Zakelijke lening

Afbeelding financiële dienstverlening
 • Auteur:

  Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 2 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

 • Bijgewerkt op: 17 juli 2023
 • Gecontroleerd op: 24 mei 2023
 • Leestijd: 19 minuten

Soms is het nodig zakelijk geld te lenen. Bijvoorbeeld voor het kopen van een bedrijfsauto. Of om een verbouwing te realiseren. Een zakelijke lening afsluiten doen ondernemers niet elke dag. Bovendien zijn er veel aanbieders. Welke zakelijke lening is het beste? Dat is voor elke ondernemer anders. Op deze pagina worden de mogelijkheden besproken.

Wat is een zakelijke lening?

Een zakelijke lening wordt ook wel bedrijfslening genoemd. Deze manier van zakelijk lenen is bedoeld om een langlopende investering voor het bedrijf te financieren. Wie een zakelijke lening afsluit, ontvangt het gehele leenbedrag in één keer op de rekening. De ondernemer betaalt de zakelijke lening in maandelijkse termijnen terug. De vaste rente en de looptijd worden vooraf afgesproken. Zo weet de ondernemer vooraf precies waar hij aan toe is. 

Online een bedrijfslening aanvragen

Een bedrijfslening aanvragen en afsluiten kan bij verschillende aanbieders. Hierdoor is er een verschil in kosten en voorwaarden. Ook zijn er verschillende soorten zakelijke leningen. Een zakelijke financiering vergelijken maakt dit verschil zichtbaar. Het is van belang dat de ondernemer een bedrijfslening kiest die het meest geschikt is voor de investering, zonder al te hoge kosten te betalen.

Soorten zakelijke leningen

Met een zakelijke lening financier je langlopende investeringen

Wie onderneemt, heeft liquide middelen nodig voor het bedrijf. Dit geld komt van klanten of uit eigen vermogen. Maar soms is er niet genoeg geld beschikbaar om de plannen te realiseren. Zonder eigen vermogen of geld in de kas kan de ondernemer overwegen een zakelijke lening af te sluiten. 

Voor elk soort ondernemer – van starters tot aan bestaande ondernemers en van zzp tot aan een onderneming met personeel – is het belangrijk de meest geschikte zakelijke lening te kiezen. Er zijn verschillende soorten zakelijke leningen. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Lineaire en annuïtaire lening

De lineaire en annuïtaire zakelijke lening zijn het meest bekend. Zakelijk gezien wordt de annuïtaire lening het meest afgesloten. Zowel de lineaire als de annuïtaire lening hebben een vast maandbedrag. Het verschil zit ‘m in de samenstelling van dit bedrag. Oftewel: de verhouding tussen aflossing en rente.

Bij de annuïtaire zakelijke lening spreken we van een annuïteit. De annuïteit bestaat in het begin vooral uit rente, en aan het einde van de looptijd uit aflossing. Bij een lineaire zakelijke lening lost de ondernemer elke maand hetzelfde bedrag af. In het begin zijn de maandlasten hoger, omdat de rente over de gehele lening wordt berekend. Naarmate er meer wordt afgelost, daalt het bedrag dat aan rente betaald moet worden. Hierdoor daalt het maandbedrag. 

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is letterlijk achtergesteld. Dit houdt in dat schuldeisers achteraan de rij staan, mocht de ondernemer failliet gaan. Wie een achtergestelde lening verstrekt, kan bij een faillissement als een van de laatste aanspraak maken op het geïnvesteerde geld. De financier komt achter alle andere crediteuren. Alleen de aandeelhouders staan nog achter hem. 

De verstrekker van een achtergestelde lening loopt hierdoor meer risico. De kans dat hij zijn geld niet terugkrijgt, wanneer het bedrijf in de problemen raakt, is groot. Dit wordt gecompenseerd met een hoger rentepercentage. Raakt het bedrijf niet in de problemen? Dan levert een achtergestelde lening door deze hogere rente meer rendement op. Dit maakt het verstrekken van een achtergestelde lening aantrekkelijk, ondanks de risico’s. 

Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een zakelijke financiering zonder tussenkomst van een bank. Denk hierbij aan geld lenen van familie, vrienden of kennissen. Bij een onderhandse lening speelt wederzijds vertrouwen een grote rol, omdat de lening altijd achtergesteld is. 

De voorwaarden van een onderhandse lening mogen beide partijen voor een groot deel zelf bepalen. Hierdoor heeft een onderhandse lening vaak een langere looptijd en een lagere rente. Dit maakt onderhands geld lenen makkelijker dan via de bank, die strike voorwaarden hanteert. Bovendien voert een familielid, vriend of kennis geen BKR-check uit, wat financiers vaak wel doen. Het nadeel van een onderhandse lening is dat persoonlijke conflicten op de loer liggen. Het is daarom belangrijk duidelijke afspraken zwart op wit te zetten. 

Converteerbare lening

Een converteerbare lening heeft een aflossingsvrije periode. Tijdens deze periode hoeft de ondernemer niet af te lossen op de lening. Dit geeft hem de mogelijkheid de cashflow op gang te brengen. Na de aflossingsvrijeperiode zou er genoeg cashflow gegenereerd moeten zijn om de lening af te lossen. Op dat moment wordt de converteerbare lening omgezet in een gewone zakelijke lening of aandelen.

Dankzij de converteerbare lening kunnen (startende) bedrijven, zoals startups, snel geld verzamelen zonder hoge maandlasten. De lening heeft zo geen effect op het werkkapitaal of de bedrijfsvoering. 

Mezzanine lening

Mezzanine is een term uit de bouwwereld. Het betekent tussenverdieping. Een mezzanine lening is een hybride financieringsvorm tussen vreemd vermogen en eigen vermogen. De mezzanine bedrijfslening is een externe lening van een financier, maar kan fungeren als eigen vermogen. 

Een mezzanine zakelijke lening heeft dezelfde risico’s als een achtergestelde lening. Dit houdt in dat – in geval van faillissement – de schuldeiser als één van de laatste terugbetaald wordt. Ook hoeft de ondernemer niet tussentijds af te lossen, dit gebeurt pas op termijn. Wel moet de rente over de lening elke maand betaald worden. Wie een mezzanine lening verstrekt, loopt meer risico. Hierdoor is het rentepercentage hoog. 


Waarvoor een zakelijke lening aanvragen?

Wie een zakelijke lening aanvraagt, krijgt het benodigde bedrag in één keer op de rekening. Dit bedrag kan de ondernemer voor verschillende doeleinden gebruiken. Bij het aanvragen van de bedrijfslening vraagt de geldverstrekker naar het financieringsdoel. Een duidelijk financieel plan maakt het aanvragen van een zakelijke lening makkelijker. Zo weet de financier precies wat het doel van de bedrijfslening is en wat de eventuele risico’s zijn. 

De meest genoemde doelen van een zakelijke lening zijn:

 • Investeren in machines en apparatuur
  Nieuwe machines of apparatuur helpen om de productie te verbeteren. Maar het is ook een flinke investering. En niet iedere ondernemer heeft zo’n bedrag direct beschikbaar. Een zakelijke lening kan dan uitkomst bieden. Met de nieuwe machines of apparatuur stijgt waarschijnlijk de omzet, waarmee de maandelijkse lasten van de bedrijfslening betaald kunnen worden.

 • Een auto van de zaak
  Het kan zijn dat de bedrijfsauto aan vervanging toe is. Of dat er een nieuwe bestelbus moet komen. Zakelijk lenen maakt dit mogelijk. De nieuwe auto van de zaak zorgt voor meer mobiliteit, waardoor de omzet wellicht stijgt. Met deze extra omzet kan de ondernemer de maandlasten van de bedrijfslening betalen.

 • Groeien en uitbreiden
  Het laten groeien van het bedrijf of het uitbreiden van een onderneming gaat vrijwel altijd samen met kosten. Er moet bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in nieuwe machines, personeel of een groter bedrijfspand. Hier zijn flinke kosten aan verbonden. En dat geld is misschien niet direct beschikbaar. Wie wil investeren in groei en uitbreiding, kan een zakelijke lening afsluiten.

 •  Investeren in personeel?
  Wanneer het bedrijf groeit, is het aantrekken van nieuw personeel cruciaal. Maar niet altijd makkelijk. Misschien is het nodig om samen te werken met een recruiter. Of de ondernemer schakelt een bureau voor werving en selectie in. Nieuw personeel werven is een flinke investering. Want salarissen verdienen zich pas na een tijdje terug. Een zakelijke lening helpt daarbij. 

 • Een bedrijfspand verbouwen of kopen
  Voor het kopen of verbouwen van een bedrijfspand is veel geld nodig. Niet iedere ondernemer heeft dat klaarliggen. In dit geval biedt een bedrijfshypotheek uitkomst. Dit is een zakelijke lening bedoeld voor het kopen of verbouwen van vastgoed. 

Alternatieven zakelijke lening

Wie geld nodig heeft voor zijn onderneming, heeft verschillende opties voor bedrijfsfinanciering. De zakelijke lening is niet de enige manier. Er zijn meer mogelijkheden. Hieronder staat een overzicht van de alternatieven voor een zakelijke lening. 

Zakelijk krediet

Een zakelijk krediet is een beschikbaar bedrag, dat de ondernemer flexibel kan opnemen. Tot aan de kredietlimiet leent de ondernemer geld naar behoefte. De financier rekent alleen rente over het bedrag dat de ondernemer gebruikt, niet over de hele kredietlimiet. Elke maand wordt een deel afgelost, dat de ondernemer weer opnieuw kan opnemen. De rente is variabel, dit zorgt voor wisselende maandlasten.


Crowdfunding

Letterlijk betekent crowdfunding financieren via het grote publiek. Dit houdt in dat meerdere investeerders geld geven of lenen, zodat de ondernemer het project of de investering kan realiseren. Crowdfunding wordt steeds populairder, omdat de ondernemer via deze weg niet afhankelijk is van één financier. Ook zijn er verschillende manieren om te crowdfunden. Dit gaat via een online crowdfundingplatform. 


Factoring

Een factoringmaatschappij neemt het debiteurenbeheer van een onderneming over. Dit houdt in dat openstaande facturen direct betaald worden door het factoringbedrijf. Zo hoeft de ondernemer niet op zijn geld te wachten. Wanneer bestaande ondernemers te lang moeten wachten op hun geld, omdat facturen niet of te laat worden betaald, kan een liquiditeitstekort ontstaan. Dit kan risicovol zijn. Via factoring worden openstaande facturen als het ware verkocht, en het factorbedrijf betaalt de factuur (minus de kosten) direct uit. Zo houdt de ondernemer zijn cashflow op gang.


Leasing

Leasing kan gebruikt worden om bedrijfsmiddelen te financieren, zoals een bedrijfsauto, computers of een machine. Wie een bedrijfsmiddel least, gaat een overeenkomst aan met een leasemaatschappij. De maatschappij financiert bijvoorbeeld de auto. En de ondernemer betaalt een maandelijks bedrag voor het gebruik van de auto. Zo hoeft de ondernemer niet in één keer een groot bedrag uit te geven, maar betaalt hij de auto in termijnen af. Er zijn verschillende vormen van leasing: financial lease, operational lease en private lease.


Zakelijke creditcard

Met een creditcard kan de ondernemer uitgaven doen zonder direct te betalen. Het geld wordt niet direct van de zakelijke bankrekening afgeschreven. De creditcarduitgever schiet de betaling eerst voor. En achteraf stuurt de uitgever een overzicht van alle creditcarduitgaven van die maand. Het openstaande bedrag betaalt de ondernemer in één keer terug. De zakelijke creditcard is een wereldwijd geaccepteerd betaalmiddel, en is daarom vooral populair bij bedrijven die veel internationale transacties uitvoeren. 

Zakelijk leningZakelijke kredietCrowdfundingFactoringZakelijke hypotheekZakelijke creditcard

Eenmalige storting

Flexibel geld opnemen
Verschillende vormen: donatie, lening, investering Eenmalige stortingEenmalige stortingFlexibel geld opnemen
Vaste renteVariable renteBij crowdfunding via leningen: vaste rentePercentage van facuurbedragVaste renteGeen rente
Lang aflossenSnel aflossenMeerdere geldverstrekkersSnelle uitbetaling van facturenElke maand aflossing plus rente betalenNu kopen, achteraf betalen
Wel BKRWel BKRGeen BKRGeen BKRWel BKRGeen BKR
Belangrijkste kenmerken per financieringsvorm

Zakelijke lening aanvragen

Een zakelijke lening aanvragen en afsluiten hoort niet bij de dagelijkse gang van zaken. Bovendien zijn er veel aanbieders, waardoor het lastig is een keus te maken. Want welke zakelijke lening is het beste? Wie biedt de meest gunstige voorwaarden? En welk type bedrijfslening is het meest geschikt voor de investering?

Lenen voor het bedrijf kan via de eigen bank, zoals Rabobank, ABN Amro of ING. Maar online zijn ook andere aanbieders te vinden. Bijvoorbeeld zakelijk lenen zonder bkr en jaarcijfers. Of een kortlopende bedrijfslening met spoed. 

Geld lenen kost geld. De financier rekent een rentepercentage over de lening. Dit is de vergoeding die de ondernemer betaalt voor het geld lenen. De kosten vooraf berekenen is belangrijk. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is. 

Zodra duidelijk is welke zakelijke lening het beste is, kan de ondernemer de bedrijfslening aanvragen. Meestal kan dit gewoon online. Dat gaat als volgt:

Online een zakelijke lening aanvragen

 • 1

  Stap 1: Leenbedrag en looptijd bepalen

  Bepaal het bedrag van de lening en de looptijd. Oftewel: hoeveel geld lenen en binnen welke termijn terugbetalen? Geef in het aanvraagproces zelf aan hoe de zakelijke lening eruit moet zien.

 • 2

  Stap 2: Gegevens invullen

  Om de aanvraag te versturen, zijn een aantal gegevens nodig. Vul alle gevraagde informatie in en geef aan wat het doel van de bedrijfslening is. Ook is er voor een aanvraag een overzicht van de bij- en afschrijvingen en een definitieve jaarrekening nodig.

 • 3

  Stap 3: Offertes bekijken

  Het aanvragen van een zakelijke lening betekent niet dat de lening ook wordt verstrekt. Het gaat hierbij om het aanvragen van een offerte. Zo’n offerte is altijd vrijblijvend. In de offerte staat hoe duur de aangevraagde lening is. Oftewel: welk rentepercentage de ondernemer betaalt. Het is handig een aantal offertes bij verschillende aanbieders aan te vragen en te vergelijken. Na het ontvangen en vergelijken van de offertes maakt de ondernemer zijn keuze.

 • 4

  Stap 4: Financier beoordeelt

  Wanneer de ondernemer akkoord gaat met de offerte, gaat de financier aan de slag. Hij zal vragen om aanvullende documenten of gegevens. Op basis van deze informatie beoordeelt de financier of de aanvraag voor de zakelijke lening wordt goedgekeurd.

 • 5

  Stap 5: Geld ontvangen na akkoord

  Op het moment dat de financier akkoord gaat met de aanvraag, ontvangt de ondernemer het gehele leenbedrag in één keer op de rekening. Hierbij ontvangt de ondernemer ook zijn maandelijkse termijn. Vanaf dit moment wordt er tijdens de gehele looptijd elke maand een aflossing inclusief rente terugbetaald.

Wie kan een zakelijke lening aanvragen?

Een zakelijke lening, of bedrijfslening, heeft een zakelijk doel. Een particulier kan daarom geen zakelijk geld lenen. Alleen ondernemers kunnen zakelijk lenen. Een inschrijving bij de KvK is nodig.

Voorwaarden

Niet iedereen die ondernemer is, komt in aanmerking voor een bedrijfslening. Elke financier heeft specifieke voorwaarden. Daar moet de ondernemer aan voldoen. Is dat niet het geval? Dan is het aanvragen van de lening zinloos, want deze wordt niet goedgekeurd. 

Tijdens het aanvraagproces wil de financier weten:

Aan de hand van de financieringsaanvraag beoordeelt de financier of de zakelijke lening wel of niet wordt goedgekeurd. Een goed voorbereide aanvraag vergroot de kans op een akkoord. En een zorgvuldig onderbouwd ondernemingsplan inclusief financieel plan helpt daarbij. 

Risico’s

Of een ondernemer kiest voor een zakelijke lening, een zakelijk courant krediet of voor crowdfunding; het is goed om te beseffen dat iedere lening risico’s met zich meebrengt. Kan bijvoorbeeld de aflossingsverplichtingen niet nagekomen worden, is de kans groot dat een ondernemer het privévermogen of persoonlijke bezittingen kwijtraakt.

Leen daarom nooit meer dan nodig is. Hoewel de geldverstrekker bij de aanvraag van een lening altijd kijkt naar de omzet en de maximale aflossingsverplichting, is het belangrijk niet alles van de beoordeling van deze geldverstrekker af te laten hangen. Het is van belang dat er zelf ook actie ondernomen wordt. Denk actief na over de lening; is het echt nodig en hoe veel moet het zijn? Leen niet meer dan nodig. Een ondernemer loopt dan namelijk een groter risico op het niet kunnen voldoen van de aflossingsverplichtingen.

Veelgestelde vragen

Wat is de beste zakelijke lening?

Een bedrijfslening wordt veelal gebruikt voor langlopende investeringen. Er zijn verschillende soorten zakelijke leningen. Met elk specifieke kenmerken. Bovendien zijn er veel financiers, die een zakelijke lening aanbieden. Hierdoor is er een verschil in kosten en voorwaarden. Wat is de beste zakelijke lening? Daar is geen eenduidig antwoord op. Het is voor iedere ondernemer anders. De beste zakelijke lening past bij het bedrijf, zonder al te hoge kosten. En deze vindt de ondernemer door te vergelijken! 

Wat zijn de voordelen van een zakelijke lening?

Geld lenen kost geld. En de lening moet op tijd terugbetaald worden. Veel ondernemers lenen liever niet teveel geld. Toch heeft een zakelijke lening een aantal voordelen. Met het leenbedrag kan de ondernemer de gewenste investering doen. En als het goed is, verdient deze investering de lening (snel) terug. Bij een zakelijke lening is vooraf duidelijk wat het rentepercentage en de looptijd zijn. Dit verandert tussentijds niet. Zo is het voor de ondernemer vooraf duidelijk waar hij aan toe is.

Kom ik in aanmerking voor een bedrijfslening?

Een zakelijke lening heeft voorwaarden, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) of een minimale jaaromzet. Elke aanbieder heeft specifieke voorwaarden. Daarnaast wordt de kredietwaardigheid van het bedrijf beoordeeld. De financier wil weten hoe groot het risico is dat de bedrijfslening niet wordt terugbetaald. Wie in aanmerking wil komen voor een zakelijke lening, moet aan alle voorwaarden voldoen en kunnen aantonen dat er voldoende cashflow aanwezig is in de onderneming om aan de maandelijkse betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Welke alternatieven zijn er voor zakelijk geld lenen?

Geld lenen voor het bedrijf kan op verschillende manieren. Een zakelijke lening is geschikt voor een langlopende investering. Heeft de ondernemer een kortlopende lening nodig? In dat geval past een zakelijk krediet goed. Een krediet geeft meer flexibiliteit. Daarnaast kan de ondernemer kiezen voor crowdfunding, leasing, factoring of een zakelijke creditcard om zakelijke uitgaven te financieren.

Hoe werkt het aflossen van een zakelijke lening?

Bij het aflossen van een zakelijke lening kan er zelf bepaald worden in hoeveel tijd het leenbedrag afgelost zal worden. Dit kan in minimaal 3 maanden of maximaal 5 jaar. Iedere maand wordt er een deel van de lening terug betaald. Een hoger bedrag aflossen kan dus in een kortere looptijd. Kosteloos extra aflossen is vaak ook een mogelijke optie. Zo wordt de openstaande lening van het bedrijf steeds kleiner. Het nadeel hiervan is dat het afgeloste geld niet opnieuw kan worden opgenomen. Er wordt namelijk een vooraf afgesproken rentepercentage over het openstaande bedrag betaald.

Wat is de rente van een zakelijke lening?

Zakelijk lenen is niet gratis. De kosten van de bedrijfslening worden berekend aan de hand van het rentepercentage. De rente is de vergoeding, die de ondernemer betaalt aan de financier. De ondernemer betaalt dus het leenbedrag plus een rentevergoeding terug. Hoe hoog de rente is, hangt onder ander af van het risicoprofiel en de actuele marktrente. In een offerte staat welk rentepercentage de ondernemer betaalt voor de zakelijke lening. Een zakelijke lening oversluiten kan een lagere rente opleveren.