Afschrijven bedrijfspand

Bedrijfspand met bureau's
 • Auteur:

  Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

 • Bijgewerkt op: 7 november 2023
 • Leestijd: 4 minuten

Ondernemer met een bedrijfspand? Dan wijkt de afschrijving daarvan af van de afschrijving op andere bedrijfsmiddelen. Ondernemers mogen bedrijfspanden tot een bepaalde bodemwaarde afschrijven. Hoe berekent een ondernemer zijn bodemwaarde? Wat is de bodemwaarde voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting?

Bedrijfspand afschrijven

Het aanschaffen van een bedrijfspand is een flinke kostenpost. Deze kosten van zo’n bedrijfsmiddel mogen ondernemers fiscaal gezien niet in één keer verrekenen, maar middels een jaarlijkse afschrijving. Een ondernemer schrijft af over dat deel van het bedrijfspand dat hij zelf gebruikt. Als dat slechts één ruimte is, kan slechts één ruimte worden afgeschreven. Wordt het hele pand voor de onderneming gebruikt? Dan kan hij over het hele pand afschrijven.

Afschrijving bedrijfspand bepalen

Voor het bepalen van de afschrijving van een bedrijfspand, zijn er een aantal uitgangspunten. Deze zijn als volgt:

Een ondernemer schrijft af over de aanschafwaarde van het bedrijfspand. Dit is de koopsom inclusief de aankoopkosten van het pand. Heeft een ondernemer recht op btw-aftrek? Dan worden de kosten exclusief btw in de aanschafwaarde opgenomen. Geen recht op aftrek van btw? Dan neemt de ondernemer de aankoopkosten inclusief btw op in de aanschafwaarde.

afschrijving verbouwing bedrijfspand

Onder aankoopkosten vallen onder andere de volgende gemaakte kosten:

Afschrijving bedrijfspand berekenen

De formule voor het berekenen van de jaarlijkse afschrijving is: (A – G – R) : D.

Deze formule voor de jaarlijkse afschrijving van een bedrijfspand bestaat dus uit een aantal onderdelen. De ondernemer dient de volgende punten vast te stellen:

In andere woorden wordt de afschrijving van een bedrijfspand als volgt berekend: van de aanschafwaarde van (het ondernemingsgedeelte van) het pand worden (het evenredige deel van) de waarde van de grond die bij het pand hoort en de restwaarde van het pand afgetrokken. Dit bedrag wordt vervolgens gedeeld door de gebruiksduur.

Voorwaarden afschrijven bedrijfspand

Een ondernemer mag alleen afschrijven als hij voldoet aan de voorwaarden die van toepassing zijn op de jaarlijkse afschrijving. Jaarlijks afschrijven is alleen mogelijk als:

Onderneming logo icon

Ondernemers mogen alleen afschrijven tót de bodemwaarde van het bedrijfspand

Ondernemers mogen niet meer afschrijven wanneer de bodemwaarde van het bedrijfspand is bereikt. Bodemwaarde is een fiscaal begrip en heeft niets te maken met de waarde van de grond. Ook is de bodemwaarde niet hetzelfde als de restwaarde. Hieronder wordt uitgelegd hoe de bodemwaarde voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wordt vastgesteld.

Bodemwaarde voor inkomstenbelasting

De bodemwaarde voor ondernemers voor de inkomstenbelasting wordt als volgt bepaald:

Voorbeeld afschrijven bedrijfspand

De Belastingdienst geeft op haar website een voorbeeld van een afschrijving op een bedrijfspand. Ter verduidelijking wordt het voorbeeld hieronder gebruikt:

In het onderstaande voorbeeld heeft de ondernemer zijn bedrijfspand voor 100% in eigen gebruik.

 • De aanschafwaarde (A) van het bedrijfspand was € 330.000
 • De evenredige waarde van de grond (G) is € 30.000
 • De restwaarde (R) is € 50.000
 • De gebruiksduur (D) van het pand is 50 jaar
 • De jaarlijkse afschrijving is 2%
 • De boekwaarde aan het begin van het jaar is € 200.000
 • De WOZ-waarde is € 396.000
 • De bodemwaarde is € 198.000 (50% van de WOZ-waarde)

De jaarlijkse afschrijving is (A – G – R) : D en dus (€ 330.000 – € 30.000 – € 50.000) x 2% = € 5.000.

Als de ondernemer € 5.000 afschrijft, daalt de boekwaarde onder de berekende bodemwaarde van € 198.000, want € 200.000 – € 5.000 = € 195.000. De ondernemer mag dit jaar daarom maximaal € 2.000 van de winst aftrekken. Dan is de bodemwaarde bereikt en mag er niet meer worden afgeschreven.

Bodemwaarde voor vennootschapsbelasting

Voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting is de WOZ-waarde van het bedrijfspand de bodemwaarde.

Veelgestelde vragen

Is er een grens voor de afschrijving op gebouwen?

De afschrijving op gebouwen wijkt af van de afschrijving op andere bedrijfsmiddelen en de Belastingdienst hanteert daarbij een grens. Ondernemers mogen alleen fiscaal afschrijven tot de bodemwaarde van het pand. Wanneer de boekwaarde op basis van de berekende jaarlijkse afschrijving onder de bodemwaarde zou uitkomen, mag de ondernemer dit bedrag niet volledig afschrijven. Hij mag afschrijven tot hij de bodemwaarde heeft bereikt.

Hoe wordt de bodemwaarde voor de inkomstenbelasting bepaald?

Voor gebouwen die de ondernemer verhuurt (gebouw ter belegging) is de WOZ-waarde de bodemwaarde. Voor gebouwen in eigen gebruik is de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde.

Wat is de bodemwaarde voor de vennootschapsbelasting?

Voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting is de WOZ-waarde van het pand de bodemwaarde.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de waarde van de woning. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De Wet WOZ schrijft voor hoe de WOZ-waarde van onroerend goed in Nederland bepaald moet worden. De gemeente stelt de WOZ-waarde van het pand jaarlijks vast. De WOZ-waarde is onder andere te vinden op MijnOverheid.nl en (gratis) op te vragen via het WOZ-waardeloket.