Financiering

Afbeelding zakelijke financiering
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Laatst bijgewerkt: 6 maart 2024
 • Leestijd: 12 minuten

Wie als ondernemer wil groeien, uitbreiden of innoveren, zal moeten investeren. Bijvoorbeeld in het kopen van een pand of het aanleggen van extra voorraad. Niet iedere ondernemer heeft direct geld beschikbaar voor zo’n investering. Een externe financiering biedt dan uitkomst. Op deze pagina worden de meest gangbare opties voor mkb-bedrijven toegelicht.

Wat is een bedrijfsfinanciering?

Bedrijfsfinanciering is geld om zakelijke uitgaven te financieren. Het heet ook wel zakelijke financiering. Een zakelijke financiering is bedoeld voor ondernemers die hun zakelijke kosten of een investering willen financieren, maar zelf (tijdelijk) geen geld beschikbaar hebben. Je kan een financiering nodig hebben voor verschillende zakelijke doeleinden. Door financiering van buitenaf aan te trekken, krijg je meer financiële ruimte. Hiermee kan je je plannen realiseren, zoals het doen van een investering of wanneer je extra werkkapitaal nodig heeft. 

Er zijn verschillende vormen van bedrijfsfinanciering, die elk haar eigen kenmerken heeft. Ook heeft elke soort financiering voorwaarden. Wie in aanmerking wil komen, moet aan deze voorwaarden voldoen. 

”Ontdek diverse financieringsopties om de meest geschikte bedrijfsfinanciering te vinden.”

Waarvoor een bedrijfsfinanciering gebruiken?

Elke ondernemer begint met plannen voor het starten van een bedrijf. Wellicht heb je plannen om uit te breiden, om te groeien of om te innoveren. Voor deze plannen is geld nodig. Niet iedereen heeft dat geld direct beschikbaar. Dan ga je op zoek naar een zakelijke financiering. Welk type financiering je kiest, hangt af van de financieringsbehoefte. Oftewel: waarvoor wordt het geld gebruikt?

De meest genoemde redenen voor bedrijfsfinanciering zijn:

 1. Het financieren van werkkapitaal
 2. Het starten van een (nieuw) bedrijf
 3. Het financieren van een investering
Bedrijfsfinancieringen: zakelijke creditcard

Werkkapitaal is geld dat nodig is om aan alle lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Soms is er een tijdelijk liquiditeitstekort. Bijvoorbeeld door een grote opdracht, het aanleggen van extra voorraad of omdat debiteuren nog niet hebben betaald. In dat geval biedt bedrijfsfinanciering uitkomst. Zo heb je meer financiële ruimte, waardoor je op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen.

Zodra de financieringsbehoefte helder is, bepaal je welk type financiering het meest geschikt is. Voor de financiering van extra werkkapitaal wordt bijvoorbeeld vaak een rekening courant krediet gekozen. Terwijl voor grote eenmalige investeringen, zoals het kopen van een bedrijfspand of het aanschaffen van een bedrijfsauto, een zakelijke lening een goede optie is.

Zakelijke financieringsvormen

Hieronder bespreken we alle verschillende bedrijfsfinancieringen in het kort. Zo zie je snel wat voor jou de juiste financiering is.

Zakelijke lening

De zakelijke lening, ook wel bekend als bedrijfslening, is de meest voorkomende vorm van bedrijfsfinanciering. Je kan voor zakelijke leningen kiezen bij grote investeringen, zoals (horeca)panden, machines of bedrijfsauto’s. Na afsluiting ontvang je het geleende bedrag, inclusief rente, dat je binnen een afgesproken termijn terugbetaalt, afhankelijk van de economische levensduur van de investering.

Zakelijk krediet

Ondernemers gebruiken vaak een zakelijk krediet, ook wel bekend als bedrijfskrediet of rekening-courantkrediet, voor het financieren van werkkapitaal. Dit flexibele leenmechanisme stelt je in staat om tot de kredietlimiet rood te staan, waarbij je naar behoefte geld kan opnemen en terugbetalen. Je betaalt alleen rente over het gebruikte bedrag, niet over de gehele kredietlimiet.

Crowdfunding

Crowdfunding is een alternatieve zakelijke financieringsvorm waarbij je via nationale of internationale platforms geld ophaalt van het publiek. Het kan in de vorm van donaties, investeringen of leningen zijn. Een zorgvuldige voorbereiding vergroot de kans op succes.

Factoring

Factoring is een financieringsvorm waarbij je je debiteurenbeheer uitbesteedt aan een factoringmaatschappij. Deze koopt uitstaande facturen, schiet het openstaande bedrag voor en zorgt voor een snelle uitbetaling, waardoor je doorlopend de beschikking hebt over je liquide middelen.

Zakelijke hypotheek

Een zakelijke hypotheek financiert de aanschaf of verbouwing van een bedrijfspand. Vergelijkbaar met een zakelijke lening los je maandelijks een bedrag inclusief rente af totdat de hypotheek volledig is afgelost binnen de afgesproken looptijd.

Zakelijke creditcard

Een zakelijke creditcard, verbonden aan de zakelijke rekening, maakt aankopen mogelijk tot de limiet. Je betaalt achteraf, waardoor privé en zakelijke uitgaven gescheiden blijven. Dit is handig bij tijdelijk beperkte liquide middelen voor essentiële uitgaven.

Zakelijk leningZakelijke kredietCrowdfundingFactoringZakelijke hypotheekZakelijke creditcard

Eenmalige storting

Flexibel geld opnemen
Verschillende vormen: donatie, lening, investeringEenmalige stortingEenmalige stortingFlexibel geld opnemen
Vaste renteVariable renteBij crowdfunding via leningen: vaste rentePercentage van facuurbedragVaste renteGeen rente
Lang aflossenSnel aflossenMeerdere geldverstrekkersSnelle uitbetaling van facturenElke maand aflossing plus rente betalenNu kopen, achteraf betalen
Wel BKRWel BKRGeen BKRGeen BKRWel BKRGeen BKR
Belangrijkste kenmerken per financieringsvorm

Een bedrijfsfinanciering aanvragen: hoe werkt het?

Als je in aanmerking wil komen voor een bedrijfsfinanciering, moet je kunnen aantonen dat je de aflossing en de rente kan terugbetalen. Ook is het nodig een duidelijk doel voor de financiering te hebben. Zodra je aan alle voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor financiering. 

Financieringsbehoefte bepalen

Het is van belang om te achterhalen welk type financiering het meest geschikt is voor het bedrijf. Verken altijd de beschikbare opties alvorens een beslissing te nemen. Breng duidelijk in kaart hoeveel geld er nodig is en welk type financiering daarbij past.

Financieringsbehoefte bepalen

Geef inzicht in het doel van de bedrijfsfinanciering door het groei- of investeringsplan te benoemen. Leg beknopt uit waar de middelen voor nodig zijn, welke specifieke doelen worden nagestreefd, en hoe deze bijdragen aan de vooruitgang van de onderneming.

Financieringsplan uitwerken

Toon de financiële veerkracht van het bedrijf vóór de bedrijfsfinanciering aan door gedetailleerde cijfers, toekomstige prognoses en grondige risicoanalyses te presenteren. Hiermee wordt een overtuigend beeld geschetst van de stabiliteit en groeipotentie van de onderneming.

Vul het aanvraagformulier in en verzamel de benodigde gegevens en documenten

Geldverstrekkers hanteren verschillende criteria, afhankelijk van het type lening. Zorg ervoor dat je aan de voorwaarden kan voldoen en het geld op tijd wordt terugbetaald. Zorg dat alle informatie op orde is en klaar ligt, mocht de geldverstrekker extra vragen hebben.

Aanvraag bedrijfsfinanciering versturen

Nadat je deze stappen hebt gevolgd, kan de aanvraag ingediend worden met de financiële gegevens. Na het versturen van de aanvraag, beoordeeld de geldverstrekker alle gegevens. Wees voorbereid op kritische vragen.

Voor- en nadelen van een zakelijke financiering

Aan het aanvragen van een zakelijke financiering zitten een aantal voordelen en nadelen verbonden. Maar welke zijn dit dan precies? De belangrijkste voor- en nadelen staan hieronder beschreven.

Voordelen

 • Ondersteunt financiering voor uitbreidingsplannen
 • Biedt kapitaal voor startende bedrijven
 • Kan worden gebruikt om tijdelijke liquiditeitsproblemen te overwinnen

Nadelen

 • Strikte toelatingscriteria
 • Aflossingen die invloed hebben op de cashflow
 • Hoge rentetarieven voor bedrijven met een slechte kredietwaardigheid

Financieringsplan

Bedrijfsfinanciering gaat altijd gepaard met voorwaarden. Wie aan alle voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de financiering. Wat de voorwaarden zijn, verschilt per aanbieder. Zo vraagt de één om zekerheden of een uitgewerkt bedrijfsplan, terwijl de ander een minimale jaaromzet vereist. 

Bij de bank kun je bedrijfsfinanciering aanvragen doe met een goede omzet

Door middel van een financieringsplan laat je zien dat het bedrijf voldoende draagkracht heeft om de lening terug te betalen. Dat wil de geldverstrekker graag weten. In het financieringsplan leg je helder uit wat de concrete plannen voor de toekomst zijn en hoe de bedrijfsfinanciering daaraan bijdraagt. Door concrete plannen te presenteren, is de kans op een succesvolle aanvraag groter. 

Veelgestelde vragen

Wat kost een bedrijfsfinanciering?

Geld lenen kost geld. Ook een bedrijfsfinanciering. Het aanvragen en afsluiten is gratis, maar het terugbetalen niet. Je betaalt rente. Dit is de vergoeding voor het lenen van geld. Hoeveel de financiering precies kost, wordt berekend bij het aanvragen van een offerte. Een offerte en de rente laten berekenen zijn vrijblijvend; je zit nog nergens aan vast.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsfinanciering?

Een zakelijke financiering geeft financiële ruimte. Hiermee kan je je plannen realiseren. Het bedrijf laten groeien of innoveren, bijvoorbeeld. Bedrijfsfinanciering kan ook een tijdelijk liquiditeitstekort oplossen. Geld lenen kost geld. Leen nooit zomaar geld, maar stel een goed plan op voor de lening en terugbetaling. Ga bovendien altijd op zoek naar een passende bedrijfsfinanciering. Dit voorkomt financiële problemen. 

Is een bedrijfsfinanciering mogelijk zonder jaarcijfers?

Het is mogelijk geld te lenen zonder jaarcijfers. Bijvoorbeeld als starter. Maar dit kan niet overal. De meeste geldverstrekkers willen jaarcijfers zien, waarop zij de bedrijfsfinanciering baseren. Toch zijn er een aantal opties. Denk hierbij aan een speciale zzp lening. Een financiering zonder jaarcijfers is vaak wel duurder. Dit komt omdat de geldverstrekker een hogere rente vraagt. 

Is een bedrijfsfinanciering mogelijk zonder eigen geld?

Wie geld uitleent, wil zeker weten dat de lening wordt terugbetaald. Daarom vraagt de bank of andere geldverstrekker om zo veel mogelijk zekerheden. Eigen inbreng in het bedrijf kan hierbij meespelen. Maar dat hoeft niet. Wie goede jaarcijfers en prognoses laat zien, heeft niet altijd eigen geld nodig om een bedrijfsfinanciering te krijgen. 

Is een bedrijfsfinanciering mogelijk met negatieve BKR?

Ja, dat is mogelijk. Een bedrijfsfinanciering aanvragen kan bij verschillende aanbieders. Elke aanbieder heeft eigen voorwaarden. Geen negatieve BKR-registratie is meestal een vereiste. Toch zijn er een aantal aanbieders die geen BKR-check uitvoeren en waarbij het dus mogelijk is een financiering met een negatieve BKR voor een bedrijf te krijgen.