Omgaan met een hoge energierekening

  • Auteur:

    Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een hbo bachelor in de Nederlandse taal.

  • Laatst bijgewerkt: 22 april 2024
  • Leestijd: 8 minuten

Hoge energierekeningen zijn voor veel ondernemers een groot deel van hun maandelijkse lasten. Met energieprijzen die sinds de Russische inval in Oekraïne zijn geëxplodeerd, weer afgekoeld, en weer zijn gaan stijgen, weten veel mensen niet waar ze aan toe zijn. Het is lastig te zeggen of en wanneer de prijzen weer normaliseren en stabiel blijven. Er zijn gelukkig wel een aantal regelingen in het leven geroepen om ondernemers, groot en klein, te helpen met hun hoge energierekening. Deze regelingen zetten we uiteen, en we gaan in op de voor- en nadelen van variabele en vaste contracten ten tijde van wisselende marktprijzen.

 


Algemene besparingstips

Maak naden en kieren dicht
Gebruik ledverlichting
Houd het verbruik bij
Verbruik stroom wanneer het tarief laag is
Zet de verwarming wat lager


Het tijdelijke prijsplafond

Voor kleinverbruikers is in 2023 een prijsplafond ingesteld om te helpen met het beperken van de hoge rekening voor energie. De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen, waaronder deze, om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen. Het plafond zorgt ervoor dat ondernemers een maximaal tarief betalen over hun verbruik. De hoogte voor gas en elektriciteit verschilt.  

elektriciteit illustratie

Het prijsplafond geldt voor elektriciteit tot een hoogte van 2.900 kWh. Het tarief onder dit plafond bedraagt €0,40 per Kilowattuur.

gas illustratie

Voor gas geldt het prijsplafond tot 1.200 m3. Het tarief dat tot deze hoogte wordt betaald is €1,45 per kubieke meter.

Voor al het verbruik boven het prijsplafond geldt de actuele marktprijs. 

Deze regeling geldt voor kleinverbruikers. Daaronder worden zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb gerekend.

Om te achterhalen of iemand gecategoriseerd wordt als klein- of grootverbruiker, kan gekeken worden naar de meterkast. Bij een kleinverbruiker is er een maximale elektriciteitsaansluiting van 30×80 Ampère. Voor gas geldt een maximale gasmeter tot het type G25. Huishoudens hebben vaak een gasmeter van het type G4 of G6. 

Tegemoetkoming Energiekosten

De regeling ‘tegemoetkoming energiekosten energie-intensief mkb’ is bedoeld voor ondernemers die veel energie gebruiken binnen hun branche, bijvoorbeeld bakkers. Ondernemers komen in sommige gevallen in aanmerking voor deze regeling. Deze houdt in dat ze een deel van de extra energiekosten teruggestort kunnen krijgen. Zo geldt voor tarieven die boven € 1,19 m3 voor gas en € 0,35 voor kWh betaald worden, een terugstortingsregeling van 50%. Een voorbeeld: betaalt een ondernemer per € 0,70 per kWh? Dan wordt er door de TEK-regeling 0,35/2= € 0,175 cent per kWh vergoed. Een voorwaarde is dat er minimaal 7% van de omzet naar energiekosten gaat. De regeling vergoedt maximaal € 160.000. 

Europese mkb-definitie

Ook moet een bedrijf aan de Europese mkb-definitie definitie voldoen, deze houdt in dat een bedrijf minder dan 250 werknemers heeft. De jaaromzet max maximaal 50 miljoen bedragen en de jaarbalans 43 miljoen. Ook moet het bedrijf vóór 2023 gestart zijn en moet een zakelijk energiecontract zijn afgesloten op naam van het bedrijf. 

De regeling geldt net als het energieplafond tot en met 31 december 2023, en kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tot en met 2 oktober om 17:00 uur. De aanvraag kan met terugwerkende kracht vanaf de periode van 1 november 2022 worden ingediend. 

Energierekening verlagen door verduurzaming

Ondernemers die in de knel komen door de hoge energieprijzen kunnen ook overwegen om te verduurzamen. Echter, wanneer een bedrijf in zwaar financieel weer verkeert, worden er niet altijd even makkelijk leningen verstrekt. Een regeling die hierbij kan helpen is de borgstellingsregeling BMKB-Groen. Hiermee staat de overheid garant voor het geleende bedrag, waardoor het voor banken veiliger is om voor bedrijven een lening te verstrekken. Het geld van een lening die onder deze regeling is afgesloten, kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld led-lampen, zonnepanelen, energiezuinige apparaten, maar ook isolatie van bedrijfspanden. Het maximale krediet om aan te vragen is anderhalf miljoen euro. 

Een voorwaarde is wederom dat de jaaromzet maximaal 50 miljoen mag bedragen en de jaarbalans 43 miljoen. Het bedrijf mag maximaal 250 werknemers hebben en mag niet actief zijn in de visserij, landbouw, grootbedrijf, de financiële sector, vastgoed of de publieke gezondheidszorg. 

Provisie over het geleende bedrag

De lening is echter niet gratis, ondernemers betalen hun financier een provisie over het geleende bedrag. Indien er voor een looptijd van minder dan 24 kwartalen wordt gekozen, bedraagt dat 2%. Bij langere looptijden is dat 3%. Meer informatie over de regeling en het aanvragen ervan is te vinden op de site van de Rijksoverheid

Belangrijke verandering in 2026: Warmtepomp verplicht bij cv-ketelvervanging

Vanaf 2026 moeten hybride warmtepompen worden geïnstalleerd als minimale standaard voor het verwarmen van winkels, kantoren, woningen en scholen. Bij het vervangen van de cv-ketel dient er overgestapt te worden op een duurzamer alternatief, zoals een warmtepomp.

Vast, variabel of dynamisch contract? 

Er bestaat helaas geen goed of fout antwoord op deze vraag, aangezien het per dag en per situatie kan verschillen wat handig is. Bovendien kan men nooit in de toekomst kijken om te voorspellen wat de energieprijzen gaan doen. Wel zijn er een aantal voor- en nadelen verbonden aan het soort contract. 

Bij een vast contract staan de energietarieven voor minimaal één jaar vast. Bij een variabel contract is dat vaak 1 tot 6 maanden. Bij dynamische contracten wisselen de tarieven elk uur, deze zijn dan ook gebaseerd op de meest actuele marktprijzen voor energie. 

Vast

Een vast contract met lage prijzen is het fijnst om te hebben tijdens een periode van hoge energieprijzen. Ondernemers weten daardoor waar ze aan toe zijn en komen minder vaak voor onaangename verrassingen staan.

Helaas loopt zo’n contract uiteindelijk af, en is een consument gedwongen om een nieuw contract tegen nieuwe prijzen af te sluiten. Het kan zijn dat dat op het moment gunstig, of ongunstig is. Het komt soms voor dat er maar een aantal leveranciers, of zelfs geen enkele leverancier een vast contract aanbiedt. 

Variabel

Een variabel contract is een aantrekkelijke keuze, maar blijft een gok, in tijden wanneer het moeilijk te voorspellen is wat de prijzen gaan doen en waar er hoge energieprijzen gelden.

Inmiddels bieden de meeste energieleveranciers alweer vaste contracten aan, maar ten tijde van de grootste prijsstijgingen in 2022 was dit niet het geval. Dan kan een ondernemer niet anders.

Bij een variabel contract wisselt de prijs per maand of 6 maanden. Vaak kunnen klanten ook het termijnbedrag aanpassen. Een ander voordeel is dat er elke maand overgestapt kan worden op een andere leverancier.

Dynamisch

Bij een dynamisch contract is een ondernemer minder zeker van zijn of haar maandelijkse kosten, maar het kan wel voordelen hebben ten opzichte van een variabel contract. Zo kan er bijvoorbeeld tactisch omgegaan worden met het verbruik.

In branches waarbij er niet op vaste tijdstippen veel energie verbruikt wordt, zoals bij bakkers wél het geval is, kan er voor worden gekozen om de energie te verbruiken op een tactisch moment van de dag of week.

Het grote nadeel is dat er veel onzekerheid bestaat rondom dynamische contracten, er geldt ook geen maximaal tarief.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wanneer een ondernemer investeert in CO2-reductie, energiezuinige technieken of duurzame energie, kan hij of zij in aanmerking komen voor deze fiscale regeling. De investering moet minimaal € 2.500 bedragen. Met deze fiscale regeling mogen ondernemers van de overheid 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De regeling levert ondernemers gemiddeld 11% voordeel op. 

De regeling kan gebruikt worden voor een scala aan investeringen. Wat betreft de energiebesparende opties moet men denken aan dubbel glas, warmtepompen, energiezuinige koel- of vriesinstallaties en batterijen om elektrische energie op te slaan. Dit heeft allemaal als doel om te minderen met gas en elektriciteit, zodat het verbruik daalt. Ook sector-specifieke duurzaamheidsinvesteringen zijn mogelijk. Het volledige overzicht is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Veelgestelde vragen

Geldt het prijsplafond ook voor ondernemers?

Het prijsplafond geldt ook voor een aantal ondernemers, namelijk voor alle kleinverbruikers. Bij een kleinverbruiker is er een maximale elektriciteitsaansluiting van 30×80 Ampère. Voor gas geldt een maximale gas meter tot het type G25. Het plafond geldt voor mensen die energie verbruiken tot 1.200 m3 aan gas, en 2.900 kWh aan elektriciteit. Na het maximum wordt de marktprijs voor gas en elektriciteit gerekend. 

Wie houdt er toezicht op de energiemarkt?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat energieleveranciers op een betrouwbare manier elektriciteit en gas leveren aan consumenten en bedrijven. Hierbij wordt ook gecontroleerd of er tegen redelijke tarieven wordt geleverd en of leveranciers zich aan de regels houden.