Investeringsaftrek

Bepaald bedrag investeren
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Bijgewerkt op: 4 augustus 2023
 • Gecontroleerd op: 4 augustus 2023
 • Leestijd: 19 minuten

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor investeringsaftrek. De investeringsaftrek is een van de mogelijkheden voor een ondernemer om geld te besparen. Wat houdt de investeringsaftrek in? Welke soorten zijn er? En wat is in 2023 de hoogte van de investeringsaftrek?

Wat is investeringsaftrek?

Investeringsaftrek is een regeling waarmee een ondernemer minder belasting hoeft te betalen. Een deel van het bedrag dat wordt geïnvesteerd, mag afgetrokken worden van de winst. Hiermee kan een ondernemer geld besparen. Er zijn in Nederland drie soorten investeringsaftrek. Namelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en VAMIL. Om in aanmerkingen te komen met deze regelingen, moet een ondernemer voldoen aan een aantal voorwaarden.

De investeringsaftrek voor zzp’ers

Afbeelding fiscale winst

Een zzp’er investeert doorgaans in zijn bedrijf. Stel een zzp’er schaft bijvoorbeeld een nieuwe laptop of nieuwe gereedschappen aan. Is het een investering van boven de € 450? Dan mag hij van de Belastingdienst een deel van het aankoopbedrag van die laptop of de nieuwe gereedschappen aftrekken van zijn winst. Hij bespaart dus geld door te investeren. De investeringsregeling is een extra fiscale regeling voor zzp’ers. Zo krijgt een zzp’er ook nog de mogelijkheid om zijn bedrijfsmiddelen, zoals laptops en gereedschappen, af te schrijven. Bij dit afschrijven van bedrijfsmiddelen mogen investeringen onder de € 450 in één keer van de belasting worden afgetrokken. Investeringen boven dat bedrag dienen in delen, dus verdeeld over een aantal jaren, van de belasting worden afgetrokken. Met een boekhoudprogramma kan een ondernemer snel en makkelijk de investeringsaftrek berekenen.

Snel en makkelijk de investeringsaftrek berekenen?

Met een boekhoudprogramma kan een ondernemer snel en makkelijk de investeringsaftrek berekenen. Vergelijk snel en gemakkelijk de beste boekhoudprogramma’s.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

De soorten investeringsaftrek

Er is niet één investeringsaftrek. Onder de term investeringsaftrek vallen verschillende soorten aftrek:

Vrijwel alle ondernemers investeren in bedrijfsmiddelen. Voor de kleinschaligheidsaftrek komen ze dus hoogstwaarschijnlijk het eerste in aanmerking.

De Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsaftrek is er voor zzp’ers die investeringen in bedrijfsmiddelen hebben gedaan, zoals een bedrijfsauto, kantoormeubelen of een laptop. Om voor dit belastingvoordeel in aanmerking te komen, moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden KIA

 • Een zzp’er moet ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Hij voldoet aan deze voorwaarde als zijn bedrijf deelneemt aan het economisch verkeer en winst maakt.
 • Het bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • Er wordt minstens € 2601 per jaar geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. 
 • De maximale investering in bedrijfsmiddelen, om in aanmerking te komen voor de KIA, is €353.973 per jaar. 
 • In een bedrijfsmiddel moet minimaal een bedrag van € 450 zijn geïnvesteerd. Wordt er minder dan € 450 uitgegeven voor het aanschaffen van een bedrijfsmiddel? Dan betreft het ‘reguliere zakelijke kosten. Deze kosten mogen na aanschaf van het bedrijfsmiddel worden afgetrokken van de belasting.

Hoogte investeringsaftrek in 2023

InvesteringsbedragAftrek KIA
€ 0 – € 2.6000%
€ 2.601 – € 63.71628%
€ 63.717 – € 117.991€ 17.841
€ 117.992 – € 353.973€ 17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 117.991
€ 353.974 of hoger0%

De hoogte van de aftrek in 2023 is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag door de ondernemer. Van deze investering wordt een bepaald percentage genomen. Enkele bedragen en percentages:

Afbeelding de aftrek hangt af van verschillende voorwaarden

De kleinschaligheidsaftrek als een zzp’er een bedrijf heeft met anderen

Er zijn zzp’ers die samen met anderen een bedrijf hebben. Dan gelden er wat betreft de KIA andere regels. Is het bedrijf een vennootschap onder firma (vof) of maatschap? Bij het bepalen van de kleinschaligheidsinvestering wordt er dan gekeken naar de totale investering die door het samenwerkingsverband is gedaan. 

Uitzonderingen op de kleinschaligheidsinvesteringsregeling

Niet alle door zzp’ers aangeschafte bedrijfsmiddelen worden door de Belastingdienst gezien als aftrekposten. Er zijn een aantal uitzonderingen. Er is dan geen recht op investeringsaftrek.

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

Er zijn zzp’ers die investeren in duurzame energie, in nieuwe, energiezuinige bedrijfsmiddelen of andere energie investeringen. Ze kopen bijvoorbeeld zonnepanelen of ze maken hun bedrijfspand energie-neutraal. Dan kunnen ze gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek. Zzp’ers die in 2023 gebruikmaken van de energie-investeringsaftrek mogen in 2023 45,5% van hun investeringsbedrag aftrekken van de winst. Uiteraard moet er om in aanmerking te komen voor de EIA aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden EIA

 • Het bedrijfsmiddel waarin de zzp’er heeft geïnvesteerd moet vermeld staan op de energielijst van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en erkend zijn als energie-investering door het Ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken. Deze energielijst is na even googelen (zoekvenster: energielijst RVO) snel gevonden.
 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder zijn gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel moet op tijd, dat is binnen drie maanden na de bestelling van het bedrijfsmiddel, worden gemeld.
 • Er moet in 2023 minimaal een bedrag van € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn geïnvesteerd. Het maximaal te investeren bedrag per kalenderjaar is in 2023 € 136 miljoen euro.

Een ondernemer wil het liefst zoveel mogelijk voordeel behalen. Let op! De energie-investeringsaftrek (EIA) mag gecombineerd worden met de kleine investeringsregeling (KIA) Het gebruikmaken van deze mogelijkheid levert hoogstwaarschijnlijk extra voordeel op. 

> Ga naar Energielijst 2023 van RVO

De Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Ook de milieu-investeringsaftrek stelt zzp’ers in de gelegenheid om een deel van de gedane investeringen in bedrijfsmiddelen af te trekken van de winst. Een ondernemer heeft daarom belastingvoordeel bij milieuvriendelijke investeringen. Bij de MIA kan er een bepaald percentage van de winst worden afgetrokken. Het toe te passen percentage is afhankelijk van de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel en van de milieu effecten. De drie mogelijke percentages zijn 27%, 36% en 45%. Welk percentage is van toepassing? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet de milieulijst van de RVO worden geraadpleegd.

Milieu-investeringen worden door het RVO onderverdeeld in drie categorieën. De tarieven van 2023 zijn:

InvesteringsbedragAftrek MIA
Categorie I45%
Categorie II36%
Categorie II27%

Voorwaarden MIA

De bij de energie-investeringsaftrek genoemde voorwaarden zijn ook van toepassing op de milieu-investeringsaftrek:

 • Er moet minimaal € 2.500 in een bedrijfsmiddel zijn geïnvesteerd. Het verrekenen van verliezen wordt beperkter.
 • Het bedrijfsmiddel moet op de milieulijst van de RVO staan.
 • Het bedrijfsmiddel mag niet eerder zijn gebruikt.
 • Het totaalbedrag van de investeringen mag niet hoger zijn dan € 25 miljoen.

De Willekeurige aftrek milieu-investeringen (VAMIL)

Er zijn milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de VAMIL. Voor het aftrekken van een deel van het investeringsbedrag van de winst kunnen zzp’ers dan gebruikmaken van de VAMIL. Investeringen kunnen dan op ieder gewenst moment worden afgetrokken van de winst. Er kan dus voor worden gekozen om deze aftrek uit te stellen naar volgend jaar. Dat kan een zzp’er bijvoorbeeld doen als hij verwacht dat hij volgend jaar geen grote bedragen zal investeren. Bij gebruikmaking van deze investeringsregeling mag maximaal 75% van de het geïnvesteerde bedrag in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden afgetrokken van de winst.

Kiezen voor de MIA of voor de VAMIL?

Niet zelden worden de MIA en de VAMIL met elkaar gecombineerd. Er zijn milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de MIA. Andere milieu-investeringen komen in aanmerking voor de VAMIL. Deze investeringen staan op de Milieulist van het RVO. Deze milieulijst is snel te vinden op google (zoekvenster: milieulijst RVO).

Snel en makkelijk de investeringsaftrek berekenen?

Met een boekhoudprogramma kan een ondernemer snel en makkelijk de investeringsaftrek berekenen. Vergelijk snel en gemakkelijk de beste boekhoudprogramma’s.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding
Wat is investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een regeling waarmee ondernemers minder belasting hoeven te betalen. Hiermee kan een ondernemer geld besparen. Om hier gebruik van te kunnen maken, dient een ondernemer te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Welke investeringen tellen niet mee?

Niet iedere investering geeft recht op aftrek. Een ondernemer moet voldoen aan verschillende voorwaarden om in aanmerking te komen met investeringsaftrek. Investeringen in bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro kosten, geven geen recht op aftrek. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderen. Deze zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.