Aanvraag energiesubsidie voor mkb-bedrijven vanaf 21 maart

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 22 maart 2023
  • Leestijd: 3 minuten

Bedrijven die voor hun productie veel energie verbruiken, kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen bij de overheid. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor het energie-intensieve midden- en kleinbedrijf (mkb).

De energiesubsidie voor deze bedrijven bedraagt 50 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. Wanneer een bedrijf meer betaalt voor energiekosten dan de drempelprijs per m³ gas en kWh elektriciteit, worden de kosten daarboven teruggestort. Het maximale bedrag dat een bedrijf kan ontvangen is € 160.000. 

Voorwaarden voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor de TEK, moeten ondernemers voldoen aan een aantal eisen. De regeling is ontwikkeld voor het mkb. Om deze te mogen ontvangen, moet een bedrijf daarom aan de kenmerken van het mkb voldoen. Dit betekent een maximum van 249 werknemers, maximaal 50 miljoen euro aan jaaromzet en maximaal 43 miljoen euro op de jaarbalans. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die aan de andere gestelde eisen voldoen, mogen ook een aanvraag indienen.

Daarnaast moet minimaal zeven procent van de omzet gaan naar energiekosten. Dit is de zogeheten energie-intensiteitseis. Ook moet het bedrijf ingeschreven staan in het register van de Kamer van Koophandel (KVK), staat het zakelijke energiecontract op naam van het betreffende bedrijf en is het bedrijf vóór 2023 opgericht.

Wanneer een bedrijf tegemoetkoming heeft ontvangen door het prijsplafond, wordt het ontvangen bedrag in mindering gebracht van de energiesubsidie. Als men in november en december 2022 € 190 heeft ontvangen van de energieleverancier, wordt ook dit verrekend.

Aanvraag en beoordeling

De aanvraag van de TEK wordt geregeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraagperiode loopt van 9 uur ‘s ochtends op 21 maart tot 12 uur ‘s middags op 2 oktober. In deze periode kunnen bedrijven met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de energiesubsidie voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. 

Van tevoren wordt bepaald of een bedrijf voldoet aan de energie-intensiteitseis. De overheid stelt dit vast aan de hand van een schatting van het jaarverbruik van de netbeheerder, bestaande uit het standaardjaarverbruik (SJV) in m³ gas en de standaardjaarafname (SJA) in kWh elektriciteit. Daarnaast rekent de overheid met een modelprijs van energie. Deze is vastgesteld op € 2,41 per m³ gas en € 0,59 per kWh elektriciteit.

De RVO werkt met drempelprijzen, namelijk € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. De kosten tot aan deze drempelprijzen moeten door de ondernemingen zelf worden betaald. De kosten daarboven worden voor de helft vergoed aan de hand van de TEK. 

Voor de beoordeling van de aanvraag wordt acht weken gerekend. Wanneer de RVO besluit dat een bedrijf recht heeft op de tegemoetkoming, ontvangt deze binnen een week daarna een voorschot van 50 procent van de maximale subsidie die voor het bedrijf is vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *