Belastingschijven 2023

Belastingschijven 2023 box 1 header
  • Auteur:

    Mabelle Abraham (MSc) houdt trends en ontwikkelingen op de financiële markt in de gaten om zo nieuwe kansen te identificeren en hier strategisch op in te spelen. Met haar ruime expertise en specialistische vaardigheden analyseert en beoordeelt ze al 3 jaar lang financiële producten. Daarnaast heeft zij haar Master behaald in Communication Science aan de Universiteit Twente.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 8 minuten

Iedere ondernemer in Nederland moet belasting betalen over het inkomen. Ieder jaar bepaalt de Belastingdienst hoeveel inkomstenbelasting er betaald dient te worden. Dit doen ze aan de hand van belastingschijven. Hoeveel belasting je precies moet betalen, hangt dus af van de hoogte van je inkomen. Ondernemers met een hoger inkomen betalen meer belasting. In 2023 zijn er net als in 2022 ook twee belastingschijven met twee verschillende belastingtarieven. Lees in dit artikel over de belastingschijven en belastingtarieven van 2023. Deze heb je nodig voor de inkomstenbelasting in 2024.

Belastingschijven 2024

Bekijk nu ook de belastingschijven van 2024!

Bekijken
Belasting

Belastingschijven 2023 voor zzp’ers

Belastingschijven delen het belastbaar inkomen op. Ze worden ook wel belastingschalen genoemd. Elke belastingschijf heeft een ander belastingtarief. In Nederland hebben we een progressief belastingstelsel. Dit betekent dat ondernemers een hoger percentage moeten betalen wanneer ze een hoger inkomen hebben. In 2023 zijn er net als in 2022 nog steeds twee belastingschijven. Voor ondernemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, gelden andere tarieven dan ondernemers die AOW-gerechtigd zijn.

Belastingschijven 2023 Nederland: hoe werkt het?

Belastingtarieven in 2023 worden gedefinieerd door de Nederlandse overheid en bepalen de belasting die bepaalde inkomensgroepen moeten betalen. Dit gebeurt aan de hand van aangifte inkomstenbelasting. Alle ondernemers moet jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen. Hierbij betalen ondernemers belasting over het belastbare inkomen.

Belastingschijven 2023 inkomstenbelasting

Hoeveel belasting je betaalt, hangt dus af van de hoogte van je belastbare inkomen. Dit wordt berekend met behulp van twee belastingtarieven. Hoe hoger het belastbare inkomen, hoe meer belasting er betaald dient te worden. Dit komt omdat het belastingtarief van de tweede schijf hoger is dan de eerste schijf. Wanneer een zzp’er dus een belastbaar inkomen heeft boven het maximale bedrag van de eerste schijf, betaalt hij over het deel daarboven een hoger percentage aan belasting.

Er zijn ook lagere tarieven beschikbaar voor bepaalde personen. Als een ondernemer bijvoorbeeld een alleenstaande ouder is, kan het voorkomen dat er een lager tarief betaald hoeft te worden. Ook als het inkomen onder een bepaald niveau ligt, kunnen ondernemers recht hebben op een lager tarief.

Al deze tarieven zijn gebaseerd op het inkomen in 2023. Het inkomen gaat in 2023 veranderen, dit betekent dat het belastingtarief ook veranderd. Houd er rekening mee dat het tarief elk jaar kan veranderen, dus het is belangrijk om de tarieven elk jaar te controleren.

Box 1 (werk en inkomen)

In box 1 betalen zzp’ers belasting over het inkomen uit werk en woning. Dit is geld dat je overhoudt wanneer je een eenmanszaak of vof hebt. Voorbeelden van inkomsten uit werk zijn loon, fooi, winst, uitkering, pensioen, lijfrente, alimentatie, buitenlandse inkomsten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter. Wanneer zzp’ers een eigen woning bezitten, behoren de inkomsten daarvan en de betaalde hypotheekrente bij het inkomen uit woning.

In 2023 betaalt een zzp’er over het belastbaar inkomen uit werk en woning tot € 37.149 ook premie volksverzekeringen. In 2022 was dat tot € 35.472. Er geldt een aangepast tarief voor zzp’ers die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Let op! De AOW-leeftijd is in 2023 66 jaar en 10 maanden. In 2022 was dit nog 66 jaar en 7 maanden.

Het belastingtarief in box 1 wordt bepaald aan de hand van een oplopend tarief dat sinds 2020 uit twee belastingschalen bestaat. Er is een daling van het basistarief in box 1. Over 2022 betaalden zzp’ers 37,07% belasting over hun inkomsten tot € 68.508. Over 2023 betalen zzp’ers 36,93% over hun inkomsten tot en met € 73.031. Het tarief van schijf 2 wijzigt daarentegen niet.

In 2023 gelden, als een zzp’er de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, de volgende tarieven in box 1:

BelastingschijvenInkomenHet percentage te betalen belasting
Schijf 1Inkomen tot €73.03136,93%
Schijf 2Inkomen hoger dan €73.03149,50%

Box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang)

In box 2 betalen zzp’ers belasting over het inkomen uit aanmerkelijk belang. Een aanmerkelijk belang ontstaat wanneer je ten minste 5% van het aandelenkapitaal van een vennootschap of coöperatie bezit. Het gaat hier dus vooral om inkomsten in vorm van dividend. Bij het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang dienen indirecte belangen ook meegerekend te worden. Wanneer de zzp’er (belastingplichtige) een partner heeft, dient het belang van beide partners bij elkaar opgeteld te worden.

In 2023 geldt, als een zzp’er de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, een belastingtarief van 26,90% over belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang.

Het kabinet stelt voor om vanaf 2024 twee belastingschalen te introduceren. In 2023 blijft het tarief nog onveranderd ten opzichte van 2022.

Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen)

Belastingschijven 2023 aov en Belastingschijven inkomstenbelasting 2023

In box 3 betalen zzp’ers belasting over hun spaargeld en het geld dat ze eventueel beleggen. Hierbij wordt er gekeken naar de werkelijke verdeling tussen sparen en beleggen. Spaargeld wordt belast op basis van de gemiddelde rente op spaargeld in het betreffende belastingjaar. Beleggingen en overige bezittingen worden belast op basis van het meerjarig gemiddelde rendement.

Het werkelijke rendement waarover belasting moet worden betaald, wordt door de Belastingdienst vastgesteld door middel van een bepaalde berekening.

In 2023 geldt, als een zzp’er de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, een belastingtarief van 32% over het berekende rendement.

Heffingsvrij vermogen

Er zijn verschillende belastingschijven waarin een ondernemer vrijstelling krijgt over de eerste € 57.000 die hij spaart of belegt. Dit heet het heffingsvrije vermogen. Voor iedere ondernemer geldt in box 3 een heffingsvrij vermogen. Dit betekent dus dat een zzp’er geen belasting hoeft te betalen over een heffingsvrij vermogen van € 57.000 of lager. Wanneer het vermogen niet hoger is dan het heffingsvrij vermogen, heeft de zzp’er geen voordeel uit sparen en beleggen en hoeft de zzp’er geen belasting te betalen in box 3. Wanneer het vermogen wel hoger is dan het heffingsvrije vermogen, telt alleen het deel boven de € 57.000 mee voor de berekening van de belasting in box 3.

Heffingskorting

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekering. Deze kunnen op de berekende inkomstenbelasting in de 3 boxen in mindering worden gebracht. Hierdoor dienen zzp’ers minder belasting en premies te betalen. Voor welke heffingskortingen je in aanmerking komt, hangt af van je inkomen en je persoonlijke situatie.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige heeft recht op algemene heffingskortingen. Het maximale bedrag van de algemene heffingskorting in 2023 bedraagt € 3.070. Vanaf een inkomen van € 22.661 uit box 1, wordt de algemene heffingskorting met 6,095% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 73.031 bedraagt de algemene heffingskorting € 0,00.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Een ouder van een kind tot 12 jaar, met een inkomen van minimaal € 5.548 zonder fiscale partner of met een lager arbeidsinkomen dan de fiscale partner, heeft recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting in 2023 bedraagt € 2.694 (€ 2.534 in 2022). Vanaf een inkomen van € 5.548 wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting met 11,45% afgebouwd. Bij een inkomen vanaf € 29.076 is de arbeidskorting € 0,00.

Ouderenkorting

Belastingplichtigen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en een verzamelinkomen tot € 53.122 bezitten, hebben recht op ouderenkorting. De maximale ouderenkorting in 2023 bedraagt € 1.835. Vanaf een verzamelinkomen van € 40.889 wordt de ouderenkorting met 15% afgebouwd. Bij een inkomen van € 53.122 is de ouderenkorting € 0,00.

Belastingschijven in 2023 ouder dan AOW-leeftijd

Zzp’ers betalen in box 1 een aangepast belastingtarief over de eerste schijf wanneer zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt van 66 jaar en 10 maanden.

Voor AOW-gerechtigden is er sprake van een drie tarievenstelsel. Ondernemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt zijn namelijk geen AOW-premies meer verschuldigd.

De onderstaande tabellen met belastingschijven en belastingtarieven voor box 1 gelden voor zzp’ers die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Schijf 1:
AOW-leeftijd bereikt in de maandPercentage tot €37.149
Januari19,03%
Februari20,52%
Maart22,01%
April23,51%
Mei25,00%
Juni26,49%
Juli27,98%
Augustus29,47%
September30,96%
Oktober32,46%
November33,95%
December35,44%

Veranderingen 2023

Er vinden nog een aantal veranderingen in 2023 plaats die handig zijn voor een zzp’er om te weten. Om een goed en duidelijk overzicht te krijgen van de veranderingen die gaan komen vanaf het jaar 2023, worden deze hieronder op een rijtje gezet.

Boekhoudprogramma

Ondernemers kunnen zelf hun boekhouding eenvoudig bijhouden met behulp van een boekhoudprogramma. Een boekhoudprogramma biedt verschillende voordelen. Zo biedt een boekhoudprogramma hulp bij de aangifte inkomstenbelasting. Bij het kiezen van het beste en meest passende boekhoudpakket, is het belangrijk om te vergelijken.

Boekhoudprogramma vergelijken?

Gemakkelijk de aangifte vanuit de boekhouding beheren? Bekijk het volledige overzicht en kies het beste boekhoudprogramma.

Vergelijk zelf
illustratie boekhouding

Veelgestelde vragen

Hoeveel mogen ondernemers belastingvrij sparen in 2023?

In 2023 mogen ondernemers ten opzichte van 2022 meer sparen en beleggen. Het bedrag dat ondernemers in 2023 belastingvrij mogen sparen en beleggen bedraagt € 57.000 (in 2022 was dit € 50.650).

Hoe werken belastingschijven?

Een zzp’er betaalt in box 1 belasting over het belastbaar inkomen. Belastingschijven dienen voor het opdelen van het belastbaar inkomen. Elke belastingschijf heeft een ander belastingtarief. De tweede schijf heeft een hoger tarief dan de eerste. Dit komt omdat we in Nederland een progressief belastingstelsel hebben. Dit betekent dat wanneer je een belastbaar inkomen boven het bedrag hebt van de eerste schijf, je over het overige deel van je belastbare inkomen een hoger percentage aan belasting betaalt. Ondernemers betalen dus meer belasting wanneer ze een hoger inkomen hebben.

Hanteert de Belastingdienst nieuwe belastingschijven in 2023?

De Belastingdienst hanteert in 2023 net als de voorgaande jaren twee belastingschijven in box 1. Wel geldt er in 2023 een ander belastingtarief voor box 1. Dit tarief is ten opzicht van 2022 verlaagd. Daarnaast is de schijflengte verhoogd.

Hoe kan je je belastbare inkomen verlagen?

Ondernemers kunnen hun belastbare inkomen op verschillende manieren verlagen. Je kan als ondernemers namelijk in aanmerking komen voor aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, investeringsaftrek en mkb-winstvrijstelling. Ook bepaalde zakelijke kosten kunnen van de omzet worden afgetrokken. Hierdoor betaal je uiteindelijk minder belasting.