Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Header arbeidsongeschiktheidsverzekering aov, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Auteur:
 • Bijgewerkt op: 30 september 2022
 • Leestijd: 23 minuten

Ook een ondernemer kan ziek worden. Een werknemer is zich hier niet bewust van, maar als zpp’er vallen vaak meteen inkomsten weg bij ziekte. Als een ondernemer een week de griep heeft, vormt dit geen groot probleem. Maar een zzp’er kan ook ernstig ziek worden. Denk hierbij aan een langdurig ziektebed of een ongeval, waardoor de zpp’er langdurig arbeidsongeschikt is. Als zzp’er betekent dit een langdurig inkomensverlies, terwijl de rekeningen blijven opstapelen. Bij voldoende spaargeld kan een langdurig ziekte bed (gedeeltelijk) worden opgevangen, maar de vraag is voor hoe lang dit voldoende is. Om financiële problemen te voorkomen kan een zzp’er een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Als een zzp’er arbeidsongeschikt raakt en AOV heeft, krijgt een zzp’er een maandelijkse uitkering. Een AOV is dus een financieel vangnet.

KenmerkenCentraal BeheerUnivèYezzer
Geschikt voor MKBXX
Geschikt voor ZZP’ers
Geschikt voor grote bedrijvenXX
Dekking buitenland
Eigen risico Variabel Variabel Variabel
Opzegbaar DagelijksDagelijks Dagelijks
Online aanvragen
Fysieke kantorenXX

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Een AOV is een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Door deze verzekering worden ondernemers verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de ondernemer een uitkering krijgt wanneer hij arbeidsongeschikt raakt. Een AOV is enkel voor langdurige ziekte. Een ondernemer ontvangt geen uitkering wanneer hij bijvoorbeeld een griepje heeft. Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden. Een premie kan worden aangepast op de wensen van de ondernemer, bepaal daarom vooraf waar behoefte aan is. Een AOV maakt het mogelijk dat zelfstandigen ook zijn voorzien van een inkomen bij langdurige ziekte.

Dekking bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering

In het overzicht hieronder wordt beschreven wanneer een ondernemer wel verzekerd is en wanneer niet:

Wel verzekerd

 • Arbeidsongeschikt door lichamelijke of psychische klachten
 • Arbeidsongeschiktheid door een ongeval op het werk, thuis, tijdens het sporten of op vakantie
 • Persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid, vanaf het moment van ziekmelding
 • Uitkering bij zwangerschap, vanaf 1 jaar na de start van de verzekering
 • Gebruik van preventiediensten die helpen arbeidsongeschiktheid te voorkomen

Niet verzekerd

 • Indien klachten niet medisch vastgesteld kunnen worden door een arts
 • Indien iemand minder dan 25% arbeidsongeschikt is
 • Indien er wordt geprobeerd om de verzekering te misleiden

Toch een inkomen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een zzp’er kan de keuze maken om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het is dan alsnog mogelijk om bij ziekte of ongeval verzekert te zijn van een inkomen. Maar dit is vaak slechts voor een beperkte periode. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:

Een hand vol medicijnen

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers duur?

Vaak wordt er gezegd dat een AOV duur is, want de bruto premie lijkt inderdaad hoog. Maar volgens het CBS heeft een onverzekerde zzp’er bij ziekte of ongeval binnen 1 jaar meer inkomensverlies, dan het bedrag dat hij gedurende 10 jaar aan zijn AOV zou hebben betaald. De AOV premie kost gemiddeld € 3.000  bruto per jaar en de premie aftrekbaar van de belasting. Een zzp’er krijgt dus een groot deel van de betaalde premie terug van de Belastingdienst. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is vaak niet zo duur als veel zzp’ers denken. Een AOV is namelijk fiscaal aftrekbaar. Om het gemakkelijk te maken kan een premie vaak per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaald worden.

Belangrijkste kenmerken van een AOV

Let op: Bij het ontvangen van een uitkering uit een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering vanwege zwangerschap, hoeft er geen belasting betaald te worden over deze uitkering. Deze hoeft dus niet opgegeven te worden in de aangifte.

Is een AOV verplicht?

In 2019 is er een pensioenakkoord gesloten. In dit akkoord is afgesproken dat zzp’ers verplicht worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Momenteel worden namelijk de kosten en risico’s van onverzekerde zzp’ers door de samenleving betaald. Op dit moment is dat nog wel het geval, want slechts 1 op de 5 zzp’ers in ons land heeft een AOV afgesloten. De meeste zzp’ers geven aan de premie te duur te vinden. Daarnaast is de medische acceptatie een probleem, sommige zzp’ers worden door hun ziektebeeld uitgesloten voor een verzekering. Naar verwachting moeten zzp’ers op hun vroegst in 2024 verplicht een AOV afsluiten.

Wettelijk verplicht: arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Er zijn nog verschillende aspecten onduidelijk over de verplichte AOV.

Het afsluiten van een AOV

Een zelfstandig ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een AOV. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt dat de zzp’er een uitkering krijgt, als de zzp’er arbeidsongeschiktheid raakt. Ondernemers kunnen zelf een AOV rechtstreeks afsluiten of via een financieel adviseur.

Een financieel adviseur nodig?

Illustratie van administratie

Wanneer een ondernemer zicht wilt verzekeren voor arbeidsongeschiktheid kan hij ervoor kiezen een financieel adviseur in te schakelen. Op deze manier maakt de zzp’er het voor zichzelf makkelijker. Een onafhankelijk adviseur bepaalt namelijk welke AOV het best past bij de situatie van de zzp’er. Ook houdt de onafhankelijk adviseur rekening met de wensen van de zzp’er, zodat de AOV past bij de zzp’er.

Online een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten

Wanneer de zpp’er besluit om zelf uit te zoeken welke premie het best bij zijn eigen situatie past, is het verstandig de premies te vergelijken. Welke premie bij een zpp’er past, hangt namelijk af van een aantal factoren. Via websites van de verzekeraar kan de zpp’er de premie berekenen. Iedereen kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, of het nu een bouwvakker, kapper, advocaat of directeur grootaandeelhouder is. Verzekeringsmaatschappijen richten dit zo in, dat er altijd een AOV past past bij het beroep van de ondernemer.

Verschillende AOVs vergelijken

Om een passende AOV premie te vinden, is het verstandig online te vergelijken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschilt namelijk per beroep. Een AOV premie is namelijk hoger voor een zwaar beroep, zoals voor een timmerman. Een AOV premie is lager voor bijvoorbeeld een beroep binnen de zakelijke dienstverlening. Ook is er sprake van verschillende voorwaarden en mogelijkheden. Het verzekerde bedrag en de dekking verschilt per AOV. Een zzp’er er bijvoorbeeld voor kiezen om een tijdelijke uitkering te ontvangen, voor bijvoorbeeld 2 tot 3 jaar.

Zelfstandig ondernemers moeten zich daarnaast bewust zijn van een eigenrisicoperiode. Dit verschilt per verzekeraar. Houd er rekening mee dat alleen langdurige arbeidsongeschiktheid is gedekt met eigenrisicoperiode van bijvoorbeeld 52 weken. Kijk hoeveel financiële middelen er tot beschikking zijn bij arbeidsongeschiktheid, wanneer een zzp’er arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. Ook kan bij de zzp’er advies afsluiten, hulp bij re integratie krijgen en persoonlijke begeleiding krijgen.

Lees de polisvoorwaarden: Wat wel onder een verzekering valt en wat niet, hangt af van de verzekeringsmaatschappij. En van de voorwaarden bij de verzekering. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden.

Waar moet een ondernemer op letten bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV?

Wanneer een ondernemer zelf zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit. Is het belangrijk rekening te houden met een aantal factoren die de hoogte van de premie bepaalt voor arbeidsongeschiktheid. Een AOV vergelijken kan met onderstaande punten:

ItemWaarop letten?
Het verzekerde bedragHet verzekerde bedrag is de hoogte van de vaste uitkering die een ondernemer ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan per jaar verschillen.
Een leeftijdsafhankelijk tarief in de AOVEr worden twee verschillende tarieven aangeboden. Bij een vast tarief is de premie per jaar gelijk over de gehele looptijd. Een leeftijdsafhankelijk tarief is afhankelijk van de leeftijd van de ondernemer en loopt op wanneer de ondernemer ouder wordt.
Afhankelijk van het beroepDe hoogte van een premie is afhankelijk van het beroep, voor zakelijke dienstverlening is deze bijvoorbeeld lager dan voor een bouwvakker.
De wachttijd binnen de AOV (eigenrisicoperiode)Als een ondernemer arbeidsongeschikt raakt, start er eerst een periode waarin nog geen uitkering wordt vrijgegeven. Omdat een AOV enkel geldt voor langdurige arbeidsongeschiktheid. Hoe langer de wachttijd, des te lager de premie.
De dekkingBij een complete dekking worden alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid verzekerd. Daarnaast is er beperkte dekking, waar het bijvoorbeeld mogelijk is psychische problemen uit te sluiten. Bepaal of er extra dekking nodig is. Door drugsmisbruik arbeidsongeschiktheid raken, wordt bijvoorbeeld vaak niet gedekt.
Verzekeren voor passende arbeidEen ondernemer kan kiezen tussen twee soorten AOV: verzekeren op basis van passende arbeid of op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Bij passende arbeid is de ondernemer verplicht passend werk te accepteren bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, deze premie is uiteraard lager.
Eindleeftijd van de AOVEindleeftijd is de leeftijd wanneer de verzekering stopt met uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Een standaard AOV loopt tot de pensioen datum. Let op, bij zware beroepen met een hogere kans op arbeidsongeschiktheid ligt de eindleeftijd lager. Bepaal daarom de juiste eindleeftijd.
Indexatie van de uitkeringHet is een optie om de AOV uitkering te laten meestijgen met de inflatie.

Een AOV aanvragen

Nadat een (zelfstandig) ondernemer de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft gevonden, kan hij een AOV aanvragen. Het aanvragen van een AOV is vrij gemakkelijk, maar bevat wel een aantal belangrijke stappen. Door deze stappen te voel doen kan de verzekeraar de aanvraag accepteren.

Stappenplan: Een AOV aanvragen

 • Stap 1: Premie berekenen
  Het berekenen van een premie kan gemakkelijk online.

 • Stap 2: Vragen beantwoorden
  De verzekeraar brengt de risico’s in kaart en vraagt daarom gegevens, zoals het werk, beroep, opleiding, inkomen en sport.

 • Stap 3: Een kennis- en ervaringstoets
  Hiermee wordt getoetst of de ondernemer voldoende kennis heeft om de risico’s van een AOV in te schatten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de ondernemer weet wat de gevolgen zijn als hij een ongeval krijgt en hoe hij verzekerd is.

 • Stap 4: Gezondheidsverklaring
  Door het inleveren van een gezondheidsverklaring wordt ingeschat hoe groot de kans is dat een ondernemer arbeidsongeschiktheid raakt.

Veelgestelde vragen

Wat is een AOV?

Met arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert (zelfstandige) ondernemers. Wanneer een zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt raakt, ontvangt hij een maandelijkse uitkering. Iedereen kan immers arbeidsongeschikt raken, door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte. Door het ongeval of de ziekte kan de zzp’er zijn werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verschillen. Dit hangt af van de situatie en wensen van de ondernemer. Denk hierbij aan gewenste hoogte van de uitkering. Veel ondernemers ervaren het als duur, maar wanneer een ondernemer al 10 jaar een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft en bijvoorbeeld 1 jaar een uitkering ontvangt door hij arbeidsongeschikt, is het al terugverdiend. Daarnaast vergeten veel ondernemers dat een AOV fiscaal aftrekbaar is, wat de kosten verlaagd.

Wat is de beste AOV?

Een AOV verzekert allerlei soorten ondernemers. Er is geen beste AOV. Er zijn namelijk zo veel verschillende opties voor een AOV. Dit komt doordat de situatie van iedere ondernemer anders is. Daarom is het belangrijk een goede vergelijking te maken en af te wegen waar behoefte aan is in de verzekering.

Wanneer is zzp’er arbeidsongeschikt?

Wanneer een zzp’er arbeidsongeschiktheid is dient hij dit te melden bij de AOV. Vervolgens zal een medisch adviseur bepalen in wat voor mate de zzp’er arbeidsongeschikt is. Iemand is arbeidsongeschikt wanneer:
· De zzp’er is ziek en kan daardoor niet werken.
· De zzp’er kan door een ongeval niet meer werken.
· De zzp’er raakt geblesseerd door sport en kan daardoor niet meer werken.
· De zzp’er is zwanger en neemt zwangerschapsverlof.
· De zzp’er ligt in het ziekenhuis.
In al deze gevallen heeft de zzp’er recht op een uitkering middels het AOV.

Is mijn premie aftrekbaar voor de belasting?

Ja, een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is aftrekbaar voor de belasting. Hierdoor zijn de kosten van de verzekering lager, dan ondernemers vaak verwachten. Uiteraard is de hoogte van de premie afhankelijk van verschillende factoren. De zzp’er dient uiteraard zelf aan te geven bij de belastingdienst bij aangifte dat hij of zij een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Is een AOV dagelijks opzegbaar?

Wanneer de verzekerde het recht heeft de verzekering op te zeggen, wordt hier tijdig over geïnformeerd. Bij veel partijen is een AOV dagelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van een maand. Uiteraard kan dit verschillen. Bekijk van te voren wat de exacte voorwaarden zijn. Ook kan worden gekozen voor een ander soort verzekering en andere extra’s, in plaats van opzeggen.

Wat houdt eindleeftijd in bij een AOV?

Deze leeftijd kan verschillen per AOV. Dit is namelijk leeftijd wanneer de verzekering stopt met uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Dit loopt standaard tot de pensioendatum. Bij beroepen met een hogere kans op arbeidsongeschiktheid ligt de eindleeftijd lager dan bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening. Bekijk daarom de eindleeftijd die de verzekeraar geeft of bepaal deze zelf.

Kan een zzp’er worden afgewezen door de gezondheidsverklaring?

Op dit moment kan een zelfstandig ondernemers nog worden afgewezen door de verzekeraar op basis van de gezondheidsverklaring. Deze verklaring dient ingevuld te worden voor het afsluiten van een AOV. Hiermee bepaalt de verzekeraar het arbeidsongeschiktheid risico van de ondernemer. Indien de verzekeraar het risico van de ondernemer te hoog vindt, mogen zij de ondernemer afwijzen. Het is nog niet duidelijk hoe dit eruit gaat zien wanneer een AOV verplicht wordt.