Zakelijke laptop afschrijven 

header
  • Auteur:

    Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een hbo bachelor in de Nederlandse taal.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 6 minuten

Wie een onderneming heeft, zal te maken krijgen met het aanschaffen van bedrijfsmiddelen. In tegenstelling tot privé-aanschaffingen, kunnen deze vaak fiscaal voordelig worden aangeschaft. Dat geldt niet alleen voor een bedrijfspand, auto’s, vergunningen en machines, maar ook voor de inventaris. Wie een kantoorpand heeft en bureau’s nodig heeft voor de werkzaamheden, zal deze van de fiscale winst kunnen aftrekken. Een van de meestvoorkomende investeringen zijn laptops en computers. Hoe gaat een laptop afschrijven en van de winst aftrekken in zijn werk? Hieronder zetten we de belangrijkste informatie op een rij.

Wat is zakelijk afschrijven?

Een investering afschrijven, of het afschrijven van bedrijfsmiddelen, houdt in dat een ondernemer de aankoop van een bedrijfsmiddel verspreidt over een aantal jaren. Hiernaast wordt de investering in mindering gebracht op de winst van het bedrijf, waardoor de winst lager is en er minder belasting betaald hoeft te worden. De rekensom voor de jaarlijkse afschrijving is: aanschafkosten minus de restwaarde, gedeeld door de vermoedelijke gebruiksduur. Er gelden een aantal uitzonderingen, zo hoeft er niet voor elk klein dingetje een afschrijving geregeld worden. De Belastingdienst heeft een minimumwaarde van € 450 exclusief btw ingesteld. Een laptop of mobiel die onder dat bedrag uitkomt mag direct als kostenpost worden geboekt in het jaar van de aanschaf.

Waarom zakelijk afschrijven?

Laptop afschrijven

Het kostenplaatje kan voor ondernemers gauw oplopen op het moment dat ze net beginnen, willen uitbreiden of wanneer er onvoorziene omstandigheden plaatsvinden. Investeringen zijn vaak nodig voor het functioneren van het bedrijf of de dienstverlening, daarom is het goed om te weten dat een investering afschrijven een hoop kosten kan drukken, en dat een aanschaf zoals een laptop aftrekbaar is van de winst. Wel is het belangrijk om te onthouden dat investeringen van boven de € 450 exclusief btw voor maximaal 20% per jaar kunnen worden afgeschreven. Over het algemeen duurt het dus vijf jaar voordat een aankoop volledig is afgeschreven. 

Zakelijk en privé gescheiden houden?

Open een zakelijke rekening! Onderneming.nl biedt een overzicht van de beste zakelijke rekeningen om de juiste keuze te maken.

Vergelijk zelf
zakelijke rekening

Hoe zakelijk afschrijven?

Een laptop afschrijven kan gedaan worden op een aantal manieren. Allereerst is de afschrijving berekenen van belang, hierdoor wordt inzichtelijk hoeveel geld er per jaar van de winst afgetrokken kan worden. Om het inzichtelijker te maken volgt hier een rekenvoorbeeld. Afschrijving laptop:

Indien de laptop niet aan het begin van het jaar, maar bijvoorbeeld aan het eind wordt aangeschaft, kan niet de volledige 20% over het eerste jaar worden afgeschreven.

Koopt een ondernemer de laptop in oktober? Dan mag er voor de resterende 3 maanden, ofwel 25% van de € 200 worden afgeschreven, dat komt neer op € 50.

Het afschrijven zelf gebeurt in de boekhouding, dit kan een ondernemer zelf doen maar ook een boekhouder weet hier raad mee. In het geval dat er gebruik wordt gemaakt van boekhoudingssoftware, kan dit gemakkelijk en snel ingevuld worden. Het programma herkent het product en regelt dan vaak de rest, zo is een btw aangifte snel geregeld. Btw terugvragen over de aanschaf van de laptop is ook makkelijk geregeld, en kan vaak al over het eerste kwartaal na de aanschaf. 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

elke ondernemer is btw plichtig

Investeringen die boven de € 450 exclusief btw vallen, kunnen zakelijk worden afgeschreven over minimaal vijf jaar tijd. Naast het minimale bedrag, is er ook nog een drempelbedrag dat hoger ligt waarmee nog meer belastingvoordeel kan worden behaald. Ondernemers die jaarlijks in totaal voor meer dan € 2.400 investeren, komen in aanmerking voor de ‘kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’ (KIA). Dit houdt in dat er over het totale aankoopbedrag maximaal 28% aan belastingvoordeel gerekend kan worden.

Willekeurig afschrijven

Voor startende ondernemingen geldt dat er ook gebruik gemaakt kan worden van willekeurig afschrijven. Hierdoor kunnen ondernemers in bijvoorbeeld het eerste jaar van een investering een hoger bedrag afschrijven dan in het tweede of derde jaar. Ondernemers kunnen voor maximaal 50% aan de totale aanschafprijs afschrijven in het eerste jaar.  

Willekeurig afschrijven zorgt er wel voor dat er in de latere afschrijvingsjaren minder overblijft om van de winst af te trekken. Indien er in die jaren veel winst wordt gemaakt kan dit nadelig zijn.

Soorten gebruiksduur

Belangrijk voor een afschrijving is de tijd en het type gebruik. Deze worden vaak onderverdeeld in technische levensduur en economische levensduur. De technische levensduur bepaalt hoe lang een product meegaat totdat het volledig versleten en onbruikbaar is. De economische levensduur verstrijkt wanneer een middel of product geen economisch nut meer heeft, ook al is de technische staat nog niet aan vervanging toe. Wanneer de economische duur korter is dan de technische, mag een onderneming de kortere duur als uitgangspunt gebruiken. 

Veelgestelde vragen:

Hoe schrijf ik een laptop af voor minder dan 450 euro?

Deze kan direct volledig afgeschreven worden. Maar voor de meeste ondernemers geldt dat wanneer zij een laptop nodig hebben, een apparaat van € 450 excl. niet vaak wordt gekozen. De meeste investeringen in deze categorie liggen wat hoger, en het is het ook waard om te kijken of er nog een andere investering kan worden gedaan. Indien een ondernemer een tweede bedrijfsmiddel koopt waardoor hij of zij boven de € 2.400 uit komt, kan de bovengenoemde kleinschaligheidsinvesteringaftrek van toepassing zijn. Een voorwaarde blijft wel dat de investeringen zakelijk gebruikt worden. 

Moet ik een laptop verplicht afschrijven?

In het geval dat iemand er in zakelijke zin niet mee werkt, afschrijven mag niet. Wie de laptop wel voor een onderneming gebruikt doet er verstandig aan om deze af te schrijven, ook al wordt deze zo nu en dan voor privé gebruik ingezet. Een ondernemer mag afschrijven voor zakelijk gebruik. 

Kan ik voor minder dan 5 jaar afschrijven? 

Het afschrijven van een investering van boven de € 450 excl. moet een ondernemer altijd in minimaal 5 jaar afschrijven. Schrijft iemand de aankoop voor een jaar af en wordt de laptop verkocht? Dan kan de laptop ook van de bedrijfsbalans worden gehaald. 

Welke kosten omtrent een afschrijving mogen afgeschreven worden? 

Gemaakte kosten mogen tot de afschrijving gerekend worden, denk hierbij aan installatiewerkzaamheden, een product bedrijfsklaar maken, het aansluiten en instellen van een product of bijvoorbeeld advieskosten. 

Voor hoe lang geldt een afschrijving laptop? 

Na een afschrijving berekenen van de afschrijving laptop kan resterende bedrag worden gedeeld door de vermoedelijke gebruiksduur van het product. Voor laptops en mobiele telefoons geldt meestal dat dit vijf jaar is. Hoe zit het met de restwaarde, laptop s zijn vaak na een jaar of vijf vrij van restwaarde. Uitzonderingen hiervoor zijn bijvoorbeeld dure MacBooks, hierbij kan de restwaarde nog zo’n 20 tot 25% bedragen.