Ondernemers waren 194 miljoen euro kwijt door nieuwe regels

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 30 mei 2023
  • Leestijd: 3 minuten
Ondernemer die kosten berekent

Door de invoering van nieuwe regels in Nederland waren ondernemers in 2022 194 miljoen euro meer kwijt dan in het jaar daarvoor. Zelfstandige ondernemers moesten in totaal 2 miljoen euro meer uitgeven. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het is het vijfde jaar op rij dat de regeldruk voor ondernemers toeneemt.

Het ATR onderzoekt of wetsvoorstellen tot hogere kosten en meer regeldruk leiden. Het orgaan kijkt al in de ontwerpfase mee en geeft adviezen aan het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over het doorvoeren van nieuwe regels. In 2022 raadde het ATR de doorvoering van één op de zes wetsvoorstellen af. Dat is ruim twee keer zo veel als in 2021. 57% van de wetsvoorstellen kreeg daarnaast een positief advies.

Onduidelijke wetsvoorstellen

Volgens het adviesorgaan worden er ‘te vaak’ wetsvoorstellen gedaan waarbij niet duidelijk is welk probleem ze moeten oplossen en wat de effecten van het voorstel zijn. ‘Het lukt ministeries vaak niet om goed inzichtelijk te maken welke kosten bedrijven en mensen moeten maken om aan nieuwe wetgeving te voldoen’, schrijft het ATR in een nieuwsbericht.

Voor 73% van de 576 adviesaanvragen geldt dat het orgaan aanbevelingen heeft meegegeven over de regeldrukberekening. ‘Voor driekwart van de getoetste voorstellen voor nieuwe regelgeving geldt dat die kosten niet of niet goed in beeld zijn gebracht.’ De kwaliteit van deze berekeningen dient dan ook te worden verbeterd.

‘De wetgever moet goed zicht hebben op de effecten van nieuwe regelgeving. Anders is niet duidelijk of die effecten de regeldruk wel waard zijn’, stelt ATR-voorzitter Marijke van Hees. ‘Het is zorgwekkend dat niet duidelijk is wat mensen en bedrijven moeten doen om nieuwe wetgeving na te leven. De onderbouwing van die nieuwe wetgeving blijft daarmee een zorgenkind.’

Regeldrukkkosten als gevolg van onvoldoende aandacht en kennis

In het jaarverslag gaat het ATR in op de oorzaken van de zogeheten regeldrukkosten. ‘Tekortkomingen in de berekeningen ontstaan vooral wanneer de doelgroepen niet volledig in beeld zijn, er geen goed zicht bestaat op de handelingen die nodig zijn en wanneer het tijdsbeslag van de handelingen niet goed wordt ingeschat’, concludeert het adviesorgaan.

Daarnaast besteden ministeries onvoldoende aandacht aan de voorbereiding van nieuwe regels en wijzigingen van regelgeving. Het ATR noemt de snelheid waarmee regelgeving tot stand wordt gebruikt als mogelijke oorzaak. ‘Een andere oorzaak kan zijn dat het berekenen van de regeldrukkosten geen prioriteit krijgt. Vaak worden de regeldrukgevolgen van grote wetsvoorstellen wel in beeld gebracht, meestal met behulp van extern onderzoek. ATR heeft echter ook de ervaring dat het beleidsmedewerkers aan tijd en kennis ontbreekt om de berekeningen te maken’, staat in het jaarverslag.

Om het gebrek aan kennis op te lossen, kan de Rijksoverheid in opleidingen voor beleidsmedewerkers meer aandacht besteden aan het Standaardkostenmodel en de wijze waarop dit moet worden gebruikt. Dat stelt het Adviescollege. Daarnaast stelt het orgaan voor dat ministeries een eigen expertisecentrum kunnen inrichten ‘dat de regeldrukgevolgen van alle regelgeving van dat ministerie berekent’. Ook wordt er gedoeld op een centrum op Rijksniveau dat de regeldrukgevolgen voor alle voorgenomen regelgeving van het kabinet berekent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *