Omzetbelasting

Afbeelding van omzetbelasting
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
  • Leestijd: 16 minuten

Je bent als ondernemer verplicht om omzetbelasting aan de Belastingdienst te betalen. Dat is belasting die ondernemers afdragen over de omzet van het bedrijf. Maar wat is omzetbelasting voor ondernemers? En hoe doe je eigenlijk btw-aangifte?

Wat is omzetbelasting?

Bijna elke ondernemer moet omzetbelasting betalen. Omzetbelasting, ook wel belasting toegevoegde waarde (btw) genoemd, is belasting die je meestal elk kwartaal afdraagt over de omzet van je bedrijf. Als je btw in rekening brengt bij klanten of opdrachtgevers, moet je die btw ook weer afdragen aan de Belastingdienst. Dit doet je door middel van aangifte omzetbelasting. Btw valt daardoor niet onder de omzet, want je mag die niet zelf houden. Daarom is het verstandig om hier op voorhand rekening mee te houden.

Voor wie geldt de btw-aangifte?

Afbeelding omzetbelasting berekenen

Voordat je btw-aangifte doet, moet je weten of je ondernemer voor de btw bent. Dit heeft namelijk gevolgen voor de manier waarop je de aangifte omzetbelasting moet invullen. Niet elke ondernemer is btw-plichtig. Zelfs bij een KvK-inschrijving wil het niet altijd zeggen dat je een ondernemer bent voor de btw. Om te beoordelen of je als ondernemer ook ondernemer voor de btw bent, zijn er een aantal punten waar de Belastingdienst op let:

Let op: Een ondernemer voor de btw is niet altijd ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit komt omdat daar meer voorwaarden aan verbonden zitten.

Deadlines BTW-aangifte

Dit zijn de deadlines voor de aangifte omzetbelasting in 2024:

1e kwartaal 202430 april 2024
2e kwartaal 202431 juli 2024
3e kwartaal 202431 oktober 2024
4e kwartaal 202431 januari 2025

Dit waren de deadlines voor de aangifte omzetbelasting in 2023:

1e kwartaal 202330 april 2023
2e kwartaal 202331 juli 2023
3e kwartaal 202331 oktober 2023
4e kwartaal 202331 januari 2024

Let op: Indien er jaarlijks btw-aangifte wordt ingediend, moet dit voor 31 maart van het nieuwe jaar gedaan worden.

Omzetbelasting berekenen

Voordat je aangifte omzetbelasting doet, moet je de omzetbelasting berekenen. Als je producten of diensten levert, zal je bij klanten of opdrachtgevers btw in rekening brengen. Dit moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Het bedrag dat je aan omzetbelasting moet betalen, ligt aan de hoeveelheid btw die je bij klanten in rekening hebt gebracht.

Er zijn verschillende btw-tarieven. Het standaard btw-tarief is 21%. Hieronder vallen de meeste producten en diensten.

Het verlaagde btw-tarief is 9%. Dit tarief geldt alleen voor goederen en diensten die afhankelijk zijn van politieke keuzes. Dat zijn goederen en diensten waarvan de overheid het belangrijk vindt dat iedereen er gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld voedingsmiddelen, geneesmiddelen, fietsreparatie of een knipbeurt bij de kapper. De overheid kiest dit tarief soms ook voor producten en diensten waarvan ze de aanschaf willen stimuleren.

Het laagste btw-tarief is 0%. Dit btw-tarief komt alleen voor als je als ondernemer goederen exporteert of plaatselijke diensten levert. Met die verschillende tarieven kan je de btw berekenen over je goederen en diensten.

Voorbeeld
Een ondernemer koopt goederen in voor een kostprijs van € 50,00 per stuk. Hij heeft een winstmarge van 100%. Dit betekent dat de goederen € 100 per stuk (exclusief btw) gaan kosten. De verkoopprijs van de goederen bedraagt dus € 100 + 21% btw. Het netto ontvangen bedrag bedraagt dus € 121. Het btw-bedrag is € 21,00. Deze € 21,00 euro moet hij afdragen aan de Belastingdienst.

Alle btw-bedragen die je in rekening brengt bij je klanten en opdrachtgevers tel je bij elkaar op.

Tip: Het is handig om het bedrag aan btw direct apart te zetten.

Btw berekenen calculator

Hoog (21%)
Laag (9%)
Laag (6%)
×

Welke btw mag een ondernemer aftrekken?

Als je uitgaven doet voor je onderneming, mag je daar de btw over aftrekken. Dit heet aftrekken als voorbelasting. Je hebt alleen recht op aftrek van bepaalde btw als je ook afnemer van de daad bent. De afnemer is diegene waarvan de naam op de factuur staat.

Je kan als ondernemer btw aftrekken over:

In de administratie hou je bij hoeveel btw je bijvoorbeeld hebt berekend aan klanten en hoeveel je hebt betaald aan leveranciers. De btw die je hebt betaald aan leveranciers, mag je in mindering brengen of terugvorderen van de Belastingdienst. Je berekent de aftrek op basis van elk factuur die je in een aangiftetijdvak hebt ontvangen. Het bedrag dat over is, is de btw die je moet betalen. In een situatie waarin een ondernemer meer btw mag terugvorderen dan hij hoeft te betalen, ontstaat er een vordering omzetbelasting aan het einde van het jaar.

Aangifte omzetbelasting doen

Ondernemers doen eens per maand, kwartaal of jaar btw-aangifte. De meeste ondernemers doen per kwartaal btw-aangifte. Alleen als een ondernemer minder dan € 1.883 aan btw per jaar betaalt, mag hij ieder jaar aangifte doen.

Om aangifte omzetbelasting te doen, moet je de financiën goed op orde hebben. In de administratie staat bijvoorbeeld hoeveel btw je hebt berekend aan klanten en hoeveel btw je hebt betaald aan leveranciers. Deze cijfers zijn nodig om een aangifte omzetbelasting berekenen.

Via een boekhoudprogramma

Met een boekhoudprogramma kan je makkelijker aangifte omzetbelasting doen. Er zijn verschillende boekhoudprogramma’s waarmee je eenvoudig btw-aangifte kan doen. Je bent als ondernemer namelijk verplicht om een boekhouding bij te houden. De producten en diensten die je verkoopt, verwerk je in een boekhoudprogramma. Je maakt een balans van inkomsten en uitgaven. Daarbij geef je aan om welke bedragen het gaat en welk btw-tarief van toepassing is. Het boekhoudprogramma trekt daarbij automatisch de voorbelasting van de af te dragen btw af. De btw-aangifte wordt dus automatisch voor je opgesteld. Je kan de btw-aangifte elk kwartaal direct vanuit de boekhouding naar de Belastingdienst verzenden. Inloggen is hierbij niet nodig.

Boekhoudprogramma vergelijken?

Op zoek naar de mogelijkheden om efficiënter te werken door middel van een boekhoudprogramma? Vergelijk alle pakketten.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Omzetbelasting versturen via de Belastingdienst

Ondernemers doen elk kwartaal aangifte omzetbelasting op de website van de Belastingdienst. Je kan je eerste aangifte digitaal of per post versturen, maar de volgende aangiftes zijn altijd digitaal. Je kan met je DigiD of eHerkenning inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daar doe je btw-aangifte met het formulier ‘OB-aangifte’. In de aangifte vermeldt je de btw die je hebt berekend aan je klanten en de btw die jouw leveranciers in rekening hebben gebracht. Vervolgens kan de aangifte worden verstuurd.

Suppletieaangifte

Afbeelding berekening omzetbelasting

Een suppletieaangifte is een belastingaangifte waarmee je kan aangeven dat je een onjuiste aangifte hebt gedaan. In een situatie waarin er te weinig btw is afgedragen kan je bij een suppletie omzetbelasting je btw-aangiftes corrigeren. Zo kan je een naheffingsaanslag voorkomen. Na een suppletieaangifte dien je wel tijdig de verschuldigde btw te betalen. Als je de verschuldigde btw niet op tijd hebt betaald, kan je een verzuimboete krijgen. Die boete bedraagt 3% van de niet betaalde btw. Hier kan je dan weer bezwaar tegen maken. Als je te veel btw hebt betaald, kan je die btw terugvragen.

Een suppletieaangifte kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingediend. Zodra je een fout ontdekt, kan je dit direct doorgeven. Bij correcties van minder dan € 1.000 omzetbelasting hoef je geen suppletieaangifte in te dienen. Dit mag je bij je eerstvolgende btw-aangifte verrekenen.

Btw-nummer en Btw-ID

Wanneer een ondernemer ook ondernemer voor omzetbelasting is, ontvangt de ondernemer automatisch een btw-nummer. Dit is het bewijs dat je een ondernemer voor de omzetbelasting bent. Voor aangifte omzetbelasting is altijd een btw-nummer nodig. Met het btw-nummer communiceer je met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als je een brief schrijft aan de Belastingdienst of de BelastingTelefoon belt.

Een btw-identificatienummer (btw-ID) is een uniek nummer. Deze krijg je van de Belastingdienst als je ondernemer voor de btw bent. Het btw-ID gebruik je om te communiceren met klanten. Hier zit namelijk niet je burgerservicenummer (BSN) in verwerkt. Hierdoor is jouw privacy beter beschermd. Een voorbeeld van een btw-ID is NL 123456789B01. Het btw-ID van een bedrijf staat altijd op verzonden en ontvangen facturen.

Kleineondernemersregeling en btw

Sommige kleine ondernemers verdienen niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar. In bepaalde gevallen is de kleineondernemingsregeling (KOR) dan van toepassing. De KOR is een vrijstelling voor btw. Met de KOR zijn kleine ondernemingen vrijgesteld van de btw-aangifte. De KOR is er voor eenmanszaken, combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld een besloten vennootschap).

Je kan als ondernemer in aanmerking komen voor de KOR als je voldoet aan drie voorwaarden:

Omzet berekenen

Je omzet mag niet meer dan € 20.000 per kalenderjaar zijn. Als je nog niet deelneemt aan de KOR en btw berekent over de goederen en diensten, dan telt deze btw niet mee in de omzet. De omzet is dan het totaal aantal betaalde bedragen van klanten zonder de btw. Als je al wel deelneemt aan de KOR, mag je geen btw in rekening brengen bij klanten. De omzet is dan het totaal van alle betaalde bedragen die je aan de klant berekent.

Veelgestelde vragen

Hoe doe ik btw-aangifte?

Je doet digitaal aangifte omzetbelasting op de website van de Belastingdienst. Je kan met je DigiD of eHerkenning inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. Je doet btw-aangifte met het formulier ‘OB-aangifte’. In de aangifte vermeldt je de btw die je hebt berekend aan je klanten en de btw die leveranciers aan jou hebben berekend. Vervolgens kan de aangifte worden verstuurd.

Hoeveel omzetbelasting moet ik betalen?

Het bedrag dat je aan omzetbelasting moet betalen, ligt aan de hoeveelheid btw die je bij klanten in rekening hebt gebracht en de inkopen, kosten en investeringen van het bedrijf.

Hoe wordt omzetbelasting berekend?

Voordat je aangifte omzetbelasting doet, moet je je omzetbelasting berekenen.

Er zijn verschillende btw-tarieven die je kan rekenen op je producten en diensten. (Het standaard btw-tarief is 21%.) Met die btw-tarieven kan je de btw berekenen over je goederen en diensten. Alle btw-bedragen die je in rekening brengt bij je klanten en opdrachtgevers tel je bij elkaar op.

In de administratie hou je bij hoeveel btw je bijvoorbeeld hebt berekend aan klanten en hoeveel btw je hebt betaald aan leveranciers. De btw die je hebt betaald aan leveranciers, mag je in mindering brengen. Dit heet aftrekken als voorbelasting. Je berekent de aftrek op basis van de ontvangen facturen die je in een aangiftetijdvak hebt gekregen. Het bedrag dat overblijft, is het totale bedrag aan btw die je moet betalen of terugkrijgt.

Wanneer krijg ik vrijstelling van de omzetbelasting?

Je bent als ondernemer vrijgesteld van omzetbelasting wanneer je meedoet aan de kleineondernemersregeling (KOR). Met de KOR hoeven kleine ondernemingen geen btw-aangifte te doen. Een ondernemer mag daarvoor geen omzet hoger dan € 20.000 hebben. Daarnaast moet de ondernemer gevestigd zijn in Nederland en ondernemer voor de btw zijn.