Subsidies en regelingen

subsidies en regelingen voor zzp'ers
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 16 april 2024
  • Leestijd: 6 minuten

Zzp’ers kunnen gebruikmaken van verschillende regelingen en subsidies. Toch wordt hier niet altijd gebruik van gemaakt. Dit komt vooral omdat de zzp’er dit zelf moet regelen en doorgaans niet compleet op de hoogte is van alle opties. Welke regelingen en subsidies zijn er? En hoe kunnen zzp’ers daar gebruik van maken? Een subsidie is een financiële ondersteuning vanuit de overheid. Soms wordt dit ook wel een beurs genoemd. Door middel van deze subsidies wil de overheid ondernemersinitiatieven steunen. 

Waarom een subsidie aanvragen?

Als (startende) ondernemer is het soms lastig om aan geld te komen. Toch is er financiering nodig om een bedrijf op te zetten en dit draaiende te houden. De overheid helpt ondernemers door het aanbieden van subsidies. Dit kan net het duwtje in de rug zijn dat nodig is om een investering te doen, een innovatief idee uit te voeren of een plan in de praktijk te brengen. Er zijn veel mogelijkheden en de grootte van de subsidie varieert van een paar honderd euro tot aan honderdduizenden euro’s. 

Welke soorten zzp subsidies zijn er?

In Europa zijn ontzettend veel subsidiepotjes die elk een ander doel hebben. Zzp’ers kunnen dus niet zomaar op elk potje aanspraak maken. De subsidieaanvraag moet aansluiten bij het programma van de regeling. Zo is er bijvoorbeeld subsidie beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke doelen. 

Er zijn veel soorten subsidies en regelingen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en op het Ondernemersplein staat een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden. Ook biedt de eigen gemeente of provincie vaak informatie over deze regelingen aan. Omdat er zoveel opties zijn, worden hier niet alle subsidies en regelingen genoemd. Ook veranderen de subsidies regelmatig. De meest aangevraagde subsidies in Nederland zijn:

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Deze subsidie is voor starters die financiële ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze een bedrijf starten vanuit een uitkering. Het bestaat uit een aanvulling van het inkomen tot het sociaal minimum voor 12 tot 36 maanden en een bedrijfskapitaal/starterskrediet. Om in aanmerking te komen voor deze uitkering, moet er jaarlijks tenminste 1.225 uur aan het bedrijf besteed worden en moet de onderneming levensvatbaar zijn. Daarnaast moet het inkomen onder bijstandsniveau liggen en is er geen mogelijkheid tot hulp via een bank of borginstelling.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Deze subsidie is er speciaal voor onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Zzp’ers die een bepaald soort onderzoek doen of nieuwe producten ontwikkelen, kunnen aanspraak maken op deze regeling. Een deel van de kosten van het speur- en ontwikkelingswerk worden dan vergoed. Er gelden wel een aantal voorwaarden, zoals een urencriterium

Innovatiekrediet

Het innovatiekrediet is er voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het ministerie van Economische Zaken financiert deze subsidie. Let op: het innovatiekrediet is meestal geen gift. Het krediet moet terugbetaald worden, tenzij het project mislukt. Dan kan er aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding. Ook hier gelden voorwaarden. Deze zijn te lezen op de site van het RVO

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

MIA staat voor de milieu-investeringsaftrek. Dit is een fiscale stimulering om ondernemers aan te sporen tot het investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een beter milieu. Denk aan het kopen van apparaten, machines, voertuigen en gebouwen die milieuvriendelijk zijn. Zzp’ers die in aanmerking komen voor deze regeling mogen tot 45% van de investeringskosten aftrekken. 

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Vanaf 21 maart 2023 tot 2 oktober konden bedrijven die veel energie verbruiken, bij de overheid een subsidie aanvragen. Deze subsidie is voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) en bedroeg 35% van de energiekosten die boven een vooraf bepaalde drempelprijs liggen. De subsidie bedroeg maximaal € 160.000. Bedrijven die meer betalen voor energiekosten dan de drempelprijs per m³ gas en kWh elektriciteit, kregen de kosten daarboven terug.

Erasmus for Young Entrepreneurs

Jonge ondernemers kunnen in aanmerking komen voor het programma Erasmus for Young Entrepreneurs. Er wordt een mogelijkheid gecreëerd voor jonge ondernemers om voor een periode van maximaal 6 maanden in een klein of middelgroot bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land te werken. Zo kan er essentiële werkervaring opgedaan worden.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Omdat er zoveel soorten subsidies en regelingen zijn, weten zzp’ers vaak niet waar zij moeten beginnen. Voor welke subsidie komt de zzp’er in aanmerking? En hoe wordt deze aangevraagd? Het is niet altijd even eenvoudig om een subsidie aan te vragen. Ook omdat er voorwaarden en regels gelden. Een goede voorbereiding helpt enorm. Daarom geven we graag een paar tips voor het aanvragen van een subsidie. 

Subsidie aanvragen

  1. Start altijd met het maken van een concreet projectplan. Wat is het doel? En hoe wordt dit doel bereikt? Details zijn niet nodig, maar een duidelijk overzicht in grote lijnen helpt bij het aanvragen van de subsidie.

  2. Maak als tweede een globale planning van het project. Welke middelen zijn er nodig? Wat zijn de kosten? Hoeveel geld is er nodig om het project uit te voeren? Waar wordt de subsidie voor gebruikt?

  3. Elke subsidie heeft zijn eigen programma. De een legt de focus op maatschappelijke ontwikkeling, waar de ander zich richt op het milieu. Weet wat het doel van de subsidie is en neem dit mee in het eigen plan. Wat zijn de raakvlakken? Waarom past deze subsidie bij het uit te voeren project? Wat is de relevantie van het project?

  4. Bij het aanvragen van een subsidie wordt er een aanvraagformulier ingevuld. Dit is een standaard format waarbij verschillende vragen worden gesteld. Zorg ervoor dat alle vragen naar eerlijkheid beantwoord worden.

  5. Als laatste is het van belang om op tijd te beginnen. Moeten er extra documenten aangevraagd worden? Welke zaken moeten nog worden uitgezocht? Een goede voorbereiding is het halve werk!

Tip: Geen recht op een subsidie of een regeling? Denk aan alternatieve manieren, zoals crowdfunding, om plannen te financieren.

Veelgestelde vragen

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een financiële bijdrage van een overheids- of een particuliere organisatie. Deze organisaties geven geld aan bepaalde doelgroepen of projecten. Zij doen dit omdat zij groepen mensen willen helpen, bepaalde problemen willen oplossen of innovaties willen stimuleren. Zo zijn er ook subsidies en regelingen voor zzp’ers.

Hoe krijg ik een subsidie?

De meeste subsidieregelingen hebben bepaalde aanvraagdocumenten. Deze kunnen gedownload worden via de website van de overheidsorganisatie die de subsidie regelt. Het kan voorkomen dat een eHerkenningsmiddel nodig is voor deze aanvraag. Dat is een veilige manier om in te loggen bij de overheidsorganisatie.