Urencriterium

  • Auteur:

    Als mede-eigenaar van Onderneming.nl weet Gabriel Baysoy alles te vertellen over het starten van een bedrijf en alles wat daarbij komt kijken. Gabriel is op jonge leeftijd begonnen met zijn eerste onderneming. Door zijn achtergrond en persoonlijke ervaringen voelt hij zich sterk verbonden met de financiële markt. In het verleden heeft hij verschillende succesvolle bedrijven opgezet en deelt hij deze kennis graag met de bezoekers van Onderneming.nl. In 2021 heeft Gabriel Theconcept.bar opgericht met als missie: het creëren van succesvolle concepten om het leven van mensen positief te beïnvloeden.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 6 minuten

Voor zzp’ers is het zeer interessant om in aanmerking te komen voor alle fiscale voordelen. Hiervoor is het urencriterium van 1.225 uur een belangrijke maatstaaf om aan te voldoen. Wanneer je niet voldoet aan de harde grens van minimaal 1.225 uur, heb je geen recht op financiële voordelen. Het is daarom van belang om te weten hoe het urencriterium werkt, welke uren meetellen en hoe je deze correct vastlegt. Bij een controle kan de Belastingdienst namelijk vragen om een verantwoording van de gewerkte uren. 

Waarom is er een urencriterium?

Een klokje die naast een laptop staat

De Belastingdienst heeft een urencriterium doorgevoerd om te voorkomen dat zzp’ers met weinig gewerkte uren en een lage omzet kunnen profiteren van belastingvoordelen. Je dient als zzp’er minimaal 1.225 uur per kalenderjaar besteden aan je onderneming om in aanmerking te komen voor alle fiscale aftrekposten. Start je bijvoorbeeld in juli een bedrijf? Dan dien je ook 1.225 uur in het gestarte kalenderjaar te besteden aan je bedrijf.

Uren registreren?

Als ondernemer de gewerkte uren makkelijk bijhouden? Met online software kan dit snel en eenvoudig! Bekijk het volledige overzicht en maak de beste keuze.

Bekijken
urenregistratie software

In loondienst werkende zzp’ers en het urencriterium

Je kan als zzp’er naast de onderneming ook een baan in loondienst hebben. In het geval dat iemand als zzp’er naast loondienst werkt, geldt er nog steeds een urencriterium. Dit urencriterium is echter wel anders opgesteld. Als je zowel als zzp’er als in loondienst werkt, kom je in aanmerking voor de fiscale aftrekposten wanneer minimaal 50% van je werktijd aan de onderneming wordt besteed. Was je in één van de vijf voorgaande jaren geen zzp’er? Dan hoef je niet aan deze voorwaarde te voldoen.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Zowel directe als indirecte uren mogen meegeteld worden voor het behalen van het urencriterium. Directe uren zijn werkzaamheden die in rekening gebracht worden bij de klant. Indirecte uren zijn de gemaakte uren door een zzp’er, waardoor werkzaamheden zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Voorbeelden van indirecte uren zijn:

Niet-indirecte uren

Niet alle indirecte uren tellen mee. Wacht je op een telefoontje van een klant? Dan mag je die uren niet meetellen voor het urencriterium. Dit worden ook wel uren genoemd waarin de zzp’er beschikbaar is, maar niet daadwerkelijk tijd besteed aan de onderneming. Er is wel een uitzondering op deze regel: wanneer een ondernemer in opdracht van een klant stand-by staat, mogen de uren wel worden meegeteld. Ook als de wachttijd met andere werkzaamheden worden opgeteld, mogen deze uren worden meegenomen. Uren voor ziekte en vakantie mogen overigens niet worden meegeteld in het urencriterium.

Uitzonderingen op het urencriterium

Het urencriterium van 1.225 uur geldt niet voor iedere zzp’er. De Belastingdienst maakt in twee gevallen een uitzondering.

Controle urencriterium Belastingdienst

Logo belastingdienst

De Belastingdienst kan ter controle om verantwoording van de gewerkte uren vragen. Uit de administratie van een zzp’er moet blijken dat daadwerkelijk wordt voldaan aan het urencriterium. Het moet dus voor de Belastingdienst aannemelijk zijn dat de opgegeven uren daadwerkelijk besteedt zijn aan de onderneming. Een goede urenadministratie is dus een vereiste. Het is dus belangrijk om bij te houden hoeveel uur je per dag aan verschillende zakelijke activiteiten besteedt. Om dit zo accuraat mogelijk bij te houden, wordt aangeraden dit aan einde van elke werkdag te doen. Daarnaast moeten ook de benodigde bewijsstukken, zoals een overzicht van de ov-chipkaart, e-mails van klanten en facturen, worden bewaard. In de meeste gevallen wordt op de factuur ook het aantal gewerkte uren vermeld. 

Het aantal geregistreerde uren moet worden verantwoord met een overtuigend verhaal. De meeste freelancers kunnen relatief gemakkelijk en duidelijk uitleggen hoe ze hun tijd hebben besteed. Ook kan de gemaakte winst of omzet het voor de Belastingdienst aannemelijk maken dat je aan het urencriterium voldoet.

De financiële voordelen van het urencriterium

Je komt als zzp’er in aanmerking voor de volgende financiële voordelen indien het urencriterium wordt behaald:

Voor de mkb-winstvrijstelling hoeft niet aan het urencriterium te worden voldaan.

De startersaftrek uitstellen?

In het eerste jaar kan het voorkomen dat je als startende zzp’er weinig uren maakt. Als gevolg daarvan is je winst beperkt. Bedenk of het daarom gunstiger is om nog even niet als ondernemer gezien te worden. Stel dat je in het eerste jaar minder dan € 10.000 winst genereert. Dan heeft de startersaftrek niet de volledige waarde. Is je winst in het eerste jaar minder dan het bedrag van de startersaftrek, dus minder dan € 5.873 in 2024? Dan vervalt de startersaftrek. Dan kan je overwegen de startersaftrek een jaar uit te stellen. 

Veelgestelde vragen

Wat als een zzp’er niet voldoet aan het urencriterium?

Indien je het urencriterium niet hebt gehaald, loop je verschillende financiële voordelen mis. Het is een harde grens. Voldoe je bijvoorbeeld slechts aan de helft van de uren? Dan heb je geen recht op financiële voordelen, ook niet op de helft. Voorbeelden van financiële voordelen zijn de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR) en de meewerkaftrek indien je een meewerkende partner hebt. Je hebt wel recht op mkb-winstvrijstelling zonder aan het urencriterium te voldoen, mits je aan de andere voorwaarden voldoet.

Hoeveel dagen is 1.225 uur?

Uitgaande van een werkdag van 8 uur, dien je per kalenderjaar circa 154 dagen te werken. Het gemiddeld aantal werkweken in een kalenderjaar is 45 weken. Dit betekent dat een zzp’er gemiddeld circa 28 uur per week aan zijn of haar onderneming dient te werken. 

Hoeveel uur mag een zzp’er werken?

Voor zzp’ers geldt er volgens de Belastingdienst geen Arbeidstijdenwet. Dit betekent dat er geen limiet aan het aantal uren is om te werken. Er zijn echter wel een paar uitzonderingen:

· Wanneer je onder gezag van een werkgever werkt, gelden de regels van de Arbeidstijdenwet.
· Wanneer je in het vervoer werkt, zijn er verplichte rusttijden. 
· Indien je op, vanaf of voor een mijnbouwinstallatie werkt, zijn er verplichte rusttijden.
· Indien je duikwerkzaamheden verricht, zijn er verplichte rusttijden.

Hoeveel uur werken voor belastingvoordeel? 

Om in aanmerking te komen voor financiële voordelen als zzp’er, dien je minimaal 1.225 uur te werken aan je eigen onderneming. Dit wordt ook wel het urencriterium genoemd. Het is van belang deze uren zorgvuldig vast te leggen, zodat de Belastingdienst bij controle de gewerkte uren kan inzien.