SV dagen

Afbeelding van sociale verzekeringswet
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 2 januari 2024
  • Leestijd: 7 minuten

Op de salarisstrook zijn allerlei gegevens terug te vinden, waaronder de SV dagen. In de meeste gevallen is het niet nodig om deze gegevens te gebruiken, maar het is toch goed om te weten wat ermee wordt bedoeld. SV in ‘SV dagen’ staat voor Sociale Verzekeringen. Dit zijn de dagen waarover het salaris wordt betaald inclusief de werkdagen waarover iemand een uitkering ontvangt. Denk hierbij aan een uitkering in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Met behulp van de SV dagen werden tot nog niet zo lang geleden de sociale verzekeringspremies en de werknemersverzekeringen berekend die elke werknemer verplicht moet afdragen. Iedereen die in Nederland in loondienst is of directeur is van een eenmansbedrijf moet deze premies betalen. Het geld dat hierdoor beschikbaar komt, wordt gebruikt voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen.

Hoe wordt het aantal SV dagen bepaald?

SV dagen worden ook wel loondagen genoemd. Het zijn de dagen waarop iemand in loondienst werkelijk werkt. Als werknemers in loondienst een dag onbetaald verlof opnemen, telt die dag niet mee voor de SV dagen. Maar in vakanties wordt het loon wel doorbetaald, net als bij ziekte of bij betaald verlof. Daarom tellen deze dagen gewoon mee als loondagen. Per week tellen maximaal vijf dagen mee als SV dagen. Het is niet nodig om een hele dag te werken. Als er op sommige dagen maar één uur wordt gewerkt, tellen die dagen vooralsnog mee als volledige loondagen.

Het aantal SV dagen per jaar

Vrijwel elke organisatie die te maken heeft met de bepaling van het aantal SV dagen hanteert de stelregel dat maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag werkdagen zijn. Op basis van die stelregel kan jaarlijks het aantal SV dagen berekend worden. Daarbij maakt het verschil of werknemers eens per maand loon ontvangen of elke vier weken. In onderstaande tabel is het jaarlijkse aantal loondagen voor de afgelopen jaren op een rij gezet.

JaarAantal SV dagen (maandloon)Jaarlijks aantal SV dagen (loon per 4 weken)
2016261260
2017260260
2018261260
2019261260
2020262260
2021261260
2022260260
2023260260
2024262260

Voor parttime medewerkers, die minder dan een volledige werkweek werken, moet een correctie worden doorgevoerd indien zij op zaterdag of zondag werken.

Aantal officiële vrije dagen 2024

In het onderstaande schema is een weergave gecreëerd van het aantal officiële vrije dagen per maand die op een doordeweekse dag vallen. Goede vrijdag en Bevrijdingsdag worden in de onderstaande tabel niet meegenomen.

Maanden2019202020212022202320242025
Januari11111
Februari
Maart
April1222211
Mei1121221
Juni1111
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December211222
Totaal6655666

Aantal werkdagen per maand 2024

In het onderstaande overzicht worden het aantal werkbare dagen per maand weergegeven. Dit zijn alle beschikbare dagen (min weekenden) per maand. Hierbij is geen rekening gehouden met officiële feestdagen.

Maanden2019202020212022202320242025
Januari23232121222323
Februari20202020202120
Maart21222323232121
April22222221202222
Mei23212122232322
Juni20222222222021
Juli23232221212323
Augustus22212223232221
September21222222212122
Oktober23222121222323
November21212222222120
December22232322212120
Totaal261262261260260262261

Afronding van de sv dagen

Zoals in de tabel te zien is ligt het jaarlijkse aantal SV dagen ongeveer op 260 dagen per jaar. De Belastingdienst hanteert 260 dagen om de berekening van de premies ieder jaar gelijk te houden. Dat is een bewuste keuze, want daardoor is het veel beter mogelijk om de cijfers van de verschillende jaren te vergelijken. Administratiekantoren, die de salarissen van werknemers verwerken, berekenen de premies op een andere manier. Zij gebruiken een methode waarbij wordt gekeken naar het loon dat wordt verdiend in loontijdvakken. Die methode maakt geen gebruik van de SV dagen, maar is gebaseerd op de hoogte van het loon.

Premieafdracht berekenen op basis van loontijdvakken

De hoogte van de premies voor sociale verzekeringen en werknemersverzekeringen wordt momenteel bepaald op basis van loontijdvakken. Er wordt gewerkt met de optelsom van het loon dat vanaf 1 januari van het jaar is verdiend. Elke maand wordt bepaald met welke bedrag het cumulatieve loon voor dat jaar is gestegen, de zogenaamde aanwas. Tot aan een wettelijk voorgeschreven maximum aanwas moet er een percentage premie worden betaald. Door deze rekenmethode kan het gebeuren dat in de maanden nadat het vakantiegeld is betaald meer premie moet worden afgedragen. Dat komt doordat het vakantiegeld zorgt voor extra aanwas.

Het nut van SV dagen

Sinds enkele jaren is het niet meer verplicht om de SV dagen op de loonstrook te vermelden. Ze staan nog wel op het financieel jaaroverzicht. Ondanks dat de SV dagen vrijwel niet meer worden gebruikt om de hoogte van de premieafdracht te bepalen, is het van belang dat deze goed worden bijgehouden. SV dagen worden namelijk door het UWV gebruikt om de hoogte van een uitkering tijdens ziekte en van een WW-uitkering te bepalen. Bij een WW-uitkering wordt gekeken naar het aantal SV dagen in het jaar voordat de werknemer zijn baan verloor. Dat heet de referteperiode. Als er in die periode korter dan een jaar is gewerkt wordt een andere rekenmethode gebruikt.

Afbeelding van agenda met 261 sv dagen

Berekening dagloon uitkering tijdens ziekte

Voor een uitkering tijdens ziekte wordt als eerste het dagloon bepaald. Om dat uit te rekenen kijkt het UWV naar het aantal SV dagen tijdens de referteperiode, ofwel het jaar voordat de werknemer ziek werd. Daaruit volgt een SV-loon, dat gedeeld wordt door 261. Bij het UWV hanteert men dit getal, zijnde het gemiddeld aantal dagen per jaar waarop een uitkering wordt verstrekt. De uitkomst daarvan is het dagloon. Als dit onder een wettelijk maximum blijft, ontvangt de werknemer 70% van dit dagloon als dagelijkse uitkering bij ziekte, met een maximum van vijf dagen per week. Als het dagloon boven het wettelijk maximum ligt krijgt de werknemer 70% van het wettelijk maximum.

Berekening dagloon bij werkloosheid

De berekening van de hoogte van de WW-uitkering lijkt sterk op die van het dagloon bij ziekte. Ook hier wordt gekeken naar het SV-loon dat werd verdiend in het jaar voordat de werknemer zijn baan verloor, ofwel het loon waarover belasting en sociale premies zijn afgedragen. Uit het SV-loon wordt het dagloon berekend. In de eerste twee maanden zonder baan is de uitkering per dag 75% van dat dagloon, tenzij dit hoger is dan een wettelijk maximum. Vanaf de derde maand is de uitkering 70% van dat dagloon. Ook hier geldt de regel dat als het dagloon hoger is dan het wettelijk maximum, de uitkering wordt gebaseerd op dat wettelijk maximum.

Samenvatting SV dagen

Het aantal SV dagen is jarenlang gebruikt om te bepalen hoeveel premie moet worden afdragen aan de sociale volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Tegenwoordig wordt de hoogte van de afdracht bepaald op basis van loontijdvakken. Desondanks is het belangrijk om te controleren of de SV of loondagen wel goed worden bijgehouden door de werkgever. Want de loondagen worden door het UWV gebruikt om de hoogte van de uitkering bij ziekte of werkloosheid te berekenen. Het zou vervelend zijn als werknemers in zo’n toch al vervelende periode geconfronteerd zouden worden met onnodige financiële problemen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn SV dagen op een loonstrook?

SV dagen zijn de sociale verzekeringsdagen. Dit zijn de werkdagen waarover het salaris wordt betaald inclusief de dagen waarover een uitkering wordt ontvangen in verband met ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het is niet meer verplicht om de SV dagen op de loonstrook te vermelden. Ze zijn nog wel terug te vinden op het financieel jaaroverzicht.

Hoeveel SV dagen zitten er in een maand?

De belastingdienst hanteert 260 SV dagen per jaar. Iedere maand heeft daarom (260/12) = 21,75 SV dagen.

Hoeveel uur is een SV dag?

Elke betaalde werkdag is een SV dag. Vakantiedagen en doorbetaalde ziektedagen worden ook gezien als SV dagen. Hierbij geldt wel een maximum van 5 dagen per week, ook indien er 6 of 7 dagen in een week worden gewerkt. Er is ook sprake van een SV dag als er maar 1 uur of 1 dag wordt gewerkt.