Eigen horeca zaak beginnen

header
 • Auteur:

  Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een hbo bachelor in de Nederlandse taal.

 • Laatste update: 9 oktober 2023
 • Leestijd: 17 minuten

Het is hard werken, maar een eigen restaurant starten is iets waar velen van dromen. Hoe pakt een ondernemer dit aan, hoe maak je van een eigen bedrijf een succesvol restaurant en met welke regels heeft een horecaonderneming te maken? Lees hier het stappenplan over hoe men een horecabedrijf start.

Waarom een horecazaak starten?

Voor de een is het een langgekoesterde droom, voor de ander een mogelijkheid om zijn of haar ondernemerschap in kwijt te kunnen. Wat de reden ook mag zijn, iedereen is het er over eens dat een goedlopend restaurant runnen niet vanzelf gaat. Ook het opstarten niet. Om daarmee te helpen sommen we de stappen op die doorlopen moeten worden om een eigen zaak in de horeca te beginnen.

Voordelen

 • Een eigen zaak
 • Veel voldoening
 • Alles zelf in handen

Nadelen

 • Veel verantwoordelijkheid
 • Succes wordt mede bepaald door de beleving van gasten
 • Stressvolle wereld

Inschrijven bij de KvK

Ondernemers die een eigen restaurant starten moeten zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). In deze fase is het belangrijk om na te denken over het concept van de horeca onderneming. Welk soort restaurant hoort bij het droombeeld? Denk hierbij aan de inrichting, menukaart, speciale gerechten, of er plek komt voor een bar, of er sterke drank wordt geschonken, et cetera. In de context van de tijd kunnen er andere dingen spelen die een ondernemer zich kan afvragen, tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld of er schermen nodig zijn en alternatieve vormen waarop personeel wilt serveren. Door dit te doen ontstaat er een duidelijk beeld om als leidraad te gebruiken.

Onderneming logo icon

Een inschrijving bij de KvK kan pas plaatsvinden op het moment dat er een koop- of huurcontract van het pand getoond kan worden.

Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan staat hoe een bedrijf eruit gaat zien, wat de risico’s zijn en wat de verwachtingen qua kosten en inkomsten zijn. Inzichtelijk hebben wat bijvoorbeeld de grootste kostenpost naar verwachting gaat worden is belangrijke informatie. Een bedrijfsconcept is belangrijk om op te stellen zodat er een leidraad is om te volgen wanneer keuzes worden gemaakt. Hoe ziet het eigen restaurant eruit? Wat is er nodig in de keuken? Wat komt er op de menukaart te staan? Hoe werkt het reserveren? Indien er in een later stadium investeerders worden geworven is het ook gebruikelijk om een ondernemingsplan te overhandigen.

Bestemmingsplan van de gemeente controleren

Op de hoogte zijn van het bestemmingsplan zijn is aan te raden. Zo kunnen er plannen liggen om wijzigingen aan te brengen op die prachtige locatie. Neem hiervoor contact op met de gemeente om zeker te weten dat de horecazaak past in het bestemmingsplan. Mocht dat niet zo zijn, kan er een verzoek ingediend worden om het bestemmingsplan te wijzigen.

Vergunningen

Er zijn een aantal vergunningen die belangrijk zijn om aan te vragen voordat een ondernemer een eigen horecabedrijf starten kan. We zetten hier een aantal zaken op een rij, let wel dat het per gemeente kan verschillen welke vergunningen worden verwacht.

Omgevingsvergunning

Als er gebouwd of verbouwd moet worden, dan is er toestemming in de vorm van een omgevingsvergunning nodig. Dit is vaak ook vereist als het een monumentaal pand betreft, bijvoorbeeld bij het renoveren ervan. Deze wordt verstrekt door de gemeente. Dit kan wat tijd in beslag nemen. De gemeente is wettelijk verplicht om binnen acht weken de aanvraag te beoordelen. Er staan ook eisen met betrekking tot brandvertragende materialen.

Drank- en horecavergunning

Om alcoholische dranken te mogen schenken in een eigen restaurant is het nodig om een alcoholvergunning te hebben. Hiervoor moet er voldaan worden aan twee specifieke voorwaarden, de rest kan variëren per gemeente. Allereerst moet er een SVH diploma Sociale Hygiëne behaald zijn (zowel voor de horeca-eigenaar als de leidinggevende). Dit is een cursus die inzicht geeft in hoe er met beschonken gasten gehandeld wordt en wat de wetgeving is met betrekking tot alcohol en drugs. Tenslotte moet er aan de leeftijdseis voldaan worden om minimaal 21 jaar te zijn. Werknemers onder de 16 mogen geen alcohol schenken aan gasten.

Exploitatievergunning

De gemeente moet een exploitatievergunning horecabedrijf afgeven voordat een eigen horecazaak geopend kan worden. Deze vergunning heeft betrekking tot onder meer de openbare orde en veiligheid. De vergunning is aan te vragen op de website van de betreffende gemeente.

Terrasvergunning

In veel gemeentes is een terrasvergunning nodig om uit te kunnen serveren op een terras, ook kunnen er verdere eisen aan gesteld worden. Deze regels zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening van de betreffende gemeente. Andere informatie die hierin te vinden zijn, zijn of gasten mogen roken op het terras en wat het de toegestane geluidsnorm is.

Speelautomatenvergunning

Het installeren en exploiteren van kansspelautomaten is in sommige gevallen mogelijk, hiervoor dient wel een speelautomatenvergunning afgegeven te worden.

Gebruiksmelding

Een gebruiksmelding is nodig wanneer er meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn. Dit heeft te maken met de brandveiligheid van het gebouw en het gebruik daarvan. Deze melding kan aangevraagd worden via de site van het Online Omgevingsloket.

Melding Milieuplicht Activiteitenbesluit

Bij het starten van een eigen horecabedrijf waarbij een andere soort bedrijfsvoering hoort dan voorheen (bijvoorbeeld een nieuw pand of een ander soort bedrijf), dient er een melding gedaan te worden op grond van het activiteitenbesluit. De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) van de Rijksoverheid kan helpen met het in kaart brengen van de milieuregels die gelden en of er een vergunning moet worden aangevraagd voor het eigen restaurant.

Risico-inventarisatie (RI&E) voor personeel

Wanneer er personeel in dienst is, waaronder ook uitzendkrachten, stagiaires en flexwerkers vallen, moeten deze veilig en gezond kunnen werken. De RI&E is een onderzoek die hiervoor uitgevoerd moet worden, en in kaart brengt: welke arbeidsrisico’s er bestaan, welke risico’s het grootst zijn, een plan van aanpak waarin maatregelen worden getroffen om de risico’s worden beperkt. Het plan van aanpak moet uitgevoerd en regelmatig beoordeeld worden. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert dit en kan een waarschuwing of boete afgeven.

Muzieklicentie

Voor het openbaar afspelen van muziek in een eigen restaurant is toestemming nodig van de muziekuitgever. Deze licenties zijn te regelen via organisaties die de belangen van muzikanten vertegenwoordigen. Voorbeelden hiervan zijn Buma/Stemra en Sena.

Certificaten

Naast vergunningen is het in veel gevallen ook verplicht om een aantal certificaten te hebben voordat een ondernemer een horecazaak beginnen kan. De belangrijkste worden hier beschreven.

SVH diploma sociale hygiëne

Zoals hierboven beschreven onder ‘Alcoholvergunning’ is het verplicht om als restaurant over dit diploma te beschikken. Dit certificaat heeft betrekking tot de omgang met gasten die alcohol hebben genuttigd en bijvoorbeeld gevaarlijk gedrag beginnen te vertonen. Daarnaast wordt er kennis aangeleerd met betrekking tot de wetten omtrent alcohol en drugs.

HACCP certificaat

Dit certificaat heeft betrekking tot hygiëne die nageleefd dient te worden binnen de horeca, en laat zien dat een restaurant op de hoogte is van alle omgangsvormen die benodigd zijn om op een verantwoordelijke en veilige manier met voedsel om te gaan. Het certificaat is voor onbepaalde tijd geldig, maar het wordt aangeraden deze regelmatig opnieuw te houden om op de hoogte te blijven van de inhoud.

Allergenencertificaat

Zoals de naam al aangeeft toont dit certificaat de kennis met betrekking tot allergenen. Het is als horecaondernemer wettelijk verplicht om volgens de allergenendeclaratie te werken. Dit heeft onder andere te maken met de allergenenvermelding van gerechten. Hoewel geen enkel restaurant dit wenst, kan het in een uitzonderlijk geval gebeuren dat gasten een allergische reactie op iets krijgen. Wanneer er geen goed allergenenbeleid is, krijgt een ondernemer mogelijk geen dekking vanuit de verzekering. Dit certificaat kan gebruikt worden om tijdens controles aan te geven dat er voldoende kennis van allergenen in huis is.

BHV certificaat

Het is dagelijks verplicht om ten minste één BHV’er aanwezig te hebben in een eigen restaurant. Met dit certificaat is iemand getraind om juist te handelen in het geval van gevaarlijke situaties. Denk eraan dat in het geval van ziekte er dus een andere werknemer met een BHV certificaat op de werkvloer staat.

Verzekeringen

Zoals voor de meeste ondernemers geldt, dienen naar eigen verantwoordelijkheid verzekeringen afgesloten te worden. Een aantal verzekeringen die belangrijk zijn in het geval van een eigen restaurant als horeca ondernemer, zijn:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Ondernemers die een zaak in de horeca openen doen er verstandig aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze verzekering dekt schade die ontstaat door ongevallen in een eigen horecabedrijf. Hieronder valt onder meer schade aan werknemers en gasten, dat kan zowel lichamelijk, materieel of immaterieel zijn.

Verzuimverzekering

Hoewel deze verzekering niet verplicht is, is het over het algemeen aan te raden om af te sluiten. In het geval dat er personeel (blijvend) ziek worden of slachtoffer zijn van een ongeval, dekt een verzuimverzekering een bepaald percentage van de loonkosten.

Bedrijfsschadeverzekering

Brand, ontploffing, overstroming en storm zijn een aantal dingen waarmee een eigen horecabedrijf te maken kan krijgen. Hierdoor wordt verlies aan inkomsten door schade aan het horecabedrijf gedekt. Niemand hoopt op één van deze voorvallen, daarom kan het van belang zijn om een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten. Wat precies gedekt wordt verschilt per aanbieder. Er wordt sinds kort door sommige verzekeraars ook verzekerd tegen gevolgen van corona.

Goederen- en inventarisverzekering

Deze verzekering dekt schade aan de inhoud van een zaak. Denk hierbij aan keukenmateriaal, apparatuur, meubilair en serviesgoed. Goederen zoals voedsel en drank zijn ook verzekerd maar worden vaak apart behandeld binnen een verzekeringspolis, de mate van dekking verschilt per verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hoewel het momenteel niet verplicht is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, wordt deze naar verwachting van de Rijksoverheid in 2027 verplicht. Deze verzekering garandeert ondernemers van een inkomen als er door een ongeval of langdurige ziekte voor een lange tijd niet gewerkt kan worden.

AOV voor horecaondernemers

Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid nodig? Bekijk en vergelijk alle arbeidsongeschiktheidsverzekering op Onderneming.nl en maak de beste keus!

Vergelijk zelf
aov illustratie

Rechtsbijstandverzekering

Het is altijd mogelijk dat er conflicten ontstaan met andere partijen, bijvoorbeeld leveranciers of andere samenwerkende partners. Dan is een rechtsbijstandverzekering prettig om te hebben. Proces- en gerechtskosten en overige juridische kosten zijn bij deze verzekering in veel gevallen verzekerd.

Onderneming logo icon

Een verzekeringsmakelaar kan advies geven over passende verzekeringen en hulp bieden bij het vergelijken.

Inschrijven bij een register van de NVWA

Iedereen die levensmiddelen produceert, verwerkt of verkoopt moet ingeschreven staan in een register van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA controleert of er volgens de regels gehandeld wordt met betrekking tot de bereiding, verwerking en verkoop van voedsel.

Daarnaast dient gewerkt te worden volgens de HACCP, dit staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Dit is een veiligheidsanalyse die waarborgt dat eten niet in gevaar komt. Kortom: er moet gebruik gemaakt worden van een goedgekeurde hygiënecode. Deze codes zijn te vinden op de website van de NVWA.

Betaalverkeer

Betalingen versturen en ontvangen

Om betalingen te doen en te ontvangen dient betalingsverkeer georganiseerd te worden. Vaak hoort hier het openen van een zakelijke rekening bij. Deze rekeningen kunnen hier vergeleken worden.

Betaalmogelijkheden voor gasten

Het is van belang om over betaalmogelijkheden na te denken. Een QR-code, mobiel pinapparaat, contant, er zijn meerdere voor- en nadelen die kunnen spelen. Een bank kan hierbij vaak adviseren.

Boekhouding

Het bijhouden van boekhouding is iets wat van elke ondernemer verwacht wordt. Dit kan in het begin wat ingewikkeld lijken voor ondernemers die voor het eerst een bedrijf starten. Tegenwoordig bestaat er boekhoudingssoftware die het proces versimpelt en het bijhouden van administratie vergemakkelijkt.

Zorg voor een goede administratie

Als horecaondernemer aan de slag? Zorg dan voor een goede administratie en houd eenvoudig en snel de boekhouding en urenregistratie bij. Maak gebruik van de online boekhoudprogramma’s die deze functies bieden. Profiteer nu van een speciale actie van E-Boekhouden: 15 maanden lang gratis het boekhoudprogramma uitproberen.

Nu 15 maanden gratis
e boekhouden logo

Personeel werven

Het personeel is het hart van een horecabedrijf, daarom behoeft het aandacht om ze doelbericht te werven. Dit kan op verschillende manieren.

Vacatures plaatsen

De meest logische stap is het plaatsen van vacatures. Dit. kanvia kranten, vakbladen, websites en op sociale media.

Contact onderhouden met vakopleidingen

Contact hebben met een school of opleidingsinstituut biedt de mogelijkheid om stages, bijbanen en startersplekken aan te bieden. Let wel, om een erkend leerbedrijf te worden heb je eerst een SVH diploma tot Leermeester nodig.

Uitbesteden

Mocht het werven van personeel moeizaam gaan, dan is het mogelijk om een uitzend- of detacheringsbureau in te schakelen. Zij nemen de werving van horecapersoneel over.

Veelgestelde vragen

Hoeveel winst maakt een restaurant?

De winst van een restaurant verschilt onderling, en heeft onder meer te maken met het succes van het bedrijf en de locatie ervan. Zo verdient een bedrijf met een perfecte locatie en goede naamsbekendheid natuurlijk meer. Over het gemiddelde bedrijfsresultaat valt wel wat te zeggen, dat bedroeg in 2019 14,7 procent. Dat houdt in dat er op elke euro omzet ongeveer 15 cent winst wordt gemaakt.

Hoeveel verdien ik als restaurant eigenaar?

Het gemiddelde jaarinkomen van een restauranteigenaar wordt niet centraal bijgehouden, de schattingen variëren nogal. Wel valt er iets te zeggen over ondernemers met personeel, zij verdienen volgens het Centraal Planbureau over het algemeen 80.000 euro bruto.

Wat kost een horeca medewerker per uur?

Als vuistregel kan genomen worden dat een medewerker ongeveer 130 procent van zijn of haar uurloon kost. In het geval dat een werknemer €12,75 per uur krijgt, kost het een ondernemer in werkelijkheid €16,57 per uur.