Jaarrekening

jaarrekening
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
 • Leestijd: 9 minuten

Sommige bedrijven zijn volgens de wet verplicht om een jaarrekening op te stellen en te deponeren. Of er een jaarrekening gemaakt moet worden, hangt af van de rechtsvorm van het bedrijf. Maar wat is een jaarrekening, wanneer moet een jaarrekening worden opgesteld en hoe doe je dat?

jaarrekening voorbeeld

Jaarrekening voorbeeld downloaden (gratis pdf Template)

Onderneming.nl biedt een handig en gratis voorbeeld jaarrekening. Download hier gratis het voorbeeld.

Geen zin om de administratie zelf te doen? Schakel dan een boekhouder of belastingadviseur in die de jaarrekening opstelt.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een momentopname van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Bijna elke onderneming stelt elk boekjaar een jaarrekening op voor de aangifte inkomstenbelasting. Een jaarrekening bestaat uit de balans en winst- en verliesrekening. Soms wordt er een toelichting bij de jaarrekening gegeven. Het is afhankelijk van het bedrijf of er een toelichting nodig is of niet. 

Soorten jaarrekeningen

Er bestaan twee soorten jaarrekeningen, namelijk de fiscale en de bedrijfseconomische jaarrekening.

Bedrijfseconomische jaarrekening

Een bedrijfseconomische jaarrekening, ook wel een commerciële jaarrekening genoemd, geeft een overzicht van de financiële situatie van een onderneming. Bij deze jaarrekening wordt geen rekening gehouden met de fiscale normen. Het geeft de werkelijke situatie weer en laat een beeld zien van de vermogenssituatie van het bedrijf en van de behaalde resultaten. De bedrijfseconomische jaarrekening wordt meestal gebruikt bij financiering of het verkopen van de organisatie.

Fiscale jaarrekening

Een fiscale jaarrekening moet in tegenstelling tot de bedrijfseconomische jaarrekening wel voldoen aan de fiscale normen. Deze rekening wordt gebruikt om de fiscale winst van de onderneming te berekenen en te bepalen hoeveel inkomsten- of vennootschapsbelasting er afgedragen moet worden.

Boekhouder nodig?

Geen zin om de administratie zelf te doen? Schakel dan een boekhouder of belastingadviseur in die de jaarrekening opstelt.

Vergelijk zelf
boekhouder aanvragen

Wie moet een jaarrekening opstellen?

Voor bepaalde organisaties is het opstellen van een jaarrekening verplicht. Dit zijn organisaties die een rechtsvorm hebben met rechtspersoonlijkheid, namelijk:

 1. Besloten vennootschap
 2. Naamloze vennootschap
 3. Stichting
 4. Vereniging
 5. Coöperatie
 6. Onderlinge waarborgmaatschappij

De inhoud van een jaarrekening

boekhoudprogramma gratis

De inhoud van een jaarrekening moet een financieel overzicht geven van het afgelopen jaar. Een jaarrekening bestaat uit minimaal drie onderdelen, namelijk:

Voor kleine ondernemingen zijn deze drie punten voldoende. Bij grotere bedrijven bevat de jaarrekening meer onderdelen, zoals een accountantsverklaring of andere aanvullende zaken.

Balans

De balans is een momentopname van de gesteldheid van een onderneming. Meestal is dit op 31 december. Het geeft een resultaat weer van de veranderingen in bezittingen en schulden als gevolg van ondernemingsactiviteiten.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening is een overzicht van de omzet en de kosten van een onderneming van een boekjaar. Zo kan er gezien worden of een onderneming winst of verlies heeft. Kleine ondernemingen hoeven de winst- en verliesrekening niet publiekelijk te maken. Een winst- en verliesrekening wordt ook wel een resultatenrekening genoemd.

Toelichting

Een kleine rechtspersoon hoeft in de toelichting alleen het aantal werkzame personen te vermelden en de manier waarop de balans is opgesteld. Grote rechtspersonen daarentegen moeten in de toelichting bijvoorbeeld ook de betalingen aan de directie vermelden. Ook moeten zij een jaarverslag en een accountantsverklaring deponeren.

Jaarrekening opstellen in 5 stappen

Je mag als ondernemer in principe zelf bepalen hoe je de jaarrekening wil maken. Er zijn geen wettelijke regels voor het opstellen van een jaarrekening. Wel moet je met een jaarrekening de cijfers voor de belastingaangiftes kunnen realiseren. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden, net als bij de balans en winst- en verliesrekening, waaraan een jaarrekening moet voldoen. Om ervoor te zorgen dat je je hieraan houdt, kan je de onderstaande 5 stappen volgen om de jaarrekening op te stellen.

Stel de balans op

Maak een winst- en verliesrekening

Schrijf een toelichting vanuit het bestuur of de directie

Jaarrekening ondertekenen

Jaarrekening deponeren bij de KvK

Voor grotere bedrijven geldt bovendien nog een extra stap: zij moeten de jaarrekening door een account of belastingadviseur laten controleren. Verder mag je zelf bepalen welk boekhoudprogramma je gebruikt of dat je de jaarrekening via bijvoorbeeld Word of Excel maakt. Het is ook mogelijk om het jaaroverzicht op te laten stellen door een boekhouder.

Genormaliseerde jaarrekening

Je kan jaarrekeningen beïnvloeden met eenmalige inkomsten of uitgaven. Om een beeld te krijgen van een bepaalde periode, kan het resultaat genormaliseerd worden. Met een genormaliseerde jaarrekening spreid je de eenmalige inkomsten of uitgaven en geef je een normaler beeld van de resultaten van een boekjaar.

Geconsolideerde jaarrekening

Wanneer er wordt gewerkt met een constructie met meerdere rechtspersonen, kunnen jaarcijfers vertekend raken. Dan kan er gewerkt worden met een geconsolideerde jaarrekening.

Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van het moederbedrijf van een consortium. Hierin kunnen de resultaten van de dochterondernemingen opgenomen worden. 

Wanneer één eigenaar zowel een werk-bv als een holding heeft waarbij de holding de aandelen van de werk-bv bezit, kan het eigen vermogen van de dochtermaatschappij worden samengevoegd met het vermogen van de moedermaatschappij. De inkomsten en uitgaven en de activa en passiva van beide ondernemingen worden dan gepresenteerd in één jaarrekening.


Online boekhouden

online boekhouden

Je kan jaarrekeningen handmatig op papier opstellen, maar tegenwoordig doen bijna alle ondernemers de boekhouding online. Dit kan bijvoorbeeld met Word of Excel. Dit is vaak gratis of heel goedkoop, maar het is zeker niet aan te raden. Online boekhouden kan het best met online boekhoudprogramma’s. Grote boekhoudprogramma’s bieden meestal een speciale functie om jaarrekeningen te maken. Daarnaast automatiseren ze bijvoorbeeld ook het afschrijven van investeringen. Bij kleine boekhoudprogramma’s is dat niet altijd het geval. Wanneer een boekhoudprogramma’s deze functie niet in bezit heeft, is het meestal aan te raden om het over te laten aan een boekhouder of accountant, die hiervoor wel geschikte software heeft.

Kosten

Het opstellen van een jaarrekening is gemakkelijk uit te besteden aan een boekhouder of accountant. Een eenmanszaak betaalt een paar honderd euro voor het opstellen van een jaarrekening. Bij een besloten vennootschap (bv) daarentegen gaat het bedrag al snel richting de € 1.000.

kosten jaarrekening

Wanneer je zelf de jaarrekening opstelt, zijn er geen kosten aan verbonden, tenzij het bedrijf extra voorwaarden heeft. Een grote onderneming moet soms zijn jaarrekening verplicht laten controleren door een accountant. Dit brengt wel kosten met zich mee. Maar ook hiervan kan je zelf de basis opstellen.

Wanneer een onderneming niet verplicht is om de jaarrekening te laten controleren door een accountant, is het wel raadzaam om dit soms te doen. In een accountantsverklaring staat dat de jaarrekening is goedgekeurd door een accountant.

Deponeren jaarrekening KvK

Deponeren is voor de meeste bedrijven wettelijk verplicht. De financiële informatie van de onderneming komt dan beschikbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Voor veel ondernemingen is het alleen mogelijk om digitaal de jaarrekening te deponeren. Op de website van de KvK kan je zien welke opties je hebt voor het deponeren.

Is de onderneming een bv? Dan moet de jaarrekening worden goedgekeurd of worden vastgesteld door aandeelhouders voordat de jaarrekening van een bv wordt gedeponeerd. Dit gebeurt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Jaarrekening opvragen

Het is mogelijk om de jaarrekeningen van ondernemingen op te vragen. Dat kan tegen betaling bij de KvK. Dit kan handig zijn als je van plan bent om te gaan samenwerken met een zakenpartner. Een jaarrekening van het bedrijf geeft een beter beeld van de kredietwaardigheid en financiële positie van het bedrijf. Ook is het mogelijk om de jaarcijfers op te vragen bij het bedrijf zelf.

Jaarrekening maken met een boekhoudprogramma?

Op zoek naar een boekhoudprogramma? De beste boekhoudprogramma’s zijn gemakkelijk en snel te vergelijken op Onderneming.nl.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Veelgestelde vragen

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Bijna iedere onderneming maakt een jaarrekening. Een jaarrekening bestaat uit een winst- en verliesrekening, balans en toelichting vanuit het bestuur of directie.

Wanneer moet ik bij KvK jaarrekening deponeren?

Een eenmanszaak, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is niet verplicht om zijn of haar jaarrekening te deponeren. Een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) daarentegen wel. Deze rechtsvormen zijn verplicht om hun jaarrekening uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Wanneer de jaarrekening niet na vijf maanden is gedeponeerd bij de KvK, is dit strafbaar en een economisch delict.

Kan ik online een jaarrekening maken?

Het is mogelijk om online een jaarrekening op te stellen met bijvoorbeeld online boekhoudprogramma’s. Deze bieden meestal een functie voor het maken van jaaroverzichten. Daarnaast automatiseren sommige boekhoudprogramma’s ook het afschrijven van investeringen. Het is natuurlijk ook gewoon mogelijk om een jaarrekening te maken met Word en Excel.

Wat heb je aan een jaarrekening?

Naast dat het opstellen van een jaarrekening soms verplicht kan zijn, geeft het ook inzicht in de financiële situatie van het bedrijf. Door gebruik te maken van bepaalde afwegingen of ratio’s kan je nagaan hoe je bedrijf presteert.