ACM start campagne tegen misleidende duurzaamheidsclaims

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 28 augustus 2023
  • Leestijd: 2 minuten
windmolens en zonnepanelen

Bedrijven doen zich door onjuiste en onduidelijke informatie duurzamer voor dan ze echt zijn. Consumenten worden hierdoor beïnvloed. Om hen daarvan bewust te maken start de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daarom vanaf vandaag via sociale media met de campagne Groene Praatjes.

De campagne moet ervoor zorgen dat consumenten met vertrouwen een duurzamere keuze kunnen maken. Ook moeten bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk te werk gaan. ‘Consumenten kunnen bedrijven bevragen op de onderbouwing van hun claims én bij ons melden’, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM.

Onjuiste claims misleiden consumenten

De ACM deed onderzoek naar de beleving van duurzaamheidsclaims bij consumenten. 1.640 consumenten tussen 16 en 80 jaar oud zijn ondervraagd. Uit het onderzoek is gebleken dat consumenten sceptisch reageren op duurzaamheidsclaims. Vooral de absolute en vage claims worden door hen als minder geloofwaardig beoordeeld.

Specifiekere en genuanceerd geformuleerde claims ervaren consumenten vaker als geloofwaardig. Consumenten vinden onjuiste claims daarnaast minder begrijpelijk dan juiste claims. De ACM noemt als voorbeeld: ‘De claim “Deze vrachtwagen rijdt 100% elektrisch” vonden consumenten begrijpelijker en geloofwaardiger dan “groen onderweg”‘.

Door onjuiste claims komen producten soms duurzamer over dan ze echt zijn. Consumenten denken dan een duurzamere keuze te maken, terwijl dat in realiteit niet zo is. ‘Alleen met duidelijke en juiste informatie over duurzaamheid zijn consumenten in staat om duurzamere keuzes te maken’, aldus de ACM. Om te voorkomen dat consumenten misleid worden door onjuiste claims, wijst de ACM hen op elementen die helpen bij het beoordelen van duurzaamheidsclaims van bedrijven.

Aanpak van onjuiste claims

In juni van dit jaar heeft de ACM een vernieuwde leidraad voor duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Deze leidraad bestaat uit vijf vuistregels voor goede duurzaamheidsclaims voor bedrijven:

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Daarnaast doet de ACM onderzoek naar duurzaamheidsclaims in de sector vervoer. Binnen deze sector worden veel claims gebruikt over onder meer de mate van uitstoot. Ook houdt de ACM andere sectoren in de gaten op basis van meldingen die consumenten bij hen maken. Eerder deed de ACM onderzoek naar duurzaamheidsclaims in de sectoren kleding en energie. Wanneer een bedrijf misleidende claims gebruikt, kan de ACM boetes of lasten onder dwangsom opleggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *