Startersaftrek

header
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 6 minuten

Wanneer je wordt gezien als zelfstandig ondernemer voor de Belastingdienst kan je recht hebben op zelfstandigenaftrek. Als je daarnaast als startende ondernemer wordt gezien, heb je mogelijk ook recht op de startersaftrek voor zzp’ers. Wanneer dit het geval is, komt de startersaftrek bovenop de zelfstandigenaftrek. Dit levert belastingvoordeel op. Daarom is het waardevol om te weten of je recht hebt op startersaftrek. Op deze pagina gaan we in op deze aftrekpost.

Wat is startersaftrek?

Startersaftrek is een belastingvoordeel voor startende ondernemers. Het is voor de aangifte inkomstenbelasting van belang om te weten of je in aanmerking komt voor de startersaftrek. Deze aftrekpost verlaagt namelijk het belastbare inkomen, waardoor er minder belasting hoeft te worden betaald.

De startersaftrek bedraagt € 2.123 in 2024 en komt bovenop de zelfstandigenaftrek van € 3.750. In totaal bedragen deze aftrekposten € 5.873 in 2024.

De startersaftrek is gekoppeld aan de zelfstandigenaftrek. Bij de zelfstandigenaftrek mag een zzp’er een vast bedrag van € 3.750 in 2024 van de winst aftrekken. Hierover hoeft geen belasting betaald te worden. De startersaftrek regeling verhoogt de zelfstandigenaftrek met € 2.123. Je kan hier gebruik van maken indien je in de afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer was en minder dan twee keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Gewerkte uren makkelijk bijhouden?

Als ondernemer de gewerkte uren makkelijk bijhouden? Met urenregistratie software kan dit snel en eenvoudig! Bekijk het volledige overzicht op Onderneming.nl.

Bekijken
urenregistratie software

Startersaftrek toepassen: voorwaarden

Als je van de startersaftrek gebruik wil maken, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Zzp’ers die in aanmerking willen komen voor de Startersaftrek dienen aan de volgende voorwaarden voldoen:

Laptop

Hoe werkt de startersaftrek?

De startersaftrek is dus een fiscale aftrekpost die bovendop de zelfstandigenaftrek komt. Daarom levert deze aftrekpost extra belastingvoordeel op. De zelfstandigenaftrek is in 2024 € 3.750. Daarnaast ontvangen starters de startersaftrek van € 2.123 in 2024. In totaal gaat het om een maximale aftrek van € 5.873 voor startende ondernemers.

Zakenman met laptop onder zijn arm

Het kan zijn dat je in een jaar minder belastbare winst maakt dan het zojuist genoemde bedrag. Als dat het geval is, kan er geen aanspraak worden gemaakt op het gehele bedrag van de zelfstandigenaftrek. Voor dat jaar kan er niet meer worden afgetrokken dan de fiscale winst. Gelukkig gaat de overgebleven zelfstandigenaftrek niet verloren. Je kan het resterende bedrag namelijk verrekenen in de komende negen jaren die volgen.

De zelfstandigenaftrek bedraagt dus niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Maar deze beperking geldt niet voor de startersaftrek. Wanneer je in aanmerking komt voor de startersaftrek, heb je recht op het volledige bedrag van de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek en zelfstandigenaftrek 2024

Gezien de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek het belastbaar inkomen voor ondernemers kunnen verlagen, is het goed om te weten hoe deze aftrekposten zich ontwikkelen. De startersaftrek bedraagt in 2024 € 2.123. In 2020, 2021, 2022 en 2023 was de startersaftrek net zo hoog. Er verandert doorgaans dus niets aan de hoogte van de startersaftrek.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek daarentegen wordt ieder jaar verlaagd. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe hoog de zelfstandigenaftrek per jaar is geweest en zal zijn.

JaarZelfstandigenaftrek
2022€6.310
2023€5.030
2024€3.750
2025€2.470
2026€1.200
2027€900

Subsidie startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer iemand arbeidsongeschikt is, kan deze persoon ook een onderneming starten. Wanneer een startende ondernemer arbeidsongeschikt is, kan doorgaans gebruikgemaakt worden van de subsidie startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Ook dan moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden:

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid mag maximaal drie jaar worden toegepast. Deze startersaftrek is nooit hoger dan de winst voor ondernemersaftrek. Hieronder staan de bedragen die behoren bij deze aftrekpost.

Zwanger als startende ondernemer en het urencriterium

Moeder en baby houden elkaars hand vast

Je kan alleen in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek als er wordt voldaan aan het urencriterium. Als je zwanger bent, denk je wellicht dat dit niet kan, maar ook voor zwangere startende ondernemers is het urencriterium haalbaar. Een vrouwelijke zelfstandig ondernemer mag namelijk voor 16 weken rondom de bevalling de niet-gewerkte uren meetellen. Zo kan er dus toch worden voldaan aan het urencriterium als zwangere en startende ondernemer, waardoor er ook aanspraak kan worden gedaan op de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, aangezien het urencriterium geen belemmering vormt.

AOW-leeftijd en de startersaftrek en zelfstandigenaftrek

Voor ondernemers die de AOW-leeftijd hebben behaald gelden andere voorwaarden. Wanneer een zzp’er aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd heeft bereikt, is de regeling van de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Hetzelfde geldt voor de startersaftrek.

e boekhouden logo

Startersaftrek invullen met e-Boekhouden

Met de e‑Boekhouden.nl app kun je moeiteloos je aftrekposten toevoegen. Hierdoor is je boekhouding altijd op orde. Zo voorkom je fouten en hou je goed overzicht op de zakelijke financiën.

Veelgestelde vragen

Wat is startersaftrek?

De startersaftrek is een fiscale aftrekpost, die komt bovenop de zelfstandigenaftrek en levert dus extra belastingvoordeel op. Deze aftrekpost verhoogt de zelfstandigenaftrek van € 3.750 in 2024 voor startende zzp’ers. In 2024 is het bedrag van deze startersaftrek € 2.123.

Wanneer heb ik recht op startersaftrek?

Je hebt recht op startersaftrek als je voldoet aan de onderstaande voorwaarden.
· Je hebt recht op een zelfstandigenaftrek en voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur.
· Je bent niet langer dan vijf jaar ondernemer.
· Je bent een echte starter en dus in de voorgaande vijf jaren minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting geweest.
· De startersaftrek mag in de vijf voorgaande kalenderjaren niet meer dan twee keer zijn toegepast.

Hoeveel jaar heb ik recht op de startersaftrek?

Je mag de startersaftrek als startende zzp’er gedurende de eerste vijf jaar van het bestaan van de onderneming maximaal drie keer gebruiken. Je mag dus drie keer de in een kalenderjaar behaalde winst verminderen met de startersaftrek. Door de startersaftrek toe te passen, kan je als beginnende ondernemer dus je te betalen belasting in mindering brengen.

Hoe vraag ik startersaftrek aan?

Je hoeft de startersaftrek niet aan te vragen. Als je aangifte inkomstenbelasting doet, bepaalt de Belastingdienst op basis van een aantal vragen of je ervoor in aanmerking komt. Als dat zo is, wordt de aftrek automatisch toegepast.

Waarom ontvangen startende ondernemers startersaftrek?

De overheid stimuleert het starten als zelfstandig ondernemer. Een onderneming starten kost veel tijd en vaak valt de omzet gedurende de eerste jaren tegen. Om deze reden heeft de overheid de startersaftrek geïntroduceerd, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt. Bij elkaar opgeteld is bet bedrag van deze aftrekposten in 2024 € 5.873. Deze twee aftrekposten geven zelfstandig ondernemers financiële support, met name aan startende ondernemers.