Startersaftrek

header
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Bijgewerkt op: 30 mei 2023
  • Gecontroleerd op: 30 mei 2023
  • Leestijd: 6 minuten

Indien een zzp’er wordt gezien als zelfstandig ondernemer door de Belastingdienst, heeft hij recht op de zelfstandigenaftrek. Als de zzp’er daarnaast als startende ondernemer wordt gezien, dan heeft de zzp’er mogelijk ook recht op de startersaftrek voor zzp’ers. Wanneer dit het geval is, dan komt de startersaftrek bovenop de zelfstandigenaftrek. Aangezien dit belastingvoordeel oplevert, is het voor een zzp’ers waardevol om te weten of de zzp’er recht heeft op zowel de zelfstandigenaftrek als de startersaftrek. Beide aftrekposten verlagen namelijk de te betalen belasting.

Wat is startersaftrek?

Startersaftrek is een belastingvoordeel voor startende ondernemers. In de belastingaangifte is het belangrijk om te weten hoeveel tijd er wordt besteed aan de onderneming, om in aanmerking te komen met verschillende belastingvoordelen. Bij de startersaftrek moet een ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar en minimaal 50% van zijn gewerkte tijd besteden aan de onderneming. Bij een beginnende onderneming (jonger dan vijf jaar) geldt deze 50% regel niet.

Gewerkte uren makkelijk bijhouden?

Als ondernemer de gewerkte uren makkelijk bijhouden? Met urenregistratie software kan dit snel en eenvoudig! Bekijk het volledige overzicht op Onderneming.nl.

Bekijken
urenregistratie software illustratie

De startersaftrek is gekoppeld aan de zelfstandigenaftrek. Bij de zelfstandigenaftrek mag een zzp’er een vast bedrag van € 5.030 van de winst aftrekken. Hierover hoeft geen belasting betaald te worden. De startersaftrek regeling verhoogt de zelfstandigenaftrek met € 2.123. Een ondernemer kan hier gebruik van maken indien hij in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer was en minder dan twee keer gebruik heeft gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

De startersaftrek toepassen: voorwaarden

Zzp’ers die in aanmerking willen komen voor de Startersaftrek dienen aan de volgende voorwaarden voldoen:

Laptop

Hoe werkt de startersaftrek?

Door als zzp’er een bedrijf te starten komt een zzp’er al snel in aanmerking voor de startersaftrek. Dit is een fiscale aftrekpost die bovenop de zelfstandigenaftrek geldt. Daarom levert het extra belastingvoordeel op. De zelfstandigenaftrek is in 2023 € 5.030. Daarnaast ontvangen starters de startersaftrek van€ 2.123 in 2023. Dit betekent totaal een aftrek van € 7.153 voor een startende ondernemer. Als startende zzp’er mag de startersaftrek tijdens de eerste 5 jaar van het bestaan van de onderneming 3 keer worden gebruikt. De zzp’er mag dus 3 keer de behaalde winst in een kalenderjaar verminderen met de startersaftrek. Door het toepassen van de startersaftrek betalen beginnende ondernemers dus minder belasting.

Startende ondernemers stimuleren

De overheid stimuleert het starten als zelfstandig ondernemer. Een onderneming starten kost veel tijd en vaak valt de omzet gedurende de eerste jaren tegen. Om deze reden heeft de overheid de startersaftrek geïntroduceerd, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt. Bij elkaar opgeteld is bet bedrag van deze aftrekposten in 2023 € 7.153. Deze twee aftrekposten geven zelfstandige ondernemer financiële support, en de startende ondernemer in het speciaal.

De startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de fiscale winst

In 2023 is de hoogte van de Zelfstandigenaftrek € 5.030. Er zijn zzp’ers die in dat jaar minder belastbare winst maken dan het zojuist genoemde bedrag. Mocht dat het geval zijn, dan kan er geen aanspraak worden gedaan op het gehele bedrag van de Zelfstandigenaftrek. Voor dat jaar kan er niet meer worden afgetrokken dan de fiscale winst. Gelukkig gaat de overgebleven Zelfstandigenaftrek niet verloren. De zzp’er kan namelijk het resterende bedrag verrekenen in de komende 9 jaren die volgen.

Zakenman met laptop onder zijn arm

De zelfstandigenaftrek bedraagt niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Maar deze beperking geldt niet wanneer de zzp’er aanmerking komt voor de startersaftrek. Wanneer de zzp’er in aanmerking komt voor de startersaftrek, heeft de zzp’er recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

Hoogte zelfstandigenaftrek per jaar

Hoe gaat de hoogte van de zelfstandigenaftrek zich verder ontwikkelen? In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe hoog de aftrek per jaar is (geweest):

Jaar Zelfstandigenaftrek
2022€6.310
2023€5.030
2024€3.750
2025€2.470
2026€1.200
2027€900

De subsidie startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer iemand arbeidsongeschikt is, kan deze persoon ook een onderneming starten. Wanneer een startende ondernemer arbeidsongeschikt is, kan doorgaans gebruikgemaakt worden van de subsidie Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. De zzp’er moet ook dan voldoen aan een aantal voorwaarden:

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid mag maximaal drie jaar worden toegepast. Deze startersaftrek is nooit hoger dan de winst voor ondernemersaftrek. Wat zijn de bedragen die behoren bij deze aftrekpost?

Zwanger als startende ondernemer en het urencriterium

Moeder en baby houden elkaars hand vast

Zzp’ers kunnen alleen in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek als ze voldoen aan het urencriterium. Ook voor zwangere, startende ondernemers is het urencriterium haalbaar. Een vrouwelijke zzp’er mag namelijk voor 16 weken rondom de bevalling de niet-gewerkte uren meetellen. Zo kan er dus worden voldaan aan het urencriterium als zwangere en startende ondernemer, waardoor er ook aanspraak kan worden gedaan op de Zelfstandigenaftrek en de Startersaftrek aangezien het urencriterium geen belemmering vormt.

AOW leeftijd en de startersaftrek en zelfstandigenaftrek

Voor ondernemers met een AOW-leeftijd gelden andere voorwaarden. Wanneer een zzp’er aan het begin van het kalenderjaar een AOW-leeftijd heeft, is de regeling van de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Hetzelfde geldt voor de startersaftrek.

E-boekhouden biedt hulp bij invullen startersaftrek

Als starter op zoek naar een handige manier om de boekhouding bij te houden? Maak 15 maanden gratis gebruik van e-Boekhouden.nl.

Veelgestelde vragen

Wat is startersaftrek?

De startersaftrek is een fiscale aftrekpost, dit komt bovenop de zelfstandigenaftrek en levert dus extra belastingvoordeel op. Deze aftrekpost verhoogt de zelfstandigenaftrek van € 6.310 in 2022 voor startende zzp’ers. In 2022 is het bedrag van deze startersaftrek € 2.123.

Wanneer ben ik een starter?

· De zzp’er heeft recht op een zelfstandigenaftrek en voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur.
· De zzp’er is niet langer dan 5 jaar ondernemer.
· De zzp’er is een echte starter: de zzp’er is in de voorgaande 5 jaren minimaal 1 jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting geweest.
· De startersaftrek mag in de voorgaande 5 jaren niet meer dan 2 keer zijn toegepast.

Hoeveel jaar heb ik recht op de startersaftrek?

Een startende zzp’er mag de startersaftrek gedurende de eerste 5 jaar van het bestaan van de onderneming, 3 keer gebruiken. Een zzp’er mag dus 3 keer de in een kalenderjaar de behaalde winst verminderen met de startersaftrek. Door het toepassen van de startersaftrek kan de beginnen de ondernemer de te betalen belasting in mindering brengen.