btw terugbetalen

  Er zijn ondernemers die de afgelopen 5 jaar investeringen hebben gedaan. Deze investeringen hebben ze de afgelopen 5 jaar als voorheffing afgetrokken. Wanneer de btw gedeeld door 5 meer dan € 500 is, moet er bij deelname aan de kleine ondernemingsregeling hoogstwaarschijnlijk btw aan de Belastingdienst worden terugbetaald.

 • Verwarring en imagoschade

  Ontvangers van een factuur zonder btw kunnen ten onrechte denken dat er door de ondernemer wordt gefraudeerd. Er kan ook de juiste conclusie worden getrokken dat het een rekening is van een bedrijf met een inkomen onder de KOR-grens van € 20.000. Dat kan een reden zijn om het bedrijf niet te zien als een serieuze partner. Door de KOR kan je dan dus imagoschade lijden.

Afmelden KOR

De KOR levert niet voor iedere ondernemer voordeel op. Het kan voorkomen dat je spijt hebt van de aanmelding. Je wil je dan voor deze regeling afmelden. Een afmelding KOR kan echter slechts op twee momenten worden doorgevoerd. Voor deze afmelding heb je bovendien het afmeldformulier van de Belastingdienst nodig. De KOR stopzetten kan alleen als:

Je een omzet boven € 20.000 in 1 kalenderjaar hebt

Zoals gezegd geldt een deelname aan de KOR voor een periode van minstens 3 jaar. Wanneer je binnen die periode van 3 jaar een omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar behaalt, moet je je echter direct afmelden. Er wordt dan immers niet meer aan de voorwaarden voor de regeling voldaan.

De KOR-regeling loopt tot het moment waarop de volgende factuur de omzetgrens van € 20.000 overschrijdt. Je moet je dan afmelden via het afmeldformulier van de Belastingdienst. Alle leveringen en diensten die je na de overschrijding van de omzetgrens verricht, vallen niet langer onder de vrijstelling. Ook de verrichte handeling waardoor de grens is overschreden valt niet onder de vrijstelling. Op het afmeldformulier dien je dan ook de datum te zetten waarop de overschrijdende handeling is verricht. Vanaf dat moment moet je een reguliere btw-administratie bijhouden, btw in rekening brengen en btw-aangifte doen.

Je 3 jaar aan de KOR hebt meegedaan

Wanneer je 3 jaar aan de regeling hebt meegedaan, ben je vrij je af te melden. Daarvoor hoef je geen omzet boven € 20.000 te hebben behaald. Ook in dit geval kan afmelden alleen aan de hand van het afmeldformulier. Afmelden kan alleen met ingang van de eerste dag van het aangiftetijdvak. Op het afmeldformulier dien je deze datum in te vullen. Met ingang van deze datum vallen alle leveringen en diensten die je verricht niet meer onder de vrijstelling van de KOR.

Je kan je pas 3 jaar na afmelding weer opnieuw aanmelden voor de KOR

De Belastingdienst geeft aan 4 weken nodig te hebben om het afmeldformulier te verwerken. Hou daar rekening mee om te laat afmelden KOR te voorkomen. Wanneer je het formulier te laat indient, kan het gebeuren dat het formulier niet voor de gewenste datum is verwerkt en je nog even vastzit aan de KOR.

Veelgestelde vragen

Wat is de kleine ondernemersregeling?

Met de kleineondernemingsregeling (KOR) worden bepaalde zelfstandigen vrijgesteld van btw. ‘Kleine’ ondernemers hoeven in sommige gevallen geen omzetbelasting te betalen. Dit scheelt een hoop administratie. Ook is het dan niet meer nodig om btw-aangifte te doen.

Is de KOR verplicht?

Nee, de nieuwe KOR is niet verplicht. De keuze om gebruik te maken van de KOR ligt bij jouzelf. Wel moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling.

Hoe kan ik de KOR-regeling stopzetten?

Wanneer je je wil afmelden van de KOR, bijvoorbeeld wegens spijt van KOR-regeling of omdat de regeling geen voordeel meer oplevert, kan dat op slechts twee momenten. De KOR geldt voor ten minste 3 jaar. Wil je je gedurende deze periode afmelden? Dan kan dat alleen als je een omzet van boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar hebt. Een afmelding KOR kan daarnaast worden ingediend wanneer je 3 jaar aan de regeling hebt meegedaan. Afmelden kan aan de hand van het afmeldformulier van de Belastingdienst.