Bedrijfsverzekeringen

header

Wat zijn zakelijke verzekeringen?

Ondernemen is gaaf maar ook spannend. Het biedt oneindig veel mogelijkheden, maar brengt ook vele bedrijfsrisico’s met zich mee. Er kan bijvoorbeeld een conflict ontstaan met een medewerker, leverancier of klant. Dit kan financieel en juridisch lastige situaties opleveren. Gelukkig kunnen ondernemers zich hier tegen verzekeren door middel van verschillende zakelijke verzekeringen. Verzekeringen zijn aangepast op de grootte van een bedrijf. Verzekeringen zijn dus ook mogelijk voor bijvoorbeeld een zelfstandig ondernemer. Een ondernemer kan een bedrijfsverzekering vaak gemakkelijk online afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij. 

Bedrijfsverzekeringen voor een onderneming

Ondernemen brengt veel bedrijfsrisico’s met zich mee. Maar welke bedrijfsverzekering is nodig? Informeer goed over verschillende soorten bedrijfsverzekeringen en breng de bedrijfsrisico’s in kaart. Dit is voor startende ondernemers ook een belangrijk onderdeel van het opzetten van een eigen bedrijf.

Er zijn een aantal verplichte verzekeringen voor een onderneming, maar alleen als aan bepaalde eisen wordt voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf met werknemers en een bestelauto. Mocht een ondernemer zeker willen weten of hij beschikt over de de juiste bedrijfsverzekeringen? Dan kan hij een verzekeringsadviseur in schakelen. Deze adviseur bekijkt en vergelijkt bedrijfsverzekeringen bij verschillende verzekeraars. Ook brengt hij in kaart welke bedrijfsverzekeringen daadwerkelijk nodig zijn.

Verplichte verzekeringen voor een ondernemers 

Verzekeraars, verzeker, inventaris, bedrijfsinventaris

Er zijn een aantal verzekeringen die volgens de overheid verplicht zijn. Een bedrijfsautoverzekering is verplicht bij bezit van een bedrijfsauto. Evenals het bezitten van een bedrijfspand, hiervoor is een opstalverzekering verplicht. Ook is in sommige gevallen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht.

Personeel

Heeft onderneming personeel in dienst? Dan moeten hiervoor premies worden betaald. Dit zijn werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Deze verzekeringen gelden voor iedere werknemer en worden betaald via de loonheffingen.

Voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Werknemersverzekeringen

Deze verzekering verzekert werknemers als ze ziek, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

  • Werkloosheidswet
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  • Ziektewet-uitkering, indien medewerkers ziek zijn.
  • Wet Arbeidsongeschiktheid

Voor sociale verzekeringen

Volksverzekering

De bevolking in Nederland met een woning en werk betaalt premie voor een volksverzekering. 

  • Algemene Ouderdomswet
  • Algemene nabestaandenwet
  • Wet langdurige zorg

juridische conflicten verzekeren

Aansprakelijkheidsverzekeringen en juridische conflicten

Aansprakelijkheid verzekeren kan waardevol zijn. Het dekt namelijk het risico van aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld schade bij klanten, zowel financieel als materieel. Hiervoor zijn verschillende soorten verzekeren.

Voor beroepsfouten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is in sommige gevallen verplicht. Het verzekert tegen schade gemaakt door foutief advies. Werkt een ondernemer in de bouw? Dan is een Construction Allrisk ook verstandig. Dit dekt schade ontstaan aan bouwwerken en hulpmaterialen.

Voor juridische conflicten

Rechtsbijstandverzekering 

Met een rechtsbijstandverzekering wordt juridische bijstand verzekerd bij juridische conflicten met leveranciers, klanten en werknemers. In dit geval wordt juridische hulp wordt gedekt.

Voor schade aan derden

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt voor kleine ongelukken. Bijvoorbeeld wanneer personeel bij een klant een pot omstoot. 

Voor bestuurlijke fouten

Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering

Met deze verzekering zijn alle medewerkers van een organisatie verzekerd tegen schadeclaims na een bestuurlijke fout.


eigen terrein, verzeker, profiteer direct, ga direct, bedrijfsinventaris

Schadeverzekeringen: materiële schade

Een bedrijf runnen brengt veel risico’s met zich mee. Producten uit een inventaris en kantoorapparatuur kunnen bijvoorbeeld verwoest worden door brand. Deze materiële schade kan worden gedekt door verschillende verzekeringen. 

Voor bedrijfsschade

Bedrijfsschadeverzekering

Verzekert tegen omzetverlies wanneer de bedrijfsvoering stil komt te liggen door bijvoorbeeld brand of waterschade. 

Voor schade aan goederen

Goederenverzekering 

Door een goederenverzekering wordt alle schade door bijvoorbeeld diefstal aan goederen verzekerd, inclusief grond- en hulpstoffen.

Voor schade aan inventaris

Inventarisverzekering

Het verzekeren van de inventaris (bedrijfsmiddelen) tegen schade door bijvoorbeeld diefstal of waterschade. Ook wel de zakelijke inboedelverzekering genoemd. 

Voor schade aan bedrijfspand

Opstalverzekering 

Dekt schade aan een bedrijfspand door bijvoorbeeld diefstal, storm of vandalisme. Deze verzekering is een verplicht als de organisatie een bedrijfspand bezit.

Voor schade aan bedrijfsauto

Bedrijfsautoverzekering

Is het bedrijf in het bezit van een zakelijke auto of bedrijfsauto? Denk bijvoorbeeld aan een bestelbus. Dan is een bedrijfsautoverzekering een verplicht. Het is van belang dat de auto zakelijk staat geregistreerd. Deze verzekering is over het algemeen duurder dan een particuliere autoverzekering. Wordt een auto alleen gebruikt voor woon-werkverkeer? Dan is het ook mogelijk de auto privé te verzekeren.

Voor schade aan glas van bedrijfspand

Glasverzekering 

Glasschade aan een bedrijfspand wordt meestal niet meeverzekerd met een opstalverzekering. Met deze verzekering wordt het glas van een bedrijfspand of winkelpand verzekerd. Zo wordt plotselinge schade aan glas betaald dat bij het bedrijfspand hoort.


Verzekeringen ZZP

Een zzp’er wil bezig zijn met waar hij goed in is: ondernemen. Maar ook zzp’ers lopen risico’s. Een aantal verzekeringen die handig om zijn af te sluiten zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de cyberverzekering.

Voor arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) geeft een ondernemer dekking bij arbeidsongeschiktheid. Een ondernemer wordt namelijk niet doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid. In het speciaal bij zelfstandigen, zij moeten directe uren maken om inkomen te genereren. Als zij dit niet meer kunnen, verdienen zij geen geld. Zij kunnen dan al snel in financiële problemen raken. Gelukkig kunnen ondernemers dit risico dekken door een AOV.

Voor bescherming tegen datalekken

Cyberverzekering 

Tegenwoordig maakt iedereen gebruik van het internet en computers. Hierop worden waardevolle gegevens bewaard. Uiteraard is het verstandig een computer te beschermen tegen virussen, hacks, phishing en datalekken. Maar steeds vaker zijn kleinere ondernemingen de dupe hiervan. Het afsluiten van een cyberverzekering is daarom zeker het overwegen waard. De schade door cybercrime wordt dan vergoed. Ook krijgt de zzp’er hulp bij het herstellen van het computersysteem.


Overige verzekeringen

Voor samenwerkingen

Compagnonsverzekering

Ondernemen kan alleen maar ook samen met een compagnon. Een compagnonsverzekering is een bedrijfsverzekering die van belang is wanneer er sprake is van 2 of meer eigenaren. Het is namelijk een soort overlijdensrisicoverzekering voor compagnons. De eigenaren betalen premie op het leven van de compagnon. Deze kruislingse afsluiting voorkomt dat een eigenaar bij uitkering belast wordt met successierecht. De premie wordt niet verrekend uit het vermogen van de overledene. Het is van belang deze verzekering zorgvuldig vast te leggen om misverstanden te voorkomen. Het maken van duidelijke afspraken is hiervoor essentieel.

Wat gebeurt er bij het overlijden van een compagnon?

Wanneer een compagnon komt te overlijden, keert deze een verzekerd bedrag uit aan de achterblijvende compagnon(s). Met dit bedrag kan bijvoorbeeld het aandeel van de overleden compagnon worden overgenomen. Een compagnonsverzekering geeft dekking aan mogelijke financiële gevolgen/ risico’s bij nalatenschap van een overleden zakenpartner.

Waar op letten bij het afsluiten van een bedrijfsverzekeringen?

Veelgestelde vragen

Wat is een bedrijfsverzekering?

Ondernemen biedt veel mogelijkheden, maar levert ook risico’s op. Met een bedrijfsverzekering kunnen veel ondernemingsrisico’s worden gedekt. Er zijn verschillende verzekeringen voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid en schade. Daarnaast is het voor een ondernemer ook handig een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hebben, voor als de ondernemer wat overkomt. Verzekeringen voorkomen dat een onderneming door omstandigheden in financiële problemen komt.

Welke bedrijfsverzekeringen afsluiten?

Elke onderneming is verschillend en heeft daardoor behoefte aan verschillende verzekeringen. Om deze reden is het verstandig informatie in te winnen over alle soorten bedrijfsverzekeringen. Dit laat een ondernemer namelijk over mogelijke risico’s nadenken.

Wat voor verzekering heeft een zzp’er nodig?

Voor een zzp’er zijn er verschillende verzekeringen. Geeft de zpp’er advies? Dan is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering belangrijk. Ook de AOV is belangrijk. Maar het is verstandig om alle soorten bedrijfsverzekeringen langs te lopen. Maak ook een afweging van het risico voor de zzp’er. De ene zpp’er heeft namelijk meer risico’s dan de ander.

Welke bedrijfsverzekeringen zijn verplicht?

De enige verplichtte verzekering is de zorgverzekering voor iedere inwoner van Nederland. Maar in bepaalde situaties kunnen de volgende verzekeringen verplicht zijn: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een bedrijfsautoverzekering, een opstalverzekering en het betalen van premies voor werknemers. 

verzekerd, verzeker, vaste kosten, controleren