Urencriterium

  • Auteur:

    Als mede-eigenaar van Onderneming.nl weet Gabriel Baysoy alles te vertellen over het starten van een bedrijf en alles wat daarbij komt kijken. Gabriel is op jonge leeftijd begonnen met zijn eerste onderneming. Door zijn achtergrond en persoonlijke ervaringen voelt hij zich sterk verbonden met de financiële markt. In het verleden heeft hij verschillende succesvolle bedrijven opgezet en deelt hij deze kennis graag met de bezoekers van Onderneming.nl. In 2021 heeft Gabriel Theconcept.bar opgericht met als missie: het creëren van succesvolle concepten om het leven van mensen positief te beïnvloeden.

  • Laatste update: 8 januari 2024
  • Leestijd: 5 minuten

Als zzp’er is het zeer interessant om in aanmerking te komen voor alle fiscale voordelen. Hiervoor is het urencriterium van 1.225 uur een belangrijke maatstaaf om aan te voldoen. Wanneer een zzp’er niet voldoet aan de harde grens van minimaal 1.225 uur, heeft een zzp’er geen recht op financiële voordelen. Het is daarom van belang als zzp’er te weten hoe het urencriterium werkt. Weet als zzp’er welke uren meetellen en hoe deze correct vastgelegd moeten worden voor het urencriterium. Bij een controle kan de Belastingdienst namelijk vragen om een verantwoording van de gewerkte uren. 

Waarom er een is urencriterium?

Een klokje die naast een laptop staat

De belastingdienst heeft een urencriterium ingesteld om te voorkomen dat zzp’ers met weinig gewerkte uren en een lage omzet kunnen profiteren van belastingvoordelen. Een zzp’er dient minimaal 1.225 uur per kalenderjaar te besteden aan zijn of haar onderneming om in aanmerking te komen voor alle fiscale aftrekposten. Start een zzp’er bijvoorbeeld in juli een bedrijf? Dan dient een zzp’er ook 1.225 uur in het gestarte kalenderjaar te besteden aan zijn of haar bedrijf.

Uren registreren?

Als ondernemer de gewerkte uren makkelijk bijhouden? Met online software kan dit snel en eenvoudig! Bekijk het volledige overzicht en maak de beste keuze.

Bekijken
urenregistratie software illustratie

In loondienst werkende zzp’ers en het urencriterium

Een zzp’er kan naast zijn onderneming ook in loondienst werken. Ook in dit geval geldt er een urencriterium. Dit urencriterium is echter wel anders opgesteld. Een zzp’er die naast zijn onderneming in loondienst is, komt in aanmerking, wanneer minimaal 50% van zijn werktijd zijn hun onderneming wordt besteed.

Let op: Zzp’ers die in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen zzp’er waren, hoeven niet aan die voorwaarde te voldoen.

Tellen directe en indirecte uren mee?

Zowel directe als indirecte uren mogen meegeteld worden voor het behalen van het urencriterium. Directe uren zijn werkzaamheden die in rekening gebracht worden bij de klant. Indirecte uren zijn de gemaakte uren door een zzp’er, waardoor werkzaamheden zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden van indirecte uren zijn:

Niet indirecte uren

Wachtende op een telefoontje van een klant? Dit is een voorbeeld van indirecte uren die niet mee tellen voor het urencriterium. Ook wel uren waarin de zzp’er beschikbaar is, maar deze tijd niet daadwerkelijk besteedt aan de onderneming. Daarentegen is er wel een uitzondering op die regel, namelijk wanneer een zzp’er in opdracht van een klant stand-by staat. Vult de zzp’er de wachttijd op met andere werkzaamheden? Dan mogen deze uren wel worden meegeteld. Overigens mogen uren als ziekte en vakantie niet worden meegeteld voor het urencriterium.

2 uitzonderingen op het urencriterium

Het urencriterium van 1.225 uur geldt niet voor iedere zzp’er. De Belastingdienst maakt 2 uitzonderingen:

Controle urencriterium Belastingdienst

Logo belastingdienst

De Belastingdienst kan ter controle om verantwoording van de gewerkte uren vragen. Uit de administratie van een zzp’er moet blijken dat daadwerkelijk wordt voldaan aan het urencriterium. Het moet dus voor de Belastingdienst aannemelijk zijn dat de uren daadwerkelijk zijn gewerkt. Een goede urenadministratie is dus een vereiste. Het is dus belangrijk om bij te houden hoeveel uren er per dag aan verschillende zakelijke activiteiten worden besteed. Om dit zo accuraat mogelijk bij te houden wordt aangeraden dit aan einde van elke werkdag te doen. Daarnaast moeten ook de benodigde bewijsstukken, zoals een overzicht van de ov-chipkaart, e-mails van klanten en facturen, worden bewaard. In de meeste gevallen wordt op de factuur ook het aantal gewerkte uren vermeld. 

Het aantal geregistreerde uren moet worden verantwoord met een overtuigend verhaal. De meeste freelancers kunnen relatief gemakkelijk en duidelijk uitleggen hoe ze hun tijd hebben besteed. Ook kan de gemaakte winst of omzet het voor de Belastingdienst aannemelijk maken dat een zzp’er zich aan het urencriterium voldoet.

De financiële voordelen van het urencriterium

Een zzp’er komt in aanmerking voor de volgende financiële voordelen indien het urencriterium wordt behaald:

De startersaftrek uitstellen?

In het eerste jaar kan het voorkomen dat startende zzp’ers weinig uren maken. Als gevolg daarvan is hun winst beperkt. Bedenk of het daarom gunstiger is om nog even niet als ondernemer gezien te worden. Stel dat een zzp’er in het eerste jaar minder dan € 10.000 winst genereert. Dan heeft de startersaftrek niet de volledige waarde. Is de winst van een zzp’er in het eerste jaar minder dan het bedrag van de startersaftrek, dus minder dan € 5.873 in 2024? Dan vervalt de startersaftrek. Dan kan de zzp’er overwegen de startersaftrek een jaar uit te stellen. 

Veelgestelde vragen

Wat als een zzp’er niet voldoet aan het urencriterium?

Indien een zzp’er het urencriterium niet heeft gehaald, loopt hij of zij verschillende financiële voordelen mis. Het is een harde grens. Dus indien de zzp’er slechts voldoet aan bijvoorbeeld de helft van het urencriterium heeft de zzp’er geen recht op de helft aan financiële voordelen. Voorbeelden van financiële voordelen zijn: de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR), de meewerkaftrek indien de zzp’er een meewerkende partner heeft. 

Hoeveel dagen is 1.225 uur?

Uitgaande van een werkdag van 8 uur, dient een zzp’er per kalenderjaar circa 154 dagen te werken. Het gemiddeld aantal werkweken in een kalenderjaar is 45 weken, dat betekent dat een zzp’er gemiddeld circa 28 uur per week voor zijn of haar onderneming dient te werken. 

Hoeveel uur mag een zzp’er werken?

Als zzp’er geldt er volgens de Belastingdienst geen Arbeidstijdenwet. Dit betekent dat er geen limiet aan uren is om te werken. Er zijn echter wel een paar uitzonderingen:

· Wanneer de zzp’er onder gezag van een werkgever werkt, dan gelden de regels van de Arbeidstijdenwet.
· Wanneer de zzp’er in het vervoer werkt, zijn er verplichte rusttijden. 
· Indien de zzp’er op, vanaf of voor een mijnbouwinstallatie werkt, zijn er verplichte rusttijden.
· Indien de zzp’er duikwerkzaamheden verricht, zijn er verplichte rusttijden.

Hoeveel uur werken voor belastingvoordeel? 

Om in aanmerking te komen voor financiële voordelen als zzp’er, dient de zzp’er minimaal 1225 uur te werken voor zijn of haar eigen onderneming. Ook wel het urencriterium genoemd. Het is van belang deze uren zorgvuldig vast te leggen, zodat de Belastingdienst bij controle de gewerkte uren kan inzien.