Ondernemers verwachten over te gaan op deelvervoer

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 9 mei 2023
  • Leestijd: 3 minuten
Deelfietsen

Ondernemers verwachten in de aankomende jaren over te gaan van het bezitten van vervoersmiddelen naar het delen van vervoersmiddelen. Dit blijkt uit recent onderzoek naar deelmobiliteit van ANWB Zakelijk. Onder zzp’ers en mkb’ers en tussen jongere en oudere ondernemers zitten grote verschillen in de trend.

Van de ondervraagde ondernemers verwacht 66% in de toekomst over stappen naar deelvervoer in plaats van eigen vervoer. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien eerder voor zich dat ze deze overgang aangaan dan zelfstandige ondernemers. Jongere ondernemers lijken daarnaast meer bereid deze stap te zetten dan oudere ondernemers.

Groot verschil tussen mkb’ers en zzp’ers

ANWB geeft aan dat 73% van de mkb’ers ooit verwacht over te stappen op deelmobiliteit, waarbij niet alleen wordt gedoeld op deelauto’s, maar ook deelscooters en deelfietsen. Van de ondervraagde ondernemers ziet 11% dit binnen nu en 2 jaar gebeuren en 31% binnen 3 tot 5 jaar. Eén op de vijf mkb’ers verwacht daarnaast 5 tot 10 jaar over de overgang naar deelvervoer te doen en 11% zelfs meer dan 10 jaar. Slechts meer dan een kwart ziet deze ontwikkeling niet voor zichzelf gebeuren.

Zzp’ers staan minder open voor de overgang naar deelvervoer. Deze ondernemers kunnen vaak met één auto of vervoersmiddel af en kunnen deze daarnaast eenvoudig zowel voor zakelijke als persoonlijke ritten gebruiken. 50% van de ondervraagden verwacht dan ook niet ooit over te stappen van eigen vervoer naar deelvervoer. Van het deel dat deze stap wel overweegt, zien de meesten (19%) dit binnen 3 tot 5 jaar gebeuren. 14% van de ondervraagden verwacht er 5 tot 10 jaar over te doen en 13% meer dan 10 jaar. Slechts 4% ziet voor zich dat de overgang binnen nu en 2 jaar gebeurt.

Hoge kosten belemmeren ondernemers

Het bezitten van eigen vervoer wordt om verschillende redenen minder aantrekkelijk voor ondernemers. Van alle uitdagingen spelen kosten de grootste rol. 26% van de ondervraagden geeft aan de betaalbaarheid van transport als uitdaging voor de onderneming te zien. ‘Betaalbaarheid van transport, denk aan brandstoffen, is de grootste uitdaging omtrent mobiliteit voor ondernemers’, geeft ANWB aan. ‘Gevolgd door overstappen naar elektrisch rijden en parkeren.’

Op de tweede plaats staat dan ook het vervangen van het wagenpark. Er wordt gedoeld op de overstap van brandstof naar elektrisch rijden. Van de ondervraagde ondernemers geeft 15% aan dit als een uitdaging te ervaren. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat de bereikbaarheid van steden een belangrijke rol speelt. 13% van de ondernemers geeft aan dat files een uitdaging vormen.

Verwachtingen tussen groepen ondernemers wijken af

‘Hoe jonger de ondernemer, hoe hoger de verwachting over te stappen naar deelmobiliteit’, concludeert ANWB op basis van de resultaten uit het onderzoek. 87% van de respondenten tussen 18 en 34 jaar oud verwacht over te gaan naar deelmobiliteit ten opzichte van 58% van de respondenten tussen 55 en 75 jaar oud. Met 66% valt de groep 35 tot en met 54 jaar oud daar tussenin.

Het merendeel (56%) van de ondernemers die op dit moment geen bedrijfsauto bezitten, verwacht daarnaast dat het delen van vervoersmiddelen nooit gaat gebeuren. Daar staat de groep ondernemers met een bedrijfsauto tegenover. Van hen verwacht slechts 31% dat de overgang van bezitten naar delen wordt doorgevoerd. Ondernemers met leaseauto’s zien deze ontwikkeling sneller voor zich. Slechts één op de vier ondernemers met een leaseauto geeft aan dit niet te zien gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *