Investeringsbegroting

Investeringsbegroting opstellen
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 21 mei 2024
  • Leestijd: 4 minuten

Voor het starten van een onderneming heeft een ondernemer bedrijfsmiddelen nodig. Een investeringsbegroting laat zien welke middelen de aankomende jaren noodzakelijk zijn en welke uitgaven daarvoor moeten worden gedaan. Hoe kan je een investeringsbegroting opstellen?

Wat is een investeringsbegroting?

Investeringsbegroting maken

Een investeringsbegroting geeft inzichtelijk weer welke bedrijfsmiddelen een ondernemer nodig heeft voor zijn bedrijf en wat de kosten hiervan zijn. Een investeringsbegroting wordt opgesteld voor één tot drie jaar in de toekomst. Je weet zo welke kosten jij als ondernemer moet maken om je bedrijf draaiende te houden.

De investeringsbegroting maakt onderdeel uit van het financieel plan. Banken en kredietverstrekkers willen deze begroting zien wanneer een ondernemer externe financiering aanvraagt, zoals leningen. Zij willen weten hoe de ondernemer het bedrijf gaat financieren. Ook voor ondernemers zelf biedt een investeringsbegroting inzicht in de benodigde kosten voor de bedrijfsvoering.

Voorbeeld investeringsbegroting

Onderstaand wordt een voorbeeld van een investeringsbegroting weergegeven. Je kan dit voorbeeld gebruiken om snel en eenvoudig een eigen investeringsbegroting te maken. De gegevens kunnen naar wens worden ingevuld en de berekening wordt automatisch gemaakt.

voorbeeld investeringsbegroting 2024

Voorbeeld investeringsbegroting downloaden (gratis Excel Template)

Onderneming.nl biedt een handig en gratis investeringsbegroting voorbeeld. Aan de hand hiervan kan een ondernemer makkelijk en snel zijn eigen investeringsbegroting opstellen. Download hier het format voor een investeringsbegroting in Excel.

Investeringsbegroting maken met een boekhoudprogramma?

Snel en gemakkelijk een investeringsbegroting maken? Vergelijk de beste boekhoudprogramma’s!

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Wat staat in een investeringsbegroting?

Een investeringsbegroting maakt de benodigde bedrijfsmiddelen inzichtelijk. Daarbij wordt gekeken naar de bedrijfsmiddelen op de korte en lange termijn. Bedrijfsmiddelen worden ook wel activa genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste activa en vlottende activa. Vaste activa zijn de bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan en vlottende activa zijn bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar meegaan.

Hieronder staan voorbeelden van vaste activa en vlottende activa.

Vaste activaVlottende activa
MachinesVoorraad
ApparatuurEenmalige kosten (bijvoorbeeld openings- en aanloopkosten)
GereedschapVoorfinanciering btw
BedrijfsautoOnvoorziene kosten
InrichtingZakelijke rekening
InventarisKasgeld

Onderdelen van vlottende activa

Bij de oprichting van het bedrijf krijg je als ondernemer te maken met eenmalige kosten. Deze hoef je maar één keer te betalen, daarom vallen ze onder de vlottende activa. Andere voorbeelden hiervan zijn advieskosten en kosten voor marktonderzoek. Daarnaast moet je rekening houden met onvoorziene kosten. Het is goed om voorbereid te zijn in het geval er toch meer investeringen moeten worden gedaan dan je in eerste instantie dacht.

Ook kan een ondernemer geconfronteerd worden met voorfinanciering btw. Dit is btw die je al via de omzetbelasting moet afdragen aan de Belastingdienst, terwijl je de btw nog niet hebt ontvangen van een klant. Dit kan voorkomen wanneer een klant de factuur nog niet heeft betaald, maar het al wel tijd is voor de btw-aangifte.

Onder vlottende activa vallen ten slotte alle benodigde liquide middelen. Dit zijn geldmiddelen die de ondernemer tot zijn beschikking moet hebben, zoals geld in kas of op de zakelijke rekening. Om te achterhalen hoeveel geld je wanneer tot je beschikking moet hebben, kan je een liquiditeitsbegroting maken.

Investeringsbegroting maken

Een investeringsbegroting bestaat dus uit alle benodigde bedrijfsmiddelen voor de lange en korte termijn en de kosten die hieraan zijn verbonden. Een investeringsbegroting maken doet een ondernemer in 4 eenvoudige stappen.

  1. Je moet voor jezelf vaststellen hoe ver je vooruit wil kijken. Wil je bijvoorbeeld maar één jaar bekijken of kan je al verder kijken?

  2. Het is noodzakelijk om te weten welke bedrijfsmiddelen je nodig hebt voor je bedrijf. Daarbij moet je kijken naar zowel vaste als vlottende activa.

  3. Als je weet welke bedrijfsmiddelen je nodig hebt, moet je uitzoeken hoeveel geld je hiervoor nodig hebt. Tip: maak hierbij gebruik van offertes, zodat je de bedragen kan onderbouwen.

  4. Zodra de kosten bekend zijn, moet je deze bij elkaar optellen. Het resultaat is het benodigde kapitaal dat in de onderneming moet worden geïnvesteerd.

Veelgestelde vragen

Waaruit bestaat een investeringsbegroting?

Een investeringsbegroting geeft weer welke bedrijfsmiddelen een ondernemer nodig heeft en wat de kosten daarvan zijn. In de begroting staan de vaste activa en vlottende activa van een bedrijf. Ook de liquide middelen staan erin, zoals kasgeld. Vaste activa zijn bijvoorbeeld machines en een computer en vlottende activa kunnen eenmalige kosten zijn, bijvoorbeeld voor de start van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting?

Bij een exploitatiebegroting geeft een ondernemer de verwachte omzet in een bepaalde periode weer. Alle verwachte kosten en inkomsten worden op een rij gezet en daaruit komt winst of verlies als resultaat. Bij een investeringsbegroting gaat het om de bedrijfsmiddelen die nodig zijn. Terugkerende kosten komen er niet in voor, zoals marketingkosten en personeelskosten. Hierbij gaat het dus niet om winst of verlies, maar om de kosten die moeten worden gemaakt voor de bedrijfsvoering.

Wat staat in een financieel plan?

Een financieel plan bestaat uit vijf begrotingen: investering begroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en persoonlijke begroting. Met het financieel plan kan vervolgens vreemd vermogen, zoals leningen, worden aangevraagd.

Hoe kan een ondernemer een investeringsbegroting maken?

Een investeringsbegroting kan worden gemaakt in een programma als Excel of Numbers. Ook kan hiervoor een boekhoudprogramma worden gebruikt. Op deze pagina staat een voorbeeld van een investeringsbegroting in Excel, waarmee je snel en gemakkelijk aan de slag kan.

Zijn de bedragen in een investeringsbegroting inclusief of exclusief btw?

De bedragen die in een investerings begroting staan, zijn exclusief btw. Je kan de btw namelijk terugvorderen via de btw-aangifte. Gezien je de btw wel moet voorschieten, noteer je deze in de begroting als ‘voorfinanciering btw’.