Ondernemers melden zich voor energiesteun

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 22 maart 2023
  • Leestijd: 3 minuten
Ondernemer achter laptop

Het loket voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is gisteren geopend. Op de eerste dag hebben 364 midden- en kleinbedrijven (MKB) deze energiesteun aangevraagd. Vooral bij horeca, winkeliers en uitvaartondernemers is de tegemoetkoming gewild.

De TEK is een regeling van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland (RVO). Kleine ondernemers die minimaal zeven procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten en aan specifieke voorwaarden voldoen ontvangen daarmee een tegemoetkoming voor de hogere energieprijzen. Het loket is geopend tot 12 uur ‘s middags op 2 oktober. Tot dan kunnen ondernemers met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Enthousiasme, maar ook voorzichtigheid

Onder de honderden ondernemers die zich op de eerste dag hebben gemeld behoren bedrijven in de branches horeca, sport en recreatie, landbouw en detailhandel. Ook uitvaartondernemers stonden ervoor in de rij. Door het gebruik van hete ovens is deze branche veelal veel kwijt aan energiekosten. 

De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) wees bakkers er op dinsdagochtend op dat zij wellicht achteraf moeten terugbetalen. Dit is het geval wanneer later blijkt dat een ondernemer toch geen recht heeft op de tegemoetkoming. De NBOV geeft daarom aan dat bakkers voorzichtig moeten zijn, desondanks het vele gebruik van ovens.

Tegemoetkoming voor opening verlaagd

De RVO heeft de het percentage aan energiesteun voor ondernemers op het laatste moment verlaagd. Op maandag 20 maart werd bekend dat men niet 50, maar 35 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs kan ontvangen. Hiermee speelt de overheid in op de ontwikkelingen op de energiemarkt.

‘Dit is besloten om te voorkomen dat de TEK een te hoog voorschot uitkeert en dat u bij sterk dalende prijzen volgens jaar veel geld moet terugbetalen’, legt de RVO uit. ‘Het Centraal Planbureau schat in dat de energieprijzen gaan dalen. Daarom lijkt een voorschotpercentage van 35 procent beter te passen. Hoewel niemand kan voorspellen wat de energieprijzen de komende tijd gaan doen, lijkt de verlaging van het voorschotpercentage op dit moment de juiste keuze.’

Voorwaarden en beoordeling

De TEK is bedoeld voor energie-intensieve kleine ondernemers. Om ervoor in aanmerking te komen, moeten ondernemers daarom voldoen aan de kenmerken van het mkb. Ze mogen maximaal 249 werknemers in dienst hebben, maximaal 50 miljoen euro aan jaaromzet draaien en maximaal 43 miljoen euro op de jaarbalans hebben staan. Ook stichtingen, verenigingen en overige instellingen die aan deze voorwaarden voldoen mogen zich bij het loket melden.

Bedrijven moeten daarnaast vóór 2023 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en een zakelijk energiecontract hebben op naam van het betreffende bedrijf. Wanneer de ondernemer al een vorm van tegemoetkoming heeft ontvangen, bijvoorbeeld door het prijsplafond, wordt dit bedrag in mindering gebracht.

Voor de beoordeling wordt gebruikgemaakt van een energie-intensiteitseis en een modelprijs van energie. Deze is € 2,41 per m³ gas en € 0,59 per kWh elektriciteit. Daarnaast werkt de RVO met drempelprijzen, namelijk € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Alles boven deze prijzen wordt voor 35 procent door de overheid betaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *