Financieringsplan

Financieel plan opstellen
Laatst bijgewerkt op: 17 mei 2022
Mabelle Abraham
Auteur:

Mabelle Abraham is werkzaam als business developer bij TheConcept.Bar. Zij houdt trends en ontwikkelingen op de financiele markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

Leestijd: 5 minuten

Een financieringsplan, of financieel plan, is een onderdeel van het ondernemingsplan. Zo laat het zien wat de financiële situatie van het bedrijf is, en of het ondernemingsplan financieel haalbaar is. Voor de ondernemer is dit cruciale informatie. Maar een financieel plan is ook nodig bij de aanvraag van bedrijfsfinanciering. Met een financieel onafhankelijk plan kunnen financiers zien of het bedrijf het waard is om in te investeren. Op deze pagina wordt het financieringsplan verder toegelicht.

Wat is een financieringsplan?

Een ondernemingsplan laat zien wat de plannen van de ondernemer voor het bedrijf zijn. Het financieel plan is de cijfermatige weergave hiervan. Oftewel: wat zijn de financiële verwachtingen van de onderneming?  

In het financieringsplan staan de belangrijkste financiële aspecten van het ondernemingsplan. Hiermee geeft de ondernemer in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

Een financieringsplan maken doet de ondernemer voor zichzelf. Door de financiële aspecten in kaart te brengen, wordt duidelijk wat de financiële situatie is. En op welke vlakken de ondernemer moet bijsturen. Maar soms willen anderen ook weten wat de financiële verwachtingen zijn. Bijvoorbeeld wanneer de ondernemer een bedrijfsfinanciering wil aanvragen. Financiers kijken of het de moeite waarde is om te investeren in het bedrijf, en wat de eventuele risico’s zijn.

begroting privé uitgaven

Wat staat er in een financieringsplan?

Een financieel plan opstellen is belangrijk. Het geeft inzicht. En is nodig voor het aanvragen van bedrijfsfinanciering. Elk financieringsplan heeft dezelfde opmaak, en bestaat standaard uit 4 deelbegrotingen:

Investeringsbegroting

De investeringsbegroting vormt samen met de financieringsbegroting de beginbalans van de onderneming. In de investeringsbegroting staat welke investeringen er nodig zijn om het bedrijf te starten, uit te breiden of te laten groeien. Het doel is om in kaart te brengen welke investeringen er nodig zijn om de ondernemingsplannen uit te voeren. De investeringsbegroting is onderverdeeld in vaste en vlottende activa.

Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting staat hoe de investeringen uit de investeringsbegroting worden gefinancierd. Het doel is om te berekenen hoeveel eigen vermogen of vreemd vermogen er nodig is. En wat de verhouding is tussen geleend en eigen geld. De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen heet solvabiliteit. Het laat zien hoeveel eigen geld er in de onderneming zit in vergelijking met het kapitaal van externe partijen. Voor het aanvragen van een bedrijfsfinanciering is vaak een minimale solvabiliteit nodig.

Afbeelding opstellen financieel plan

Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting staat wat de verwachte opbrengsten en kosten over een bepaalde periode zijn. Dit heet ook wel een winst- en verliesrekening. Het doel van de exploitatiebegroting is duidelijk te krijgen welke minimale omzet er nodig is om alle kosten te dekken. Oftewel: hoeveel omzet is er nodig om winst te maken? 

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting geeft aan of er genoeg geld aanwezig is in de onderneming om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het doel is om te bepalen of er per maand, per kwartaal of per jaar voldoende financiële middelen zijn om alle rekeningen te kunnen betalen. Financiers kijken of de ondernemer de maandelijkse aflossing inclusief rente van de bedrijfsfinanciering kan betalen.

Persoonlijke begroting

Afhankelijke van de rechtsvorm, zoals besloten vennootschap (bv) of eenmanszaak, voegt de ondernemer een persoonlijke begroting toe aan het financieel plan. Als (startende) ondernemer is het belangrijk zicht te houden over zowel zakelijke als privé-uitgaven. Een persoonlijke begroting geeft inzicht welk inkomen de ondernemer minimaal moet overhouden om rond te kunnen komen, zonder het voortbestaan van het bedrijf in gevaar te brengen. 

Tips bij het maken van een financieel plan

Ondernemers maken niet elke dag een financieel plan. Veel ondernemers hebben er dan ook moeite mee. Het is een lastige klus. Gelukkig is een voorbeeld of template van een financieel plan zo gevonden. Bijvoorbeeld bij de KvK of Qredits. Via een tool kan een ondernemer een persoonlijk financieel plan maken. Wie er zelf niet uitkomt, kan hulp inschakelen. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

cijfermatige weergave van vlottende activa

Financiers letten er vooral op wie de ondernemer zelf is, wat het doel van het bedrijf is en hoe de plannen worden onderbouwd. Belangrijk om deze (financiële) informatie helder in het financieringsplan te presenteren. Vergeet daarbij niet om ook de volgende vragen voor te bereiden:

Veelgestelde vragen

Wat is het nut van een financieringsplan?

Het financieringsplan geeft de financiële situatie van het bedrijf weer. Dit is nuttige informatie voor de ondernemer zelf. Zo houdt hij zich op de cijfers en kan hij beslissingen maken. Daarnaast willen externe partijen mogelijk weten wat de plannen zijn. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van bedrijfsfinanciering. De bank of een andere potentiële investeerders willen weten of de ondernemingsplannen kans van slagen hebben en wat de risico’s zijn.

Hoe wordt een financieringsplan opgesteld?

Een financieel plan opstellen is lastig. Een voorbeeld of template maakt dit makkelijker. Online zijn er allerlei tools en voorbeelden te vinden. Kijk bijvoorbeeld op de website van de Kamer van Koophandel (KvK). Wie er zelf niet uitkomt, kan een financieel onafhankelijk plan laten opstellen door een professional.