Zakelijke hypotheek

zakelijke hypotheek
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 27 mei 2024
  • Leestijd: 12 minuten

De zakelijke hypotheek is bedoeld voor ondernemers. Het is een bedrijfslening voor het kopen of verbouwen van een bedrijfspand. Wil je een vastgoed financiering aanvragen? Rente vergelijken helpt bij het berekenen van de bedrijfshypotheek. Maar wat is een zakelijke hypotheek precies? En hoe zit het met de rente? Dat staat op deze pagina. 

Wat is een zakelijke hypotheek?

Een zakelijke hypotheek is een zakelijke lening bedoeld voor het kopen, bouwen of verbouwen van een bedrijfspand. Bijvoorbeeld een kantoor, bedrijfshal of winkelpand. Wie als ondernemer zakelijk vastgoed wil kopen, heeft meestal een bedrijfshypotheek nodig. Tenzij er genoeg eigen vermogen is om het pand direct te financieren. 

Met een bedrijfshypotheek wordt een bedrijfspand gefinancierd voor eigen gebruik door de onderneming

Een vastgoed financiering aanvragen kan bij de bank of bij een non-bancaire partij. Ook wordt zakelijk vastgoed regelmatig gefinancierd met een alternatieve financieringsvorm, zoals crowdfunding. Omdat er diverse opties zijn voor geld om commercieel vastgoed te kopen of verbouwen, is het slim om verschillende partijen te vergelijken. Kijk bijvoorbeeld naar de voorwaarden, (goedkoopste) rentetarieven en aflossingsregels. Een financieel adviseur kan hierbij helpen.

Zakelijke hypotheek kenmerken

Een zakelijke hypotheek is niet hetzelfde als een hypotheek voor een woning. De bedrijfshypotheek heeft altijd een zakelijk doel. Bovendien zijn de tarieven hoger. De zakelijke hypotheekrente bestaat uit een basisrente en risico-opslag. Dit heet ook wel debiteurenopslag. 

De hypotheekverstrekker bepaalt aan de hand van de bedrijfssituatie wat jouw risicoprofiel is. Of met andere woorden: kan je de lening terugbetalen? Bedrijven met een hoger risicoprofiel, zoals starters, betalen meer risico-opslag en daardoor een hogere hypotheekrente. De hypotheekrente is altijd maatwerk. 

zakelijke hypotheek afsluiten

Kenmerken van een zakelijke hypotheek zijn:

Waarom kiezen voor een zakelijke hypotheek?

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een zakelijke hypotheek. Je sluit een bedrijfshypotheek af om zakelijk vastgoed te financieren of om te investeren in een bedrijfspand. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van een bedrijfspand, het bouwen van een bedrijfshal op een stuk grond of het verbouwen van een kantoor. 

Een bedrijfspand geeft een professionele uitstraling. Werknemers hebben een plek om te werken en klanten kunnen het kantoor bezoeken. Het kopen of laten bouwen van een bedrijfspand is een flinke investering. De meeste bedrijven hebben niet zo veel geld direct beschikbaar. Voor het aankopen van een bedrijfspand heb je in dat geval een externe bedrijfsfinanciering nodig. Dit is de zakelijke hypotheek of bedrijfshypotheek. 

Vormen van een zakelijke hypotheek

De bedrijfshypotheek wordt in maandelijkse termijnen afgelost. Elke maand betaal je een deel aflossing en rente. Dit wordt ook wel een lineaire aflossing genoemd. Wat de maandelijkse lasten en de verhouding aflossing en rente zijn, hangt af van het soort zakelijke hypotheek. De meest voorkomende zakelijke hypotheekvormen zijn de annuïteiten hypotheek en de lineaire hypotheek. Wat is het verschil?

Annuïteiten hypotheek

Bij een annuïteiten hypotheek is het maandelijkse bedrag tijdens de gehele looptijd gelijk. Dit noemen we de annuïteiten. Een annuïteit bestaat voor een deel uit aflossing en voor een deel uit rente. Het totale bedrag blijft gelijk, maar de verhouding aflossing en rente verandert wel. Zo zal je in het begin in verhouding meer rente betalen dan aflossing. Naarmate je meer hebt afgelost, zal de rente dalen. Hierdoor betaal je tegen het einde van de looptijd in verhouding meer aflossing dan rente.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaal je elke maand gelijke delen aflossing. De aflossing is elke maand hetzelfde. Daar komt de rente bovenop. In het begin van de looptijd zijn je maandlasten hoger, omdat er meer rente betaald moet worden. Naarmate je meer aflost, daalt het bedrag voor de rente. Hierdoor dalen ook de maandlasten.

De belangrijkste verschillen tussen een annuïteiten hypotheek en een lineaire hypotheek staan in de onderstaande tabel.

Annuïteiten hypotheekLineaire hypotheek
Deel aflossing en deel renteElke maand gelijke delen aflossing betalen
Gehele looptijd gelijk maandelijks bedragHogere maandlasten in het begin, bedrag daalt naarmate de ondernemer meer aflost

Een bedrijfshypotheek aanvragen

Wie een bedrijfspand wil aankopen, of deze wil verbouwen, heeft misschien een bedrijfshypotheek nodig. Een zakelijke hypotheek aanvragen kan bij verschillende aanbieders. Hierdoor is er een verschil in kosten en voorwaarden. 

Je moet als ondernemer aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor zo’n bedrijfslening. Wat de criteria precies zijn, verschilt per aanbieder. Het aanvragen gaat stap voor stap:

Plan maken

Zonder plan zal een geldverstrekker geen geld uitlenen. Het kopen of verbouwen van een bedrijfspand begint met een goed ondernemingsplan. Heb je al een pand op het oog? Wat zijn de verbouwingsplannen? Waarom is de hypotheek nodig? En kan het bedrijf aan de betalingsverplichtingen voldoen? Wat zijn de risico’s? En hoe verdien je de lening weer terug? Allemaal zaken die uitwerkt moeten worden. Een concreet plan vergroot de kans op financiering.

Zakelijke hypotheek vergelijken

Zodra duidelijk is hoeveel geld er nodig is, begint het vergelijken van zakelijke hypotheken. Welk soort hypotheek is het meest geschikt? Welke aanbieder is het goedkoopste? Wat is het verschil in rentetarieven? Ga je voor een lineaire of annuïteiten hypotheek? Door te vergelijken wordt duidelijk welke banken en kredietverstrekkers er zijn en wat de beste zakelijke hypotheek is.

Offerte aanvragen

Na het vergelijken is het duidelijk welke zakelijke hypotheek het meest geschikt is. Het is handig om een aantal offertes op te vragen bij verschillende aanbieders en banken. Het berekenen van de hypotheekrente is maatwerk en in een offerte wordt pas duidelijk hoe hoog de rente is. Dit doet de financier op basis van de kredietwaardigheid. Hiervoor zijn allerlei persoonlijke- en bedrijfsgegevens en documenten nodig.

Afspraak met een adviseur

De aanvraag is verstuurd en de financier gaat alle gegevens beoordelen. Voldoe je aan alle voorwaarden en zijn de plannen goedgekeurd? Dan volgt een afspraak met een bedrijfsadviseur. Je bespreekt samen met de adviseur je ondernemingsplan en de aanvraag voor de zakelijke hypotheek.

Bedrijfshypotheek goedgekeurd

Na het gesprek met de bedrijfsadviseur krijg je wel of geen groen licht voor de zakelijke hypotheek. Is de aanvraag goedgekeurd? Dan verstuurt de bank of andere geldverstrekker een voorstel met alle afspraken erin. Zodra je akkoord gaat, is de bedrijfshypotheek definitief rond en wordt de lening verstrekt.

Beginnen en aflossen

Zodra je de lening hebt ontvangen, ga je aan de slag met het realiseren van je plannen. Het bedrijfspand wordt gekocht. Of de verbouwing gaat van start. Ook begint direct het aflossen van de lening. Elke maand betaal je je termijnbedrag, dat bestaat uit een deel aflossing en het rentepercentage.

Eigen inleg zakelijke hypotheek

Bij een zakelijke hypotheek berekenen kijkt de bank of andere geldverstrekker naar de marktwaarde van het bedrijfspand. De marktwaarde is de waarde van het pand, waarvoor het in de vrije markt verkocht zou worden. Veel banken hanteren het beleid om een bedrijfspand voor maximaal 70% tot 90% van de marktwaarde te financieren. De overige 10% tot 30% moet je met eigen inleg financieren. 

Met een zakelijke hypotheek kan je niet het volledige aankoopbedrag financieren. Er is vrijwel altijd eigen inleg nodig. 

Stel een bedrijfspand kost € 300.000. De bank financiert met een bedrijfshypotheek 70%. Dit komt neer op € 210.000. Je moet dan € 90.000 zelf inleggen. Dat kan met eigen vermogen. Of je kiest voor een extra externe bedrijfsfinanciering, zoals een zakelijke lening

Extra kostenposten

Met een zakelijke hypotheek en een deel eigen inleg financier je het bedrijfspand. Elke maand betaal je een termijnbedrag, dat bestaat uit aflossing en rente. Maar dat zijn niet de enige kosten. Bij het kopen van een bedrijfspand komt meer kijken, zoals eenmalige kosten en jaarlijks terugkerende kosten. 

kosten hypotheek

Je moet als ondernemer moeten rekening houden met extra kostenposten, zoals:

Looptijd zakelijke hypotheek

De looptijd van de bedrijfshypotheek is de periode waarin de lening volledig wordt afgelost. Dit is uitgedrukt in jaren. Bij een zakelijke hypotheek afsluiten spreek deze periode met de geldverstrekker af. De looptijd ligt vooraf vast en verandert tussentijds niet.

Wie een looptijd van bijvoorbeeld 20 jaar afspreekt, heeft 20 jaar de tijd om de volledige hypotheek inclusief rente terug te betalen. 

Met een bedrijfshypotheek financier je je investering: het kopen of verbouwen van een bedrijfspand. De looptijd van de zakelijke hypotheek hangt voor een deel af van de afschrijvingstermijnen, waarin je je investering kan afschrijven. 

Bij een zakelijke hypotheek is de looptijd minimaal 5 jaar. Voor het kopen van een bedrijfspand geldt meestal een looptijd van 20 jaar. Een verbouwing wordt vaak gefinancierd met een looptijd van 10 jaar.

Wie kan een zakelijke hypotheek aanvragen?

Een zakelijke hypotheek heeft een zakelijk doel. Ondernemers, die een bedrijfspand willen kopen of verbouwen, kunnen zo’n bedrijfshypotheek aanvragen. Maar niet elke ondernemer krijgt zomaar een bedrijfshypotheek.

De hypotheekrente van een zakelijke hypotheek bestaat voor een deel uit de zogenaamde debiteurenopslag. Bij het aanvragen en berekenen van de bedrijfshypotheek kijkt de bank of andere geldverstrekker of je aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Hiervoor wordt er onder andere gelet op je kennis en ervaring als ondernemer, het aantal jaren dat het bedrijf bestaat en de financiële buffer. 

Aan de hand van deze gegevens bepaalt de geldverstrekker de debiteurenopslag. Starters zullen daardoor een hogere rente betalen dan een gevestigd, winstgevend bedrijf. Het risico bij startende ondernemers is immers groter. 

Of je in aanmerking komt voor een zakelijke hypotheek hangt onder meer af van de kredietwaardigheid van het bedrijf en het financieel plan. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Een bedrijfshypotheek is bedoeld voor ondernemers die een bedrijfspand willen kopen of verbouwen. Je bent ondernemer als je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). 

Financiers kijken of het bedrijf de zakelijke hypotheek kan dragen. Oftewel: kan je de maandelijkse verplichtingen betalen? Om dit te beoordelen heeft de bank of kredietverstrekker allerlei gegevens en documenten nodig, zoals een ondernemingsplan en jaarcijfers. Je dient al deze informatie te verstrekken.

De zakelijke hypotheek financiert het bedrijfspand niet 100%, maar gemiddeld genomen voor zo’n 70%. Dit houdt in dat je zelf een deel met eigen geld of extra externe financiering moet bijleggen. Ook zijn er vaak voorwaarden wat betreft het maximale leenbedrag en de looptijd. 

Wat de specifieke voorwaarden zijn, verschilt per aanbieder. Op de website van elke aanbieder staat hoe het aanvraagproces van de zakelijke hypotheek eruitziet en aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de lening. 

Veelgestelde vragen

Heeft een zakelijke lening invloed op hypotheek?

Bij het aanvragen van een hypotheek voor een woning kijkt de hypotheekverstrekker of iemand de lening kan betalen. Dit toetst hij bij het BKR. Wanneer een lening bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt geregistreerd, heeft deze invloed op de maximale hypotheek. Vraag daarom altijd na of de zakelijke hypotheek wel of niet wordt geregistreerd. Daarbij heeft de rechtsvorm van de onderneming invloed. Bij een eenmanszaak is bijvoorbeeld de ondernemer persoonlijk aansprakelijk, terwijl dit bij een besloten vennootschap (bv) niet het geval is.

Hoe krijg ik een zakelijke hypotheek?

Het kopen van een bedrijfspand is een grote stap. Toch is het aanvragen van een bedrijfshypotheek niet moeilijk, meestal kan dit gewoon online. Wie een zakelijke hypotheek nodig heeft, maakt eerst een plan van aanpak. Een goed ondernemingsplan vergroot de kans op goedkeuring. Het is hierbij belangrijk realistische prognoses te stellen. Ook is het cruciaal een gezonde cashflow te hebben. De cashflow weegt zwaar, want de financier wil weten of de ondernemer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Na de aanvraag beoordeelt de geldverstrekker alle gegevens. Of de aanvraag wordt goedgekeurd, heeft te maken met omzet, winst en reserves van het bedrijf. 

Wat kost een zakelijke hypotheek?

Geld lenen kost geld. Bij een bedrijfshypotheek is de rente hoger dan bij een gewone hypotheek. Dat komt door de risico-opslag, oftewel de debiteurenopslag. Ondernemers moeten extra maandelijks rente betalen bovenop de basisrente. Naast de rente moet er ook aflossing betaald worden. Het berekenen van de hypotheekrente is maatwerk. Bij de aanvraag beoordeelt de financier allerlei gegevens, cijfers en documenten. En op basis daarvan wordt bepaald of je in staat bent om de lening terug te betalen en welke rente daarbij hoort. Daarnaast moet de bedrijfshypotheek vaak door middel van een lineaire lening in twintig jaar worden afgelost. Wat een zakelijke hypotheek precies kost, verschilt dus per bedrijf. In een offerte worden deze kosten berekend.