Jaarverslag

jaarverslag
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
  • Leestijd: 5 minuten

Vaak denken ondernemers dat een jaarverslag hetzelfde is als een jaarrekening. Toch is er wel degelijk een verschil tussen die twee. Sommige bedrijven zijn volgens de wet verplicht om een jaarverslag te maken. Maar ook een aantal bedrijven zonder die verplichting maken een jaarverslag. Maar wat is een jaarverslag? En wat is het verschil ten opzichte van een jaarrekening?

Wat is een jaarverslag?

Een jaarverslag is een verslag waarbij je als ondernemer terugkijkt op de bedrijfsactiviteiten van het afgelopen jaar. Hierbij worden de werkzaamheden, de financiën en het beleid in kaart gebracht. Je doet verslag aan anderen over de ontwikkelingen binnen de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld gaan over aandeelhouders, zakenrelaties, banken en personeel.

Jaarverslag voorbeeld

Sommige bedrijven zijn verplicht om een jaarverslag te maken. Ook bedrijven die deze verplichting niet hebben, maken een jaarverslag. De inhoud van het jaarverslag mag je grotendeels zelf bepalen. In het jaarverslag staat meestal het profiel van de organisatie omschreven, zoals de visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethoden en successen van het bedrijf. Een jaarverslag kan dus ook als promotiemiddel worden ingezet. Het is een soort visitekaartje voor de onderneming.

Wanneer wordt een jaarverslag gemaakt?

De meeste ondernemers zijn niet verplicht om een jaarverslag te maken. Alleen een jaarrekening met een balans en resultatenrekening is als afsluiting van het boekjaar voor hen al voldoende. Sommige bedrijven maken een jaarverslag met daarin alleen een toelichting van bepaalde cijfers, ook al zijn zij dit niet verplicht.

In een jaarverslag staat waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt of hoe cijfers of ontwikkelingen tot stand zijn gekomen. Sommige organisaties en bedrijven moeten volgens de wet daarentegen wel elk boekjaar een jaarrekening en jaarverslag deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Bijvoorbeeld bv’s, nv’s, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen (met een onderneming die twee boekjaren achter elkaar minimaal € 6.000.000 omzet per jaar had) en cv’s en vof’s (waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennootschappen zijn). Eenmanszaken daarentegen hoeven geen jaarrekening te deponeren bij de KvK.

De inhoud van een jaarverslag

De inhoud van een jaarverslag kent geen vast model. Het is wel verplicht om een jaarrekening op te stellen. Verder mag je zelf weten hoe je het jaarverslag inricht. In het jaarverslag staat vooral niet-financiële informatie. Volgens de wet geeft een jaarverslag een getrouw beeld wat betreft de toestand op de balansdatum en de ontwikkeling van de rechtspersoon gedurende het boekjaar.

Een jaarverslag bestaat meestal uit de visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethoden en successen. Eigenlijk is het een soort van verantwoording die je aflegt aan klanten en andere geïnteresseerden. Het is belangrijk dat de gepubliceerde cijfers, gegevens en feiten juist en volledig zijn en dat er een realistisch beeld wordt gegeven van hoe het bedrijf ervoor staat. Iedereen moet op de inhoud van het jaarverslag kunnen vertrouwen.

Let op: De inhoud van het jaarverslag moet kloppend zijn met de informatie die in de jaarrekening staat.

Financieel jaarverslag versus jaarrekening

Een financieel jaarverslag lijkt op een jaarrekening. Toch mogen die twee niet met elkaar vergeleken worden. In een jaarrekening worden de balans en de winst- en verliesrekening beschreven. Hiermee wordt voornamelijk de financiële informatie over de resultaten van het afgelopen boekjaar gegeven. Cijfers uit de jaarrekening zijn verplicht voor de Belastingdienst. Veel bedrijven maken dan ook alleen een jaarrekening voor de Belastingdienst.

Jaarverslag maken met een boekhoudprogramma?

Vergelijk de beste boekhoudprogramma’s op Onderneming.nl en maak snel en makkelijk een jaarverslag.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Vooruitblikken

Steeds meer ondernemingen zien het jaarverslag als een extra vorm van pr-materiaal. Het schrijven over de toekomst is populair. Het vooruitblikken is voor ondernemingen niet alleen een verplicht onderdeel van het jaarverslag, maar ze kunnen dit ook gebruiken om aan hun publieke relaties te werken.

jaarverslag

Je kan bijvoorbeeld in het jaarverslag vertellen welke nieuwe activiteiten je het komende jaar denkt te starten. Ook samenwerkingen of veranderingen die op komst zijn kunnen beschreven worden. Veel klanten of geïnteresseerden van jaarverslagen vinden het hoofdstuk met daarin de verwachtingen voor de toekomst erg belangrijk, dus besteed hier voldoende aandacht aan.

Het verslag hoeft niet in chronologische volgorde worden geschreven. Wel is het van belang dat er een inhoudelijk verhaal wordt verteld. Er moet een duidelijke link gelegd worden tussen zaken uit het verleden en plannen voor de toekomst. Dit wordt dan weer onderbouwd door behaalde cijfers en resultaten.

Voor wie wordt een jaarverslag gemaakt?

Je kan verschillende soorten jaarverslagen schrijven. Zo heeft een financieel jaarverslag een andere doelgroep dan een milieuverslag. Je moet als ondernemer altijd goed bedenken voor wie je het jaarverslag schrijft. Op basis daarvan worden de inhoud, schrijfstijl en opmaak bepaald.

Veelgestelde vragen

Wat is een financieel jaarverslag?

Een financieel jaarverslag is een verslag waarbij de nadruk op de financiën ligt. Er zijn veel mensen die een financieel jaarverslag met een jaarrekening verwarren. Er zijn veel bedrijven die wel een jaarrekening hebben, maar geen jaarverslag. Een jaarverslag is voor de meeste bedrijven ook geen verplichting. Bij een jaarverslag mag de ondernemer deels de inhoud zelf bepalen.

Wanneer moet een jaarverslag worden gemaakt?

De meeste ondernemers zijn niet verplicht om een jaarverslag te maken. Een jaarrekening met balans en resultatenrekening is voor de Belastingdienst al voldoende.

Grotere bedrijven daarentegen moeten meer verantwoording afleggen. In dat soort gevallen is een jaarverslag niet weg te denken. Sommige organisaties en bedrijven zijn volgens de wet dan ook verplicht om elk boekjaar een jaarrekening en jaarverslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Hoe maak ik een jaarverslag?

Je kan een jaarverslag op verschillende manieren maken. De meest gebruikelijke manier is om dit online te doen. Sterker nog: bij een online jaarverslag is er veel meer mogelijk. Daarnaast bespaart het maken van een jaarverslag online tijd en geld. In het jaarverslag bespreek je vervolgens de visie, missie, marketingstrategieën, doelstellingen, werkmethoden en successen van de onderneming.