Parkeerkosten btw

parkeren aan straat
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 5 minuten

Ondernemers die voor hun werk veel met de auto reizen, krijgen ongetwijfeld te maken met parkeerkosten. De kosten van betaald parkeren kunnen soms flink oplopen. Daarom is het goed om te weten hoe dit voor ondernemers geregeld is. Mag je parkeerkosten terugvragen van de Belastingdienst en is de parkeerkosten btw aftrekbaar of niet?

Btw op parkeerkosten

parkeermeter op straat

Voor parkeerkosten geldt het hoge btw-tarief van 21%. Maar er wordt niet over alle parkeerkosten btw gerekend. Als je aan straat parkeert, betaal je geen btw. Het parkeertarief wordt namelijk aan de gemeente betaald en dit parkeergeld is een belasting. Daarom zit er geen btw op en kan er ook geen btw worden teruggevraagd. Kortom: ondernemers betalen alleen btw als ze commercieel parkeren.

Btw terugvragen over parkeerkosten

Als je als ondernemer btw wil terugvragen over de gemaakte parkeerkosten, moet je goed onderscheid maken tussen de gemaakte kosten voor commerciële parkeerplaatsen en gemeentelijke parkeerkosten. Wanneer er geen btw is betaald, kan je immers ook geen btw terugvragen.

Alle ondernemers kunnen btw terugvragen op zakelijke parkeerkosten

De btw op parkeerkosten is dus alleen aftrekbaar voor de btw-aangifte als de auto op een commerciële parkeerplek is geparkeerd. Ondernemers kunnen de 21% btw terugvorderen als standaard zakelijke btw via de btw-aangifte van de Belastingdienst. Via de omzetbelasting betaalt de Belastingdienst de betaalde btw dan aan de ondernemer terug. Wanneer de Belastingdienst een boekenonderzoek doet, moeten de gemaakte kosten wel bewezen kunnen worden met een overzichtelijke factuur.

Parkeerkosten aftrekken: eigen auto vs. auto van de zaak

Naast btw betalen ondernemers ook reguliere parkeerkosten. Is het mogelijk om deze parkeerkosten terug te vragen? Dat hangt ervan af of er met een eigen auto of een auto op naam van de onderneming is geparkeerd. Hieronder leggen we het verschil tussen parkeren met een privéauto en een auto van de zaak uit.

Parkeren met eigen auto

Wanneer je met een privéauto parkeert, mag je de parkeerkosten niet zakelijk inboeken. Dit komt doordat je al gebruik mag maken van een kilometervergoeding. Met de kilometervergoeding mogen ondernemers in 2024 € 0,23 per gereden kilometer aan zichzelf declareren. Bij deze kilometervergoeding zitten alle zakelijke autokosten inbegrepen, waaronder parkeerkosten, brandstof, onderhoud, belasting en afschrijvingen.

Ondernemers die zakelijk met de eigen auto rijden en parkeren, mogen voor de betaalde btw op commerciële parkeerplekken dus wel gebruikmaken van de btw-aftrek. De gemaakte parkeerkosten mogen echter niet van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Let daar dus goed op.

Parkeren met auto van de zaak

Als je parkeert met een auto van de zaak, mag je de gemaakte parkeerkosten wél van de winst aftrekken, zodat je minder inkomstenbelasting betaalt. Hiervoor moet de auto dus op naam van de onderneming staan. Het gaat om zowel auto’s in eigendom van de onderneming als leaseauto’s.

Parkeerkosten terugvragen kan alleen met een auto van de zaak

Uiteraard mogen alleen zakelijke parkeerkosten van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Als je de auto van de zaak ook privé gebruikt, zijn deze parkeerkosten niet aftrekbaar. Voor de Belastingdienst is het van belang dat ondernemers door middel van rittenregistratie onderscheid maken tussen privé en zakelijke ritten.

Om eventuele fouten in de boekhouding te voorkomen, kan je gebruikmaken van een parkeersysteem dat of een parkeerapp die werkt met één overzichtelijke factuur waarop de kosten en btw staan. Een goed systeem zorgt ervoor dat deze zakelijke kosten automatisch in de boekhouding verwerkt worden. Dit vereenvoudigt de administratie.

Veelgestelde vragen

Zit er btw op parkeerkosten?

Er zit btw op parkeerkosten als de ondernemer parkeert op een commercieel parkeerterrein. Dit btw-tarief is 21%. Als de ondernemer aan straat parkeert, zit er geen btw op de parkeerkosten. Het parkeertarief wordt dan aan de gemeente betaald. Dit parkeergeld is een belasting. Er kan ook geen btw worden teruggevraagd. Let dus goed op waar de auto staat.

Is de btw op parkeerkosten aftrekbaar?

De btw op parkeerkosten kan door alle ondernemers worden teruggevraagd. Het maakt daarbij niet uit of er wordt gereden in een eigen auto of in een auto op naam van de onderneming. Uiteraard moet het wel om zakelijke kosten gaan.

Kan ik parkeerkosten van de inkomstenbelasting aftrekken?

Je mag de zakelijke kosten aftrekken van de inkomstenbelasting als je met een auto van de zaak rijdt en parkeert. Ondernemers die in hun eigen auto rijden, mogen de parkeerkosten niet van hun winst aftrekken, omdat ze al gebruik mogen maken van een kilometervergoeding.

Waarom kunnen parkeerkosten niet altijd worden teruggevraagd?

Dit komt doordat ondernemers gebruik mogen maken van een kilometervergoeding van € 0,21 per gereden kilometer in 2023. In deze kilometervergoeding zitten de parkeerkosten namelijk al inbegrepen en ook de kosten voor brandstof, onderhoud, belasting en afschrijvingen vallen hieronder.

Hoe vraag ik btw terug bij parkeren in het buitenland?

Als je btw betaalt over de parkeerkosten in het buitenland, mag je deze btw terugvragen. Hoe je dat moet doen, hangt af van het land waar je hebt geparkeerd. Als je in een EU-land hebt geparkeerd, kan je de btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Heb je in een land buiten de EU geparkeerd? Dan kan alleen de Belastingdienst van dat betreffende land de btw terugvorderen. Je kan dan voor jezelf nagaan of het de moeite waard is om dit geld terug te vragen.