Investeringsbegroting

Investeringsbegroting opstellen
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Bijgewerkt op: 10 juli 2023
 • Gecontroleerd op: 22 mei 2023
 • Leestijd: 3 minuten

Voor het starten van een onderneming heeft een ondernemer bedrijfsmiddelen nodig. Een investeringsbegroting laat zien welke middelen de aankomende jaren noodzakelijk zijn en welke uitgaven daarvoor moeten worden gedaan. Hoe kan een ondernemer een investeringsbegroting opstellen?

Wat is een investeringsbegroting?

Investeringsbegroting maken

Een investeringsbegroting geeft inzichtelijk weer welke bedrijfsmiddelen een ondernemer nodig heeft voor zijn bedrijf en wat de kosten hiervan zijn. Een investeringsbegroting wordt opgesteld voor één tot drie jaar in de toekomst. De ondernemer weet zo welke kosten hij zal moeten maken om zijn bedrijf draaiende te houden.

De investeringsbegroting maakt onderdeel uit van het financieel plan. Banken en kredietverstrekkers willen deze begroting zien wanneer een ondernemer externe financiering aanvraagt, zoals leningen. Zij willen weten hoe de ondernemer het bedrijf gaat financieren. Ook voor de ondernemer zelf biedt een investeringsbegroting inzicht in de benodigde kosten voor de bedrijfsvoering.

Voorbeeld investeringsbegroting

Onderstaand wordt een voorbeeld van een investeringsbegroting weergegeven. Ondernemers kunnen dit voorbeeld gebruiken om snel en eenvoudig een eigen investeringsbegroting te maken. De gegevens kunnen naar wens worden ingevuld en de berekening wordt automatisch gemaakt.

Investeringsbegroting voorbeeld Onderneming.nl

Voorbeeld investeringsbegroting downloaden (gratis Excel Template)

Onderneming.nl biedt een handig en gratis voorbeeld investeringsbegroting. Aan de hand hiervan kan een ondernemer makkelijk en snel zijn eigen investeringsbegroting opstellen. Download hier het format voor een investeringsbegroting in Excel.

Investeringsbegroting maken met een boekhoudprogramma?

Snel en gemakkelijk een investeringsbegroting maken? Vergelijk de beste boekhoudprogramma’s!

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Wat staat in een investeringsbegroting?

Een investeringsbegroting maakt de benodigde bedrijfsmiddelen inzichtelijk. Daarbij wordt gekeken naar de bedrijfsmiddelen op de korte en lange termijn. Bedrijfsmiddelen worden ook wel activa genoemd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste activa en vlottende activa. Vaste activa zijn de bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan en vlottende activa zijn bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar meegaan.

Hieronder staan voorbeelden van vaste activa en vlottende activa.

Vaste activaVlottende activa
MachinesVoorraad
ApparatuurEenmalige kosten (bijvoorbeeld openings- en aanloopkosten)
GereedschapVoorfinanciering btw
BedrijfsautoOnvoorziene kosten
InrichtingZakelijke rekening
InventarisKasgeld

Onderdelen van vlottende activa

Bij de oprichting van het bedrijf krijgt een ondernemer te maken met eenmalige kosten. Deze hoeft hij maar één keer te betalen, daarom vallen ze onder de vlottende activa. Andere voorbeelden hiervan zijn advieskosten en kosten voor marktonderzoek. Daarnaast moet hij rekening houden met onvoorziene kosten. Het is goed om voorbereid te zijn in het geval er toch meer investeringen moeten worden gedaan dan de ondernemer in eerste instantie dacht.

Ook kan een ondernemer geconfronteerd worden met voorfinanciering btw. Dit is btw die hij al via de omzetbelasting moet afdragen aan de Belastingdienst, terwijl hij de btw nog niet heeft ontvangen van een klant. Dit kan voorkomen wanneer een klant de factuur nog niet heeft betaald, maar het al wel tijd is voor de btw-aangifte.

Onder vlottende activa vallen ten slotte alle benodigde liquide middelen. Dit zijn geldmiddelen die de ondernemer tot zijn beschikking moet hebben, zoals geld in kas of op de zakelijke rekening. Om te achterhalen hoeveel geld de ondernemer wanneer tot zijn beschikking moet hebben, kan een liquiditeitsbegroting worden gemaakt.

Investeringsbegroting maken

Een investeringsbegroting bestaat dus uit alle benodigde bedrijfsmiddelen voor de lange en korte termijn en de kosten die hieraan zijn verbonden. Een investeringsbegroting maken doet een ondernemer in 4 eenvoudige stappen.

 • 1

  Bepaal de periode

  De ondernemer moet voor zichzelf vaststellen hoe ver hij vooruit wil kijken. Wil hij bijvoorbeeld maar één jaar bekijken of kan hij al verder kijken?

 • 2

  Zoek uit welke bedrijfsmiddelen nodig zijn

  Het is noodzakelijk om te weten welke bedrijfsmiddelen een ondernemer nodig heeft voor zijn bedrijf. Daarbij moet hij kijken naar zowel vaste als vlottende activa.

 • 3

  Noteer de kosten van de bedrijfsmiddelen

  Als de ondernemer weet welke bedrijfsmiddelen hij nodig heeft, moet hij uitzoeken hoeveel geld hij hiervoor nodig heeft.

 • 4

  Bereken het benodigde geld

  Zodra de kosten bekend zijn, moet de ondernemer deze bij elkaar optellen. Het resultaat is het benodigde kapitaal dat in de onderneming moet worden geïnvesteerd.

Veelgestelde vragen

Waaruit bestaat een investeringsbegroting?

Een investeringsbegroting geeft weer welke bedrijfsmiddelen een ondernemer nodig heeft en wat de kosten daarvan zijn. In de begroting staan de vaste activa en vlottende activa van een bedrijf. Ook de liquide middelen staan erin, zoals kasgeld. Vaste activa zijn bijvoorbeeld machines en een computer en vlottende activa kunnen eenmalige kosten zijn, bijvoorbeeld voor de start van het bedrijf.

Wat is het verschil tussen een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting?

Bij een exploitatiebegroting geeft een ondernemer de verwachte omzet in een bepaalde periode weer. Alle verwachte kosten en inkomsten worden op een rij gezet en daaruit komt winst of verlies als resultaat. Bij een investeringsbegroting gaat het om de bedrijfsmiddelen die nodig zijn. Terugkerende kosten komen er niet in voor, zoals marketingkosten en personeelskosten. Hierbij gaat het dus niet om winst of verlies, maar om de kosten die moeten worden gemaakt voor de bedrijfsvoering.

Wat staat in een financieel plan?

Een financieel plan bestaat uit vijf begrotingen: investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en persoonlijke begroting. Met het financieel plan kan vervolgens vreemd vermogen, zoals leningen, worden aangevraagd.

Hoe kan een ondernemer een investeringsbegroting maken?

Een investeringsbegroting kan worden gemaakt in een programma als Excel of Numbers. Ook kan hiervoor een boekhoudprogramma worden gebruikt. Op deze pagina staat een voorbeeld van een investeringsbegroting in Excel, waarmee ondernemers snel en gemakkelijk aan de slag kunnen.