Verzekering voor ZZP

verzekering voor zzp'ers
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Recensent: Michael Ustuner

    Al 10 jaar is Michael Ustuner actief in de financiële dienstverlening. Met zijn ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt hij al 2 jaar verzekeringsproducten op Onderneming.nl. Zo is hij in bezit van een Wft Basis- en Schade- certificaat en is hij 7 jaar actief geweest als juridisch medewerker in de verzekeringsbranche.

  • Laatst bijgewerkt: 9 juli 2024
  • Leestijd: 9 minuten

Een zelfstandig ondernemer loopt verschillende risico’s. Je kan arbeidsongeschikt raken en daardoor je inkomen verliezen. Ook kan je schade veroorzaken aan de spullen van anderen of een beroepsfout maken. Om al deze risico’s af te dekken, kan je zzp verzekeringen afsluiten. Welke verzekeringen zijn er en wanneer sluit je deze af?

ZZP en verzekeringen

Werknemers zijn standaard verzekerd aan de hand van werknemersverzekeringen. Ze hoeven deze verzekeringen niet zelf af te sluiten of te regelen. Een zelfstandig ondernemer zonder personeel (zzp’er) daarentegen is nergens tegen verzekerd. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om alle risico’s af te dekken. Doe je dit niet? Dan kunnen de problemen zich opstapelen en de kosten hoog oplopen als er wat gebeurt. Een zakelijke verzekering afsluiten kan dit voorkomen.

Er zijn verschillende verzekeringen voor zzp’ers beschikbaar. Op deze pagina bespreken we de belangrijkste verzekeringen voor zzp’ers. We leggen uit waar deze verzekeringen inhouden en wat ze dekken. Ook bespreken we waarom het goed kan zijn om deze verzekeringen af te sluiten.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

ondernemer op krukken

Een ondernemer kan ongeluk krijgen, langdurig ziek worden of een burn-out hebben. Je kan dan niet of minder werken en hebt minder tot geen inkomen meer. Dit kan financiële gevolgen hebben. Je rekeningen moeten immers nog steeds worden betaald. Om dit te voorkomen, kan je een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Je bent hiermee voorzien van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Zo worden financiële problemen voorkomen en kan je met een gerust hart aan je herstel werken.

Een AOV keert uit wanneer je voor een bepaalde mate arbeidsongeschikt bent geraakt. Je ontvangt een eenmalige of maandelijkse uitkering en de hoogte van de uitkering hangt af van een aantal factoren, zoals de hoogte van je huidige inkomen. Een AOV stopt vaak wanneer de ondernemer niet meer arbeidsongeschikt is of de AOW-leeftijd heeft bereikt. Je kan er ook voor kiezen de zzp verzekering eerder te laten aflopen.

Wanneer een AOV afsluiten?

Ondernemers zijn niet verplicht om een AOV af te sluiten. Er komt wel een wettelijke verplichting aan. Deze verplichting geldt naar verwachting vanaf 2027. Alle ondernemers, behalve directeur-grootaandeelhouders (dga) en zogenaamde resultaatgenieters, moeten dan een verplichte AOV afsluiten.

Op dit moment is een AOV niet verplicht. Vanaf 2027 zijn ondernemers wel verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten loont ook nu al. Je bent met deze verzekering immers goed verzekerd als je arbeidsongeschikt bent geraakt. Je ontvangt een inkomen en voorkomt daarmee financiële problemen. De ene ondernemer loopt wel meer risico dan de andere ondernemer. Voor een zzp’er in de bouw is de kans op een ongeluk groter dan voor een zzp’er die achter een bureau werkt. Een ongeluk of langdurige ziekte kan echter iedereen overkomen. Een AOV kan dan ook voor iedere ondernemer van pas komen.


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan iedereen overkomen. Je stoot per ongeluk iets om of morst koffie over een laptop. Je kan dan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die jij hebt aangericht. Een bedrijf is namelijk verantwoordelijk voor de financiële schade als de ondernemer of het personeel tijdens het werk materiële of fysieke schade toebrengt aan derden. De kosten van zo’n schadeclaim kunnen hoog oplopen. Dit geld kan niet iedere zzp’er zomaar ophoesten en dat kan tot problemen leiden. Wil je voorkomen dat je voor de kosten van een schadeclaim moet opdraaien? Dan heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) is een zakelijke verzekering specifiek gericht op de aansprakelijkheid van bedrijven. Tijdens het ondernemen kan er van alles gebeuren. Richt je schade aan? Dan dekt de AVB de aangerichte financiële schade. De verzekeraar betaalt de kosten van de schade voor je, waardoor je zelf geen hoge rekening hoeft te betalen.

Wanneer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een AVB is niet verplicht, maar het biedt voor veel ondernemers wel zekerheid. De kosten van materiële schade of letselschade kunnen immers hoog uitvallen. Voor ondernemers met personeel kan een AVB vooral uitkomst bieden, gezien je als ondernemer verantwoordelijk bent voor de schade die jouw werknemers eventueel aanrichten. Dit kan risicovol zijn en het kan dan ook goed zijn om dit risico af te dekken. Daarnaast zijn er opdrachtgevers en leveranciers die zzp’ers verplicht stellen een AVB af te sluiten. Dan heb je deze als zzp’er nodig om met hen zaken te kunnen doen.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP

Op zoek naar een verzekering voor zzp om de gevolgen van beroepsfouten af te dekken? Dan kom je terecht bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). Het kan iedere ondernemer overkomen, maar de ene wellicht sneller dan de andere: je oefent je beroep uit een maakt door nalatigheid of verkeerde handelingen een fout die leidt tot schade. Degene die schade heeft geleden door jouw beroepsfout, kan je dan aansprakelijk stellen. Dit kan een hoge schadeclaim als gevolg hebben.

ondernemer maakt fout

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je als zzp’er verzekerd bij schade door beroepsfouten. De verzekeraar dekt de kosten die de ondernemer maakt om de schadeclaim af te handelen of te verdedigen. Het maakt daarbij niet uit of de ondernemer terecht of onterecht aansprakelijk wordt gesteld.

De BAV en de AVB worden vaak met elkaar vergeleken en door elkaar gehaald. Beide zakelijke verzekeringen bieden dekking bij schade. Het gaat er bij deze verzekeringen om hoe de schade is ontstaan. Een BAV is specifiek bedoeld voor fouten die ontstaan tijdens het uitoefenen van het beroep, De verzekering wordt vaak verward met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar deze biedt dekking als je financiële schade of letselschade aan personen veroorzaakt.

Wanneer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Als je een risicovol beroep uitoefent – je werkt bijvoorbeeld als zelfstandig timmerman of zelfstandige in de zorg – bestaat er de kans dat jouw beroepsfouten tot schade leiden. Als dit het geval is, kan de persoon die door jouw handelen schade heeft geleden een schadeclaim indienen. Zo’n schadeclaim kan soms erg hoog uitvallen. De kans is groot dat je deze niet zomaar kan betalen. Om financiële problemen te voorkomen, kan je dit risico afdekken door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor financieel adviseurs, advocaten, notarissen, accountants en architecten

Voor de meeste ondernemers is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Voor een aantal specifieke beroepen is een beroepsverzekering wél verplicht. Het gaat om de onderstaande beroepen:

Naast deze beroepsgroepen verplichten ook een aantal beroeps- en bedrijfsorganisaties ondernemers om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus kunnen ook van hun zzp’ers eisen dat ze een verzekering afsluiten om schade te dekken dat door hun werk veroorzaakt is. Controleer goed wat voor jou van toepassing is.


Rechtsbijstandverzekering ZZP

Een zzp’er kan een zakelijk conflict hebben. Een leverancier houdt zich niet aan de gemaakte afspraken, een werknemer is het niet eens met de gang van zaken of een klant betaalt de factuur niet. Iedere ondernemer kan ermee te maken krijgen. Is het conflict niet eenvoudig op te lossen? Dan is de kans groot dat er juridische hulp nodig is. De kosten hiervoor lopen al gauw hoog op.

Met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering kan je je verzekeren voor juridische bijstand bij een zakelijk conflict. De juristen van de verzekeraar doen er dan alles aan zodat het conflict voor de ondernemer wordt opgelost. Je hoeft dan dus niet zelf op zoek te gaan naar een advocaat of juristen. Ook draai je niet zelf op voor de kosten.

Wanneer een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering kan door iedere ondernemer worden afgesloten. Je bent niet verplicht zo’n verzekering te nemen. Als je geen rechtsbijstandverzekering hebt en toch met een klein of groot conflict te maken krijgt, kunnen de kosten om dit op te lossen echter wel hoog oplopen. Ook moet je de zaken dan geheel zelf regelen. Dit kan een uitdaging zijn en zelfs tot problemen leiden. Wil je dit voorkomen? Dan kan het afsluiten van deze verzekering een goede keuze zijn.


Overige verzekeringen ZZP

Naast de bovengenoemde verzekeringen zijn er nog een groot aantal verzekeringen om specifieke andere risico’s af te dekken. Ook kan je vaak een aanvullende verzekering afsluiten om de dekking van de standaard verzekering uit te breiden. Hieronder staat een overzicht van een aantal veelvoorkomende zakelijke verzekeringen. Of en wanneer je deze verzekeringen moet afsluiten, hangt af van de persoonlijke situatie en de voorkeuren van de ondernemer.

Een zakelijke autoverzekering is verplicht voor iedere ondernemer met een auto van de zaak

Verzekering ZZP afsluiten: waarop letten?

Als je een zakelijke verzekering gaat afsluiten, is het goed om met een aantal zaken rekening te houden. De belangrijkste zaken voor het vergelijken van verzekeringen zijn:

De verzekering moet bij de persoonlijke situatie passen. De dekking en de voorwaarden van de verzekering moeten dan ook aansluiten op de wensen en behoeften van de ondernemer en moeten de risico’s afdekken waar de ondernemer mee te maken kan krijgen. Wie een hogere dekking wil hebben, zal bovendien vaak een hogere premie moeten betalen dan een ondernemer die genoegen neemt met een minimale dekking. Ook hangt de hoogte van de premie af van het beroep dat je uitoefent. Iedere verzekeraar biedt bovendien een andere premie aan en ook de dekking en voorwaarden wijken vaak af. Je dient dus met verschillende factoren rekening te houden.

Wil je een verzekering afsluiten? Dan is het goed om een vergelijking te maken van alle zakelijke verzekeraars. Win informatie in over de verzekeringen en schakel zo nodig een adviseur in. Op deze manier vind je de zzp verzekering die het beste past bij jouw persoonlijke situatie.

Veelgestelde vragen

Welke verzekering heb ik nodig als zzp’er?

Welke verzekeringen je nodig hebt, hangt van een aantal zaken af. De meeste ondernemers hebben een AOV nodig, omdat ze geen of onvoldoende spaargeld hebben om van te kunnen leven als ze arbeidsongeschikt zijn geraakt. Een beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van een schadeclaim en kan van pas komen om het risico op een hoge rekening af te dekken. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt deze risico’s namelijk niet af. Je bepaalt zelf welke risico’s je wel of niet afdekt. Het kan zijn dat bepaalde zzp verzekeringen wel verplicht zijn voor sommige beroepen, opdrachtgevers en leveranciers. Als je een auto van de zaak hebt, ben je bovendien verplicht een zakelijke autoverzekering af te sluiten.

Welke verzekeringen zijn verplicht voor zzp’ers?

Zzp’ers zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten en een zakelijke autoverzekering (WA-verzekering) indien ze een auto van de zaak hebben. Andere verzekeringen zijn in principe niet verplicht.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP verplicht?

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet verplicht voor zzp’ers. Deze verzekering wordt wel wettelijk verplicht. Deze verplichting wordt naar verwachting in 2027 ingevoerd. Hoewel een AOV niet verplicht is, is het voor veel ondernemers wel goed om er nu al naar te kijken.