Financiering

Afbeelding zakelijke financiering
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Bijgewerkt op: 23 mei 2023
 • Gecontroleerd op: 23 mei 2023
 • Leestijd: 7 minuten

Wie als ondernemer wil groeien, uitbreiden of innoveren, zal moeten investeren. Bijvoorbeeld in het kopen van een pand. Of het aanleggen van extra voorraad. Niet iedere ondernemer heeft direct geld beschikbaar voor zo’n investering. Een externe financiering biedt dan uitkomst. Op deze pagina worden de meest gangbare opties voor de mkb bedrijven toegelicht.

Wat is een bedrijfsfinanciering?

Afbeelding van de omzet

Bedrijfsfinanciering is geld om zakelijke uitgaven te financieren. Het heet ook wel zakelijke financiering. Een zakelijke financiering is bedoeld voor ondernemers, die hun zakelijke kosten of een investering willen financieren, maar zelf (tijdelijk) geen geld beschikbaar hebben. Een ondernemer kan een financiering nodig hebben voor verschillende zakelijke doeleinden. Door financiering van buitenaf aan te trekken, krijgt de ondernemer meer financiële ruimte. En hiermee kan hij zijn plannen realiseren. Bijvoorbeeld het doen van een investering. Of wanneer de ondernemer extra werkkapitaal nodig heeft. 

Er zijn verschillende vormen van bedrijfsfinanciering, die elk haar eigen kenmerken heeft. Ook heeft elke soort financiering voorwaarden. Wie in aanmerking wilt komen, moet aan deze voorwaarden voldoen. 

Afbeelding bedrijfsfinancieringen

Zakelijke financieringsvormen

Ondernemers doen een beroep op bedrijfsfinanciering wanneer zij zelf geen geld beschikbaar hebben voor het uitvoeren van hun plannen. Er zijn verschillende opties voor zakelijke financiering. Hieronder staat informatie over de verschillende financieringsvormen voor bedrijven:

Zakelijke lening

De meest bekende vorm van bedrijfsfinanciering is de zakelijke lening. Ook bekend als bedrijfslening. Ondernemers kiezen voor een zakelijke lening wanneer zij een grote investering willen doen, zoals een (horeca)pand, grote machines of een bedrijfsauto

Na het afsluiten van de bedrijfslening, krijgt de ondernemer het bedrag op zijn rekening. Het geleende bedrag inclusief rente betaalt hij binnen de afgesproken looptijd terug. Hoe lang de ondernemer over het aflossen mag doen, hangt onder andere af van de economische levensduur van de investering. Een lening voor een pand lost hij bijvoorbeeld in 20 jaar af. Terwijl de zakelijke leningen voor een bedrijfsauto binnen 5 jaar terugbetaald moet worden.

 • Lening heeft een looptijd
 • Doel is een (grote) investering
 • Eenmalige storting, niet flexibel geld opnemen
 • Rente, looptijd en leenbedrag vooraf afgesproken
 • Vaste actuele rente betalen over het hele leenbedrag

Zakelijk krediet

Het financieren van werkkapitaal doen de meeste ondernemers met een zakelijk krediet. Dit is een zeer flexibele vorm van geld lenen. Een zakelijk krediet heet ook wel een bedrijfskrediet of rekening-courantkrediet. Met zo’n krediet kan de ondernemer tot de kredietlimiet rood staan. Dit houdt in dat er een bedrag bij de bank klaarstaat, wat de ondernemer naar eigen wens kan opnemen. Het krediet is doorlopend beschikbaar. Het opgenomen bedrag lost de ondernemer naar verloop van tijd af. En mag hij opnieuw opnemen. Hij betaalt alleen rente over het bedrag dat hij gebruikt, niet over de hele kredietlimiet. 

 • Variabel rentepercentage
 • Naar behoefte flexibel geld opnemen
 • Rente betalen over het opgenomen bedrag
 • Doel is meer financiële ruimte of (kleine) investering
 • Rente, looptijd en leenbedrag zijn niet vooraf afgesproken, kredietlimiet wel

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve vorm van een zakelijke financiering. Wie geld wil ophalen via crowdfunding, doet een beroep op het grote publiek. Er zijn verschillende vormen van crowdfunding. Zo kan het om een donatie, investering of lening gaan. Crowdfunden gaat via een platform in Nederland of het buitenland. Hier komen ondernemers en investeerders samen. Het is belangrijk een crowdfundingsactie goed voor te bereiden. Dit vergroot de kans op succes. 

 • Campagne heeft een doelbedrag
 • Financieren via de crowd (= grote publiek)
 • Meerdere geldverstrekkers in plaats van één
 • Goede voorbereiding is vereist en vergroot kans op succes
 • Verschillende soorten crowdfunding: donatie, lening, investering

Factoring

Bij factoring draagt de ondernemer zijn debiteurenbeheer over aan een factoringmaatschappij. Uitstaande facturen worden als het ware verkocht en het openstaande bedrag schiet de factoringmaatschappij voor. Factoring is een alternatieve vorm van bedrijfsfinanciering, en wordt voornamelijk gebruikt voor een snelle uitbetaling van facturen. Ondernemers moeten vaak wachten op hun geld van debiteuren. Dit kan een liquiditeitsprobleem veroorzaken. Factoring voorkomt dit, omdat de ondernemer doorlopend beschikking heeft over zijn liquide middelen.

 • Factoring kost geld
 • Een snelle cashflow oplossing
 • Snelle uitbetaling van facturen
 • Vorm van debiteurenfinanciering
 • Verkoop van openstaande facturen

Zakelijke hypotheek

Een zakelijke hypotheek wordt gebruikt om een bedrijfspand te financieren. Het kan gaan om de koop van het pand. Of de verbouwing ervan. Wie een zakelijke hypotheek wil, moet aan een aantal criteria voldoen. De zakelijke hypotheek is vergelijkbaar met een zakelijke lening. De ondernemer lost elke maand een bedrag inclusief rente af. Totdat de hypotheek binnen de afgesproken looptijd volledig is afgelost. 

 • Ook wel bedrijfshypotheek genoemd
 • Lange looptijd tussen de 20 en 25 jaar
 • Elke maand aflossing plus rente betalen
 • Rente, leenbedrag en looptijd vooraf afgesproken
 • Het financieren van de koop of verbouwing van een bedrijfspand

Zakelijke creditcard

Een zakelijke creditcard werkt hetzelfde als een gewone creditcard. De kaart wordt aan de zakelijke rekening gekoppeld, en de ondernemer kan tot de limiet aankopen doen. Deze betaalt hij achteraf terug. Het voordeel van een zakelijke creditcard is dat privé en zakelijke uitgaven makkelijk gescheiden worden gehouden. Ook biedt de creditcard uitkomst als de ondernemer tijdelijk niet genoeg geld in kas heeft voor een noodzakelijke uitgave.

 • Nu kopen, achteraf betalen
 • Creditcardaankopen zijn verzekerd
 • Keus uit verschillende soorten kaarten
 • Zakelijke en privé uitgaven gescheiden houden
 • Allerlei extra’s, zoals kortingen en verzekeringen
Zakelijk leningZakelijke kredietCrowdfundingFactoringZakelijke hypotheekZakelijke creditcard

Eenmalige storting

Flexibel geld opnemen
Verschillende vormen: donatie, lening, investering Eenmalige stortingEenmalige stortingFlexibel geld opnemen
Vaste renteVariable renteBij crowdfunding via leningen: vaste rentePercentage van facuurbedragVaste renteGeen rente
Lang aflossenSnel aflossenMeerdere geldverstrekkersSnelle uitbetaling van facturenElke maand aflossing plus rente betalenNu kopen, achteraf betalen
Wel BKRWel BKRGeen BKRGeen BKRWel BKRGeen BKR
Belangrijkste kenmerken per financieringsvorm

Waarvoor een bedrijfsfinanciering gebruiken?

Elke ondernemer begint met plannen voor het starten van een bedrijf. Wellicht heeft de ondernemer plannen om uit te breiden. Om te groeien. Of te innoveren. Voor deze plannen is geld nodig. Niet iedereen heeft dat geld direct beschikbaar. Dan gaat de ondernemer op zoek naar een zakelijke financiering. Welk type financiering de ondernemer kiest, hangt af van de financieringsbehoefte. Oftewel: waarvoor wordt het geld gebruikt?

De meest genoemde redenen voor bedrijfsfinanciering zijn:

 1. Het financieren van werkkapitaal
 2. Het starten van een (nieuw) bedrijf
 3. Het financieren van een investering
Afbeelding bedrijfsfinanciering aanvragen doe

Werkkapitaal is geld dat nodig is om aan alle lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Soms is er een tijdelijk liquiditeitstekort. Bijvoorbeeld door een grote opdracht, het aanleggen van extra voorraad of omdat debiteuren nog niet hebben betaald. In dat geval biedt bedrijfsfinanciering uitkomst. Zo heeft de ondernemer meer financiële ruimte, waardoor hij op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen.

Zodra de financieringsbehoefte helder is, bepaalt de ondernemer welk type financiering het meest geschikt is. Voor de financiering van extra werkkapitaal wordt bijvoorbeeld vaak een rekening courant krediet gekozen. Terwijl voor grote eenmalige investeringen, zoals het kopen van een bedrijfspand of het aanschaffen van een bedrijfsauto, een zakelijke lening een goede optie is.

Een bedrijfsfinanciering aanvragen, hoe werkt het?

Wie in aanmerking wil komen voor een bedrijfsfinanciering, moet kunnen aantonen dat hij de aflossing en de rente kan terugbetalen. Ook is het nodig een duidelijk doel voor de financiering te hebben. Zodra de ondernemer aan alle voorwaarden voldoet, komt hij in aanmerking voor financiering. 

Een goede voorbereiding, dat is de start van de aanvraag voor bedrijfsfinanciering:

 • 1

  Stap 1: Financieringsbehoefte bepalen

  Breng duidelijk in kaart hoeveel geld er nodig is en welk type financiering daarbij past.

 • 2

  Stap 2: Ondernemingsplan maken

  Leg uit waarvoor de bedrijfsfinanciering nodig is. Wat is het groei- of investeringsplan?

 • 3

  Stap 3: Financieringsplan uitwerken

  Laat zien dat het bedrijf voldoende draagkracht voor de bedrijfsfinanciering heeft door middel van cijfers, prognoses en risicoanalyses.

 • 4

  Stap 4: Vul het aanvraagformulier in en verzamel de benodigde gegevens en documenten

  Zorg dat alle informatie op orde is. En klaar ligt, mocht de geldverstrekker extra vragen hebben.

 • 5

  Stap 5: Aanvraag bedrijfsfinanciering versturen

  Na het versturen van de aanvraag, beoordeeld de geldverstrekker alle gegevens. Wees voorbereid op kritische vragen.

Financieringsplan

Afbeelding zakelijke creditcard

Bedrijfsfinanciering komt altijd met voorwaarden. Wie aan alle voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de financiering. Wat de voorwaarden zijn, verschilt per aanbieder. Zo vraagt de een om zekerheden of een uitgewerkt bedrijfsplan. Terwijl de ander een minimale jaaromzet vereist. 

Door middel van een financieringsplan laat de ondernemer zien dat het bedrijf voldoende draagkracht heeft om de lening terug te betalen. Dat wil de geldverstrekker graag weten. In het financieringsplan legt de ondernemer helder uit wat de concrete plannen voor de toekomst zijn. En hoe de bedrijfsfinanciering daaraan bijdraagt. Door concrete plannen te presenteren, is de kans op een succesvolle aanvraag groter. 

Veelgestelde vragen

Wat kost een bedrijfsfinanciering?

Geld lenen kost geld. Ook een bedrijfsfinanciering. Het aanvragen en afsluiten is gratis. Maar het terugbetalen niet. De ondernemer betaalt rente. Dit is de vergoeding voor het lenen van geld. Hoeveel de financiering precies kost, dat wordt berekend bij het aanvragen van een offerte. Een offerte en de rente laten berekenen zijn vrijblijvend, de ondernemer zit nog nergens aan vast.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsfinanciering?

Een zakelijke financiering geeft financiële ruimte. Hiermee kan de ondernemer zijn plannen realiseren. Het bedrijf laten groeien of innoveren, bijvoorbeeld. Bedrijfsfinanciering kan ook een tijdelijk liquiditeitstekort oplossen. Geld lenen kost geld. Leen nooit zomaar geld, maar stel een goed plan op voor de lening en terugbetaling. Dit voorkomt financiële problemen. 

Is een bedrijfsfinanciering mogelijk zonder jaarcijfers?

Het is mogelijk geld te lenen zonder jaarcijfers. Bijvoorbeeld als starter. Maar dit kan niet overal. De meeste geldverstrekkers willen jaarcijfers zien, waarop zij de bedrijfsfinanciering baseren. Toch zijn er een aantal opties. Denk hierbij aan een speciale zzp lening. Een financiering zonder jaarcijfers is vaak wel duurder. Dat komt omdat de geldstrekker een hogere rente vraagt. 

Is een bedrijfsfinanciering mogelijk zonder eigen geld?

Wie geld uitleent, wil zeker weten dat de lening wordt terugbetaald. Daarom vraagt de bank of andere geldverstrekker om zoveel mogelijk zekerheden. Eigen inbreng in het bedrijf kan hierbij meespelen. Maar dat hoeft niet. Wie goede jaarcijfers en prognoses laat zien, heeft niet altijd eigen geld nodig om een bedrijfsfinanciering te krijgen. 

Is een bedrijfsfinanciering mogelijk met negatieve BKR?

Ja, dat is mogelijk. Een bedrijfsfinanciering aanvragen kan bij verschillende aanbieders. Elke aanbieders heeft eigen voorwaarden. Geen negatieve BKR-registratie is meestal een vereiste. Toch zijn er een aantal aanbieders die geen BKR-check uitvoeren. En waarbij het dus mogelijk is een financiering met een negatieve BKR voor een bedrijf te krijgen.