Merendeel van ondernemers berekent kostenstijging niet volledig door aan klanten

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 5 juni 2023
  • Leestijd: 3 minuten

Driekwart van de Nederlandse ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) berekent de hogere kosten niet door aan klanten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Een verwachte verslechtering van de concurrentiepositie is de voornaamste reden. Daarnaast kampt 5% van hen met problematische schulden.

Ondernemers worden geraakt door de hoge inflatie. Ze zijn meer geld kwijt aan onder meer inkoop, lonen en energie, waardoor de kostprijs hoger komt te liggen. Bedrijven kunnen deze hogere kosten niet altijd doorberekenen. Ook vrezen vijfduizend tot tienduizend ondernemers niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. In de horeca gaat het zelfs om 1 op de 8 bedrijven.

Vrees voor concurrentie en verminderde verkoop

Ondernemers worstelen met het doorberekenen van de kostenstijgingen. Meer dan de helft van de mkb’ers berekent de hogere kosten niet of niet geheel door aan de klanten. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd onder bedrijven met minimaal vijf werknemers blijkt dat ondernemers verwachten dat hun concurrentiepositie verslechtert als ze hogere prijzen gaan vragen. Voor bijna 28% van hen is dit de belangrijkste reden om van een volledige inflatiecorrectie af te zien.

Daarnaast vreest 20% van de bedrijven dat er minder of veel minder zal worden verkocht als ze de kostenstijgingen volledig doorberekenen. Voornamelijk binnen de horecasector speelt dit een grote rol (50,8%). Ook geeft 23% aan dat prijzen of afspraken over prijsstijgingen vast zijn gelegd in contracten, waardoor het niet mogelijk is om de hogere kosten volledig door te berekenen.

Niet alle ondernemers kampen met dezelfde problemen. Ongeveer een kwart van de ondervraagde bedrijven geeft aan geen kostenstijgingen te ervaren of deze volledig door te kunnen berekenen. De sectoren overige dienstverlening (10,7%) en verhuur en handel van onroerend goed (8,2%) hebben het minst te maken met kostenstijgingen. In de sectoren delfstoffenwinning (30,0%) en vervoer en opslag (25,7%) kunnen ondernemers de hogere kosten daarnaast volledig doorberekenen.

Grote verschillen tussen sectoren

Het CBS heeft ook gevraagd naar de schulden van ondernemers. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat de schuldenlast niet is verzwaard ten opzichte van het jaar ervoor. Voor deze mkb’ers zijn de schulden ongeveer even hoog en dragelijk gebleven. Er zijn zelfs ondernemers die aangeven dat de schulden lager zijn dan een jaar eerder. Dit komt vooral voor binnen de sector delfstoffenwinning (36,1%). Binnen diezelfde sector komt het percentage voor hogere en problematische schulden bovendien uit op 0,0%.

Tegenover deze groep staat de 5% aan ondernemers die kampt met problematische schulden. Vooral horecaondernemers geven aan hiermee te worstelen. Voor deze sector gaat het om ruim 13%. Binnen de sector overige horeca geldt dit voor ruim 10% en ook in de landbouw, bosbouw en visserij staan niet alle ondernemers er goed voor. 7,5% van deze mkb’ers worstelt met hoge schulden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *