Kleine ondernemersregeling (KOR)

afbeelding kor aanvragen
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Laatste update: 5 februari 2024
 • Leestijd: 6 minuten

Het is voor ondernemers belangrijk om te weten dat de kleine ondernemingsregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020 is gewijzigd. Bij de gewijzigde KOR hoeft er niet meer te worden gekeken naar de afgedragen btw. Ook hoeven er geen lastige berekeningen meer te worden gemaakt. Volgens de Belastingdienst is de gewijzigde KOR eenvoudiger en duidelijker dan zijn voorganger, maar hoe wordt deze regeling toegepast? En wat zijn de voor- en nadelen van de KOR?

Wat is de kleine ondernemersregeling?

De kleine ondernemersregeling, ook wel de KOR genoemd, is een regeling gericht op de btw vrijstelling voor ondernemers die weinig omzet draaien. De regeling is er om kleine ondernemers tegemoet te komen. Indien een ondernemer aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor deze regeling, hoeft hij in 2024 geen btw af te dragen. Bedrijven met veel omzet komen niet in aanmerking voor de KOR regeling.

Wie komt in aanmerking voor de KOR 2024?

Uiteraard willen zzp’ers met een klein bedrijf graag weten of ze in aanmerking komen voor de KOR 2024. Let op: De criteria om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn gewijzigd. Wie mogen er in 2024 gebruikmaken van de KOR 2024? Zzp’ers die een omzet verwachten van maximaal € 20.000. Ook gewijzigd is voor welke bedrijven de regeling bestemd is. Bij zijn voorganger, de oude KOR, mochten alleen eenmanszaken en vof’s gebruikmaken van deze regeling. Vanaf 2020 kunnen alle soorten bedrijven gebruikmaken van deze regeling. In 2024 geldt deze regeling dus ook voor bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en bv’s

Onderneming logo icon

Aanmelden bij de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de KOR 2024

Voorwaarden KOR

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Onderneming logo icon

Let op: het is niet mogelijk om btw af te trekken of terug te vragen als er gebruik wordt gemaakt van de nieuwe kleineondernemersregeling.

De KOR 2024: geen belastingverlaging maar btw-vrijstelling

Bij de oude KOR kwamen zzp’ers die aan de voorwaarden van de regeling voldeden in aanmerking voor belastingvermindering. Dat is nu niet meer het geval. Gebruikers van de nieuwe KOR krijgen een vrijstelling van de btw. Ze hoeven, als ze aan de voorwaarden van deze nieuwe KOR voldoen, geen btw meer af te dragen. Op hun facturen hoeft geen btw meer te worden vermeld. Er hoeft, omdat er geen btw meer wordt berekend, dus ook geen btw meer te worden afgedragen. Soms hoeven gebruikers van deze regeling zelfs geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen.

Er kan geen btw meer worden teruggevraagd

Afbeelding KOR belasting

Let op! Ondernemers die aan deze gewijzigde kleine ondernemingsregeling meedoen kunnen geen btw meer terugvragen. Kopen ze bijvoorbeeld nieuwe meubels voor in hun kantoor? Dan kunnen ze geen btw meer afdragen. Het is ook goed om te weten dat meedoen aan de KOR 2024 minimaal 3 jaar duurt. Alleen bij een omzet boven € 20.000 kan men onder de regeling uitkomen. Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld een grote investering wil doen in het volgende jaar, kan hij de btw van het geïnvesteerde bedrag dan niet terugvragen. Het is dan belangrijk om de afweging te maken en na te denken of deze regeling voldoende voordeel oplevert.

Wanneer is de regeling dus mogelijk interessant? Als de omzet niet stijgt, er alleen particuliere klanten worden bediend en als de jaarlijks te maken kosten minimaal 50% lager zijn dan de inkomsten.

De Kleine Ondernemers Regeling boeken?

Verbeter je boekhouding als ZZP’er en profiteer optimaal van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) met behulp van een boekhoudprogramma. Leer eenvoudig KOR-bedragen boeken! Vergelijk nu boekhoudprogramma’s voor moeiteloos beheer!

Boekhoudprogramma’s vergelijken
illustratie boekhouding

Voorbeeld kleine ondernemingsregeling

Ondernemers die in aanmerking komen met de kleine ondernemingsregeling willen weten wat in hun situatie de belastingvermindering is. De belastingvermindering die verkregen kan worden is afhankelijk van het bedrag aan btw dat men moet betalen aan de belastingdienst als men niet gebruikmaakt van deze regeling.

Belastingvermindering: rekenvoorbeeld

Rekenvoorbeeld 1: verkoper van bloemen

Bij deze berekening moet de maximale te betalen btw (€ 1.883) worden verminderd met de nog te betalen btw (in dit rekenvoorbeeld € 1.635). Vervolgens moet de uitkomst van deze berekening worden vermenigvuldigd met 2,5. De uitkomst van die berekening is de btw vermindering voor de ondernemer.

Voor- en nadelen van de KOR

De kleine ondernemingsregeling heeft voor- en nadelen.

 • Minder administratie

  Minder administratie. Wel moet er een boekhouding bijgehouden worden voor de inkomstenbelasting.

 • Betere prijs voor klanten

  Een betere prijs voor de klanten. Er wordt geen btw meer in rekening gebracht, waardoor het goedkoper wordt voor de particuliere klanten.

 • Regeling is niet flexibel

  Van de regeling wordt automatisch drie jaar gebruikgemaakt. Wanneer de omzet van een zzp’er stijgt  boven de grens van € 20.000 per jaar, moet hij dat zelf melden bij de Belastingdienst. Hij kan dan dus geen gebruik meer maken van de voordelen van deze regeling. Bovendien moet er weer btw op zijn facturen worden vermeld. Ook mag hij drie jaar geen gebruik meer maken van de KOR. Het nadeel van deze regeling is dat er geen rekening wordt gehouden met een onverwacht sterke groei of met een financiële meevaller.

 • Administratie bijhouden

  Het niet meer hoeven afdragen van de btw niet betekent dat de administratieve lasten beduidend minder worden. De administratie moet nog steeds goed worden bijgehouden. De administratie is ook nodig om in de gaten te kunnen houden wanneer de omzet stijgt boven de grens van € 20.000.

 • Kans op btw terugbetalen

  Er zijn ondernemers die de afgelopen 5 jaar investeringen hebben gedaan. Deze investeringen hebben ze de afgelopen 5 jaar als voorheffing afgetrokken. Wanneer de btw gedeeld door 5 meer dan € 500 is, moet er bij deelname aan de kleine ondernemingsregeling hoogstwaarschijnlijk btw aan de Belastingdienst worden terugbetaald.

 • Verwarring en imagoschade

  Ontvangers van een factuur zonder btw kunnen ten onrechte denken dat er door de ondernemers wordt gefraudeerd. Er kan ook de juiste conclusie worden getrokken dat het een rekening is van een bedrijf met een inkomen onder de KOR-grens van € 20.000. Dat kan een reden zijn om het bedrijf niet te zien als een serieuze partner. Door de KOR wordt er dan dus imagoschade geleden.

Afmelden KOR

De KOR levert niet voor iedere ondernemer voordeel op. Ook kan het voorkomen dat de ondernemer spijt heeft van zijn aanmelding. De ondernemer wil zich dan voor deze regeling afmelden. Een afmelding KOR kan echter slechts op twee momenten worden doorgevoerd. Voor deze afmelding heeft de ondernemer bovendien het afmeldformulier van de Belastingdienst nodig. De KOR stopzetten kan alleen als:

De ondernemer een omzet boven € 20.000 in 1 kalenderjaar heeft

Zoals gezegd geldt een deelname aan de KOR voor een periode van minstens 3 jaar. Wanneer een ondernemer binnen die periode van 3 jaar een omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar behaalt, moet deze zich echter direct afmelden. Er wordt dan immers niet meer aan de voorwaarden voor de regeling voldaan.

De KOR-regeling loopt tot het moment waarop de volgende factuur de omzetgrens van € 20.000 overschrijdt. De ondernemer moet zich dan afmelden via het afmeldformulier van de Belastingdienst. Alle leveringen en diensten die de ondernemer na de overschrijding van de omzetgrens verricht, vallen niet langer onder de vrijstelling. Ook de verrichte handeling waardoor de grens is overschreden valt niet onder de vrijstelling. Op het afmeldformulier dient de ondernemer dan ook de datum te zetten waarop de overschrijdende handeling is verricht. Vanaf dat moment moet de ondernemer een reguliere btw-administratie bijhouden, btw in rekening brengen en btw-aangifte doen.

De ondernemer 3 jaar aan de KOR heeft meegedaan

Wanneer een ondernemer 3 jaar aan de regeling heeft meegedaan, is de ondernemer vrij zich af te melden. Daarvoor hoeft de ondernemer geen omzet boven € 20.000 te hebben behaald. Ook in dit geval kan afmelden alleen aan de hand van het afmeldformulier. Afmelden kan alleen met ingang van de eerste dag van het aangiftetijdvak. Op het afmeldformulier dient de ondernemer deze datum in te vullen. Met ingang van deze datum vallen alle leveringen en diensten die de ondernemer verricht niet meer onder de vrijstelling van de KOR.

Onderneming logo icon

Een ondernemer kan zich pas 3 jaar na afmelding weer opnieuw aanmelden voor de KOR

De Belastingdienst geeft aan 4 weken nodig te hebben om het afmeldformulier te verwerken. Hou daar rekening mee om te laat afmelden KOR te voorkomen. Wanneer de ondernemer het formulier te laat indient, kan het gebeuren dat het formulier niet voor de gewenste datum is verwerkt en de ondernemer nog even vastzit aan de KOR.

Veelgestelde vragen

Wat is de kleine ondernemersregeling?

Met de kleine ondernemingsregeling (KOR) worden bepaalde zelfstandigen vrijgesteld van btw. ‘Kleine’ ondernemers hoeven in sommige gevallen geen omzetbelasting te betalen. Dit scheelt een hoop administratie. Ook is het dan niet meer nodig om btw-aangifte te doen.

Is de KOR verplicht?

Nee, de nieuwe KOR is niet verplicht. De keuze om gebruik te maken van de KOR ligt bij de ondernemer. Wel moet hij voldoen aan bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen met deze regeling.

Hoe kan ik de KOR-regeling stopzetten?

Wanneer een ondernemer zich wil afmelden van de KOR, bijvoorbeeld wegens spijt van KOR-regeling of omdat de regeling geen voordeel meer oplevert, kan dat op slechts twee momenten. De KOR geldt voor ten minste 3 jaar. Wil de ondernemer zich gedurende deze periode afmelden? Dan kan dat alleen als hij een omzet van boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar heeft. Een afmelding KOR kan daarnaast worden ingediend wanneer de ondernemer 3 jaar aan de regeling heeft meegedaan. Afmelden kan aan de hand van het afmeldformulier van de Belastingdienst.