Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Header arbeidsongeschiktheidsverzekering aov, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 12 april 2024
  • Leestijd: 17 minuten

Iedereen kan ziek worden, maar ondernemers lopen bij ziekte meer risico’s dan werknemers. Dit komt doordat er in de wet voor werknemers een vangnet is geregeld, die vrijwel niet geldt voor ondernemers. Zo kun je als ondernemer bij onder andere ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raken. Er is dan wellicht sprake van een langdurig of blijvend inkomensverlies. De kosten bij langdurig arbeidsongeschiktheid zijn erg hoog, het hebben van wat spaargeld is meestal niet voldoende om te voorzien in de inkomensbehoefte tot jouw pensioendatum (AOW datum). Om financiële problemen te voorkomen kan een ondernemer vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Dan krijgt de ondernemer een maandelijkse uitkering. Een AOV is dus een financieel vangnet dat je zelf kunt afsluiten.

1
Eerste jaar 20% korting
logo insify
Bereken zelf Premie vanaf
Bekijken meer info
2
logo centraal beheer
Bereken zelf Premie vanaf
Bekijken

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Door deze verzekering worden ondernemers verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de ondernemer een periodieke uitkering oftewel inkomen krijgt wanneer hij arbeidsongeschikt raakt. Een AOV kan zowel van toepassing zijn op langdurige als op kortdurende ziekte of letsel, afhankelijk van de specifieke polisvoorwaarden. Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden. Een premie kan worden aangepast op de wensen van de ondernemer, bepaal daarom vooraf waar behoefte aan is.

Dekking bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

In algemene zin kunnen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV’s) financiële bescherming bieden bij arbeidsongeschiktheid, maar het specifieke niveau en de duur van de dekking kunnen variëren afhankelijk van de polisvoorwaarden en de verzekeraar. In het overzicht hieronder wordt beschreven wanneer in de meeste gevallen een ondernemer wel verzekerd is en wanneer niet:

Wel verzekerd

  • Arbeidsongeschikt door lichamelijke of psychische klachten
  • Arbeidsongeschiktheid door een ongeval op het werk, thuis, tijdens het sporten of op vakantie
  • Persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid, vanaf het moment van ziekmelding
  • Uitkering bij zwangerschap, vanaf 1 jaar na de start van de verzekering
  • Gebruik van preventiediensten die helpen arbeidsongeschiktheid te voorkomen

Niet verzekerd

  • Indien klachten niet medisch vastgesteld kunnen worden door een arts
  • Indien iemand minder dan 25% arbeidsongeschikt is
  • Indien er wordt geprobeerd om de verzekeraar te misleiden
foto niek huiskes

 “De gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn voor veel ondernemers lastig te overzien. Wanneer je morgen (volledig) arbeidsongeschikt raakt moet je wellicht nog heel wat jaren overbruggen tot jouw pensioendatum. Vaak is het benodigde bedrag hiervoor erg hoog, zo hoog dat veel mensen dat niet op hun bankrekening hebben staan. Een verzekering is dan vaak ondanks de kosten een goede oplossing. Verdiep je daarom goed in de mogelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid op de financiële situatie van jouw huishouden en laat je niet direct afleiden door de kosten van een AOV.”

Niek Huiskes Expert in zakelijk verzekeringsadvies

Toch een inkomen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een ondernemer kan de keuze maken om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het is dan nog steeds mogelijk om inkomenszekerheid te hebben in geval van ziekte of ongeval. Maar dit is vaak slechts voor een beperkte periode. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Een hand vol medicijnen

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers duur?

Men denkt vaak dat een AOV duur is door de hoge bruto premie, maar volgens het CBS heeft een onverzekerde zzp’er bij ziekte of ongeval binnen 1 jaar meer inkomensverlies dan het bedrag dat hij gedurende 10 jaar aan zijn AOV zou hebben betaald. De AOV premie kost gemiddeld € 3.000  bruto per jaar en de premie is aftrekbaar van de belasting via de aangifte inkomstenbelasting. Een zzp’er krijgt dus een groot deel van de betaalde premie terug van de Belastingdienst. Bovendien is een AOV fiscaal aftrekbaar. Om het gemakkelijk te maken kan een premie vaak per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaald worden. Over de periodieke uitkeringen van de AOV moet wel inkomstenbelasting worden betaald.

Belangrijkste kenmerken van een AOV

In onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken weergegevens van drie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in Nederland:

KenmerkenInsify AOV ZZPCentraal Beheer CompleetCentraal Beheer Kort & KrachtigUnivé
Geschikt voor MKBXX
Geschikt voor ZZP’ers
Geschikt voor grote bedrijvenXX
Dekking buitenland
Eigen risicoVariabelVariabelVariabelVariabel
OpzegbaarDagelijksDagelijksDagelijksDagelijks
Online aanvragen
Fysieke kantorenXXX

Let op: Bij het ontvangen van een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege zwangerschap, hoeft er geen belasting betaald te worden over deze uitkering. Deze hoeft dus niet opgegeven te worden in de aangifte.

Is een AOV verplicht?

Veel ondernemers vragen zich af of een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht is, maar op dit moment is dit nog niet wettelijk verplicht. In 2019 is wel een pensioenakkoord gesloten. In dit akkoord is afgesproken dat zzp’ers verplicht worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Momenteel worden namelijk de kosten en risico’s van onverzekerde zzp’ers door de samenleving betaald en slechts 1 op de 5 zzp’ers in ons land heeft een AOV afgesloten. De meeste zzp’ers geven aan de premie te duur te vinden. Daarnaast is de medische acceptatie een probleem, omdat sommige zzp’ers door hun ziektebeeld worden uitgesloten voor een verzekering. Naar verwachting komt de verplichte AOV voor zzp’ers op het vroegst in 2027.

Het afsluiten van een AOV

Een zelfstandig ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een AOV. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat de zzp’er een uitkering krijgt als hij arbeidsongeschiktheid raakt. Ondernemers kunnen een AOV rechtstreeks afsluiten of via een financieel adviseur.

Een financieel adviseur nodig?

Wanneer een ondernemer zich wil verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, kan hij ervoor kiezen een financieel adviseur in te schakelen. Op deze manier maakt de ondernemer het voor zichzelf makkelijker. Een onafhankelijk adviseur bepaalt namelijk welke AOV het best past bij de situatie van de zzp’er. Ook houdt de onafhankelijk adviseur rekening met de wensen van de zzp’er.

Online een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Wanneer de ondernemer besluit om zelf uit te zoeken welke premie het best bij zijn eigen situatie past, is het verstandig de premies te vergelijken. Welke premie bij een zzp’er past, hangt namelijk af van een aantal factoren. Via websites van de verzekeraar kan de ondernemer de premie berekenen. Iedereen kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, of iemand nou een bouwvakker, kapper, advocaat of directeur grootaandeelhouder is. Verzekeringsmaatschappijen richten dit zo in dat er altijd een AOV is die past bij het beroep van de ondernemer.

aov administratie doen

Verschillende AOVs vergelijken

Om een passende AOV premie te vinden, is het verstandig online te vergelijken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschilt namelijk per beroep. Een AOV premie is namelijk hoger voor een zwaar beroep, zoals voor een timmerman, en lager voor bijvoorbeeld een beroep binnen de zakelijke dienstverlening. Ook is er sprake van verschillende voorwaarden en mogelijkheden. Het verzekerde bedrag en de dekking verschilt per AOV. Een zzp’er kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een tijdelijke uitkering te ontvangen voor bijvoorbeeld 2 tot 3 jaar.

Zelfstandig ondernemers moeten zich daarnaast bewust zijn van een wachttijd. Dit verschilt per verzekeraar. Houd er rekening mee dat alleen langdurige arbeidsongeschiktheid is gedekt met een wachttijd van bijvoorbeeld 52 weken. Kijk hoeveel financiële middelen er tot de beschikking zijn bij arbeidsongeschiktheid wanneer een zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Ook kan de zzp’er advies, hulp bij re-integratie en persoonlijke begeleiding krijgen.

logo insify

Insify Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Eén van de goedkoopste en snelste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandige ondernemers is de AOV voor zzp’ers van Insify. Insify’s arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is als enige in Nederland bekroond door Moneyview met vijf sterren op het gebied van prijs. De verzekeraar onderscheidt zich door snelle service. De aanvraag is in 15 minuten afgerond en binnen een dag verwerkt door Insify. Vandaag geregeld, is morgen verzekerd. Daarnaast genieten ondernemers van een vaste lage premie. Vergeet de premies die jaarlijks oplopen. Insify werkt alleen met een optionele inflatiecorrectie van 2% per jaar, waarbij ook de dekking met 2% toeneemt. Meer betalen, is dus automatisch meer ontvangen. Zo zijn ondernemers altijd even goed verzekerd. Wil een ondernemer de AOV toch stopzetten? Dat kan. De verzekering is dagelijks opzegbaar. Is de premie van die maand al betaald? Geen probleem: deze wordt gewoon weer teruggeboekt.

Kosten

Bij Insify verzekert een ondernemer zich voor een vaste lage premie tegen arbeidsongeschiktheid. De AOV is geheel naar wens in te richten en altijd aanpasbaar, zodat de verzekering altijd aansluit bij iedere zzp’er. Bovendien profiteren ondernemers van verschillende bijkomstigheden:

  • Eerste jaar 20% korting
  • Geen administratiekosten, opstartkosten of advieskosten
  • Direct de premie berekenen op de website
  • Geen premiekosten bij ontvangen van de uitkering

Meer over Insify Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Bij ziekte, een ongeluk of gezinsuitbreiding zorgt Insify ervoor dat de vaste lasten zowel privé als zakelijk zijn gedekt. Maar de AOV kan ook worden uitgebreid met een dekking van mentale klachten, zodat een ondernemer zich geen zorgen hoeft te maken wanneer een burn-out op de loer ligt. Ook wanneer de ondernemer weer wil beginnen met werken, biedt deze verzekeraar ondersteuning door trainingen, coaching en de inrichting van een andere werkplek te bekostigen. Bij Insify worden ondernemers gesteund bij iedere stap van het proces. Let wel op: bij zwangerschap is het van belang om al twee jaar verzekerd te zijn om in aanmerking te komen voor de uitkering.

logo centraal beheer

Centraal Beheer Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Centraal Beheer biedt een flexibele en betaalbare AOV-verzekering aan die perfect aansluit bij de behoeften van zzp’ers. Binnen 10 minuten kunnen ondernemers online hun aanvraag indienen en binnen 24 uur ontvangen zij een reactie. De transparante en betaalbare premie blijft gedurende de hele looptijd van de verzekering hetzelfde en de verzekering is dagelijks opzegbaar. Unieke voordelen zijn het ‘eigen beroepscriterium’ en de snelle service.

Kosten

De kosten van de AOV bij Centraal Beheer zijn afhankelijk van het beroep van de zzp’er en de gewenste dekking. Zzp’ers betalen een vaste premie die gedurende de hele looptijd van de verzekering hetzelfde blijft, zonder tussentijdse verhogingen. Hierdoor hebben ondernemers zekerheid over de kosten van hun verzekering en worden ze niet geconfronteerd met onverwachte kosten.

  • Eerste jaar 35% korting
  • Lagere premie voor veilige beroepen
  • Eenmalig € 99,-

Meer over Centraal Beheer Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een belangrijk kenmerk van de AOV van Centraal Beheer is dat er sprake is van een vaste premie gedurende de looptijd van de verzekering. Dit biedt ondernemers de zekerheid van een stabiele financiële situatie, omdat de premie niet fluctueert op basis van wijzigingen in de gezondheidstoestand of het type werkzaamheden. Bovendien biedt de verzekeraar ondersteuning bij de terugkeer naar werk na arbeidsongeschiktheid, zoals trainingen, coaching en de inrichting van een aangepaste werkplek.

De AOV van Centraal Beheer is niet alleen geschikt voor zzp’ers, maar ook voor ondernemers met een vennootschap onder firma (vof) of eenmanszaak. De verzekering is daarnaast fiscaal aftrekbaar, wat betekent dat de premie van de belasting kan worden afgetrokken. Al met al biedt de AOV van Centraal Beheer ondernemers de nodige financiële bescherming en ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid.

Lees de polisvoorwaarden: Wat wel onder een verzekering valt en wat niet, hangt af van de verzekeringsmaatschappij en van de voorwaarden bij de verzekering. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden.

Waar moet een ondernemer op letten bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wanneer een ondernemer zelf zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, is het belangrijk rekening te houden met een aantal factoren die de hoogte van de premie bepalen. Een AOV vergelijken kan met onderstaande punten:

ItemWaarop letten?
Het verzekerde bedragHet verzekerde bedrag is de hoogte van de vaste uitkering die een ondernemer ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan per jaar verschillen.
Een leeftijdsafhankelijk tarief in de AOVEr worden twee verschillende tarieven aangeboden. Bij een vast tarief is de premie per jaar gelijk over de gehele looptijd. Een leeftijdsafhankelijk tarief is afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer en loopt op wanneer de ondernemer ouder wordt.
Afhankelijk van het beroepDe hoogte van een premie is afhankelijk van het beroep, voor zakelijke dienstverlening is deze bijvoorbeeld lager dan voor een bouwvakker.
De wachttijd binnen de AOV (eigenrisicoperiode)Als een ondernemer arbeidsongeschikt raakt, start er eerst een periode waarin nog geen uitkering wordt vrijgegeven, omdat een AOV enkel geldt voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe langer de wachttijd, des te lager de premie.
De dekkingBij een complete dekking worden alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Daarnaast is er beperkte dekking, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is psychische problemen uit te sluiten. Bepaal of er extra dekking nodig is. Door drugsmisbruik arbeidsongeschiktheid raken, wordt bijvoorbeeld vaak niet gedekt.
Verzekeren voor passende arbeidEen ondernemer kan kiezen tussen twee soorten AOV: verzekeren op basis van passende arbeid of op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Bij passende arbeid is de ondernemer verplicht passend werk te accepteren bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Deze premie is uiteraard lager.
Eindleeftijd van de AOVEindleeftijd is de leeftijd waarop de verzekering stopt met uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Een standaard AOV loopt tot de pensioendatum. Let op: bij zware beroepen met een hogere kans op arbeidsongeschiktheid ligt de eindleeftijd lager. Bepaal daarom de juiste eindleeftijd.
Indexatie van de uitkeringHet is een optie om de AOV uitkering te laten meestijgen met de inflatie.
Dekking bij zwangerschapAls er plannen zijn om een gezin te stichten, controleer dan of de AOV dekking biedt bij zwangerschap en moederschapsverlof.
Revalidatie en omscholingSommige AOV’s bieden revalidatie- en omscholingsmogelijkheden om te helpen bij terugkeer naar het werk na arbeidsongeschiktheid.

Een AOV aanvragen

Nadat een (zelfstandig) ondernemer de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft gevonden, kan hij een AOV aanvragen. Het aanvragen van een AOV is vrij gemakkelijk, maar bevat wel een aantal belangrijke stappen. Door deze stappen uit te voeren, kan de verzekeraar de aanvraag accepteren.

Stappenplan: Een AOV aanvragen

  1. Het berekenen van een premie kan gemakkelijk online.

  2. De verzekeraar brengt de risico’s in kaart en vraagt daarom gegevens, zoals het werk, het beroep, de opleiding, het inkomen en de sport.

  3. Hiermee wordt getoetst of de ondernemer voldoende kennis heeft om de risico’s van een AOV in te schatten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de ondernemer weet wat de gevolgen zijn als hij een ongeval krijgt en hoe hij verzekerd is.

  4. Door het inleveren van een gezondheidsverklaring wordt ingeschat hoe groot de kans is dat een ondernemer arbeidsongeschiktheid raakt.

Veelgestelde vragen

Wat is een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert (zelfstandige) ondernemers. Wanneer een zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt, ontvangt hij een maandelijkse uitkering. Iedereen kan immers arbeidsongeschikt raken door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. Door het ongeval of de ziekte kan de zzp’er zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschillen. Dit hangt af van de situatie en wensen van de ondernemer. Denk hierbij aan de gewenste hoogte van de uitkering. Veel ondernemers ervaren dit als duur, maar wanneer een ondernemer al 10 jaar een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft en bijvoorbeeld 1 jaar een uitkering ontvangt wegens arbeidsongeschiktheid, zijn de kosten al terugverdiend. Daarnaast vergeten veel ondernemers dat een AOV fiscaal aftrekbaar is, wat de kosten verlaagd.

Wat is de beste AOV?

Een AOV verzekert allerlei soorten ondernemers. Er is geen beste AOV. Er zijn namelijk veel verschillende opties. Dit komt doordat de situatie van iedere ondernemer anders is. Het is belangrijk dat de AOV past bij de ondernemer. Daarom is het goed om een goede vergelijking te maken en af te wegen waaraan behoefte is bij de verzekering.

Wanneer is een zzp’er arbeidsongeschikt?

Wanneer een zzp’er arbeidsongeschikt is, dient hij dit te melden bij de AOV. Vervolgens zal een medisch adviseur bepalen in wat voor mate de zzp’er arbeidsongeschikt is. Iemand is in de volgende gevallen arbeidsongeschikt:
· De zzp’er is ziek en kan daardoor niet werken.
· De zzp’er kan door een ongeval niet meer werken.
· De zzp’er raakt geblesseerd door sport en kan daardoor niet meer werken.
· De zzp’er is zwanger en neemt zwangerschapsverlof.
· De zzp’er ligt in het ziekenhuis.
In al deze gevallen heeft de zzp’er recht op een uitkering middels het AOV.

Is mijn premie aftrekbaar voor de belasting?

Ja, een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is aftrekbaar voor de belasting. Hierdoor zijn de kosten van de verzekering lager dan ondernemers vaak verwachten. Uiteraard is de hoogte van de premie afhankelijk van verschillende factoren. De zzp’er dient uiteraard zelf aan te geven bij de belastingdienst dat hij of zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Is een AOV dagelijks opzegbaar?

Wanneer de verzekerde het recht heeft de verzekering op te zeggen, wordt hier tijdig over geïnformeerd. Bij veel partijen is een AOV dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Uiteraard kan dit verschillen. Bekijk van tevoren wat de exacte voorwaarden zijn. Ook kan worden gekozen voor een ander soort verzekering en andere extra’s in plaats van opzeggen.

Wat houdt eindleeftijd in bij een AOV?

Deze leeftijd kan verschillen per AOV. Dit is namelijk de leeftijd waarop de verzekering stopt met uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit loopt standaard tot de pensioendatum. Bij beroepen met een hogere kans op arbeidsongeschiktheid ligt de eindleeftijd lager dan bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening. Bekijk daarom de eindleeftijd die de verzekeraar geeft of bepaal deze zelf.

Kan een zzp’er worden afgewezen door de gezondheidsverklaring?

Op dit moment kan een zelfstandig ondernemers nog worden afgewezen door de verzekeraar op basis van de gezondheidsverklaring. Deze verklaring dient ingevuld te worden voor het afsluiten van een AOV. Hiermee bepaalt de verzekeraar het risico op arbeidsongeschiktheid van de ondernemer. Indien de verzekeraar het risico van de ondernemer te hoog vindt, mogen zij de ondernemer afwijzen. Het is nog niet duidelijk hoe dit eruit gaat zien wanneer een AOV verplicht wordt.