Zakelijke rechtsbijstandverzekering

header
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Laatst bijgewerkt: 8 januari 2024
 • Leestijd: 6 minuten

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering is de ondernemer verzekerd voor juridische bijstand bij een zakelijk conflict. Dit kan bijvoorbeeld een conflict zijn met een leverancier die zich niet aan de afspraken houdt, een werknemer die het niet eens is met zijn ontslag of wanneer een klant de factuur niet betaalt. Op deze pagina staat meer informatie over een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Ook biedt Onderneming.nl een overzicht van de beste zakelijke rechtsbijstandverzekeringen in 2024.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste zakelijke rechtsbijstandverzekeringen weergegeven:

KenmerkenCentraal BeheerUnivé
Geschikt voor MKB
Geschikt voor ZZP’ers
Geschikt voor grote bedrijvenX
Dekking buitenland
Eigen risico VariabelVariabel
Opzegbaar MaandelijksDagelijks 
Online aanvragen 
Fysieke kantorenX

Wat is een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven?

Iedereen met een eigen bedrijf loopt het risico op juridische conflicten. Soms gaat het om een eigen fout en soms niet. Soms is het een groot juridisch geschil en soms een kleine ruzie. Zakelijke conflicten en rechtsbijstand zijn er in allerlei soorten en maten. De kosten voor juridische bijstand van een advocaat zijn bijvoorbeeld behoorlijk hoog. Daarom kunnen ondernemers een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Deze verzekering voorziet ondernemers van juridische hulp bij conflicten met klanten, leveranciers, de overheid en werknemers. 

Afbeelding zakelijke conflicten rechtsbijstand

De juristen van de verzekeraar doen er alles aan om het conflict voor de ondernemer op te lossen. De ondernemer krijgt onafhankelijke, deskundige hulp. Bijvoorbeeld van Stichting Achmea Rechtsbijstand of DAS. Ook kan de ondernemer externe deskundigen inschakelen.

Wel heeft een verzekering rechtsbijstand voorwaarden, zoals een wachttijd en drempelbedrag. Wat de polisvoorwaarden precies zijn, verschilt per verzekering en verzekeraar. Zo dekt de Stichting Achmea Rechtsbijstand proceskosten bij een bepaalde verzekeraar, terwijl een andere verzekeraar met een andere partij samenwerkt. Ook verschilt het welke situaties wel en niet zijn verzekerd. Daarom is het belangrijk om een rechtsbijstandverzekering bedrijf te vergelijken.

Waarom een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Ondernemers kunnen een conflict krijgen, bijvoorbeeld met leveranciers, klanten of werknemers. Een zakelijk conflict leidt soms tot een juridisch geschil. Dat heeft te maken met wetten en regels. Denk hierbij aan een ontslag, een verkeerde levering van producten of niet betaalde rekeningen. 

Wanneer de ondernemer een juridisch conflict heeft, kan een verzekeraar daarbij helpen. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering probeert de verzekeraar namens de ondernemer het conflict op te lossen. In dat geval hoeft de ondernemer zelf geen advocaat en aparte juristen in te schakelen en te betalen. Zonder rechtsbijstandverzekering zakelijk moet de ondernemer het conflict wel zelf oplossen, mét alle bijbehorende kosten.

Waarom wel?Waarom niet?
Verzekerd van juridische hulp bij conflictenElke maand premie betalen
Kosten besparenLopende geschillen zijn uitgesloten
Juristen staan altijd klaarNiet verplicht

Voor wie?

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering is speciaal gericht op zakelijke conflicten. Deze verzekering is daarom alleen af te sluiten door bedrijven. Zowel bedrijven mét als zonder personeel. Zzp’ers kunnen ook te maken krijgen met een conflict. Een particuliere verzekering rechtsbijstand is dan niet voldoende. Als ondernemer krijgt hij rechtsbijstand met de zakelijk rechtsbijstandverzekering en kan hij een juridisch conflict melden. Desondanks is een verzekering rechtsbijstand niet verplicht. De ondernemer maakt een persoonlijke afweging of hij deze verzekering wel of niet nodig heeft. 

Een ondernemer krijgt rechtsbijstand met een rechtbijstandverzekering

Wie geen ondernemer is, kan geen rechtsbijstandverzekering zakelijk afsluiten. In dat geval is er de particulieren rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering biedt juridische hulp bij een conflict in de privésfeer. Een rechtsbijstandverzekering bedrijven verzekert conflicten in de zakelijke sfeer.

Kosten

De kosten en premie voor een zakelijke rechtsbijstandverzekering hangen af van meerdere factoren. Denk hierbij aan het soort bedrijf, de omvang van het bedrijf en de branche waarin de ondernemer actief is. Daarnaast is er een verschil in prijs tussen de verzekeraars. Hierbij kunnen de voorwaarden ook verschillen. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

Via de websites van de verzekeraars kan de ondernemer zelf zijn premie berekenen. Werken er meer dan 20 mensen in het bedrijf? Dan is het meestal nodig om een persoonlijke offerte op te vragen. In de berekening van de verzekeraar staat wat de rechtsbijstandverzekering voor de ondernemer precies kost en hoeveel premie hij per maand betaalt. Het is handig om de prijzen van een aantal verzekeraars te vergelijken. Leg de premies en voorwaarden naast elkaar en kijk wat de verzekeraar biedt voor welke prijs.

Vergelijken

Wie een rechtsbijstandverzekering wil afsluiten, zal merken dat er verschillende opties zijn om uit te kiezen. Wat is nu de beste rechtsbijstandverzekering zakelijk? Dat wordt duidelijk met een vergelijking. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering vergelijken helpt bij het maken van de keuze, zorgt ervoor dat de ondernemer niet te veel betaalt en laat zien welke dekkingen belangrijk zijn. Een rechtsbijstandverzekering vergelijken gaat zo:

Rechtsbijstandverzekering vergelijken afbeelding
 1. Vul alle gegevens in 
 2. Bepaal de dekking
 3. Vink wel of geen aanvullende modules aan
 4. Leg de premie en voorwaarden naast elkaar
 5. Kies de beste zakelijke rechtsbijstandverzekering

Dekking

Ondernemers kunnen bij een aantal verzekeraars terecht voor een verzekering rechtsbijstand. Wat wel en niet onder de verzekering valt, hangt af van de dekking. Over het algemeen worden de volgende zaken wel en niet verzekerd:

Wel verzekerd

 • Zakelijke conflicten met klanten, afnemers, leveranciers en medewerkers
 • Incasseren van openstaande facturen bij klanten of afnemers
 • Rechtsbijstand voor medewerkers
 • De gemaakte kosten bij verlies van het proces
 • Bemiddeling, mediatie en juridisch advies

Niet verzekerd

 • Conflicten die te verwachten waren of die zijn ontstaan vóór het afsluiten van de verzekering
 • Conflicten met betrekking tot fiscaal recht
 • Opzet en schuld
 • Conflicten met een motorrijtuig in het verkeer
 • Conflicten die geen verband hebben met het beroep of bedrijf

Meestal heeft de ondernemer de keuze uit een basisdekking en aanvullende modules. De basisdekking is een standaard verzekering. Deze verzekering kan de ondernemer naar wens uitbreiden door extra zaken aanvullend te verzekeren. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om externe deskundigen in te schakelen.

Is een zakelijke rechtsbijstandverzekering verplicht?

Rechtsbijstand voor bedrijven is niet verplicht. In andere woorden: de ondernemer is niet wettelijk verplicht om een verzekering rechtsbijstand af te sluiten. De ondernemer bepaalt zelf of hij wel of geen verzekering voor zakelijke rechtsbijstand afsluit. 

Rechtsbijstandverzekering voor ZZP

Het aantal zzp’ers in Nederland groeit. Daarom bieden verzekeraars steeds vaker speciale ZZP verzekeringen aan. Zo ook de rechtsbijstandverzekering ZZP. Deze rechtsbijstandverzekering is speciaal gericht op kleine ondernemers zonder personeel. Zo’n verzekering is niet te vergelijken met een particuliere rechtsbijstandverzekering. Zzp’ers kunnen te maken krijgen met een juridisch conflict. Bijvoorbeeld met een leverancier, de gemeente of een klant die niet betaald. In dat geval biedt een particuliere rechtsbijstandverzekering geen uitkomst, want een conflict in de zakelijke sfeer is hiermee niet verzekerd.

Veelgestelde vragen

Wat dekt een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp bij een zakelijk conflict. Bijvoorbeeld van een advocaat. Mediatie, bemiddeling en juridisch advies is meestal ook verzekerd, zoals advies over personeel, sociale wetgeving of het kopen van onroerende zaken. 

Wat dekt een zakelijke rechtsbijstandverzekering niet?

Conflicten die de ondernemer al had of verwachtte vóór het begin van de verzekering zijn vrijwel altijd uitgesloten. Dat geldt ook voor verzekeringen zonder wachttijd. Ook conflicten die te maken hebben met het belastingrecht, een motorrijtuig in het verkeer, opzet en schuld zijn uitgezonderd. Wat de precieze dekking is, staat in de polisvoorwaarden. Lees deze daarom altijd goed door.

Waar heeft een ondernemer een rechtsbijstandverzekering voor nodig?

Een verzekering rechtsbijstand voor bedrijven verzekert juridische bijstand en rechtshulp bij een zakelijk conflict. De ondernemer bepaalt zelf of hij wel of geen rechtshulp nodig heeft. Het is een persoonlijke afweging. Daarbij kijkt de ondernemer hoe groot het risico is op een juridisch geschil en of hij dit risico wel of niet zelf wil dragen. De kosten van een advocaat zijn flink. Niet elke ondernemer kan dat zomaar betalen. Een verzekering rechtsbijstand komt dan goed van pas.