Werkgevers worstelen met aanpak van werkstress onder werknemers

  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 10 juli 2023
  • Leestijd: 3 minuten
Gestreste werknemer

Werknemers kampen steeds vaker met stress- en burn-outklachten. Eén op de vier verzuimdagen in het eerste kwartaal van 2023 is opgenomen om psychische redenen. Onder jongere werknemers is het verzuim door psychische klanten met een derde gestegen. Werkgevers zijn nog niet in staat om de werkdruk te verlagen en uitval van werknemers te voorkomen.

In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26% van het totale aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim. Dat blijkt uit recente cijfers van de Arbo Unie. In totaal hebben werknemers 3.364.322 verzuimdagen opgenomen. Dat is het hoogste aantal in vijf jaar tijd. Het psychisch verzuim duurt daarnaast gemiddeld 10 dagen langer dan 5 jaar geleden.

Werknemers ervaren hoge werkdruk

Werknemers ervaren stress- en burn-outklachten door een hoge werkdruk. Eén van de oorzaken is het tekort aan personeel. Werknemers krijgen kleinere taken bovenop hun vaste werkzaamheden toegewezen om het werk gedaan te krijgen. Ondertussen moeten ook de vaste taken worden afgerond.

Onder werknemers tussen de 25 en 34 jaar oud is het verzuim voor psychische klachten sinds 2019 met een derde gestegen. Dat geven arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare aan. Er worden verschillende oorzaken genoemd, waaronder vergrijzing. Als oudere collega’s met pensioen gaan, komen er meer taken op het bord van de jongere werknemers terecht.

Ook zouden deze jongere werknemers het door de coronapandemie mentaal veel zwaarder hebben gekregen. Daar kunnen deze jongeren nog steeds last van hebben. Bovendien speelt het personeelstekort ook voor hen een rol. Deze factoren zorgen voor een hogere werkdruk en kunnen vervolgens tot stress- en burn-outklachten leiden.

Hoe kan werkdruk worden verlaagd?

Het is voor werkgevers geen bewuste tactiek om voor een hoge werkdruk te zorgen. Er moeten echter stappen worden ondernomen om de klachten van werknemers te verminderen. De werkdruk van werknemers zou kunnen worden verlaagd door een duurzaam personeelsbeleid te hanteren. Bij dit beleid ligt de focus op de mentale en fysieke gezondheid van werknemers om de kans op verzuim en verloop binnen het bedrijf te verlagen. Zowel werkgevers als werknemers hebben hier baat bij.

Voor oudere werknemers kunnen werkgevers een leeftijdsbewust personeelsbeleid hanteren. Zwaar werk zou lichter kunnen worden gemaakt door hulpmiddelen in te zetten. Hierdoor kunnen deze werknemers langer doorwerken zonder klachten te ervaren. Ook zouden oudere werknemers ingezet kunnen worden als coach voor jongere werknemers. Daarmee wordt ingespeeld op de duurzame inzetbaarheid van ouderen.

Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers naar hun werknemers luisteren. Zo kunnen signaleren vroegtijdig worden opgepakt en kan langdurig verzuim zo veel mogelijk worden voorkomen. Werknemers kunnen naar een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige worden doorgestuurd wanneer dat noodzakelijk wordt geacht. Ook moeten werkgevers zich bewust worden van hetgeen ze van hun werknemers vragen. Een duurzaam personeelsbeleid leidt zo tot positieve ontwikkelingen voor werkgevers en werknemers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *