Meewerkaftrek

meewerkaftrek
  • Auteur:

    Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

  • Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
  • Leestijd: 4 minuten

Als je partner meewerkt in jouw onderneming, kan je in aanmerking komen voor meewerkaftrek. Deze aftrekpost verlaagt het belastbare inkomen. Wanneer heb je hier recht op en wat is de hoogte van de aftrek?

Voor wie is de meewerkaftrek?

Om voor de meewerkaftrek in aanmerking te komen, moeten je fiscale partner en jij aan een aantal voorwaarden voldoen:

partner werkt mee in onderneming

Je hebt alleen recht op meewerkaftrek als je het aantal meegewerkte uren van de fiscale partner aannemelijk kan maken. Je moet dus goed bijhouden hoeveel uur je partner meewerkt. Dit kan je doen met een programma voor urenregistratie.

Je moet alle gewerkte uren kunnen aantonen met een urenregistratie. Ondersteunende werkzaamheden tellen niet mee voor het urencriterium.

Niet alle uren tellen mee voor het urencriterium. Ondersteunende werkzaamheden tellen niet mee. Als je partner huishoudelijke taken uitvoert voor de onderneming, zoals het opnemen van de telefoon of het schoonmaken van het kantoor, mag je deze dus niet meerekenen. De Belastingdienst let hier kritisch op.

Meewerkaftrek 2024

De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat je fiscale partner voor de onderneming werkt. Hoe hoger het aantal meegewerkte uren, hoe hoger het percentage aan meewerkaftrek. De hoogte van de winst bepaalt vervolgens hoeveel de aftrek precies bedraagt. De meewerkaftrek is dus geen vastgesteld bedrag en de hoogte verschilt per onderneming.

In de onderstaande tabel staan de percentages voor de meewerkaftrek in 2024 weergegeven.

Aantal meegewerkte urenAftrek
Minder dan 525Geen
525 – 8751,25% van de winst
875 – 1.2252,0% van de winst
1.225 – 1.7503,0% van de winst
1.750 of meer4,0% van de winst

Je berekent meewerkaftrek dus over de behaalde winst. Niet alle winst telt mee. De volgende winsten tellen niet mee voor de berekening:

Meewerkaftrek voorbeeld

Je fiscale partner werkt 900 uur in de onderneming. Je hebt dan recht op een meewerkaftrek van 2,0% van de winst. Als de winst € 50.000 bedraagt, is de berekening als volgt: € 50.000 x 2,0% = € 1.000. De meewerkaftrek bedraagt dan dus € 1.000. Dit bedrag mag je van de winst aftrekken.

Meewerkaftrek en vergoeding

Je fiscale partner kan een vergoeding ontvangen voor het werken in de onderneming. Je bepaalt zelf hoe hoog deze vergoeding is. Een vergoeding geven is bovendien niet verplicht. Geef je wel een vergoeding? Dan gelden daar een aantal regels voor.

Doordat het niet mogelijk is om zowel een vergoeding als meewerkaftrek af te trekken, is het goed om te berekenen wat voor jouw onderneming de meest gunstige regeling is. Je zou eventueel een boekhouder of financieel expert kunnen inschakelen voor advies.

Veelgestelde vragen

Wat is de meewerkaftrek 2023?

De meewerkaftrek was in 2023 net zo hoog als in 2024. De exacte hoogte hangt af van het aantal uren dat de fiscale partner in het bedrijf meewerkt en de hoogte van de winst. Onder 525 gewerkte uren heb je geen recht op meewerkaftrek. Bij 525 tot 875 gewerkte uren is de aftrek 1,25% van de winst. Bij 875 tot 1.225 uren is de aftrek 2,0%. Bij 1.225 tot 1.750 uren is de aftrek 3,0%. Daarboven bedraagt de meewerkaftrek 4,0% van de winst.

Kan ik de meewerkaftrek én vergoeding aftrekken?

Nee, het is niet mogelijk om zowel de vergoeding voor de fiscale partner als de meewerkaftrek af te trekken. Als je een vergoeding van meer dan € 5.000 geeft, ontvang je geen meewerkaftrek. Je mag de vergoeding dan wel aftrekken. Geef je een lagere vergoeding? Dan is deze beloning niet aftrekbaar, maar heb je mogelijk wel recht op meewerkaftrek.

Hoeveel bedraagt de meewerkaftrek 2022?

In 2022 was de meewerkaftrek even hoog als in 2023 en 2024. De maximale meewerkaftrek is 4,0% van de winst. Daarvoor moet je fiscale partner 1.750 of meer uren voor je onderneming hebben gewerkt. De laagst mogelijke aftrek is 1,25% van de winst bij 525 tot 875 gewerkte uren. Onder 525 uren heb je geen recht op meewerkaftrek.

Wat is meewerkaftrek?

Meewerkaftrek is een aftrekpost voor ondernemers met een meewerkende partner. Met deze aftrekpost kan je het belastbare inkomen verlagen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting.