Duurzaam ondernemen

duurzaam ondernemen header
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
 • Leestijd: 11 minuten

Steeds meer ondernemers streven naar duurzaam ondernemen en willen de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering maken. Je speelt als ondernemer namelijk een essentiële rol in het vormgeven van een duurzamere toekomst voor onze planeet en samenleving. Maar wat zijn precies de mogelijkheden? Op deze pagina wordt een overzicht getoond van waardevolle informatie en praktische tips over duurzaam ondernemen, zodat je een positieve impact kan creëren en kan bouwen aan een betere toekomst.

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen, ook wel bekend als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is een benadering van ondernemerschap die gericht is op het creëren van langdurige waarde op economisch, sociaal en milieugebied. Duurzaam ondernemen gaat verder dan alleen streven naar winst en richt zich op het vinden van een evenwicht tussen de behoeften van het bedrijf, de samenleving en het milieu.

Bij duurzaam ondernemen hou je als ondernemer rekening met de impact van je activiteiten op het milieu, bijvoorbeeld door te streven naar energie-efficiëntie, het verminderen van afval en het gebruik van hernieuwbare bronnen. Daarnaast zet je je in voor sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit, door bijvoorbeeld te focussen op eerlijke arbeidspraktijken, diversiteit en het ondersteunen van lokale gemeenschappen. Daarnaast streven duurzame ondernemingen naar transparantie en ethisch gedrag in hun zakelijke praktijken. Duurzaam ondernemen is een evoluerend concept dat voortdurende inspanningen en betrokkenheid vereist om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en een positieve verandering te bewerkstelligen.

people illustratie

People

Wat doet de onderneming voor mensen? (consumenten en personeel)

planet illustratie

Planet

Invloed van onderneming op het milieu (ecologische voetprint minimaal houden)

profit illustratie

Profit

Kijken naar lange termijnplanning
(duurzame producten en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen)

Duurzaam ondernemen, hoe doe ik dat?

In een tijd waarin duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt, is het voor bedrijven essentieel om zich bewust te worden van hun impact op het milieu en de maatschappij. In het onderstaande overzicht worden een aantal praktische stappen getoond die je als ondernemer kan doorvoeren om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering. Van eenvoudige quick wins tot meer strategische benaderingen:

Duurzame bedrijfsvoering

Starten met een duurzame bedrijfsvoering begint met bewustwording en het stellen van concrete doelen. Identificeer gebieden waarin verbeteringen mogelijk zijn, zoals energie-efficiëntie en afvalbeheer. Stel meetbare doelen en maak een actieplan. Betrek medewerkers en creëer bewustzijn. Werk samen met partners en brancheorganisaties. Monitor prestaties en blijf evalueren en verbeteren. Duurzaam ondernemen biedt kansen om kosten te besparen, nieuwe markten te betreden en een positieve impact te genereren.

Hulp bij hoge energiekosten

Bij stijgende energieprijzen kan het een uitdaging zijn om de kosten onder controle te houden. Gelukkig zijn er verschillende manieren om hulp te krijgen. Begin met het identificeren van energiebesparende maatregelen, zoals het verbeteren van isolatie, het installeren van energiezuinige apparaten en het bewust omgaan met energieverbruik. Daarnaast worden er subsidies en financiële ondersteuningen aangeboden voor duurzame investeringen. Raadpleeg energieadviseurs en brancheorganisaties voor deskundig advies en begeleiding.

Kantoorpand

Ook het verduurzamen van kantoorpanden is een groeiende trend in het bedrijfsleven. Het draait om het maken van milieuvriendelijke en energie-efficiënte keuzes om kosten te besparen en een gezonde werkomgeving te creëren. Belangrijke stappen zijn het verbeteren van energie-efficiëntie, bijvoorbeeld door isolatie en energiezuinige verlichting, en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen. Het verminderen van afval, het gebruik van duurzame materialen en het stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer zijn ook essentieel. Door deze maatregelen te nemen, kunnen kantoorpanden een positieve rol spelen in de transitie naar een groenere en duurzamere toekomst.

Belangrijke verandering in 2026: Warmtepomp verplicht bij cv-ketelvervanging

Vanaf 2026 moeten hybride warmtepompen worden geïnstalleerd als minimale standaard voor het verwarmen van winkels, kantoren, woningen en scholen. Bij het vervangen van de cv-ketel dient er overgestapt te worden op een duurzamer alternatief, zoals een warmtepomp.

Duurzame mobiliteit

Het bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer speelt ook een grote rol bij verduurzaming. Hiermee wordt niet alleen de CO2-uitstoot verminderd, maar wordt ook de productiviteit van je medewerkers positief beïnvloed. Ook het aanmoedigen van de stap naar elektrische auto’s draagt bij aan duurzamer ondernemen.

Duurzame inkoop

Duurzame inkoop is een belangrijke pijler van verantwoord ondernemen. Het omvat niet alleen het streven naar milieuvriendelijke producten, maar ook het integreren van sociale aspecten in het inkoopproces. Bij duurzame inkoop gaat het om het maken van bewuste keuzes, zoals het selecteren van leveranciers die groene stroom gebruiken en het beoordelen van hun sociale impact.

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaam personeelsbeleid is essentieel voor een verantwoord bedrijf. Het richt zich op het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers op de lange termijn, wat leidt tot hogere medewerkerstevredenheid. Investeer in goede arbeidsvoorwaarden, werk-privébalans, opleiding en een inclusieve werkcultuur. Zo wordt aan een duurzame organisatie gebouwd waar medewerkers zich gewaardeerd voelen en zich kunnen ontplooien.

Afval scheiden

Het belang van afval scheiden binnen een bedrijf kan niet worden onderschat. Door bewust afvalbeheer en het implementeren van een effectief scheidingsbeleid kan je de ecologische voetafdruk van je bedrijf verkleinen en bijdragen aan een duurzamere wereld. Afval scheiden helpt bij het verminderen van de hoeveelheid stortafval, bevordert recycling en hergebruik en draagt bij aan een schoner milieu. Het is een eenvoudige en kostenefficiënte manier om positieve verandering te creëren en verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomstige generaties.

Elektrisch rijden

Op het gebied van duurzaamheid kan je veel bereiken door bijvoorbeeld een dieselwagen te vervangen door een elektrisch voertuig. Een elektrische auto of bedrijfswagen stoot minder CO2 uit en is stiller en schoner dan een een wagen met verbrandingsmotor. Voor sommige ondernemers kan het prijskaartje een afschrikwekkende werking hebben, maar er bestaan een aantal subsidies die zakelijk elektrisch leasen of kopen aantrekkelijker maken.

Gratis inzameling van verpakkingsafval

Sinds 1 januari 2023 kunnen plastic verpakkingen, drinkkartons en glas kosteloos worden ingezameld via Afval Goed Geregeld. Aanmelden kan op hun website, waarna een bericht wordt verstuurd wanneer de inschrijving voor de regeling opent.

Waarom duurzaam ondernemen?

Voor ondernemers is het van groot belang om duurzaam te ondernemen. Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid nemen voor het milieu, maar ook van het creëren van langdurige waarde op economisch en sociaal gebied.

Duurzaam ondernemen draagt bij aan een betere wereld, verbetert het imago van je bedrijf en zorgt voor een positieve impact op de samenleving. Het doel van duurzaam ondernemen is om niet alleen op korte termijn winst te behalen, maar ook op lange termijn positieve impact te genereren. Bovendien biedt het kansen voor innovatie, kostenbesparing en concurrentievoordeel. Door duurzaamheid te integreren in de bedrijfsstrategie kan er niet alleen een bijdrage geleverd worden aan een duurzamere toekomst, maar ook gebouwd worden aan een succesvol en toekomstbestendig bedrijf.

In onderstaand overzicht worden de voor- en nadelen op een rijtje gezet:

 • Kostenbesparing

  Door energie-efficiënte maatregelen te nemen, afval te verminderen en duurzame praktijken te implementeren, kan je de operationele kosten verlagen op de lange termijn.

 • Concurrentievoordeel

  Duurzaamheid is steeds belangrijker geworden voor consumenten en zakelijke partners. Als je duurzaam onderneemt, kan je je onderscheiden van de concurrentie en aantrekkelijker worden voor klanten en partners.

 • Risicobeheer

  Duurzaam ondernemen houdt ook in dat risico’s worden geminimaliseerd. Door bijvoorbeeld te investeren in alternatieve energiebronnen, kan je minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en mogelijke prijsstijgingen of schaarste vermijden.

 • Positieve reputatie

  Duurzaam ondernemen draagt bij aan een positieve reputatie en imago van het bedrijf. Consumenten en investeerders hebben steeds meer belangstelling voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 • Innovatie en groeikansen

  Duurzaamheid dwingt bedrijven om na te denken over nieuwe manieren van zakendoen, producten en diensten. Het kan leiden tot innovatie en nieuwe groeikansen, zoals het ontwikkelen van milieuvriendelijke producten of het betreden van opkomende duurzame markten.

 • Kosten en investeringen

  Het implementeren van duurzame praktijken en technologieën kan aanvankelijk hogere kosten met zich meebrengen. Het kan tijd en middelen vergen om bijvoorbeeld energie-efficiënte systemen te installeren of duurzame materialen te gebruiken.

 • Complexiteit en uitdagingen

  Duurzaam ondernemen kan complex zijn, vooral voor bedrijven in bepaalde sectoren met complexe toeleveringsketens. Het kan uitdagingen met zich meebrengen, zoals het vinden van duurzame leveranciers, het voldoen aan strenge milieunormen of het aanpassen van bestaande bedrijfsprocessen.

 • Veranderende regelgeving

  Duurzaamheid wordt steeds meer gereguleerd en bedrijven moeten rekening houden met veranderende wet- en regelgeving op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dit kan extra compliance-kosten en administratieve lasten met zich meebrengen.

 • Overgangsperiode

  Het kan tijd kosten om over te schakelen naar duurzaam ondernemen en de vruchten ervan te plukken. Het kan nodig zijn om werknemers op te leiden, processen aan te passen en nieuwe systemen te implementeren voordat de voordelen volledig merkbaar zijn.

Kosten duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen kan aanvankelijk kosten met zich meebrengen, maar het kan ook leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn. Dit hangt af van de specifieke maatregelen en investeringen die je als bedrijf doorvoert. Bij het implementeren van duurzame praktijken kunnen er aanvankelijk kosten zijn, zoals het investeren in energie-efficiënte apparatuur, het aanpassen van productieprocessen, het trainen van personeel en het verkrijgen van certificeringen. Deze initiële investeringen kunnen echter leiden tot besparingen op operationele kosten, zoals energie- en waterverbruik, afvalbeheer en transport.

Hoewel er aanvankelijk kosten zijn verbonden aan duurzaam ondernemen, zijn de langetermijnvoordelen en kansen die dit met zich meebrengt vaak de investering waard. Het is belangrijk om een kosten-batenanalyse uit te voeren en de duurzaamheidsstrategie af te stemmen op de specifieke behoeften en mogelijkheden van het bedrijf. Het is ook goed om in te zien dat verduurzaming niet altijd duur hoeft te zijn. Met kleine stappen kan ook veel bereikt worden. Denk bijvoorbeeld aan enkel locale producten inkopen voor de kantoorlunch.

Subsidies en regelingen

De overheid zet zich actief in om duurzaam ondernemen te bevorderen en heeft diverse fiscale- en financiële regelingen opgezet om duurzame investeringen te ondersteunen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Regeling Groenprojecten: Biedt financiering voor duurzame projecten in onder andere duurzaam bouwen, energiebesparing en duurzame mobiliteit.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): Verstrekt subsidies voor warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en windturbines.

Milieu-investeringsaftrek (MIA): Biedt fiscale voordelen voor de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, waaronder elektrische bestelauto’s.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB: Ondersteunt MKB-ondernemingen bij het inhuren van een energieadviseur voor energieadvies.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA): Stimuleert de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s.

Veelgestelde vragen

Is MVO verplicht voor een bedrijf?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is op dit moment niet wettelijk verplicht in de meeste landen. Het is echter belangrijk om op te merken dat er wel wetten en regels bestaan die bepaalde aspecten van MVO reguleren, zoals milieubescherming, arbeidsnormen en consumentenbescherming.
Steeds meer bedrijven zien de noodzaak om vrijwillig duurzame en verantwoorde praktijken te implementeren, terwijl MVO niet verplicht is. Dit wordt gedreven door verschillende factoren, waaronder klantvraag, reputatie- en merkopbouw, concurrentievoordeel, kostenbesparingen en ethische overwegingen.
Daarnaast kunnen er sector-specifieke regels en normen zijn die van invloed zijn op de verantwoordelijkheden en verplichtingen van bedrijven in bepaalde industrieën. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van relevante wet- en regelgeving en industrienormen die van toepassing zijn op jouw specifieke bedrijfsactiviteiten.

Wat is IMVO en hoe kan ik dit als ondernemer bevorderen?

IMVO, oftewel Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, verwijst naar de verantwoordelijkheid van bedrijven om hun impact op sociaal, milieu- en arbeidsgebied te beoordelen en te beheren, zowel binnen hun eigen organisatie als in de internationale toeleveringsketens. Een ondernemer kan het IMVO bevorderen door het implementeren van duidelijke gedragscodes en beleidsmaatregelen die ethische normen en waarden bevorderen bij alle zakelijke relaties. Door deze maatregelen te nemen, wordt een bijdrage geleverd aan een verantwoorde en rechtvaardige wereldwijde handel.

Wat zijn voorbeelden van duurzame bedrijven?

Een voorbeeld van duurzaam ondernemerschap is het Amerikaanse kledingmerk Patagonia. Zij maken kleding van milieuvriendelijke materialen. Daarnaast is NS ook een duurzaam bedrijf. Zij rijden volledig CO2-neutraal. IKEA streeft op dit moment naar 100% hernieuwbare energie en wordt ook gekenmerkt als een duurzame onderneming.