Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

header
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Bijgewerkt op: 23 mei 2023
 • Gecontroleerd op: 9 oktober 2023
 • Leestijd: 7 minuten

Een beroepsfout is een fout gemaakt tijdens het uitoefenen van het beroep. Leidt deze fout tot schade? Dan kan de ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt de ondernemer tegen de risico’s van beroepsaansprakelijkheid. Zo’n verzekering is passend voor het beroep en dekt de kosten van een schadeclaim. Onderneming.nl biedt een overzicht van de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen in 2023.

1
Binnen 2 minuten online afsluiten
logo insify
Afhankelijk van beroep Premie vanaf
Bekijken
2
logo centraal beheer
Afhankelijk van beroep Premie vanaf
Bekijken
3
logo unive
Afhankelijk van beroep Premie vanaf
Bekijken

In onderstaande tabel worden de belangrijkste verschillen weergegeven:

KenmerkenCentraal BeheerUnivé
Geschikt voor MKB
Geschikt voor ZZP’ers
Geschikt voor grote bedrijvenX
Dekking buitenland
Eigen risico Variabel€ 250
Opzegbaar MaandelijksDagelijks 
Online aanvragen 
Fysieke kantorenX

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Elk beroep kent risico’s. Ook ondernemers kunnen een fout maken. Bijvoorbeeld het geven van een verkeerd advies of het maken van een fout in specifieke berekeningen. Deze fouten veroorzaken soms schade. De betrokken partij kan de ondernemer aansprakelijk stellen voor de geleden schade. We spreken dan van beroepsaansprakelijkheid. Wanneer de ondernemer aansprakelijk wordt gesteld, moet hij de schade vergoeden. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. 

Afbeelding aansprakelijkheidsverzekering bedrijven verzekerd schade

Niet elke ondernemer kan de financiële schade van een claim zomaar betalen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dan uitkomst. Deze zakelijke verzekering beschermt ondernemers tegen beroepsmatige fouten, zoals nalatigheid en verkeerde handelingen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV dekt de kosten die de ondernemer maakt om de schadeclaim af te handelen of te verdedigen. Of de ondernemer nu onterecht aansprakelijk wordt gesteld of niet. 

Een BAV verzekert het risico op aansprakelijkheid, wanneer de ondernemer een fout maakt en de klant of opdrachtgever hierdoor financiële schade lijdt. Hierbij gaat het om zuivere vermogensschade. Dit is schade die puur voortvloeit uit fouten gemaakt tijdens het uitvoeren van het beroep (beroepsfouten).

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Onjuist advies, een fout in het ontwerp of een verkeerde berekening. Het risico op een fout in een bedrijf is altijd aanwezig en een schadeclaim heeft vaak grote financiële gevolgen. Niet iedere ondernemer kan deze kosten zomaar betalen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV biedt dan uitkomst, want deze zakelijke verzekering beschermt de ondernemer tegen de kosten van beroepsaansprakelijkheid. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert schade door een beroepsfout. 

Denk bijvoorbeeld aan een architect die een ontwerp voor een gebouw heeft gemaakt. In zijn tekening zit een cruciale fout die hij op het eerste oog niet heeft gezien. Wanneer de bouw van start gaat, blijkt dat de berekeningen van de architect niet kloppen. Hierdoor loopt zijn cliënt veel schade op, want het gebouw moet weer worden afgebroken. Dit leidt tot een forse schadeclaim en hoge kosten en de architect wordt daarvoor aansprakelijk gesteld door de cliënt. Zonder BAV moet de architect de kosten van de schade zelf vergoeden.

Bovendien is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor een aantal beroepen verplicht.

Waarom wel?Waarom niet?
Bescherming tegen schadeclaimsMaandelijkse premie betalen
Zuivere vermogensschade is gedektWanneer de kans op (grote) schadeclaims zeer klein is
Verplicht voor sommige beroepen

Voor wie?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV is vooral nuttig voor beroepen waarbij de zelfstandige advies geeft of als de voortgang van het project afhankelijk is van de input van de ondernemer. Denk hierbij aan een ICT’er die verantwoordelijk is voor het live gaan van een website, een financieel adviseur die mensen advies geeft over hun hypotheek of een jurist die iemand bijstaat tijdens een proces. Het gaat om beroepen waarbij de kans op een beroepsfout waarvoor de ondernemer aansprakelijk kan worden gesteld aanwezig is.

Afbeelding beroepsaansprakelijkheid verzekeren , oppassen voor verkeerd advies

Vaak hebben verzekeraars BAV’s voor verschillende beroepsgroepen. Zoals juridische beroepen, medische beroepen, technische beroepen of andere beroepen. Desondanks verschilt het risico per ondernemer. De ene jurist is bijvoorbeeld de andere niet. Daarom is het belangrijk dat de BAV op maat wordt gemaakt. De verzekeraar zal de risico’s van het beroep in kaart willen brengen. Hiervoor kan hij bijvoorbeeld om bepaalde documenten, zoals diploma’s of leveringsvoorwaarden, vragen. Zo wordt gezorgd dat de ondernemer voldoende beschermd is tegen schadeclaims als gevolg van beroepsfouten.

Kosten

De ondernemer betaalt elke maand een premie. Dat zijn de kosten voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hoe hoog deze premie is, hangt af van meerdere zaken, zoals:

De hoogte van de premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangt dus af van meerdere factoren. Hoe hoog de premie is, is voor elke ondernemer anders. Dit is namelijk afhankelijk van het bedrijf en het soort beroep dat de ondernemer uitvoert. Niet elk beroep heeft een even groot risico op hoge schadeclaims. 

aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Daarnaast tellen een aantal andere factoren mee, zoals de jaaromzet, het eigen risico en het verzekerde bedrag. De verzekeraar berekent de premie voor de ondernemer. De hoogte van de premie varieert van enkele tientjes tot een paar honderd euro per maand. Toch vallen deze kosten in het niet in vergelijking met een grote schadeclaim als gevolg van een klein foutje. 

Omdat er meerdere aanbieders zijn van een BAV, is er een verschil in kosten en voorwaarden. Een vergelijking maakt deze verschillen duidelijk. Zo kan de ondernemer de beste BAV kiezen. 

Vergelijken

Het is belangrijk dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV past bij de ondernemer en het bedrijf. Ondernemers zijn daarnaast vaak op zoek naar de laagste kosten. Welke is het goedkoopst? Het is echter goed om verschillende verzekeringen te bekijken, omdat er niet alleen een verschil in prijs, maar ook in kwaliteit is. De voorwaarden zijn net zo belangrijk. Vergelijken is gelukkig makkelijk te doen en altijd gratis. Een BAV vergelijken gaat zo:

 1. Vul alle gegevens in
 2. Kies de dekking naar wens
 3. Bepaal het eigen risico en het verzekerd bedrag
 4. Leg de premies en voorwaarden van een aantal aanbieders naast elkaar
 5. Kies de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering en sluit deze online af

Dekking

Wat wel en niet onder de dekking valt van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering BAV, hangt af van het type verzekering en de verzekeringsmaatschappij. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden door. Ook is het nuttig een aantal BAV’s met elkaar te vergelijken. 

Wel verzekerd

 • Kosten van verweer
 • Kosten tot het verzekerde bedrag
 • Schade door medewerkers, stagiairs en uitzendkrachten van het bedrijf

Niet verzekerd

 • Materiële schade aan derden
 • Letselschade aan derden
 • Eigen risico
 • Ingehuurde zzp’ers

Verschil BAV en AVB

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is niet hetzelfde als een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven(AVB). Onderstaande tabel laat zien welke verzekering welke schadegevallen dekt:

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
Dekt schade als gevolg van een (beroeps)fout van een ondernemerDekt schade als een ondernemer (of een medewerker) per ongeluk tijdens zijn werkzaamheden schade toebrengt aan een ander
Zuivere vermogensschadeMateriële schade en letselschade aan derden
Verplicht voor een aantal beroepenNiet verplicht

Kortom:

Sluit een ondernemer een BAV af? Dit betekent niet dat hij geen AVB meer nodig heeft. De BAV en AVB vullen elkaar aan. Er is altijd kans op een beroepsfout en een ongeluk, waardoor schade aan een ander persoon of aan andermans spullen ontstaat. Dit zit immers in een klein hoekje. De ondernemer kan zowel te maken krijgen met beroepsaansprakelijkheid als bedrijfsaansprakelijkheid. Wel kan het handig zijn om de BAV en AVB niet bij andere aanbieders af te sluiten, maar onder te brengen bij één verzekeraar. Zo kunnen de dekkingen goed op elkaar afgestemd worden. Een onafhankelijk adviseur kan hierbij helpen.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Veel ondernemers vragen zich af: is een BAV verplicht? Een BAV is alleen wettelijk verplicht voor bepaalde beroepen. Bijvoorbeeld voor financieel adviseurs, advocaten, notarissen, accountants en architecten. Ook verplichten sommige beroeps- en bedrijfsorganisaties zo’n verzekering.

Daarnaast eisen opdrachtgevers, zoals de overheid, en bemiddelingsbureaus steeds vaker dat ondernemers zelf hun aansprakelijkheid verzekeren. Doen zij dit niet? Dan kan het zo zijn dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten komt bijvoorbeeld veel voor in de zakelijke dienstverlening.

Veelgestelde vragen

Wanneer is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

De BAV is belangrijk voor ondernemers die met hun beroep advies geven aan andere partijen. Denk hierbij aan coaches, artsen, advocaten, financieel adviseurs, psychologen, zzp’ers werkzaam in de zakelijke dienstverlening en boekhouders. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De BAV kan in veel branches een uitkomst bieden. Zonder BAV kan de ondernemer in de financiële problemen komen of zelfs failliet gaan.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht ZZP?

Een BAV is alleen verplicht voor bepaalde beroepen. Een aantal beroepen moet volgens de wet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening. Of voor een zzp’er een BAV verplicht is, hangt af van het beroep dat hij uitoefent. Vaker eisen opdrachtgevers van zzp’ers dat zij hun aansprakelijkheid zelf regelen. In dat geval moet de zzp’er ook een BAV afsluiten, mocht hij de opdracht willen. 

Wat is gedekt binnen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De BAV dekt financiële schade als gevolg van een beroepsfout. Denk hierbij aan schade door verkeerd advies, onvolledige informatie en nalatigheid. Het moet gaan om zuivere vermogensschade. Dus niet als beleggingen schade veroorzaken door koersverlies, maar wél schade door een foute berekening in een ontwerp of schade aan intellectueel eigendom door nalatigheid.