Belasting voor ondernemers

Ondernemersbelasting
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
  • Leestijd: 8 minuten

Iedere ondernemer dient belasting af te dragen. In Nederland krijgen ondernemers te maken met verschillende soorten belastingen. Zo krijgt een ondernemer onder meer te maken met omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ondernemers zijn verplicht om iedere periode een btw-aangifte te doen en een jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting.


Belastingaangifte voor ondernemers

Een zelfstandig ondernemer is verplicht om elke periode btw-aangifte en een jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting te doen. Wanneer een ondernemer geen aangifte heeft gedaan of onjuiste gegevens heeft ingevuld, kan een ondernemer een naheffingsaanslag ontvangen. Deze kan behoorlijk hoog zijn. Een ondernemer kan daarop bezwaar maken. Op de aanslag staat hoe de ondernemer bezwaar kan maken tegen de naheffingsaanslag.

Boekhouden en aangifte doen

Boekhouden is onderdeel van de administratie. Een overzichtelijke administratie is belangrijk voor een onderneming. Boekhouden is het bijhouden van financiële administratie. Als ondernemer is het belangrijk om de boekhouding goed bij te houden. Dit is volgens de wet verplicht. De Belastingdienst moet gegevens kunnen controleren. Daarom is het van belang om als ondernemer de financiële administratie goed op orde te houden. Bij de financiële administratie van een onderneming komen ook belastingzaken om de hoek kijken. Er zijn verschillende boekhoudprogramma’s die ondernemers kunnen helpen bij het regelen van de belasting.

Voor de btw-aangifte houdt de ondernemer in de financiële administratie goed bij hoeveel btw hij moet afdragen en terugkrijgt. Zo weet hij precies welk bedrag hij wanneer moet afdragen aan de Belastingdienst.

Bij een eenmanszaak betaalt de ondernemer belasting over de winst. Als ondernemer voor de inkomstenbelasting wordt de fiscale winst berekend aan de hand van de winst-en verliesrekening en balans. In een winst- en verliesrekening staan alle opbrengsten en uitgaven verwerkt. Op de balans staan alle bezittingen en schulden. De Belastingdienst moet de opgegeven winst kunnen controleren met deze gegevens.

Voor kleine ondernemers die niet meer dan € 20.000 omzet per jaar hebben geldt de kleineondernemingsregeling (KOR). Met de KOR hoeven kleine ondernemingen geen btw-aangifte te doen.

Een ondernemer kan aangifte doen via de website van de Belastingdienst. Voor zakelijke belastingzaken (bijvoorbeeld btw-belasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting) kan een ondernemer inloggen op ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Ondernemers die zich nog niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK) en dus niet kunnen inloggen, kunnen voor de btw-aangifte nog gebruik blijven maken van het oude portaal. Een ondernemer kan op het oude portaal blijven inloggen totdat de ondernemer kan overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk. Voor aangifte inkomstenbelasting kan een ondernemer inloggen op ‘Mijn Belastingdienst’.


Soorten belastingen voor bedrijven

Er zijn verschillende belastingen waarmee een onderneming op zakelijk en persoonlijk gebied mee te maken krijgt. Met de volgende belastingen moeten de meeste ondernemers rekening houden.

Omzetbelasting

Omzetbelasting, ook wel btw (= belasting toegevoegde waarde) genoemd, is belasting die ondernemers afdragen over de omzet van hun bedrijf. Wanneer een onderneming btw in rekening brengt bij klanten of opdrachtgevers, moet een onderneming dit ook weer afdragen aan de Belastingdienst. Btw valt daarom niet onder de omzet, want de ondernemer mag het niet zelf houden. Het is daarom handig als een ondernemer het bedrag, wat hij bij klanten aan btw in rekening heeft gebracht, apart zet.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is belasting die ondernemers afdragen over de winst van het bedrijf. De omzet van een bedrijf is niet de winst. Van de omzet wordt eerst de btw afgetrokken. Vervolgens worden daarvan nog bedrijfskosten afgetrokken. Over hetgeen overblijft rekent de Belastingdienst inkomstenbelasting. Maar ondernemers die door de Belastingdienst worden gezien als ondernemer voor inkomstenbelasting, hebben recht op verschillende extra aftrekposten. Voorbeelden daarvan zijn de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling.

Vennootschapsbelasting

Als een bedrijf een besloten vennootschap (vn) of naamloze vennootschap (nv) is, moet de ondernemer ieder jaar vennootschapsbelasting afdragen. Vennootschapsbelasting is belasting die ondernemers afdragen over de winst van een onderneming. De vennootschapsbelasting komt dan in plaats van de inkomstenbelasting. Net als bij de inkomstenbelasting heeft een ondernemer recht op bepaalde aftrekposten. Een ondernemer mag bijvoorbeeld verliezen verrekenen en bepaalde investeringen afschrijven. Een onderneming kan daarnaast gebruik maken van de verschillende vormen van de investeringsaftrek. Voorbeelden daarvan zijn de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA).

Dividendbelasting

Als een vennootschap winst maakt, kan de ondernemer een deel van die winst aan het eind van het jaar uitkeren aan aandeelhouders. Dit gebeurt vaak in vorm van dividend. De vennootschap die dit uitkeert, is verplicht om hierover belasting af te dragen. Nadat het dividend beschikbaar is gesteld, moet de ondernemer binnen een maand aangifte doen. Bij hoge uitzonderingen kan een ondernemer in aanmerking komen voor vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

Loonbelasting

De loonbelasting is onderdeel van de loonheffingen. Als een ondernemer werknemers in loondienst heeft, moet hij belasting inhouden op het loon van de werknemer. Loonbelasting is belasting dat vooraf geheven wordt. Dit betaalt een ondernemer aan de Belastingdienst. Hierdoor hoeft de werknemer minder of geen inkomstenbelasting af te dragen.


Belastingdienst

Bij de aangiftes van belastingen is het handig om als ondernemer alle cijfers bij de hand te hebben. Zo is belastingaangifte doen makkelijker en sneller. De aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers bestaat uit 2 delen.

Zakelijke deel aangifte

Als ondernemer is het van belang dat de financiële administratie en belastingzaken goed op orde zijn. De Belastingdienst heeft namelijk de winst- en verliesrekening en de balans van het bedrijf nodig. Ondernemers zijn verplicht om die cijfers door te geven aan de Belastingdienst via de belastingaangifte. De Belastingdienst moet die cijfers kunnen controleren.

Privédeel aangifte

Naast het zakelijke deel heeft de Belastingdienst ook privégegevens nodig, zoals persoonlijke gegevens, inkomsten, bankrekeningen, wonen, aftrekposten en overige gegevens. Dit formulier kunnen ondernemers vinden op de website van de Belastingdienst.

Veelgestelde vragen

Welke belastingen moeten ondernemers betalen?

Ondernemers kunnen met verschillende belastingen te maken krijgen. De meest voorkomende belastingen die ondernemers moeten bekostigen zijn de omzetbelasting, inkomstenbelasting en mogelijk de vennootschapsbelasting.

Hoeveel belasting moet ik betalen als zzp’er?

Hoeveel belasting een zzp’er moet betalen, hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld of hij in bezit is van een eigen woning of hypotheek, hij vermogen of aandelen heeft, welke aftrekposten hij heeft etc. Een zzp’er kan zelf zijn belastingen berekenen door middel van 8 stappen.

1. Brutowinst berekenen
2. Aftrekposten bepalen en berekenen
3. Belastingschijf bepalen
4. Belasting Box 1 of 2 berekenen
5. Algemene heffingskorting berekenen
6. Arbeidskorting berekenen
7. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen
8. Inkomstenbelasting (IB) berekenen.

Omdat het doen van de inkomstenbelasting best veel werk is, kan een zzp’er er ook voor kiezen om het door een boekhouder te laten doen.

Wat moet ik regelen voor de belastingdienst?

 Een beginnend ondernemer moet zich eerst inschrijven bij de Kamer Van Koophandel (KVK). De KVK geeft de gegevens van de onderneming door aan de belastingdienst. Als een onderneming zich niet bij de KVK kan registreren, moet het bedrijf zich aanmelden bij de Belastingdienst.

Een ondernemer moet periodiek aangifte van omzetbelasting doen. Daarnaast moet een ondernemer één keer per jaar aangifte inkomstenbelasting doen. Voor belastingaangifte moet een onderneming de belastingzaken en andere financiële administratie goed op orde hebben. Het is voor ondernemers van belang om alle administratie van een bedrijf bij te houden en 7 jaar te bewaren.

Hoe moet ik de belasting betalen als ondernemer?

Een ondernemer kan aangifte doen via de website van de Belastingdienst. Voor zakelijke belastingzaken (bijvoorbeeld btw-belasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting) kan een ondernemer inloggen op ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’. Voor aangifte inkomstenbelasting kan een ondernemer inloggen op ‘Mijn Belastingdienst’.

Hoe vaak moet ik de belastingaangifte doen als ondernemer?

De meeste ondernemers doen eens per kwartaal aangifte van omzetbelasting (ook wel btw-aangifte genoemd). Er zijn een paar uitzonderingen. Het kan namelijk ook zo zijn dat een ondernemer per maand of per jaar belastingaangifte doet. Dit is afhankelijk van de omzet van de onderneming.

Aangifte inkomstenbelasting doet een ondernemer één keer per jaar. 

Wat zijn de voorwaarden voor kwijtschelding belasting?

Om als ondernemer kwijtschelding te krijgen, moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen:

· De onderneming staat er financieel zo slecht voor dat er geen belastingen kan worden betaald.
· De onderneming is rendabel met goede vooruitzichten in de toekomst.
· Het is niet aan de ondernemer te wijten dat de belastingen niet betaald kunnen worden.
· De ondernemer sluit een akkoord met alle schuldeisers over de sanering van de schulden. Het saneringsakkoord moet daarom door alle schuldeisers zijn ondertekend.

Wanneer een ondernemer niet voldoet aan deze voorwaarden, krijgt de ondernemer geen kwijtschelding. Wel kan een ondernemer een betalingsregeling aanvragen en uitstel krijgen van betaling.

Let op! Voor een betalingsregeling moet een ondernemer ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan op de website van de Belastingdienst.

Als een ondernemer het niet eens is met de beslissing van de Belastingdienst, kan hij bezwaar maken. Een ondernemer mag binnen 10 dagen na de beslissing in beroep gaan.

Hoe doe ik voor het eerst btw-aangifte?

Ook een startende ondernemer, die zijn bedrijf heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, moet btw aangifte doen. Wanneer? Hij moet wachten op een bericht van de Belastingdienst. De fiscus stuurt hem eenmalig een formulier toe voor zijn eerste btw-aangifte. In dit formulier moet de btw worden vermeld over de eerste periode van de nieuwe onderneming. Het formulier moet ook worden ingevuld als het een startperiode is geweest zonder omzet.