Vennootschapsbelasting

Afbeelding vennootschapsbelasting indienen

Besloten vennootschappen (bv’s), naamloze vennootschappen (nv’s) of andere coöperaties zijn verplicht om ieder jaar vennootschapsbelasting (vpb) af te dragen aan de Belastingdienst. Vennootschapsbelasting is winstbelasting die ondernemers afdragen over de belastbare winst van een onderneming. Maar wat is vennootschapsbelasting? En hoe doe je aangifte vennootschapsbelasting?

Wat is vennootschapsbelasting?

Als je een bedrijf een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) is moet je ieder jaar aangifte vpb doen. Vennootschapsbelasting is belasting dat wordt geheven over het belastbaar bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, betalen inkomstenbelasting. Eigenaren van lichamen, zoals bedrijven en organisaties, betalen in plaats van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting.

De meeste ondernemingen die vennootschapsbelasting moeten betalen, ontvangen aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. Dit is een voorlopige berekening op basis van gegevens van voorgaande jaren. Deze aanslag moet een ondernemer zelf goed controleren en wijzigen waar nodig is. Verwacht je een hogere of lagere belastbare winst, dan kan je dit nog wijzigen zolang je nog geen aangifte vennootschapsbelasting hebt gedaan. Wanneer er aangifte is gedaan, ontvang je een definitieve aanslag. Als je het niet eens bent met de voorlopige aanslag, kan je geen bezwaar maken.

Voor wie geldt vennootschapsbelasting?

De Belastingdienst maakt onderscheid in de belastingen over winst natuurlijke personen en lichamen. Natuurlijke personen, zoals eenmanszaken, moeten belasting betalen over hun winst via de inkomstenbelasting. Eigenaren van lichamen (bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Besloten vennootschappen (bv’s) of naamloze vennootschappen (nv’s) zijn de meest voorkomende lichamen en moeten ieder jaar vennootschapsbelasting afdragen.

Afbeelding aangifte vennootschapsbelasting

Daarnaast moeten sommige stichtingen of verenigingen aangifte vennootschapsbelasting doen. Een stichting of vereniging moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit wordt ook wel beperkte belastingplicht genoemd. Voorbeelden van die situaties zijn:

Bij sommige bedrijven is vennootschapsbelasting niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij een fiscale beleggingsinstelling. De Belastingdienst kan bij enkele rechtsvormen die zich richten op collectief beleggen een vrijstelling van vennootschapsbelasting geven. Ze moeten wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden op een rij:

Vennootschapsbelasting berekenen

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Vaak staat een boekjaar gelijk aan een kalender jaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen.

Aftrekposten

Net als bij de inkomstenbelasting heb je als ondernemer recht op bepaalde aftrekposten. Je mag bijvoorbeeld verliezen verrekenen en bepaalde investeringen afschrijven. Ook zijn er een aantal fiscale regelingen van toepassing bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag. Voorbeelden van vrijstellingen zijn:

De fiscale winst kan worden berekend door de fiscale regelingen toe te passen op de winst-en-verliesrekening en op de balans.

Verlies berekenen

Een verlies van een onderneming uit een bepaald jaar kan op 2 manieren verrekend worden. Het verlies kan verrekend worden met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt ook wel achterwaartse verliesverrekening genoemd. Je kan een verlies ook verrekenen met de winsten van volgende jaren. Dit wordt voorwaartse verliesverrekening genoemd.

Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar en pas daarna met de winsten van de toekomstige jaren.

Afbeelding berekenen vennootschapsbelasting

Tot en met 2021 was de termijn voor de voorwaartse verliesrekening 6 jaar. Dit is met ingang van 2022 komen te vervallen. Verliezen uit boekjaren die beginnen op 1 januari 2013 of later, zijn nu onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Vanaf 2022 is dit volledig mogelijk voor verliezen tot € 1.000.000. Als de belastbare winst van de onderneming hoger is dan € 1.000.000, mag je € 1.000.000 gebruiken voor de verliesverrekening. Van de resterende winst mag 50% voor de verliesverrekening gebruikt worden.

Voorbeeldberekening

Tarief vennootschapsbelasting 2024

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2024:

Voor het deel van het belastbare bedragTarief
Tot en met €200.00019,0%
Boven €200.00025,8%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2023:

Voor het deel van het belastbare bedragTarief
Tot en met €200.00019,0%
Boven €200.00025,8%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2022:

Voor het deel van het belastbare bedragTarief
Tot en met €395.00015,0%
Boven €395.00025,8%

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2021:

Voor het deel van het belastbare bedragTarief
Tot en met €395.00015,0%
Boven €395.00025,0%

Aangifte vennootschapsbelasting doen

Een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap moet ieder jaar vennootschapsbelasting betalen. Bij een kort boekjaar dat eindigt op 31 december, moet je de aangifte voor 1 juni indienen. Eindigt het korte boekjaar in een andere maand? Dan moet je de aangifte voor 1 april indienen. Als je dit niet op tijd kan indienen, kan je uitstel aanvragen. Hiermee wordt de betalingstermijn met 5 maanden verlengd.

Als je binnenlands belastingplichtig bent, doe je digitaal aangifte vennootschapsbelasting. Dit kan je op verschillende manieren doen. Je kan dit via een boekhoudprogramma doen, via de website van de Belastingdienst of via een fiscaal intermediair (als daar toestemming voor is gegeven). Als je buitenlands belastingplichtig bent, kan je de aangifte vpb alleen via een boekhoudprogramma of fiscaal intermediair doen.

Via een boekhoudprogramma

Met een boekhoudprogramma kan je makkelijker aangifte doen. Er zijn verschillende boekhoudprogramma’s waarmee je eenvoudig aangifte vennootschapsbelasting kan doen. Je bent als ondernemer namelijk verplicht om de cijfers in een boekhouding bij te houden. In de boekhouding staan de winst-en verliesrekening en de balans. Een boekhoudprogramma boekt ook automatisch betalingen van een gewijzigde en definitieve aanslag of teruggaaf. De aangifte vennootschapsbelasting wordt automatisch voor je opgesteld en gecontroleerd. Je kan de aangifte vennootschapsbelasting elk jaar meteen vanuit het boekhoudprogramma overnemen bij de Belastingdienst.

Boekhoudprogramma vergelijken?

Op zoek naar de mogelijkheden om efficiënter te werken door middel van een boekhoudprogramma? Vergelijk alle pakketten.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Vennootschapsbelasting versturen via de Belastingdienst

Ondernemers doen elk jaar aangifte vennootschapsbelasting op de website van de Belastingdienst. Je kan daar met je DigiD of eHerkenning inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk. In de aangifte vermeldt je de winst-en verliesrekening en de balans. Vervolgens kan de aangifte worden verstuurd. Een digitale aangifte kan nog altijd aangevuld of gewijzigd worden, mits je nog geen definitieve aanslag hebt gekregen.


Verandering vennootschapsbelasting 2024

De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2024 zijn ongewijzigd ten opzichte van 2023. Er is dus weinig veranderd aan de vennootschapsbelasting in 2024. Wel is de Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd naar 40%. In 2023 was deze nog 45,5%. Het maximale investeringsbedrag blijft wel gelijk. Daarnaast zijn giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en sociaal belang behartigende instellingen (SSBI), ook wel goede doelen genoemd, vanaf 2024 niet meer aftrekbaar van de winst. In 2023 konden ondernemers nog tot maximaal 50% van de winst aftrekken met een maximum van € 100.000.

Veelgestelde vragen

Hoe doe ik aangifte vpb?

Als je binnenlands belastingplichtig bent, kan je dit via een boekhoudprogramma doen, via de website van de Belastingdienst of via een fiscaal intermediair. Als je buitenlands belastingplichtig bent, kan je dit alleen via een boekhoudprogramma of fiscaal intermediair doen.

Hoeveel vennootschapsbelasting moet ik betalen?

Hoeveel vennootschapsbelasting je moet betalen, ligt aan het belastbaar bedrag van je bedrijf in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Daarnaast ligt het ook aan op welke aftrekposten je recht hebt.

Wanneer moet ik vennootschapsbelasting betalen?

De Belastingdienst maakt onderscheid voor belasting over winst natuurlijke personen en lichamen. Lichamen (bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Besloten vennootschappen (bv’s) of naamloze vennootschappen (nv’s) zijn de meestvoorkomende lichamen en moeten ieder jaar vennootschapsbelasting afdragen.

Ook sommige stichtingen of verenigingen moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Een stichting of vereniging moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit wordt ook wel beperkte belastingplicht genoemd. Voorbeelden van die situaties zijn:

· Een organisatie van kapitaal en arbeid neemt deel aan het economisch verkeer en maakt daarbij winst en er is geen vrijstelling van toepassing
· Als een organisatie een uitnodiging krijgt om aangifte te doen.
· Als een organisatie een activiteit ontwikkeld waarmee hij concurrentie vormt voor andere ondernemers en er is geen vrijstelling van toepassing.

Bij sommige bedrijven is vennootschapsbelasting niet van toepassing. Bijvoorbeeld bij een fiscale beleggingsinstelling. De Belastingdienst kan bij enkele rechtsvormen die zich richten op collectief beleggen een vrijstelling van vennootschapsbelasting geven.

Hoe hoog is vennootschapsbelasting?

Er gelden twee belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting.
· Voor het deel van het belastbare bedrag tot en met € 200.000 een tarief van 19,0%.
· Voor het deel van het belastbare bedrag boven € 200.000 een tarief van 25,8%.