Marketing

marketing header
  • Auteur:
  • Bijgewerkt op: 29 maart 2023
  • Gecontroleerd op: 22 mei 2023
  • Leestijd: 9 minuten

Overal waar mensen zijn is marketing. Marketing is essentieel voor een bedrijf. Een online marketing bureau kan een ondernemer hierbij helpen, maar een ondernemer kan het ook zelf doen. Maar wat moet een ondernemer nu precies doen voor succesvolle marketing? Sommige ondernemers zien het alleen maar als een kostenpost en andere ondernemers zien het als essentieel. Marketing is met de opkomst van online marketing alleen maar belangrijker geworden.

Wat is marketing?

Marketing is een vakgebied dat zich bezighoudt met klanten. Kortgezegd is marketing het inspelen op de wensen en behoeften van klanten. Marketing bestaat uit alle activiteiten die erop gericht zijn om de verkoop van producten of diensten te bevorderen. Door middel van marketing kan een organisatie klanten overtuigen van de meerwaarde van het product of de dienstverlening. Wat onderscheidt de onderneming ten opzichte van de concurrentie? En waarom kiest een klant voor een bepaald bedrijf of juist voor de concurrent?

“Marketing is de menselijke activiteit gericht op het vervullen van behoeften en verlangens door middel van ruil”

Marketing guru Philiph Kolter

Er zijn verschillende definities voor marketing. Een oude definitie is vaak een op ruil gebaseerde omschrijving. Maar de herziene definitie van de American Marketing Association is bijvoorbeeld meer gericht op marketing als bedrijfsactiviteit, waarbij de goederen of diensten van fabrikant naar consument of gebruiker stromen.

Marketing binnen een bedrijf

Maar hoe ziet marketing er binnen een bedrijf uit? Bij marketing ligt de focus op het werven van nieuwe klanten en op het behouden van bestaande klanten. Het marketinglandschap is sinds de opkomst van het internet erg veranderd. Traditionele marketing, zoals mond-tot-mond reclame bestaat uiteraard nog steeds. Maar online marketing heeft veel nieuwe deuren geopend en marketing meetbaar gemaakt. Dit zorgt voor succesvolle marketing.

De marketingmix

Eén van de bekendste marketing modellen is de marketingmix. Deze bestaat uit de welbekende 4 P’s: product, plaats, prijs en promotie. Door de marketingmix duidelijk in te richten, kan een ondernemer gemakkelijk zijn marketingstrategie bepalen. 

Product

Voor het definiëren van het product, staat de waarde van het product centraal. Hiervoor moet een ondernemer nadenken over het fysieke product, de niet-tastbare voordelen en of er sprake is van extra diensten en voordelen.

Promotie

Voor promotie moet een ondernemer bepalen wie de doelgroep is en hoe deze bereikt kan worden. Hiervoor kan ook een marketing-communicatie plan worden opgesteld. 

Prijs

Ook moet een ondernemer kijken naar de prijs van het product, denk hierbij aan concurrentie, kortingen en de kosten-prijs verhouding.

Plaats

Wat betreft plaats gaat het om de distributie van het product. Hoe komt het product van de onderneming bij de klant?

De 6 P’s voor dienstverlening

Verkoopt de organisatie geen product, maar een dienst? Dan moet er rekening worden gehouden met twee extra P’s, namelijk personeel en proces. Welk personeel heeft contact met de consumenten? En hoe ziet het gehele proces van de dienst er voor de klant uit?

Marketingdoelen

Wat is een marketingdoel precies? Door marketingdoelen te stellen, legt een ondernemer doelstellingen vast en kan hij sturen op succes. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de naamsbekendheid, het werven van nieuwe klanten, klantrelaties opbouwen en het verhogen van de omzet. Marketingdoelen worden vastgelegd in het marketingplan.

Schrift met marketingdoelen opgeschreven.

Het marketingplan

Een marketingplan is een onderdeel van een ondernemingsplan. Met een doordacht marketingplan kan een bedrijf inspelen op de wensen en behoeftes van de klant. Hierdoor kan de onderneming nieuwe klanten werven en oude klanten behouden. Daardoor kan bijvoorbeeld de groeiambitie van een bedrijf worden behaald. 

Wat moet er in een marketingplan?

In een marketingplan beschrijven organisaties de doelgroep en de behoefte van de (potentiële) klant. Door het marketingplan wordt onderzocht hoe de doelgroep het best bereikt kan worden en op welke manier het product inspeelt op de wensen en behoeftes van de klant. Hiervoor is het ook handig marktonderzoek uit te voeren. In een marketingplan wordt tevens het merkimago bepaald, ook wel branding genoemd. Branding is het bedenken van een sterk merk. Het geeft een onderneming persoonlijkheid en waarde. Het voeren van een sterk merk draagt bij aan het onderscheidende vermogen van een onderneming. 

Voorbeelden van marketingactiviteiten

Wat is online marketing?

Online marketing is een verzamelterm van alle marketingactiviteiten op het internet. Ook wel digital marketing genoemd. Er zijn veel verschillende online kanalen die een organisatie kan inzetten. Maar welke is het meest effectief? Denk hierbij aan zoekmachine marketing, waarbij een website zo hoog mogelijk in een zoekmachine probeert te komen. Een hoge positie in Google heeft vele voordelen. Een website trekt hierdoor namelijk meer bezoekers, dus meer (betalende) klanten. Zoekmachine marketing is slechts één online marketingtool. Het online marketinglandschap kent vele online marketingtools.

Online marketingtools

Woordspin met verschilllende online marketingtools.

Er zijn ontzettend veel online marketingtools die bedrijven kunnen inzetten. Er zijn een aantal online marketingtools die in de praktijk veel worden toegepast voor het creëren van hogere conversie. Conversie is het percentage websitebezoekers dat tot transacties wordt omgezet. Door online marketing zijn er eigenlijk verschillende vakgebieden gecreëerd binnen marketing.

Zoekmachine optimalisatie (SEO)

Hoe vindt een consument een oplossing voor zijn probleem? Vaak beginnen consumenten te Googlen naar een oplossing. Daarom zijn een eigen website en online vindbaarheid essentieel voor het behalen van gewenste prestaties. Veel ondernemers maken gebruik van zoekmachine marketing. Het is een absolute aanrader voor het creëren van een hogere conversie. Zoekmachine optimalisatie is eigenlijk een verzamelnaam van activiteiten, waarmee een website zo hoog mogelijk in Google scoort. Hiervoor wordt vaak de afkorting SEO gebruikt, dit betekent Search Engine Optimization. Maar hoe scoort een website hoog in Google? Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Welke factoren exact geeft Google niet vrij. Dit wordt bepaald door middel van een algoritme. Een aantal belangrijke factoren:

Social media marketing

Social media marketing is het gebruik van social media kanalen voor de promotie van producten of diensten. Dit kan door berichten te plaatsen, maar ook door berichten te sponsoren. Ook wel advertising. Het grote voordeel aan advertising op social media is dat er exact op de doelgroep gefilterd kan worden. Denk hierbij aan locatie, geslacht, leeftijd en gedrag. Facebook geeft zelfs advies over de best passende doelgroep van een advertentie. Social media maken het gericht communiceren met klanten gemakkelijk. Hierdoor kan er ook een betere klantrelatie worden opgebouwd. 

Bedrijven kunnen berichten sponsoren op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Tevens kan een bedrijf er voor kiezen een samenwerking aan te gaan met bijvoorbeeld een influencer. Door een samenwerking aan te gaan met een influencer die dezelfde doelgroep heeft als het bedrijf, bereiken zij nieuwe klanten. Houd hierbij wel rekening met de regels omtrent reclame.

Onderneming logo icon

Tip: Storytelling

Wat is passende content voor een doelgroep? Storytelling wordt vaak goed ontvangen. Dit is het vertellen van verhalen gebaseerd op het bedrijf, waardoor de klant zich kan inleven. Het is belangrijk een samenhangend verhaal te hebben.

Illustratie van e-mailmarketing.

E-mailmarketing

E-mailmarketing is het versturen van e-mails naar de klanten, dit is een vorm van direct marketing. Het is belangrijk de juiste elementen in een e-mail toe te voegen en te zorgen dat er e-mails worden verstuurd, passend bij de doelgroep. Hiervoor kunnen bedrijven verschillende segmenten inrichten. Door segmenten te creëren, benaderen bedrijven alleen relevante klanten met een e-mail. Dit zal de resultaten van de e-mails bevorderen. 

Online advertising (SEA)

SEA is de afkorting van Search Engine Advertising, ook wel zoekmachine adverteren. Hiermee kan een bedrijf zich vindbaar maken op belangrijke zoektermen waar de website bijvoorbeeld niet hoog op scoort in Google. Met SEA koopt een bedrijf eigenlijk een hoge, geadverteerde positie in bijvoorbeeld Google. Hierdoor kan een website toch hoog in Google staan, terwijl zij organisch nog niet hoog scoren. Er zijn ook verschillende soorten SEA. De meest traditionele variant is een tekst, zoals Google zoekresultaten. Maar een bedrijf kan bijvoorbeeld ook voor display advertising kiezen of voor shopping-advertising. De kosten van SEA verschillen per zoekterm. Het voordeel is dat Google wel duidelijke inzichten geeft in de conversies van advertising.

Onderneming logo icon

Conversie = Bezoekers / aantal transacties * 100%

Een online marketingbureau inschakelen?

Door de opkomst van online marketing zijn er veel specialismen binnen het marketinglandschap ontstaan. Daardoor vergt het succesvol toepassen van online marketing tijd en expertise. Vaak beheersen ondernemers onvoldoende kennis over (online) marketing om dit zelf te kunnen. Om dit beter te doen dan concurrenten, kan het verstandig zijn (online) marketingactiviteiten uit te besteden. Door de vele verschillende online marketingtools, kent elk online marketingbureau zijn eigen expertise. Daarom kan het verstandig zijn een online marketingbureau in te schakelen. Zo’n bureau is gespecialiseerd in online marketing en is op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. Door marketingactiviteiten uit te besteden aan een marketing bedrijf, heeft de ondernemer tijd voor andere uitdagingen.

Veelgestelde vragen

Wat is marketing korte uitleg?

Marketing is het inspelen op de wensen en behoeften van de klant en de verschillende bedrijfsactiviteiten die hiervoor nodig zijn. Marketingstrategie is het bepalen van het onderscheidende vermogen van een merk.

Wat is een voorbeeld van marketing?

Er zijn ontzettend veel voorbeelden van marketing te geven, uiteraard verschilt dit per marketing specialisatie. Een interessant voorbeeld dat de kracht van marketing toont, is de vertoning van een Coca Cola blikje in een film, waardoor in de pauze van de film significant meer Coca Cola werd verkocht.

Wat doet een marketing bedrijf? 

Een marketing bedrijf kan een goede marketingstrategie toepassen op een bedrijf en werkt deze uit. Zij bedenken hoe een product of dienst het best vermarkt kan worden. Daarnaast kan bijvoorbeeld een online marketing bureau zorgen voor een goede online marketing strategie en deze ook toepassen. SEO en SEA uitbesteden wordt door veel bedrijven gedaan, aangezien goede knowledge en expertise hiervan van grote toegevoegde waarde is.

Wat kost een marketingbureau?

De kosten van een online marketing bureau hangen af van de opdracht. Hierdoor zijn specifieke kosten moeilijk te geven. Om deze reden is het verstandig verschillende offertes bij online marketing bureaus op te vragen, zodat er een vergelijking kan worden gemaakt. Daarnaast is het verstandig te kijken naar de specialisatie van een marketing bedrijf.