Vennootschapsbelasting

Afbeelding vennootschapsbelasting indienen
  • Auteur:
  • Bijgewerkt op: 4 oktober 2023
  • Gecontroleerd op: 4 oktober 2023
  • Leestijd: 8 minuten

Besloten vennootschappen (bv’s), naamloze vennootschappen (nv’s) of andere coöperaties zijn verplicht om ieder jaar vennootschapsbelasting (vpb) af te dragen aan de Belastingdienst. Vennootschapsbelasting is winstbelasting die ondernemers afdragen over de belastbare winst van een onderneming. Maar wat is vennootschapsbelasting? En hoe doet een ondernemer aangifte vennootschapsbelasting?

Wat is vennootschapsbelasting?

Als een bedrijf een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) is moet de ondernemer ieder jaar vpb afdragen. Vennootschapsbelasting is belasting dat wordt geheven over het belastbaar bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, betalen inkomstenbelasting. Eigenaren van lichamen, zoals bedrijven en organisaties, betalen in plaats van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting.

De meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Dit is een voorlopige berekening op basis van gegevens van voorgaande jaren. Deze aanslag moet een ondernemer zelf goed controleren en wijzigen waar nodig is. Verwacht een ondernemer een hogere of lagere belastbare winst, dan kan hij dit nog wijzigen zolang hij nog geen aangifte vennootschapsbelasting heeft gedaan. Wanneer er aangifte is gedaan, ontvangt de ondernemer een definitieve aanslag. Als een ondernemer het niet eens is met de voorlopige aanslag, kan hij geen bezwaar maken.

Voor wie geldt vennootschapsbelasting?

De Belastingdienst maakt onderscheid in de belastingen over winst natuurlijke personen en lichamen. Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, moeten belasting betalen over hun winst via de inkomstenbelasting. Eigenaren van lichamen (bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Besloten vennootschappen (bv’s) of naamloze vennootschappen (nv’s) zijn de meest voorkomende lichamen en moeten ieder jaar vennootschapsbelasting afdragen.

Afbeelding aangifte vennootschapsbelasting

Daarnaast moeten sommige stichtingen of verenigingen aangifte vennootschapsbelasting doen. Een stichting of vereniging moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit wordt ook wel beperkte belastingplicht genoemd. Voorbeelden van die situaties zijn:

Bij sommige bedrijven is vennootschapsbelasting niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij een fiscale beleggingsinstelling. De Belastingdienst kan bij enkele rechtsvormen die zich richten op collectief beleggen een vrijstelling van vennootschapsbelasting geven. Ze moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden op een rij:

Vennootschapsbelasting berekenen

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Vaak staat een boekjaar gelijk aan een kalender jaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen.

Aftrekposten

Net als bij de inkomstenbelasting heeft een ondernemer recht op bepaalde aftrekposten. Een ondernemer mag bijvoorbeeld verliezen verrekenen en bepaalde investeringen afschrijven. Ook zijn er zijn een aantal fiscale regelingen van toepassing bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag. Voorbeelden van vrijstellingen zijn:

De fiscale winst kan worden berekend door de fiscale regelingen toe te passen op de winst-en-verliesrekening en op de balans.

Verlies berekenen

Een verlies van een onderneming uit een bepaald jaar kan op 2 manieren verrekend worden. Het verlies kan verrekend worden met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt ook wel achterwaartse verliesverrekening genoemd. Een verlies kan ook worden verrekend met de winsten van volgende jaren. Dit wordt voorwaartse verliesverrekening genoemd.

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar en pas daarna met de winsten van de toekomstige jaren.

Afbeelding berekenen vennootschapsbelasting

Tot en met 2021 was de termijn voor de voorwaartse verliesrekening 6 jaar. Dit is met ingang van 2022 komen te vervallen. Verliezen uit boekjaren die beginnen op 1 januari 2013 of later, zijn nu onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Vanaf 2022 is dit volledig mogelijk voor verliezen tot € 1.000.000. Als de belastbare winst van de onderneming hoger is dan € 1.000.000, mag een onderneming € 1.000.000 gebruiken voor de verliesverrekening. Van de resterende winst mag er 50% voor verliesverrekening gebruikt worden.

Voorbeeldberekening:

Tarief vennootschapsbelasting 2023

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2021

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
Tot en met €395.00015,0%
Boven €395.00025,0%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2022

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
Tot en met €395.00015,0%
Boven €395.00025,8%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2023

Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief
Tot en met €200.00019,0%
Boven €200.00025,8%

Aangifte vennootschapsbelasting doen

Een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap moet ieder jaar vennootschapsbelasting betalen. Bij een kort boekjaar dat eindigt op 31 december, moet een ondernemer de aangifte voor 1 juni indienen. Eindigt het korte boekjaar in een andere maand, dan moet een ondernemer de aangifte voor 1 april indienen. Als een ondernemer dit niet op tijd kan indienen, kan hij uitstel aanvragen. Hiermee wordt de betalingstermijn met 5 maanden verlengd.

Als een ondernemer binnenlands belastingplichtig is, doet hij digitaal aangifte vennootschapsbelasting. Dit kan de ondernemer op verschillende manieren doen. De ondernemer kan het via een boekhoudprogramma doen, via de website van de Belastingdienst of via een fiscaal intermediair (als daar toestemming voor is gegeven). Als een ondernemer buitenlands belastingplichtig is, kan hij het alleen via een boekhoudprogramma of fiscaal intermediair doen.

Via een boekhoudprogramma

Met een boekhoudprogramma kan een ondernemer makkelijker aangifte doen. Er zijn verschillende boekhoudprogramma’s waarmee een ondernemer eenvoudig aangifte vennootschapsbelasting kan doen. Een ondernemer is namelijk verplicht om de cijfers in een boekhouding bij te houden. In de boekhouding staat de winst-en-verliesrekening en de balans. Een boekhoudprogramma boekt ook automatisch betalingen van een gewijzigde en definitieve aanslag of teruggaaf. De aangifte vennootschapsbelasting wordt automatisch voor hem opgesteld en gecontroleerd. De ondernemer kan de aangifte vennootschapsbelasting elk jaar meteen vanuit het boekhoudprogramma overnemen bij de Belastingdienst.

Boekhoudprogramma vergelijken?

Op zoek naar de mogelijkheden om efficiënter te werken door middel van een boekhoudprogramma? Vergelijk alle pakketten.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Vennootschapsbelasting versturen via de belastingdienst

Een ondernemer doet elk jaar aangifte vennootschapsbelasting op de website van de Belastingdienst. De ondernemer kan met zijn DigiD of eHerkenning inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. In de aangifte vermeldt de ondernemer de winst-en-verliesrekening en de balans. Vervolgens kan de aangifte worden verstuurd. Een digitale aangifte kan nog altijd aangevuld of gewijzigd worden, mits de ondernemer nog geen definitieve aanslag heeft gekregen.


Verandering vennootschapsbelasting 2023

De afgelopen jaren is de vennootschapsbelasting beetje bij beetje gedaald. Daarnaast is de schijfgrens tussen de twee tarieven verhoogd. Er is daarentegen nog meer veranderd voor het jaar 2022. Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen;

Innovatiebox aantrekkelijker

De innovatiebox is een fiscale regeling voor de vennootschapsbelasting. De innovatiebox stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Alle winsten die een ondernemer behaalt met innovatieve activiteiten waarvoor een S&O verklaring is afgegeven, vallen in de innovatiebox. De innovatiebox geeft een ondernemer korting op de vennootschapsbelasting over de winst uit innovatie. Bij de aangifte vennootschapsbelasting kan een ondernemer de korting van de innovatiebox toepassen. Daarbij is het wel van een belang dat een ondernemer kan aantonen dat zijn bedrijf innovatief is. Door de verlaging van het vpb-tarief naar € 200.000 en een verhoging van het lagere vpb-tarief naar 19%, wordt het aantrekkelijker om de innovatiebox toe te passen. De reden hiervan is omdat de innovatieve winsten worden belast tegen het lagere innovatieboxtarief, in plaats van het hogere reguliere vpb-tarief.

Afschaffing betalingskorting

Op dit moment is het nog mogelijk om betalingskorting te ontvangen voor de voorlopige vennootschapsbelasting die in één keer betaalt dient te worden. Deze korting wordt per 1 januari 2023 afgeschaft bij het snel betalen van de (voorlopige) aanslag.

In 2022 kan er dus voor de laatste keer gebruik worden gemaakt van deze korting. In de praktijk levert deze korting weinig op. Deze is namelijk al verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit komt omdat het kortingspercentage in verband staat met de invorderingsrente

Veelgestelde vragen

Hoe doe ik btw-aangifte?

Als een ondernemer binnenlands belastingplichtig is, kan hij het via een boekhoudprogramma doen, via de website van de Belastingdienst of via een fiscaal intermediair. Als een ondernemer buitenlands belastingplichtig is, kan hij het alleen via een boekhoudprogramma of fiscaal intermediair doen.

Hoeveel vennootschapsbelasting moet ik betalen?

Hoeveel vennootschapsbelasting een ondernemer moet betalen ligt aan het belastbaar bedrag van een bedrijf in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Daarnaast ligt het ook aan op welke aftrekposten een onderneming recht heeft.

Wanneer moet ik vennootschapsbelasting betalen?

De Belastingdienst maakt onderscheid voor belasting over winst natuurlijke personen en lichamen. Lichamen (bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Besloten vennootschappen (bv’s) of naamloze vennootschappen (nv’s) zijn de meestvoorkomende lichamen en moeten ieder jaar vennootschapsbelasting afdragen.

Ook sommige stichtingen of verenigingen moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Een stichting of vereniging moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit wordt ook wel beperkte belastingplicht genoemd. Voorbeelden van die situaties zijn:

· Een organisatie van kapitaal en arbeid neemt deel aan het economisch verkeer en maakt daarbij winst en er is geen vrijstelling van toepassing
· Als een organisatie een uitnodiging krijgt om aangifte te doen.
· Als een organisatie een activiteit ontwikkeld waarmee hij concurrentie vormt voor andere ondernemers en er is geen vrijstelling van toepassing.

Bij sommige bedrijven is vennootschapsbelasting niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij een fiscale beleggingsinstelling. De Belastingdienst kan bij enkele rechtsvormen die zich richten op collectief beleggen een vrijstelling van vennootschapsbelasting geven.

Hoe hoog is vennootschapsbelasting?

· Voor het deel van het belastbare bedrag tot en met €200.000 een tarief van 16,5%.
· Voor het deel van het belastbare bedrag boven €200.000 een tarief van 25,0%.