Levensvatbaarheid: hoe staat het bedrijf ervoor?

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 24 april 2023
  • Leestijd: 3 minuten
Ondernemer berekent levensvatbaarheid van het bedrijf

Voor ondernemers is het essentieel om te weten hoe levensvatbaar het bedrijf is. De levensvatbaarheid geeft namelijk aan hoe winstgevend de onderneming is. Doet het bedrijf het goed of slecht? Brengt de onderneming voldoende inkomen tot stand of dient de ondernemer juist stappen te zetten om zijn winst te vergroten?

Ondernemingen moeten geld opleveren. Dit is een vereiste voor iedereen die fulltime onderneemt en leeft van het inkomen dat door het bedrijf wordt gegenereerd. Om als ondernemer te voorkomen dat er verlies wordt gemaakt en financiële problemen ontstaan, is het verstandig voor de start van het bedrijf een inschatting te maken van de levensvatbaarheid van de onderneming. Heeft de ondernemer een waterdicht plan of moet dit nog wat worden aangescherpt?

Uitvoeren van een marktonderzoek

Het is belangrijk om te weten of mensen op het product of de dienst zitten te wachten. In andere woorden: is er voldoende vraag naar? Om hierachter te komen, kan de ondernemer een marktonderzoek uitvoeren. Dit onderzoek bestaat uit een brancheonderzoek en een klantonderzoek. Hiermee leren ondernemers de markt en de klanten kennen. Ook kunnen kansen en bedreigingen worden vastgeld, waarop de ondernemer vervolgens kan inspelen om de levensvatbaarheid van het bedrijf te verbeteren.

Allereerst is het van groot belang dat de ondernemer de conclusie kan trekken dat er potentiële klanten zijn en hij zich kan onderscheiden van zijn concurrenten. Om voor levensvatbaarheid te zorgen, dienen er vervolgens stappen gezet te worden om de vastgestelde doelgroep te bereiken. Dit kan de ondernemer bereiken door een goed marketingplan op te stellen. Voor bestaande ondernemers kan daarnaast het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek tot nieuwe inzichten en verbeteringsmogelijkheden leiden.

Opstellen van begrotingen

De levensvatbaarheid van de onderneming wordt niet alleen bepaald aan de hand van een marktonderzoek. Ook begrotingen zijn van essentieel belang om vast te stellen of er zowel op de korte als lange termijn voldoende inkomen kan worden gegenereerd om comfortabel van te leven. Startende ondernemers kunnen hiervoor twee begrotingen opstellen: een liquiditeitsbegroting en een exploitatiebegroting.

Bij een exploitatiebegroting geeft een ondernemer antwoord op één simpele vraag: wat zijn de verwachte omzet en kosten voor de aankomende jaren? Hiervoor dient een goede inschatting van de inkomsten en kosten op de lange termijn gegeven te kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat ondernemers hier gedegen onderzoek naar doen, zodat de uitkomst van de begroting zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt. Een liquiditeitsbegroting geeft daarnaast weer in hoeverre de ondernemer op de korte termijn in staat is om zijn rekeningen te betalen.

Voor bestaande bedrijven die inzicht willen hebben in de levensvatbaarheid, bieden de balans en de winst- en verliesrekening veel inzicht. Een balans geeft namelijk weer wat de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming is. Dit is een middel om de liquiditeit van het bedrijf te berekenen zonder een liquiditeitsbegroting op te stellen. Een winst- en verliesrekening geeft daarnaast weer wat de daadwerkelijke omzet van het bedrijf was in een bepaalde periode. Was er sprake van verlies en lijkt dit in de toekomst niet te veranderen? Dan is het bedrijf niet levensvatbaar genoeg en dient er actie te worden ondernomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *