Dit zijn de wetswijzigingen voor ondernemers in 2023

Wetswijzigingen

Zoals elk jaar veranderen er in 2023 veel regels. Zo ook voor ondernemers. De energiesteun stijgt en de zelfstandigenaftrek gaat omlaag. Maar niet alle nieuwe wetswijzigingen zijn positief voor ondernemers. In dit artikel zijn de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Minimumloon omhoog

In 2023 stijgt het minimumloon voor werknemers met maar liefst 10,15 procent. Dit zal de inflatie van het afgelopen jaar moeten compenseren. Voor werkgevers betekent dit een enorme stijging. Voor werknemers van 21 jaar en ouder betekent het dat zij minimaal €1934,40 bruto per maand verdienen. Dit geldt overigens bij een volledige werkweek. Dat is meestal 38 of 40 uur. Maar dat is afhankelijk van de branche.

Energiesteun stijgt

Ondernemers van een midden- en kleinbedrijf kunnen veel voordeel halen uit de nieuwe regeling wat betreft energiesteun. De regeling geldt dus voor ondernemingen tot 250 werknemers. De energiekosten van ondernemers moesten in de oorspronkelijke plannen 12,5 procent van de omzet bedragen. De huidige plannen hebben dat gewijzigd naar 7 procent. Wanneer de energiekosten dus 7 procent van de omzet bedragen hebben ondernemers dus recht op energiesteun. De helft van de energiekosten zullen dan worden vergoed. Wel geldt er een maximum steunbedrag van €160.000.

De regeling laat nog wel even op zich wachten. Het is waarschijnlijk zo dat de regeling pas in maart 2023 wordt doorgevoerd. Ondernemers die nu al energiesteun nodig hebben kunnen een verzoek indienen voor betalingsuitstel.

Kantoor energielabel c

De gasprijzen zijn enorm gestegen het afgelopen jaar. Voor ondernemers met een kantoorpand is het daarom noodzakelijk om het pand te verduurzamen. Een kantoor moet vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel c hebben. Voldoet het kantoor niet aan deze eis, dan mag het kantoor niet meer worden gebruikt. In 4 stappen kan een kantoor naar energielabel c worden getild. Op dit moment heeft 50 procent van de kantoren in Nederland al energielabel c.

Verhoging thuiswerkvergoeding

Het bedrag dat thuiswerkers krijgen wordt met €0,15 verhoogd naar €2,15. In 2022 is deze regeling ingevoerd, omdat thuiswerkers extra kosten maken. Deze kosten betreffen bijvoorbeeld water, elektriciteit en koffie. Sommige werkgevers zijn niet verplicht om een vergoeding te geven. Dit is ook weer afhankelijk van de cao van de branche. De thuiswerkvergoeding is vrij van belasting.

Verhoging reiskostenvergoeding

Op dit moment is de reiskostenvergoeding €0,19 per kilometer. Op 1 januari wordt dit verhoogd naar €0,21 per kilometer. Voor werkgevers geldt dat ze de reiskosten belastingvrij mogen vergoeden. Het is overigens niet verplicht voor werkgevers om reiskosten te vergoeden.

Zelfstandigenaftrek omlaag

Zzp’ers kunnen de zogenaamde zelfstandigenaftrek krijgen. Er wordt dan een bepaald bedrag van hun belasting afgetrokken. Dit bedrag wordt in 2023 en de jaren erna verlaagd. In 2022 was de zelfstandigenaftrek nog €6310 en in 2023 wordt dit bedrag €5030. Het plan is dat dit bedrag tot en met 2027 jaarlijks wordt verlaagd. Niet alle zzp’ers komen in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Zo moet je per jaar minimaal 1225 uur werken aan de onderneming.

Meer belasting

Ondernemers met een bedrijfspand betalen op dit moment 8 procent aan overdrachtsbelasting. Per 1 januari 2023 wordt dit verhoogd naar 10,4 procent. Dit geldt ook voor ondernemers die in vastgoed beleggen.

Naast de overdrachtsbelasting gaat ook de vennootschapsbelasting omhoog. Dit geldt voor ondernemers met een bv en/of nv. De grens van de eerste schijf wordt verlaagd naar €200.000. Dit betekent dat een groter deel van de winst wordt belast met het hogere tarief en dus minder met het lage tarief. Het lage tarief wordt daarbij ook nog verhoogd naar 19 procent. Voorheen was dit 15 procent.

Voor ondernemers zijn er dus veel regels aangepast vanaf 1 januari 2023. In veel van deze gevallen geldt dat ze meer geld moeten gaan betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *