Zakelijk krediet

zakelijk krediet
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 8 juli 2024
  • Leestijd: 12 minuten

Investeren wanneer dat nodig is, niet meer wachten op debiteuren en inspelen op kansen. Dat is wat een zakelijk krediet mogelijk maakt. Deze flexibele manier van geld lenen lost een tijdelijk tekort aan liquide middelen op. Benieuwd wat een bedrijfskrediet inhoudt? Dat wordt op deze pagina uitgelegd. 

1
logo rabobank
v.a. 4,5% Op jaarbasis
Bekijken Meer info
2
yeaz logo
v.a. 1,5% Per maand
Bekijken Meer info

Wat is een zakelijk krediet?

Een zakelijk krediet heet ook wel bedrijfskrediet of werkkapitaalfinanciering. Het is een geldbedrag dat klaarstaat en waaruit een ondernemer vrij geld kan opnemen. Dit mag zo vaak als je wil en wanneer jij dat wil doen. Een zakelijk krediet is dus een flexibele financiering. Wel wordt er vooraf een kredietlimiet afgesproken. Dit is het maximale bedrag dat je kan lenen. Ook los je elke maand een percentage af. Aflossen is altijd boetevrij en afgeloste bedragen mogen opnieuw opgenomen worden. De financier rekent alleen rente over het opgenomen geldbedrag, niet over de hele kredietlimiet. 

Het bedrijfskrediet geeft tijdelijk meer financiële ruimte. Hiermee los je een (tijdelijk) tekort aan liquide middelen op en kunnen de dagelijkse uitgaven voor het bedrijf betaald worden. Een voorbeeld van een zakelijk krediet is een rekening courant krediet. Dit is een zakelijke bankrekening waarop je rood mag staan. 

Kenmerken van een zakelijk krediet

zakelijk krediet aanvragen

Vormen van zakelijk krediet

Een bedrijfskrediet is een bedrag dat je naar behoefte kan opnemen. Hoe lang je gebruik kan maken van zo’n krediet hangt af van de looptijd. De looptijd van een lening is de periode waarin de lening volledig wordt afgelost. Bij een zakelijke lening staat deze looptijd altijd vooraf vast. Bijvoorbeeld 10 of 20 jaar. 

Een zakelijk krediet heeft veel meer flexibiliteit. Soms heeft een bedrijfskrediet geen looptijd, zoals bij een doorlopend krediet, en soms moet je na een bepaalde periode het openstaande bedrag aflossen. Zo is het zakelijke krediet niet alleen flexibel met geld opnemen. Ook qua looptijd zijn er diverse opties.

Kortlopend zakelijk krediet

Een kortlopend zakelijk krediet heeft een looptijd tot 1 jaar. Zo’n bedrijfskrediet wordt gebruikt om tijdelijke tekorten op te lossen of om een kleine investering te financieren. Denk hierbij aan een aantal maanden waarin extra voorraad ingekocht moet worden of wanneer je een nieuwe machine aan wil schaffen. Het kortlopend bedrijfskrediet is bedoeld om een korte periode, bijvoorbeeld 3 of 12 maanden, te overbruggen. 

Middellang zakelijk krediet

Het middellang bedrijfskrediet zit tussen een kortlopend en langlopend krediet in. Dit krediet is van tijdelijke aard, maar kan langer gebruikt worden dan een kortlopend krediet. Bijvoorbeeld om een aantal moeilijke jaren te overbruggen of om een bedrijfsmiddel met een langere economische levensduur aan te schaffen. 

Langlopend zakelijk krediet

Een langlopend zakelijk krediet noemen we ook wel doorlopend krediet. Dit bedrijfskrediet is niet bedoeld om een korte periode te overbruggen, maar heeft als doel jou een langere periode meer financiële ruimte te bieden. De kredietverstrekker beoordeelt elk jaar opnieuw of het krediet en de rente nog passen bij de situatie. Is dat zo? Dan loopt het krediet gewoon door. Zo kan je jaren gebruikmaken van het bedrijfskrediet.

KortlopendMiddellangLanglopend
Looptijd tot 2 jaarLooptijd tussen de 2 en 7 jaarLooptijd tussen de 2 en 35 jaar
Variabele renteVaste renteVaste rente
Geschikt voor geplande én ongeplande eenmalige investeringenGeschikt om bedrijfsmiddelen te financieren die een tijdelijke economische levensduur hebbenGeschikt voor grotere investeringen

De voorwaarden voor zowel een kortlopend, middellang en langlopend zakelijk krediet, zoals de looptijd, aflossing en rente, verschillen per kredietverstrekker. 

Wie een zakelijk krediet aanvraagt, heeft een bepaald doel voor ogen. Bijvoorbeeld snel meer flexibele financiële ruimte, het betalen van leveranciers of het doen van langlopende investering. Zakelijk lenen kan op verschillende manieren. Zo zijn er diverse soorten bedrijfskredieten. Het is van belang dat het doel past bij het soort krediet. 

Voorbeelden van zakelijke kredieten zijn:

Hoe werkt een bedrijfskrediet?

Een zakelijk krediet is een geldbedrag dat klaarstaat bij de bank of andere geldverstrekker. Tot aan de kredietlimiet kan je hier geld uit lenen, zo vaak en wanneer nodig is. Wanneer het bedrijfskrediet aan de zakelijke rekening is gekoppeld, spreken we van een rekening courant krediet. Zo’n krediet werkt hetzelfde als rood staan op een gewone betaalrekening. 

Afbeelding financiële dienstverlening en commercieel vastgoed

Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel geld je uit het krediet opneemt. Zodra je geld opneemt, betaal je rente over het opgenomen bedrag. Dit is vrijwel altijd een variabel rentepercentage. Neem je niets op? Dan betaal je ook geen rente. Daarnaast los je elke maand een percentage van het opgenomen geldbedrag af. Dit heet het aflospercentage. Meestal is dit 1% tot 2% van de kredietlimiet. Afgeloste bedragen mag je altijd opnieuw opnemen. 

Ook heeft elk zakelijk krediet een kredietlimiet. Dit is het maximale bedrag dat je kan opnemen. Hoe hoog de kredietlimiet is, hangt af van de kredietwaardigheid van het bedrijf. Wie een bedrijfskrediet aanvraagt, zal daarom diverse gegevens en documenten moeten verstrekken. Aan de hand daarvan beoordeelt de kredietverstrekker hoeveel je kan lenen en welk rentepercentage daarbij hoort. Iemand die een groter risico vormt, zal bijvoorbeeld een lager limiet of een hogere rente krijgen.

Waarom een bedrijfskrediet afsluiten?

Er zijn verschillende vormen van een bedrijfsfinanciering. Elke vorm heeft een financieringsdoel. Zo is een zakelijk krediet bedoeld voor ondernemers die snel, tijdelijk en flexibel extra geld nodig hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een starter die een kort zakelijk krediet nodig heeft om een betalingsachterstand van klanten op te vangen. Een krediet biedt ook uitkomst voor ondernemers die extra geld nodig hebben voor extra werkkapitaal, het financieren van de voorraad of om leveranciers te betalen. 

Bij een bedrijfskrediet bepaal je zelf hoe vaak en wanneer je geld opneemt. Deze flexibele manier van geld lenen heeft veel voordelen. Een zakelijk krediet wordt dan ook voor uiteenlopende redenen gebruikt. 

De meest genoemde redenen voor het aanvragen van een zakelijk krediet zijn:

Toch heeft het bedrijfskrediet een aantal nadelen. Zo is het rentepercentage vaak hoger dan bij een zakelijke lening. Dit maakt geld lenen via een zakelijk krediet duurder. Daarnaast heeft de flexibiliteit ook een keerzijde. Juist door de flexibiliteit lenen sommige ondernemers te lang en te vaak geld. Dit brengt onnodig hoge kosten met zich mee. 

Wie een zakelijk krediet aanvraagt, doet er goed aan na te gaan waarvoor hij het geld wil gebruiken en hoe lang hij deze extra financiële ruimte nodig heeft. Een bedrijfskrediet kan ieder moment opgezegd worden. Het is belangrijk om het krediet te beëindigen zodra deze niet meer nodig is. Zo wordt er niet onnodig veel en vaak geld geleend.

Verschil zakelijk krediet en zakelijke lening

Financierders bieden doorgaans zowel zakelijke kredieten als zakelijke leningen aan. De belangrijkste verschillen tussen een zakelijk krediet en een zakelijke lening staan in het onderstaande overzicht.

Zakelijk kredietZakelijke lening
FlexibelNiet flexibel
Hogere renteLagere rente
Variabele renteVaste rente
Rente betalen over het opgenomen bedragRente betalen over de totale lening
Geld opnemen wanneer nodigBedrag in één keer op de rekening
Geschikt voor tijdelijke behoeftesGeschikt voor grotere uitgaven

Wat kost een zakelijk krediet?

Wie extra financiële ruimte nodig heeft, kan een zakelijk krediet aanvragen. Maar dit is niet gratis. Geld lenen kost altijd geld. De geldverstrekker rekent rente over het geld dat is opgenomen. Rente is de vergoeding die wordt betaald om het geld te mogen lenen. Bij een bedrijfskrediet gaat het vrijwel altijd om een variabel rentepercentage. In tegenstelling tot een vaste rente kan een variabele rente tijdens de looptijd veranderen. Soms zijn de rentelasten hoger, en soms lager. Hierdoor staan de maandlasten niet vooraf vast, zoals bij een zakelijke lening wel het geval is.

Bij het berekenen van het zakelijk krediet kijkt de financier naar de kredietwaardigheid van het bedrijf. Dit houdt in dat de kredietverstrekker allerlei bedrijfsgegevens beoordeelt en aan de hand daarvan een risicoprofiel schetst. Een bedrijf met een lage kredietwaardigheid vormt een groter risico en zal daarom een hogere rente moeten betalen. De rente bestaat namelijk uit een basisrente plus een risico-opslag. Hierbij geldt: hoe hoger het risicoprofiel, hoe hoger de risico-opslag. Een zakelijk krediet oversluiten levert soms een lagere rente op. 

Daarnaast los je elke maand een deel van het opgenomen bedrag af. Dit doet je door middel van het aflospercentage. Dit is bijvoorbeeld 1% of 2% van de kredietlimiet. 

Soms rekent een financier extra kosten. Het gaat in dat geval om beheerkosten, behandelkosten, servicekosten, afsluitkosten of een provisie. Dit is een vast bedrag of een percentage. Of en welke kosten de kredietverstrekker rekent, verschilt per aanbieder. Lees daarom altijd goed de voorwaarden door. 

Wie kan een zakelijk krediet aanvragen?

Een zakelijk krediet heeft een zakelijk doel. Wie geen ondernemer is, kan dus geen bedrijfskrediet aanvragen. Dat is logisch. Ondernemers kunnen dat wel. In principe kan iedereen die ondernemer is een zakelijk krediet aanvragen. Of het nou gaat om een eenmanszaak of een besloten vennootschap (bv). Toch komen niet alle ondernemers in aanmerking voor een zakelijk krediet. Er gelden voorwaarden. 

Waarom gelden er voorwaarden? Omdat de kredietverstrekker er zeker van wil zijn dat je het zakelijk krediet kan terugbetalen. Geld lenen kost geld en brengt een risico met zich mee, voor zowel de kredietverstrekker als de ondernemer. Wie aan alle voorwaarden voldoet, zou in staat moeten zijn om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. 

Voorwaarden

Er zijn verschillende aanbieders van een zakelijk krediet. Elk van hen hanteert eigen voorwaarden en regels. Daarom zit hier een verschil in. Wel is er één voorwaarde die altijd geldt: 

Daarnaast gelden er vaak extra voorwaarden. Wat deze precies zijn, verschilt per aanbieder. Voorbeelden hiervan zijn:

Wie een bedrijfskrediet wil aanvragen, doet er goed aan kosten en voorwaarden te vergelijken. Een vergelijking maakt de verschillen zichtbaar. Zo kan je het krediet kiezen dat het beste bij je past. 

Een starter en ondernemers met een negatieve BKR-registratie hebben vaak moeite om geld te lenen. Toch zijn er een aantal aanbieders waar zij terecht kunnen. Vaak geldt er dan wel een lager kredietlimiet of een hogere rente. Een zakelijk krediet vergelijken helpt bij het vinden van een passend zakelijk krediet. 

Zakelijk krediet aflossen

Wie geld opneemt uit een krediet, lost elke maand een vast percentage af. Dit heet het aflospercentage, en is bijvoorbeeld 1% of 2% van de kredietlimiet. Elke maand betaal je dus een vast percentage terug. Is de kredietlimiet bijvoorbeeld € 10.000 en het aflospercentage 2%? Dan betaal je elke maand € 200 aan aflossing, ongeacht hoeveel geld de ondernemer heeft opgenomen. Wanneer je hebt afgelost, mag je dit bedrag opnieuw opnemen zolang het binnen het kredietlimiet blijft.

Je mag zakelijke kredieten op elk moment opzeggen of de kredietlimiet verlagen. Een eigenaar van een vof of eenmanszaak is persoonlijk aansprakelijk voor het volledige leenbedrag. Als een bedrijf het bedrag niet meer kan betalen, moet de eigenaar de resterende schuld van zijn privévermogen aflossen

De voorwaarden voor een zakelijk krediet aflossen verschillen per aanbieder. Een bedrijfskrediet aanvragen en berekenen? Let daar goed op. Wie niet aan zijn aflosverplichtingen voldoet, kan te maken krijgen met financiële problemen. 

Veelgestelde vragen

Kom ik in aanmerking voor een zakelijk krediet?

Een zakelijk krediet is bedoeld voor ondernemers. Wie geen ondernemer is, komt niet in aanmerking voor een bedrijfskrediet. Een inschrijving bij de KvK is dus vereist. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden. Wat deze voorwaarden precies inhouden, verschilt per aanbieder. Het gaat bijvoorbeeld om een minimale jaaromzet of een X aantal jaren actief als ondernemer. Wie aan de voorwaarden voldoet, kan een offerte opvragen en het zakelijk krediet laten berekenen. Let op! Het aanvragen van een offerte betekent niet automatisch dat het krediet wordt toegekend. Na de aanvraag beoordeelt de kredietverstrekker de bedrijfsgegevens. En aan de hand daarvan komt iemand wel of niet in aanmerking voor het bedrijfskrediet. 

Wat is het doel van een zakelijk krediet?

Het doel van een bedrijfskrediet is een tijdelijk tekort aan liquide middelen oplossen. Bijvoorbeeld door onbetaalde facturen of een kleine investering. Een bedrijfskrediet geeft je meer financiële ruimte, die je flexibel kan gebruiken. De rente is relatief hoog. Daarom is een zakelijk krediet niet geschikt voor grote investeringen met een lange economische levensduur. In dat geval is een zakelijke lening een goedkopere optie. 

Welke alternatieven zijn er voor een zakelijk krediet?

Er zijn verschillende manieren om zakelijke uitgaven te financieren. Het zakelijk krediet is er daar één van. Naast het bedrijfskrediet is de zakelijke lening een veelvoorkomende manier van zakelijk geld lenen. Een zakelijke lening is niet flexibel, maar meestal wel goedkoper. Bij een lening kan je het geld dat je hebt afgelost niet opnieuw opnemen. Er wordt een vooraf afgesproken rentepercentage over het openstaande bedrag betaald. Grote investeringen, zoals een bedrijfspand of auto van de zaak, worden vaak gefinancierd met een zakelijke lening. De zakelijke lening en het zakelijk krediet komen het vaakst voor. Maar er zijn meer opties, zoals geld lenen op basis van crowdfunding, leasing en factoring. Welke financieringsvorm het meest geschikt is, hangt altijd af van de eigen situatie.