ZZP naast loondienst

zzp'er naast loondienst
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Bijgewerkt op: 28 augustus 2023
 • Gecontroleerd op: 28 augustus 2023
 • Leestijd: 6 minuten

Veel mensen willen als zelfstandig ondernemer aan de slag gaan. Zzp’ers hebben echter geen garantie op een vast inkomen. Dan kan als parttime zzp’er werken naast de vaste baan een goede middenweg zijn. Hoe werkt het om als parttime zzp’er te werken? Waar moet een ondernemer dan op letten?

Waarom parttime ondernemen naast baan in loondienst?

Zelfstandig ondernemen geeft mensen de kans om van hun hobby werk te maken. Zelfstandig ondernemerschap gaat echter gepaard met onzekerheden. Ondernemers ontvangen geen vast inkomen. Vooral voor starters kan dat spannend zijn. In dat geval kan parttime ondernemen uitkomst bieden.

Parttime ondernemen levert veel voordelen op. Zo kan worden uitgetest of het ondernemerschap de juiste keuze is zonder het vaste inkomen te verliezen. Een parttime ondernemer die in loondienst werkt, loopt zo minder risico’s dan fulltime ondernemers.

Aan de andere kant profiteren fulltime ondernemers van fiscale voordelen, zoals startersaftrek en ondernemersaftrek. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet een ondernemer 1.225 uur per jaar in zijn onderneming stoppen. Dat staat gelijk aan zo’n 24 uur per week zonder vakantiedagen. Dit wordt het urencriterium genoemd.

Voor parttime zzp’ers kan het lastig zijn om aan deze uren te komen. Wanneer iemand ervoor kiest om parttime in plaats van fulltime te ondernemen, kan hij dus belastingvoordelen mislopen als hij onvoldoende tijd in de onderneming stopt. Van regelingen als mkb-winstvrijstelling en/of de kleine ondernemersregeling kan misschien wel gebruik worden gemaakt.

Voordelen

 • Zekerheid door een vast inkomen
 • Zelfstandig ondernemerschap kan met minder risico worden geprobeerd
 • Kans om van hobby en interesses werk te maken
 • Ondernemer kan in aanmerking komen voor kleine ondernemersregeling

Nadelen

 • Kans op fiscale voordelen door urencriterium van Belastingdienst is kleiner
 • Wanneer het bruto inkomen stijgt, kan een deel van het belastbare inkomen in een hogere belastingschijf terechtkomen en kunnen toeslagen stoppen of afnemen

In 6 stappen bedrijf starten naast de vaste baan

Wie als zzp’er naast loondienst aan de slag wil gaan, moet daarvoor een aantal stappen doorlopen. In het onderstaande stappenplan staat wat de startende zzp’er moet doen en welke zaken hij in overweging moet nemen.

Controleer huidige contract en ga in gesprek met de werkgever

Wanneer iemand in loondienst werkt en daarnaast als parttime zzp’er wil gaan werken, moet hij eerst controleren of de werkgever daar toestemming voor geeft. In het contract kan zijn opgenomen dat de werknemer geen tweede baan naast de vaste baan mag hebben. Ook kan het zijn dat de werknemer wegens concurrentiegevaar geen tweede baan in dezelfde sector mag hebben. Controleer daarom altijd wat de mogelijkheden zijn en/of bespreek dit met de werkgever.

Het is niet verplicht om het ondernemersplan met de werkgever te bespreken. Het kan desondanks wel goed zijn om met de werkgever in gesprek te gaan, zodat eventuele juridische conflicten kunnen worden voorkomen. Worden er afspraken met de werkgever gemaakt? Stel deze dan schriftelijk vast.

Stel vast hoeveel uren in loondienst en als zzp’er te gaan werken

Wie als zzp’er naast loondienst wil gaan werken, kan overwegen het aantal uren in loondienst te verminderen. Dit verzoek dient uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum te worden ingediend. Dit kan alleen worden gedaan als er minstens tien werknemers bij het bedrijf werken en de werknemer minimaal een half jaar in dienst is. Als er minder dan tien werknemers bij het bedrijf werken, kan het zijn dat de werkgever daarvoor een eigen regeling heeft.

Onderneming logo icon

Zzp’ers moeten minimaal 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden om voor fiscale voordelen in aanmerking te komen

De werkgever kan het verzoek afwijzen, maar moet daarvoor wel een goede reden hebben. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er geen werknemers zijn die de taken kunnen overnemen. Bovendien is de werkgever verplicht uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van het verzoek een reactie te geven. Als hij dit niet doet, is een werknemer in principe vrij om het aantal aangevraagde uren te gaan werken.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Klaar om aan de slag te gaan? Dan moet de ondernemer zich alleen nog bij de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijven. De KvK geeft de benodigde gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. Dat hoeft de ondernemer niet zelf te doen.

Sluit eventuele verzekeringen af

Wie in loondienst werkt en ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt de uren in loondienst doorbetaald. Wanneer iemand als zzp’er werkt en heeft besloten minder uren in loondienst te werken, krijgt hij bij ziekte of arbeidsongeschiktheid minder uren doorbetaald. Dit kan een tekort aan inkomen als gevolg hebben. Daarom kan het verstandig zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Er zijn ook alternatieven, zoals een schenkkring.

Betaal omzetbelasting en inkomstenbelasting

Wie als zzp’er werkt, krijgt te maken met een aantal fiscale gevolgen. Over de inkomsten die een werknemer uit loondienst verdient, moet inkomstenbelasting worden betaald. Deze belasting wordt automatisch ingehouden. De werknemer heeft hier geen omkijken naar.

Voor de winst uit de onderneming is dat anders. Ook daarover moet inkomstenbelasting worden betaald en de ondernemer is daar zelf verantwoordelijk voor. De inkomsten min de aftrekposten en de fiscale regelingen waarvoor de ondernemer in aanmerking komt, vormen het belastbare inkomen. De belastingaangifte moet ieder jaar voor 1 mei worden gedaan.

Wanneer de zzp’er als ondernemer voor de omzetbelasting wordt gezien, moet er bovendien ieder kwartaal btw-aangifte worden gedaan.

Gebruik een modelovereenkomst

Zelfstandige ondernemers die diensten aanbieden, krijgen te maken met opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers willen weten of de Belastingdienst hen als ondernemer ziet of dat het om loondienst gaat. Dan moeten zij namelijk loonbelasting en sociale premies betalen. Om te verduidelijken dat het om een samenwerking als zzp’er gaat, kan een modelovereenkomst worden gebruikt. Er zijn algemene modelovereenkomsten en modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen.

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik in aanmerking voor fiscale voordelen?

Ondernemers komen in aanmerking voor fiscale voordelen wanneer ze minstens 1.225 uur per jaar aan hun onderneming werken. Dat komt neer op ongeveer 24 uur per week zonder vakantiedagen. Het gaat om alle gewerkte uren. Denk onder meer aan de uren die worden besteed aan productie, werving van klanten en onderhoud van de website. De uren kunnen worden bijgehouden middels urenregistratie. Wanneer een ondernemer ook in loondienst werkt, kan het lastig zijn daarnaast aan het urencriterium te voldoen. Dan bestaat de kans dat de ondernemer fiscale voordelen misloopt.

Met welke regels krijg ik als parttime ondernemer te maken?

Parttime ondernemers krijgen met dezelfde regels te maken als fulltime ondernemers. De Belastingdienst maakt daar geen onderscheid tussen. Ondernemers moeten onder meer btw-aangifte (aangifte omzetbelasting) en aangifte inkomstenbelasting doen.

Hoeveel mag ik belastingvrij bijverdienen naast mijn baan in loondienst?

In 2023 mogen werknemers tot € 8.520 belastingvrij verdienen. Hoewel de term ‘belastingvrij bijverdienen’ vaak gebruikt wordt, is daar echter geen sprake van. Dit is dus eigenlijk een misleidende term. Wanneer mensen in loondienst werken en daarmee al meer dan € 8.520 in 2023 verdienen, betalen ze over alle verdiensten daarbovenop uit ander werk gewoon belasting.